Ohlášky

  1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 17. – 24. února 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly

Neděle

17.2.

 

6. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Josefa Zolmanna
9.00

Mokré Lazce

Za Gertrudu Kašpárkovou , manžela a syny
10.30

Hrabyně

Za duše † dárců fundací
Pondělí

18.2.

Sv. Simeon

Úterý

19.2.

Bl. Godšalk 15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu Kuncovou, rodiče a sourozence
Středa

20.2.

Sv. Nikefor 7.00

Mokré Lazce

Na úmysl dárce
Čtvrtek

21.2.

Sv. Petr Damiani 7.00

Štítina

Za  Vlastu Škvarlovou, manžela a za živé a zemřelé rodiny

Pátek

22.2.

 

Svátek stolce Sv. Petra

17.00

Mokré Lazce

Za Marii Šoltýsovou, rodiče a sourozence
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

23.2.

Sv. Polykarp

Neděle

24.2.

 

7. neděle v mezidobí

Sbírka na „haléř Sv. Petra“

7.30

Hrabyně

Za † Marka Klapucha, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Rudolfa Kašpárka, manželku a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za živou a † rodinu Vavrečkovu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina.“

Farní úřad Hrabyně: www.farnosthrabyne.cz, email: rkf.hrabyne@gmail.com

  1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 10. – 17. února 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

10.2.

 

5. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Cyrila Zimu
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea
10.30

Hrabyně

Za † Ivu a Leopolda Grygarovy, živou a † rodinu
Pondělí

11.2.

Panna Maria Lurdská
Úterý

12.2.

Sv. Benedikt Aniánský 15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Emilii Žídkovou, manžela a syna Radomíra
Středa

13.2.

Sv. Marcinián 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

14.2.

Sv. Valentýn 7.00

Štítina

 Za Jana Slavotínka, syna a za živou a zemřelou rodinu Slavotínkovou a Holešovou
Pátek

15.2.

 

Sv. Jiřina

17.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Krále a manželku
18.15

Hrabyně

Za živou a † rodinu Stoupencovu
Sobota

16.2.

Sv. Juliána
Neděle

17.2.

 

6. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Josefa Zolmanna
9.00

Mokré Lazce

Za Gertrudu Kašpárkovou, manžela a syny
10.30

Hrabyně

Za duše † dárců fundací

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Budu ti hrát Hospodine před anděly“.

  1. týden

Přehled

bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 3. – 10. února 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

3.2.

 

4. neděle v mezidobí

Sv. Blažej

7.30

Hrabyně

Za † Bedřicha Pchálka, manželku, zetě a celou † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za zemřelé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † Jarolíma Vavrečku a manželku
Pondělí

4.2.

Sv. Jana z Valois 15.00

Hrabyně

Pohřební mše svatá pana Jaroslava Laufka
Úterý

5.2.

 

Sv. Agáta

15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Václava Bortla a rodiče z obou stran
Středa

6.2.

 

Sv. Pavel Miki a druhové

7.00

Mokré Lazce

Za rodinu Galusovou a Křížkovou
19.00 Biblická hodina,

ve 20.00 hodin sezení ekonomické rady

Čtvrtek

7.2.

Sv. Richard 7.00

Štítina

Na poděkování za přijatá dobrodiní a vyprošení nových a za živou rodinu
Pátek

8.2.

 

Sv. Josefína Bakhita

17.00

Mokré Lazce

Za Antonína Holeše, manželku, rodiče, švagra a synovce
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

9.2.

Sv. Apolonie
Neděle

10.2.

 

5. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Cyrila Zimu
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea
10.30

Hrabyně

Za † Ivu a Leopolda Grygarovy, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Má ústa budou vyprávět o Tvé spravedlnosti.“

  1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 27. ledna – 3. února 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

27.1.

 

3. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Milana Vavrečku, rodiče a bratra
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života a víry a za živou a zemřelou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Marii Trubeckou a manžela
Pondělí

28.1.

Sv. Tomáš Akvinský
Úterý

29.1.

 

Sv. Valerius

15.30

Klára

Za † Jaromíra Dlouhého, dceru Magdu a švagra Pavla Dudu
17.00

Mokré Lazce

Za rodinu Kříbkovou
Středa

30.1.

Sv. Martina 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

31.1.

Sv. Jan Bosko
Pátek

1.2.

 

Sv. Jindřich

 

17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu a Jaromíra Halfarovy a rodinu
18.15

Hrabyně

Sobota

2.2.

Svátek

Uvedení Páně do chrámu

17.00

18.00

Hrabyně

ADORACE
Neděle

3.2.

 

4. neděle v mezidobí

Sv. Blažej

7.30

Hrabyně

Za † Bedřicha Pchálka, manželku, zetě a celou † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za zemřelé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † Jarolíma Vavrečku a manželku

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Tvá slova Pane, jsou Duch a jsou život“

  1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 20. – 27. ledna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

20.1.

 

2. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Pavla Rohana, Marii Bolkovou, rodiče a Zdenku Kardašovou
9.00

Mokré Lazce

Za Annu a Emila Malurkovy
10.30

Hrabyně

Za † Roberta Fitzka, živou a † rodinu
Pondělí

21.1.

Sv. Anežka římská
Úterý

22.1.

Sv. Vincenc 15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Na úmysl dárce
Středa

23.1.

Sv. Ildefons 7.00

Mokré Lazce

Za Jaromíra Kostřicu a živou rodinu
Čtvrtek

24.1.

Sv. František Saleský 15.30

Sv. Klára

Modlitba růžence a Mše Svatá
Pátek

25.1.

Svátek

Obrácení apoštola Pavla

17.00

Mokré Lazce

Za zemřelého Romana Martiníka
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

26.1.

Sv. Timotej a Titus 15.30

Sv. Klára

Za † rodiče Bílkovy a Machalovy

a duše v očistci

Neděle

27.1.

 

3. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Milana Vavrečku, rodiče a bratra
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života a víry a za živou a zemřelou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Marii Trubeckou a manžela

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.“

  1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 13. – 20. ledna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

13.1.

 

Svátek Křtu Páně

Konec vánoční doby

7.30

Hrabyně

Za † zetě s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování s prosbou o dar víry, zdraví a za živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Vladislava Dedka s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Pondělí

14.1.

Sv. Sáva Srbský
Úterý

15.1.

Sv. Arnold 15.30

Klára

Za živé a † dárce Charity Hrabyně
17.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou rodinu
Středa

16.1.

Sv. Marcel I. 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

17.1.

Sv. Antonín Veliký
Pátek

18.1.

Památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů 17.00

Mokré Lazce

Za Pavlu Kurtišovou, manžela, obojí rodiče a dceru
18.15

Hrabyně

Za † D. P. Michala Jadavana
Sobota

19.1.

Sv. Márius a Marta 15.30

Klára

Za † dceru Aničku
Neděle

20.1.

 

2. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Pavla Rohana, Marii Bolkovou, rodiče a Zdenku Kardašovou
9.00

Mokré Lazce

Za Annu a Emila Malurkovy
10.30

Hrabyně

Za † Roberta Fitzka

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Veleb, duše má Hospodina.“

  1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 6. – 13. ledna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

6.1.

 

Slavnost Zjevení Páně

Tři králové

7.30

Hrabyně

Za † Květu Engelmanovou, manžela, syna a vnučku
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Za † Arnošta Matyáše Mitrovského, manželku, syna, pány z Tvorkova a Kravař
Pondělí

7.1.

Sv. Rajmund z Peňafortu
Úterý

8.1.

Sv. Severin 15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Středa

9.1.

Sv. Hadrián 7.00

Mokré Lazce

Čtvrtek

10.1.

Sv. Pavel poustevník
Pátek

11.1.

Ct. Marie Elekta 17.00

Mokré Lazce

18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

12.1.

Sv. Probus 15.30

Klára

Za † Františka Pchálka, manželku, dceru, dva zetě a vnuka
Neděle

13.1.

 

Svátek Křtu Páně

Konec vánoční doby

7.30

Hrabyně

Za † zetě s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Za † Vladislava Dedka s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.“

  1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 30. prosince 2018 – 6. ledna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

30.12.

 

 

Svátek Svaté rodiny

7.30

Hrabyně

Za štamgasty ze Smolkova a jejich rodiny
9.00

Mokré Lazce

Za P.Josefa Tichého, rodiče, sourozence a živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Stanislava Hoffmana, rodiče s obou stran, živou a † rodinu
Pondělí

31.12.

Sv. Silvestr I. papež 7.30

Hrabyně

Za † Marii Ondrákovou
17.00

Mokré Lazce

Za kněze, kteří působili v této farnosti
Úterý

1.1.

 

Slavnost Matky Boží

Panny Marie

9.00

Mokré Lazce

Za živé ženy a jejich rodiny z Mokrých Lazců
10.30

Hrabyně

Za † Jindřicha Hňupa
15.30

Sv. Klára

Za živou rodinu, dar víry, zdraví a Boží ochranu po celý rok
Středa

2.1.

Sv. Basil veliký a

Řehoř Naziánský

18.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

3.1.

Sv. Jenovéfa 7.00

Štítina

Za Břetislava Kupču, Marii Plachou a Annu Malurkovou s rodinou
Pátek

4.1.

Sv. Anděla z Foligna 17.00

Mokré Lazce

Za Marii Hochgezandtovou, manžela,

2 dcery, syna snachu a 2 zetě

18.15

Hrabyně

Za živou a † rodinu Zedkovou
Sobota

5.1.

Mariánská sobota 17.00

18.00

ADORACE

Poděkování a pomoc Boží pro celou rodinu

Neděle

6.1.

 

Slavnost Zjevení Páně

Tři králové

 

7.30

Hrabyně

Za † Květu Engelmanovou, manžela, syny a vnučku
9.00

Mokré Lazce

Za Zdeňka Falhara
10.30

Hrabyně

Za † Arnošta Matyáše Mitrovského, manželku a syna

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Blaze těm kdo přebývají v tvém domě, Hospodine.“