Kříž na začátku obce dostal konečně důstojné místo

Až budu ze země vyvýšen potáhnu všechno k sobě, těmito krásnými slovy popsal apoštol Jan význam kříže v životě křesťana. Možná se bude někomu zdát, že kříž který vždycky stával na  začátku obce u cesty, aby se každý zastavil a poklonil se mu nemá své místo. Já říkám že má. Obec se rozrůstá a aby stál kříž mezi dvěma cestami, tohle se mi zdá nedůstojné. Kdo oči k vidění ať pochopí.

Napsat komentář