Fotogalerie

 

Advent a Vánoce v Hrabyni u Panny Marie

 

svátost biřmování od roku 1936 zase v Hrabyni

 

společná pouť na Svatý Kopeček a do Olomouce

 

V postu je Bůh člověku nejblíže aneb postní ztišení s OBOROHEM

 

Jak jsme renovovali Lurdskou jeskyni,

díky finančnímu daru

 

advent a vánoce 2016

 

Ohlédnutí za Hrabyňskou poutí 

Slavnost těla a Krve Páně 2016 ze Sv. Kláry k Panně Marii Hrabyňské

společné první svaté přijímání v Hrabyni, Mokré Lazce a Štítina

Chrám Panny Marie Nanebevzaté je otevřený pro poutníky po celý rok, nejen pro návštěvníky „noci kostelů“ 2016

vánoce v Hrabyni 2015

První Svaté přijímání Michaely Ilíkové v roce 2015

Adventní duchovní obnova pro děti a „rodiče“ před vánocemi 2015

Průvod na Slavnost Těla a Krve Páně: průvod vycházel z kaple Svaté Kláry do Hrabyně – rok 2015

 

 Boží Tělo 2019