Ohlášky

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 9. – 16. prosince 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

9.12.

 

 

2. neděle adventní

7.30

Hrabyně

Za živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování Panu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dar víry a zdraví pro živou rodinu

 

10.30

Hrabyně

Za P. Edmunda Kempného
 
Pondělí

10.12.

Sv. Julie a Eulálie  
 

Úterý

11.12.

 

Sv. Damas I., papež

15.30

Sv. Klára

Za dárce a dobrodince Charity Hrabyně
17.00

Mokré Lazce

Za Boženu Hrubou, manžela a obojí rodiče
Středa

12.12.

Panna Maria Guadalupská 7.00

Mokré Lazce

Za Marii Seidlerovou, manžela a rodiče
Čtvrtek

13.12.

 

Sv. Lucie, panna a mučednice

7.00

Štítina

Za Lucii Harazimovou, manžela a za živé a zemřelé rodiny
15.30  Adventní duchovní obnova ve Sv. Kláře
Pátek

14.12.

 Sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve 17.00

Mokré Lazce

Za Vladislava Lacka, zetě a živou a zemřelou rodinu
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

15.12.

Sv. Valerián, biskup 15.30

Sv. Klára

 
 

 

Neděle

16.12.

 

3. neděle adventní

7.30

Hrabyně

Za † Vlastu Sobkovou, manžela, Václava Dudu a Boženu Vavrečkovou
9.00

Mokré Lazce

Za Annu Koníkovou a manžela
10.30

Hrabyně

Za † Josefa Ilíka a rodiče s obou stran
   

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost“.

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 2. – 9. prosince 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

2.12.

 

 

1. neděle adventní

7.30

Hrabyně

Za † Františka Horuta, manželku, synovce a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Za † Josefa Kratochvíla, manželku, dceru a živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Ludmilu Lyčkovou a živou rodinu
Pondělí

3.12.

Sv. František Xaverský
 

Úterý

4.12.

 

Sv. Barbora

15.30

Sv. Klára

Za † Alenu Cisarikovu a duše v očistci
17.00

Mokré Lazce

Za † Vlastu Gotzmannovou a rodiče z obou stran
Středa

5.12.

Sv. Sába poustevník 7.00

Mokré Lazce

Za † René Ranoše a rodinu
Čtvrtek

6.12.

Sv. Mikuláš biskup 7.00

Štítina

Za † Růženu Havrlantovou, manžela, sourozence a rodiče z obou stran
15.30

Sv. Klára

Adventní duchovní obnova
Pátek

7.12.

Sv. Ambrož biskup a učitel církve 17.00

Mokré Lazce

Za † Vladislava Malohlavu a rodiče
18.15

Hrabyně

Zádušní Mše svatá
 

Sobota

8.12.

Slavnost Panny Marie

počaté bez poskvrny

prvotního hříchu

 

14.00

Pěší pouť z Kravař do Hrabyně, Mše svatá bude ve 14.00 hodin

Za mládež Hlučínského děkanátu a poutníky z Hoštic, Chlebičova a členky živého růžence

 

 

Neděle

9.12.

 

2. neděle adventní

7.30

Hrabyně

Za živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování Panu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dar víry a zdraví pro živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † P. Edmunda Kempného

Odpověď žalmu dnešní neděle: „K Tobě pozvedám svou duši, Hospodine“.

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 25. listopadu – 2. prosince 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

25.11.

 

Slavnost

Ježíše Krista Krále

7.30

Hrabyně

Za Františka Vavrečku, manželku, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za zemřelé rodiče, zetě a vnuka Dušana
10.30

Hrabyně

Za † Leoše Vavrečku
Pondělí

26.11.

Sv. Silvestr Gozzolini
 

Úterý

27.11.

Sv. Virgilius 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za zemřelého Aloise Malohlavu, manželku a syna
Středa

28.11.

Sv. Mansuet

biskup mučedník

7.00

Mokré Lazce

Za Elišku Haiserovou a manžela
Čtvrtek

29.11.

Sv. Saturnin

biskup mučedník

7.00

Štítina

Pátek

30.11.

Svátek Sv. Ondřeje

apoštola

17.00

Mokré Lazce

Za živou rodinu
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
 

Sobota

1.12.

Sv. Edmund Kampián

Mariánská sobota

Žehnání adventních věnců

17.00 ADORACE
18.00
 

 

Neděle

2.12.

 

 

1. neděle adventní

7.30

Hrabyně

Za Františka Horuta, manželku, synovce a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Za Marii a Josefa Kratochvílovy, dceru a živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Ludmilu Lyčkovou a živou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodin kraluje, oděl se velebností.“

 

 • Vzadu na stolíku jsou k prodeji vánoční pohledy a kalendáře na rok 2019. Pohlednice za 3,- kč, kalendář za 50,- kč.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 18. – 25. listopadu 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

18.11.

 

 

33 neděle v mezidobí

Sbírka na Bibli

7.30

Hrabyně

Za † Marii Kalivodovou, manžela a rodiče
9.00

Mokré Lazce

Za Marii Holešovou, manžela, rodiče, sestry, snachu, syna, zetě a vnuka
10.30

Hrabyně

Za † Jaromíra Engelmana, neteř, rodiče a sourozence
Pondělí

19.11.

Sv. Mechtilda,

panna mystička OSB

 

Úterý

20.11.

Sv. Felix z Valois 15.30

Sv. Klára

Za rodinu Nihzovou, Komzovou, Kerestešovou a duše v očistci
17.00

Mokré Lazce

Za Zdeňku a Jaroslava Popkovy
Středa

21.11.

Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

22.11.

Sv. Cecílie 7.00

Štítina

Za živou rodinu s prosbou o dar zdraví
Pátek

23.11.

Sv. Klement I.

Papež

17.00

Mokré Lazce

Za Růženu Kostřicovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za Zdeňka Klapucha, syna, rodiče s obou stran a nemocnou osobu
Sobota

24.11.

Sv. Ondřej Dung-Lac kněz a druhů mučedníků 15.30

Sv. Klára

Za všechny přátelé, známé, kteří odešli do Boží náruče a duše v očistci
 

 

Neděle

25.11.

 

Slavnost

Ježíše Krista Krále

7.30

Hrabyně

Za Františka Vavrečku, manželku, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za zemřelé rodiče, zetě a vnuka Dušana
10.30

Hrabyně

Za † Leoše Halfara

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 11. – 18. listopadu 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

11.11.

 

 

32. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Vratislava Bartáka, manželku, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Petra Rostka a za živé a zemřelé rodiny Rostkove, Skřečove a Bielakove
10.30

Hrabyně

Za † Jiřího Kupku s poděkováním za dar víry a zdraví
Pondělí

12.11.

Sv. Josafat

biskup mučedník

 

Úterý

13.11.

 

Sv. Anežka Česká

15.30

Sv. Klára

Za dárce a dobrodince Charity Hrabyně
17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu a Josefa Gracovy

 

Středa

14.11.

Sv. Mikuláš Tavelič

mučedník

7.00

Mokré Lazce

Za manžele Bialkovy a živou rodinu
Čtvrtek

15.11.

Sv. Albert Veliký

biskup a učitel církve

7.00

Štítina

Za Brigitu Martiníkovou, manžela a rodiče z obou stran

 

Pátek

16.11.

 

Sv. Markéta Skotská

17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu Nestrojovou, manžela a dceru
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

17.11.

Sv. Alžběta Uherská 15.30

Sv. Klára

Za † Jaromíra Engelmana, rodiče,

sourozence a duše v očistci

17.00

Lhota

 

 

Neděle

18.11.

 

33. neděle v mezidobí

Sbírka – Den Bible

7.30

Hrabyně

Za † Marii Kalivodovou, manžela a rodiče
9.00

Mokré Lazce

Za Marii Holešovou, manžela, rodiče, sestry, snachu, syna, zetě a vnuka
10.30

Hrabyně

Za † Jaromíra Engelmana, neteř, rodiče a sourozence

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!“

 • Ve čtvrtek 15. 11. od 17 hodin do 19.00 hodin jste zváni do sálu Ostravsko-opavského biskupství na přednášku o istanbulské úmluvě v konfrontaci sociální nauky církve.

45.týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 4. – 11. listopadu 2018

Den

Liturgická oslava

Hodina

Mešní úmysly

 

 

 

Neděle

4.11.

 

 

31. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za živé a † poutníky z Plesné

9.00

Mokré Lazce

Za Štěpánku a Jaromíra Lackovy a rodiče z obou stran

10.30

Hrabyně

Za † Jindřicha Černého a rodinu

14.30

Štítina

Dušičková pobožnost na hřbitově ve Štítině

Pondělí

5.11.

Sv. Zachariáš a Alžběta

 

 

 

Úterý

6.11.

Sv. Leonard

15.00

Mokré Lazce

Pohřeb pana Jaroslava Bortla

17.00

Mokré Lazce

Za Olgu Kostřicovou , manžela a děti

Středa

7.11.

Sv. Wilibrord

7.00

Mokré Lazce

Za přijatá dobrodiní a vyprošení víry a zdraví spolužákům ročníku 1963 a jejich rodinám

Čtvrtek

8.11.

Sv. Gottfried

7.00

Štítina 

Za živé a zemřelé rodiny Pavelkovy a Kubínovy

 

Pátek

9.11.

Svátek posvěcení

Lateránské baziliky

17.00

Mokré Lazce

Za Drahomíru Bitnerovou a manžela

18.15

Hrabyně

Za † Františka Stoupence, živou a † rodinu

Sobota

10.11.

Sv. Lev Veliký papež

15.30

Sv. Klára

 

 

 

Neděle

11.11.

 

32. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Vratislava Bartáka, manželku, živou a † rodinu

9.00

Mokré Lazce

Za Petra Rostka a za živé a zemřelé rodiny Rostkové, Skřečkové a Bielákové

10.30

Hrabyně

Za † Jiřího Kupku s poděkováním za dar víry a zdraví

 

 

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Miluji Tě, Hospodine má sílo.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 28. října – 4. listopadu 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

28.10.

 

 

30. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Maxmiliána Trojka a manželku
9.00

Mokré Lazce

Za Jana binga, manželku, syna, dceru, Jiřího Procházku, Květoslavu Binarovou a za dar víry
10.30

Hrabyně

Za † Lydii Bartoncovu, živou a † rodinu
Pondělí

29.10.

Bl. Restituta Kafková
 

Úterý

30.10.

Sv. Marcel 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Marii Martiníkovou, manžela a rodiče z obou stran
Středa

31.10.

Sv. Wolfgang biskup 7.00

Mokré Lazce

Za Brigitu Martiníkovou a živou rodinu
 

Čtvrtek

1.11.

 

Slavnost všech svatých

7.30

Budišovice

15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Za živé a zemřelé rodiny
Pátek

2.11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 17.00

Mokré Lazce

Za Čestmíra a Marii Žídkovy a rodiny z obou stran
18.15

Hrabyně

Sobota

3.11.

Sv. Martin de Pores

Mariánská sobota

17.00 Adorace – Možnost Svaté zpovědi
18.00

Hrabyně

Za † Vladislava Dedka
 

 

Neděle

4.11.

 

31. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za živé a † poutníky z Plesné
9.00

Mokré Lazce

Za Štěpánku a Jaromíra Lackovy a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Jindřicha Černého a rodinu
14.30 Dušičková pobožnost na hřbitově ve Štítině

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.“

 • Ve čtvrtek a pátek se bude zpovídat v Mokrých Lazcích od 16.00 do 17.00 hodin
 • V pondělí v 8.00 hod. v Mokrých Lazcích se koná úklid kostela.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 21. – 28. října 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

21.10.

 

 

29. neděle v mezidobí

Misijní neděle

Sbírka na světové misie

7.30

Hrabyně

Za Emilii Pchálkovou, manžela, dceru a vnuka
9.00

Mokré Lazce

Za Annu a Jaroslava Ulrichovy a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
Pondělí

22.10.

Sv. Jan Pavel II.
 

Úterý

23.10.

Sv. Jan Kapistránský 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za živou a zemřelou rodinu
Středa

24.10.

Sv. Antonín Maria Klaret 7.00

Mokré Lazce

Za farníky
Čtvrtek

25.10.

Sv. Kryšpín 7.00

Štítina

Za živou a zemřelou rodinu
Pátek

26.10.

Sv. Rustik 17.00

Mokré Lazce

Za Vlastimilu a Františka Volné a syna
18.15

Hrabyně

Za rodiče Štefaňákovy, Konečné, syna, snachu a duše v očistci
 

Sobota

27.10.

Sv. Frumencius 15.30

Klára  

 

 

Neděle

28.10.

 

 

30. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Maxmiliána Trojka a manželku
9.00

Mokré Lazce

Za Jana Binara, munželku, syna, dceru, Jiřího Procházku, Květoslavu Binarovou a za dar víry
10.30

Hrabyně

Za † Lydii Bartoncovu, živou a † rodinu
 

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 14. – 21. října 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

14.10.

 

 

28. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Jarmilu Bialkovou, manžela, bratra a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Za Alenu a Jaromíra Kaštovské
10.30

Hrabyně

Za † Annu, Štefana a Milana Kozákovy
Pondělí

15.10.

Sv. Terezie od Ježíše
 

Úterý

16.10.

 

Svátek Sv. Hedviky

Patronky Slezska

15.30

Sv. Klára

Za † Otu Ticháčka
17.00

Mokré Lazce

Za Jiřinu a Jana Bendovy, sourozence a rodiče z obou stran
Středa

17.10.

Sv. Ignác z Antiochie,

biskup mučedník

7.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní
Čtvrtek

18.10.

Svátek Sv. Lukáše

Evangelisty

7.00

Štítina

Za Petra Rostka, bratra, za živé a zemřelé rodiny Skřečkovy a Bielákovy
Pátek

19.10.

 

Sv. Pavel od Kříže

17.00

Mokré Lazce

Za Františka Lacka, manželku a za živé a zemřelé rodiny
18.15

Hrabyně

Za farníky
 

Sobota

20.10.

Sv. Irena 15.30

Klára

17.00

Lhota

 

 

Neděle

21.10.

 

29. neděle v mezidobí

Sbírka na světové misie

7.30

Hrabyně

Za Emilii Pchálkovou, manžela, dceru a vnuka
9.00

Mokré Lazce

Za Annu a Jaroslava Ulrichovy a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

 

 

Odpověď žalmu dnešní neděle:„Nasyť nás, Pane svou slitovností, abychom se radovali.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 7. – 14. října 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

7.10.

 

 

27. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Karolinu Benovou, manžela a dceru
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života, zdraví a víry s prosbou o Boží požehnání
10.30

Hrabyně

Za † Roberta Fitzka a rodinu
Pondělí

8.10.

Sv. Simeon
 

Úterý

9.10.

 

Sv. Dionýsus a druhové

15.30

Sv. Klára

Za † a živé dárce a dobrodince

Charity Hrabyně

17.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Kříbka, rodiče a bratry
Středa

10.10.

Sv. Paulin 7.00

Mokré Lazce

Za živou a † rodinu
Čtvrtek

11.10.

 

Sv. German

 

7.00

Štítina

 Na poděkování Panu Bohu za padesát let společného života v manželství                    s prosbou o ochranu a požehnání do dalších let Pána Ježíše a Panny Marie
Pátek

12.10.

 

Sv. Radim

17.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života a za živou rodinu
18.15

Hrabyně

Za † Marii Kučerovou, manžela a syny
Sobota

13.10.

Sv. Eduard Na poděkování za Boží pomoc a dary Ducha svatého při studiu na univerzitě
 

 

Neděle

14.10.

 

28. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Jarmilu Bialkovou, manžela, bratra a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Za Alenu a Jaromíra Kaštovské
10.30

Hrabyně

Za † Annu, Štefana a Milana Kozákovy
 

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 30. září – 7. října 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

30.9.

 

 

26. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Čeňka Blažeje a manželku
9.00

Mokré Lazce

Za Bohumila Juhaňáka, syna Bohumila a Jiřího a rodinu Juhaňákovou a Benianovou
10.30

Hrabyně

Za Boženu Vavrečkovou, manžela a rodiče Krayzlovy
Tuto neděli bude kaple Sv. Kláry zavřena
Pondělí

1.10.

Sv. Terezie

od Dítěte Ježíše

 

Úterý

2.10.

 

Sv. Andělé strážní

15.30

Sv. Klára

Za † Gustava Kempného, manželku Ludmilu a duše v očistci
17.00

Mokré Lazce

Za živou a zemřelou rodinu Kremrovou, Víchovou, Luskovou a Matuškovou
Středa

3.10.

Sv. Maxmilián 7.00

Mokré Lazce

Za farníky
Čtvrtek

4.10.

Sv. František z Assisi 7.00

Štítina

Za Karla Kostku a rodinu Kostkovou a Kociánovou
Pátek

5.10.

 

Sv. Faustýna Kowalská

17.00

Mokré Lazce

Za Drahomíru a Františka Slavíkovy, vnuky Tomáše a Petra, syna Lubomíra a obojí rodiče
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

6.10.

Sv. Bruno 17.00

18.00

Hrabyně

ADORACE

Na poděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o Boží Požehnání pro celou rodinu

 

 

Neděle

7.10.

 

27. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Karolinu Benovou, manžela a dceru
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života, zdraví a víry s prosbou o Boží požehnání
10.30

Hrabyně

Za † Roberta Fitzka a rodinu
 

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 23. – 30. září 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

23.9.

 

 

25. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Adolfa a Josefku Bemovy
9.00

Mokré Lazce

Za Antonína Čubu a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Jiřího Bančíka, živou a † rodinu Bančíkovu a Janošovu
Pondělí

24.9.

Sv. Gerard
 

Úterý

25.9.

 

Sv. Kleofáš

15.30

Sv. Klára

Za Benjamína Jaroše a manželku, Jiřího Ondrucha, manželku, za nemocnou osobu a duše v očistci
17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu Kaštovskou, manžela, rodiče z obou stra a za rodinu Mecovou a Davidovou
Středa

26.9.

Sv. Kosma a Damián 7.00

Mokré Lazce

 Za živé a zemřelé spolužáky
Čtvrtek

27.9.

Sv. Vincencz Pauly 7.00

Štítina

Za zemřelou rodinu Havlíčkovou a Hudečkovou
 

Pátek

28.9.

 

Svátek Sv. Václava

17.00

Mokré Lazce

Za Břetislava Mlýnka a celou živou rodinu
18.15

Hrabyně

Poděkování za 70 let s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
Sobota

29.9.

Svátek Sv. Archandělů Michaela, Rafaela a Gabriela 15.30

Sv. Klára

Za † rodiče Konečné, Nevědělovy, manžele Rechovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
 

 

Neděle

30.9.

 

26. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Čeňka Blažeje a manželku
9.00

Mokré Lazce

Za Bohumila Juhaňáka, syny Bohumila a Jiřího a rodinu Juhaňákovou a Benianovou
10.30

Hrabyně

Za Boženu Vavrečkovou, manžela a rodiče Krayzlovy
  Tuto neděli bude kaple Sv. Kláry zavřena

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Pán mě udržuje naživu.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 16. – 23. září 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

16.9.

 

 

24. neděle v mezidobí

 

Sbírka na církevní školy

7.30

Hrabyně

Na poděkování
9.00

Mokré Lazce

Za Drahomíra Kašpárka, bratry a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Poděkování za úrodu
18.00

Hrabyně

Za poutníky z Kobeřic s novokněžským požehnáním
Pondělí

17.9.

Sv. Cyprián

biskup mučedník

Úterý

18.9.

 

Sv. Jan Macias řeholník OP

15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Marii a Josefa Komárovy, dceru a zetě
Středa

19.9.

Sv. Januárius biskup 7.00

Mokré Lazce

Za Zdeňku Pavelkovou, manžela, rodiče a sourozence
Čtvrtek

20.9.

Sv. Ondřej, Pavel a druhové 7.00

Štítina

Za Alžbětu Hrudíkovou, manžela a za živé a zemřelé rodiny
 

Pátek

21.9.

Svátek Sv. Matouše evangelisty 17.00

Mokré Lazce

Za Annu a Františka Kašné a 2 syny
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

22.9.

Sv. Mořic a druhové
 

 

Neděle

23.9.

 

25. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Adolfa a Josefku Bemovy
9.00

Mokré Lazce

Za Antonína Čubu a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Jiřího Bančíka, živou a † rodinu Bančíkovu a Janošovu
 

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 9. – 16. září 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

9.9.

 

 

23. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Jana a Annu Balnerovy, rodiče a sourozence
9.00

Mokré Lazce

Za Jaroslava a Emmu Kostřicovy, syna, zetě  a živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † rodiče Rimlovy, celou rodinu a duše v očistci
   
Pondělí

10.9.

Bl. Karel Spinola
Úterý

11.9.

 

Sv. Emilián z Vercelli

15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Evženii Blahutovou, manžela a ze Jindru Hrivnačovou
Středa

12.9.

Jména Panny Marie 7.00

Mokré Lazce

Za Antonína Volného, manželku a syna
Čtvrtek

13.9.

Sv. Jan Zlatoústý 7.00

Štítina

Za Zdeňku Čížovou a rodiče z obou stran
 

Pátek

14.9.

 

Svátek Povýšení Svatého Kříže

17.00

Mokré Lazce

Za Jarmilu Musilovou
18.15

Hrabyně

Za AdelhaiduJürgens-ovou, rodiče a sourozence
Sobota

15.9.

Svátek

Panny Marie Bolestné

11.00

Lhota

Na poděkování
18.00

Hrabyně

Za † Bedřicha Halfara a celou rodinu
 

 

Neděle

16.9.

 

24. neděle v mezidobí

 

Sbírka na církevní školy

7.30

Hrabyně

Na poděkování
9.00

Mokré Lazce

Za Drahomíra Kašpárka, bratry a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Poděkování za úrodu
18.00

Hrabyně

Za poutníky z Kobeřic s novokněžským požehnáním

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Duše má, chval Hospodina!“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 2. – 9. září 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

2.9.

 

 

22. neděle v mezidobí

7.30 Za † Františka Nováka, manželku a dceru
9.00 Za Milana Dluhoše, rodiče a živou rodinu
10.30 Za † Jana Kupku, syna, švagrovou a rodiče s obou stran
   
Pondělí

3.9.

Sv. Řehoř Veliký
Úterý

4.9.

 

Sv. Růžena z Viterba

15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Tomáše Ruského a živou rodinu
Středa

5.9.

Sv. Viktorin 7.00

Mokré Lazce

Za Valerii Malohlavovou, manžela a syna
Čtvrtek

6.9.

Sv. Magnus 7.00

Štítina

Za Vlastu Bortlovou, manžela a rodiče
 

Pátek

7.9.

 

Sv. Melichar Grodecký

17.00

Mokré Lazce

Za Ernu Tietzovou, manžela a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za farníky
 

Sobota

8.9.

 

Svátek

Narození Panny Marie

7.30 Pouť mužů
Okolo11.00 Za poutníky z Ostravy-Poruby
18.00

Hrabyně

Za poutníky z Olbramic, Lubojatu a Bravantic
 

 

Neděle

9.9.

 

23. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Jana a Annu Balnerovy, rodiče a sourozence
9.00

 Mokré Lazce

Za Jaroslava a Emmu Kostřicovy, syna, zetě a živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † rodiče Rimlovy, celou rodinu a duše v očistci

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?“

 • Kalendáře na rok 2019 jsou k dispozici v zadní části kostela. Cena je 50,- Kč
 • Oznámení pro rodiče, blíží se začátek školního roku; nezapomeňte přihlásit svoje děti do náboženství, přihlášky jsou k dispozici na stránkách farnosti farnosthrabyne.cz
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 26. srpna – 2. září 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

26.8.

 

 

21. neděle v mezidobí

7.30 Za Ladislava Krayzla a manželku, syna a vnuka
9.00 Na poděkování za úrodu
10.30 Za † rodiče Palatinusovy, Kurucovy a Smondekovy
   
Pondělí

27.8.

Sv. Monika
Úterý

28.8.

Sv. Augustin

Biskup a učitel církve

15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Emílii Augustinovou, manžela a dceru Marii
Středa

29.8.

Umučení Sv. Jana Křtitele 17.00

Mokré Lazce

Za Marii Ondráčkovou, 2 manžely, rodiče a duše v očistci
Čtvrtek

30.8.

Sv. Fiakr 7.00

Štítina

Za živou rodinu s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví
 

Pátek

31.8.

 

Sv. Rajmund

17.00

Mokré Lazce

Za Anežku Halfarovou, manžela a syna
18.15

Hrabyně

Za Františka Stoupence, živou a † rodinu
Sobota

1.9.

Sv. Jiljí 17.00

18.00

ADORACE

Za † Adolfinu Robenkovou, manžela, zetě a rodiče s obou stran

 

Neděle

2.9.

 

 

22. neděle v mezidobí

7.30 Za Františka Nováka, manželku a dceru
9.00 Za Milana Dluhoše, rodiče a živou rodinu
10.30 Za Jana Kupku, syna, švagrovou a rodiče s obou stran
   

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.“

 • Kalendáře na rok 2019 jsou k dispozici v sakristii kostela. Cena je 50,- Kč
 • Rodiče, blíží se začátek školního roku; nezapomeňte přihlásit svoje děti do náboženství, přihlášky jsou k dispozici na stránkách farnosti farnosthrabyne.cz
 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 19. – 26. srpna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

 

Neděle

19.8.

 

 

 

Slavnost Nanebevzetí

Panny Marie

 

6.00 Za rodinu Foltýnovou, Juchelkovou a Kaštovskou
7.30 Za P. Edmunda Kempného
9.00 Za † Karla Štefka, manželku a rodiče s obou stran

Poutníci z Mokrých Lazců

10.30 Za † Štěpánku Horutovou, manžela a rodiče s obou stran, Poutníci za Svinova
14.00 SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
17.00 Poutníci z Dolního Benešova a Hati
Pondělí 20.8. Sv. Bernard
Úterý

21.8.

 

Sv. Pius X. papež

15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Středa

22.8.

Památka Panny Marie Královny 7.00

Mokré Lazce

Čtvrtek

23.8.

Sv. Růžena z Limy 7.00

Štítina

 

Pátek

24.8.

Svátek Sv. Bartoloměje 17.00

Mokré Lazce

18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

25.8.

Sv. Ludvík 17.00

Lhota

 

 

Neděle

26.8.

 

21 neděle v mezidobí

 

7.30 Za Ladislava Krayzla a manželku
9.00
10.30 Za † rodiče Palatinusovy, Kurucovy a Smondekovy
   

Odpověď žalmu dnešní neděle: Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 12. – 19. srpna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

 

Neděle

12.8.

 

 

 

19 neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Václava Bančíka, rodinu Bančíkovu a Janošovu
9.00 Mokré Lazce
10.30

Hrabyně

Za † Michala a Annu Chvostačovy, bratra a zetě
Sv. Klára  Kaple otevřena od 14.00 do 17.30
Pondělí

13.8.

Sv. Poncián a Hippolyt
Úterý

14.8.

Sv. Maxmilián Kolbe 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Středa

15.8.

Slavnost

Nanebevzetí Panny Marie

7.30

Hrabyně

na poděkování Bohu a P. Marii za přijatá dobrodiní s prosbou za zdraví a ochranu pro živou rodinu
18.00

Hrabyně

Za poutníky z Hlučína
Čtvrtek

16.8.

Sv. Štěpán Uherský 7.00

Štítina

 

Pátek

17.8.

 

 

Sv. Myron

17.00

Mokré Lazce

 

18.15

Hrabyně

Za † Annu Škrobánkovou, Jiřinu Horákovou, Ludmilu Chodurovou a manžely
 

Sobota

18.8.

 

Sv. Helena

7.30 Na poděkování
10.00 Řád P. Marie jeruzalémské
15.30 Za hrabyňskou Charitu
18.00 Za poutníky z Bohuslavic
 

 

 

Neděle

19.8.

 

 

20 neděle v mezidobí

 

6.00 Za rodinu Foltýnovou, Juchelkovou a Kaštovskou
7.30 Za P. Edmunda Kempného
9.00 Za † Karla Štefka, manželku a rodiče s obou stran

Poutníci z Mokrých Lazců

10.30 Za † Štěpánku Horutovou, manžela a rodiče s obou stran

Poutníci za Svinova

14.00 SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
17.00 Poutníci z Dolního Benešova a Hati

 

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 5. – 12. srpna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

 

Neděle

5.8.

 

 

 

18 neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za rodiny Kadulové, Jelenové a Krayzlové
9.00 Mokré Lazce
10.30

Hrabyně

Za Justina a Marii Smondekovy, bratry a sestru Angelu
Sv. Klára  Kaple otevřena od 14.00 do 17.30
Pondělí

6.8.

Svátek Proměnění Páně
Úterý

7.8.

Sv. Sixtus a druhové 15.30

Sv. Klára

Za dárce a dobrodince Charity Hrabyně
Středa

8.8.

Sv. Dominik
Čtvrtek

9.8.

Svátek

 Sv. Terezie Benedikty od Kříže

Pátek

10.8.

Sv. Vavřinec
Sobota

11.8.

Sv. Klára 15.30

Sv. Klára

Za † Marii Raškovou, rodiče z obou stran a za ochranu Panny Marie
 

 

Neděle

12.8.

 

19 neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Václava Bančíka, rodinu Bančíkovu a Janošovu
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Za † Michala a Annu Chvostačovy, bratra a zetě
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin jim dal nebesky pokrm.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 29. července – 5. srpna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

 

Neděle

29.7.

 

 

 

17. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Oldřicha Kňuru, manželku, syna, vnuka a zetě
9.00

Mokré Lazce

Za Věru Droppovou a živou i zemřelou rodinu Droppovou a Pustkovou
10.30

Hrabyně

Za † Miroslava Nováka, živou a † rodinu
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30
Pondělí

30.7.

Sv. Petr Chryzolog
 

Úterý

31.7.

Sv. Ignác z Loyoly 15.30

Sv. Klára

Za opuštěné a umírající lidi
17.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života, víry a zdraví s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Středa

1.8.

Sv. Alfons z Liguori 7.00

Mokré Lazce

Za farníky
Čtvrtek

2.8.

Sv. Eusebius 7.00

Štítina

 

Pátek

3.8.

 

Sv. Lydie

17.00

Mokré Lazce

Za Antonína Klose,dceru Dagmar a manžela a Otýlii a Medarda Kostřicovy
18.15

Hrabyně

Za Ignáce Kupku, manželku, syna a vnuka
 

 

Sobota

4.8.

 

 

Sobotní památka P. Marie

 

 

15.30

Sv. Klára

17.00

18.00

Hrabyně

ADORACE

Za Václava Adamce, manželku, živou a † rodinu

 

 

 

Neděle

5.8.

 

 

17. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za rodiny Kadulové, Jelenové a Krayzlové
9.00

Mokré Lazce

Za Josefa a Marii Heindrichovy
10.30

Hrabyně

Za Justina a Marii Smondekovy, bratry a sestru Angelu
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 22. -29. července 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

 

Neděle

22.7.

 

 

 

16. neděle v mezidobí

Sv. Maří Magdaléna

 

7.30

Hrabyně

Poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní a vyprošení nových do dalších let
10.30

Hrabyně

Za Annu Stonišovou a manžela

 

10.30 Poutní Mše sv. ve Štítině
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30
Pondělí

23.7.

Sv. Brigita 7.00

Štítina

Za mládež ze Štítiny
 

 

Úterý

24.7.

 

 

Sv. Šarbel Makhluf

15.00

Hrabyně

Pohřební Mše Sv. p. Ladislava Bielesze
15.30

Sv. Klára

Za Boží požehnání pro celou rodinu,

pokoj a lásku v celé rodině

17.00

Mokré Lazce

Za Jaroslava Droppu a manželku
Středa

25.7.

Svátek Sv. Jakuba apoštola 7.00

Mokré Lazce

Na úmysl dárce
Čtvrtek

26.7.

Sv. Jáchym a Anna 7.00

Štítina

Za Marii Holešovou, rodiče, sestru a švagra
 

Pátek

27.7.

Sv. Gorazd a druhové 17.00

Mokré Lazce

Za Zdeňku Galvasovou a živou a zemřelou rodinu
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

28.7.

Sv. Nazarius a Celsus 15.30

Sv. Klára

Za živou a † rodinu Koňaříkovou,

za kněze stárnoucí, opuštěné

 

 

 

Neděle

29.7.

 

 

17. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Oldřicha Kňuru, manželku, syna, vnuka a zetě
9.00

Mokré Lazce

Za Věru Droppovou a živou a zemřelou rodinu Droppovou a Pustkovou
10.30

Hrabyně

Za † Miroslava Nováka, živou a † rodinu
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 15. – 22. července 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

15.7.

 

 

 

15. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Miladu Kaňákovu, Jitku Cetlovu, Gerdu Pavlíkovu a rodiče
9.00 Mokré Lazce Za rodiče Pavelkovy, Kubínovy a celou živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Jiřího Bluchu
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30
Pondělí

16.7.

Památka Panny Marie Karmelské 15.00

Mokré Lazce

Pohřeb pana Bohumila Juhaňáka
 

Úterý

17.7.

 

Bl. Česlav a Sv. Hyacint

15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za zemřelého Jaroslava Vičinského, rodiče, bratry a za zemřelou rodinu Nužgodovou
Středa

18.7.

Sv. Emilián 7.00

Mokré Lazce

Za farníky
Čtvrtek

19.7.

Sv. Makrina 7.00

Štítina

Za Vlastimilu Sýkorovou, dceru a rodiče
 

Pátek

20.7.

 

Sv. Apolinář

17.00

Mokré Lazce

Za zemřelou rodinu Jaroslava Kašpárka, rodiče a sestry
18.15

Hrabyně

Za nemocné osoby
Sobota

21.7.

Sv. Vavřinec z Brindisi 15.30

Sv. Klára

Za † Štěpánku Kupkovou,manžela, syna, vnuka a duše v očistci
17.00 Lhota
 

 

 

Neděle

22.7.

 

 

16. neděle v mezidobí

Sv. Maří Magdaléna

 

7.30

Hrabyně

Poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní a vyprošení nových do dalších let
10.30

Hrabyně

Za Annu Stonišovou a manžela

 

10.30 Poutní Mše sv. ve Štítině
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Pane, ukaž nám své milosrdenství!“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 8. – 15. července 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

8.7.

 

 

 

14. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Miroslava Neuwerta, rodiče, sestru a švagra
9.00 Mokré Lazce Za Josefa Krhuta, rodiče a sourozence z obou stran a za živé rodiny
10.30

Hrabyně

Za Jindřicha Trubeckého, manželku a rodiče
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30
Pondělí

9.7.

Sv. Veronika Giulianová
 

Úterý

10.7.

 

Sv. Amálie

15.30

Sv. Klára

Za dárce a dobrodince Charity Hrabyně
17.00

Mokré Lazce

Na úmysl dárce
Středa

11.7.

Svátek Sv. Benedikta 7.00

Mokré Lazce

Za Aloisii Malohlavovou, manžela a živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek

12.7.

Sv. manželé Ludvík a Zélie Martinovi 7.00

Štítina

Za Jana Bortla a rodiče
 

Pátek

13.7.

 

Sv. Jindřich

17.00

Mokré Lazce

Za manžely Paverovy, živou rodinu a dar zdraví
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

14.7.

Bl. Hroznata 15.30

Sv. Klára

 

 

Neděle

15.7.

 

 

15. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Miladu Kaňákovu, Jitku Cetlovu, Gerdu Pavlíkovu a rodiče
9.00

Mokré Lazce

Za rodiče Pavelkovy, Kubínovy a celou živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Jiřího Bluchu
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 1. července – 8. července 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

1.7.

 

 

13. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Vlastimila Dudka a rodiče
9.00 Mokré Lazce Za Ferdinanda Holoubka, rodiče z obou stran a živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za Karla Engelmana, manželku, syny a vnučku
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30
Pondělí

2.7.

Sv. Ota
 

Úterý

3.7.

 

Svátek Sv. Tomáše apoštola

15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Juhaňáka, otce a Rozálii Juhaňákovou
Středa

4.7.

Sv. Prokop 7.00

Mokré Lazce

Za farníky
 

Čtvrtek

5.7.

 

Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje

7.30

Hrabyně

Za † Radima Tchorze
9.00

Mokré Lazce

Za Bedřicha Peterka, manželku a za živé a zemřelé rodiny
 

Pátek

6.7.

 

Sv. Marie Goretti

7.30

Hrabyně

Za † Leoše Drastíka
9.00

Mokré Lazce

Za Drahomíru Žídkovou, manžela, sourozence a rodiče z obou stran
Sobota

7.7.

 

Mariánská sobota

Sv. Wilibald

15.30

Sv. Klára

17.00

18.00

Hrabyně

ADORACE

Za Antonii Trojkovou, Marii Dybovou a manžela

 

 

Neděle

8.7.

 

14. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za Miroslava Neuwerta, rodiče, sestru a švagra
9.00

Mokré Lazce

Za Josefa Krhuta, rodiče,  sourozence z obou stran a za živé rodiny
10.30

Hrabyně

Za Jindřicha Trubeckého
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 24. června – 1. července 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

24.6.

 

 

Slavnost narození Jana Křtitele

7.30

Hrabyně

Za † Jana Hona, rodiče a sestru
9.00

Mokré Lazce

Za rodiny
10.30

Hrabyně

Za Jiřího Franka, manželku a děti
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30
Pondělí

25.6.

Sv. Vilém opat
 

Úterý

26.6.

Sv. Jan a Pavel 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Jana Víchu, rodiče a sourozence
Středa

27.6.

Sv. Cyril Alexandrijský 7.00

Mokré Lazce

Za Valerii Malohlavovou a manžela
Čtvrtek

28.6.

Sv. Irenej biskup 7.00

Štítina

Za Andělu Langrovou, manžela a dva syny
 

Pátek

29.6.

 

Sv. Petr a Pavel

17.00

Mokré Lazce

Za Jana Šindeláře, manželku a vnuka Radomíra
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

30.6.

Prvomučedníci římští 15.30

Sv. Klára

 

 

Neděle

1.7.

 

13. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Vlastimila Dudka a rodiče
9.00

Mokré Lazce

Za Ferdinanda Holoubka
10.30

Hrabyně

Za Karla Engelmana, manželku, syny a vnučku
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky“.

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 17. – 24. června 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

17.6.

 

 

11. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Milana Stuchlíka
9.00

Mokré Lazce

Za Vladimíra Kudělu a rodiče z obou stran
10.30 Mše sv. v Budišovicích ke sv. Vítu
Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30
Pondělí

18.6.

Sv. Marina
 

Úterý

19.6.

 

Sv. Jan Nepomuk Neuman

15.30

Sv. Klára

Za P. Aloise Jarguse a duše v očistci
17.00

Mokré Lazce

Za Marii Sýkorovou, rodiče a syna
Středa

20.6.

Sv. Silverius papež 7.00

Mokré Lazce

Za farníky
Čtvrtek

21.6.

Sv. Alois Gonzaga řeholník Sj 7.00

Štítina

Za Aloise Tichého, sourozence a rodiče z obou stran
 

Pátek

22.6.

 

Sv. Jan Fisher a Tomáš More

17.00

Mokré Lazce

Za Marii Popkovou, manžela, syna, snachu a rodiče
18.15

Hrabyně

Za Helenu Novákovou a † rodinu
Sobota

23.6.

 

Sv. Josef Cafaso

15.30

Sv. Klára

17.00

Lhota

 

 

Neděle

24.6.

 

Slavnost narození Jana Křtitele

12. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Jana Hona, rodiče a sestru
9.00

Mokré Lazce

Za křesťanské rodiny naší farnosti
10.30

Hrabyně

Za Jiřího Franka, manželku a děti

 

Sv. Klára Kaple otevřena od 14.00 do 17.30

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Dobré je chválit Hospodina.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 10. – 17. června 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

10.6.

 

 

10. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Jana a Libuši Radkovy, rodiče a sourozence
9.00 Mokré Lazce Za Bronislava Kašpárka, manželku, syna Jaromíra a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Vojtěcha a Vlastu Havrlantovy a sourozence
Pondělí

11.6.

Sv. Barnabáš apoštol
Úterý

12.6.

Sv. Jan z Fakunda 15.30

Sv. Klára

Za † maminku a babičku Margitu
17.00

Mokré Lazce

Za rodinu Vežranovskou a rodinu Hrdličkovou
Středa

13.6.

Sv. Antonín z Padovy

kněz a učitel církve

7.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijaté dary a vyprošení Božích milostí do dalších let
Čtvrtek

14.6.

Sv. Anastáz kněz mučedník 7.00

Štítina

 Za Annu Malurkovou, manžela, syna a sestru
 

Pátek

15.6.

 

Sv. Vít mučedník

17.00

Mokré Lazce

Za Mojmíra Kostřicu a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

16.6.

 

Sv. Benon biskup

15.30

Sv. Klára

Za † kněze
17.00

Lhota

 

Neděle

17.6.

 

11. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Milana Stuchlíka
9.00

Mokré Lazce

Za Vladimíra Kudělu a rodiče z obou stran
10.30 Mše svatá v Hrabyni není

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 3. – 10. června 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

3.6.

 

 

9. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Václava Kleina, manželku a živou rodinu
9.00 Mokré Lazce Za děti, kteří přistoupí k 1.sv.přijímání a za jejich rodiče
10.30

Hrabyně

Za Jana Kupku, syna, švagrovou a rodiče s obou stran
Pondělí

4.6.

Sv. František Caracciolo
Úterý

5.6.

 

Sv. Bonifác biskup mučedník

15.30

Sv. Klára

Za dárce Charity Hrabyně
17.00

Mokré Lazce

Za Václava Běláka, rodiče a bratra
Středa

6.6.

Sv. Norbert biskup 7.00

MokréLaze

Za farníky
Čtvrtek

7.6.

Sv. Robert opat 7.00

Štítina

Za Pavla Heřmánka, syna, rodiče z obou stran a P. Maxmiliána Pospíšila
 

Pátek

8.6.

 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova

17.00

Mokré Lazce

Za Marii a Vojtěcha Paverovy
18.15

Hrabyně

Za † Františka Stoupence, živou a † rodinu
Sobota

9.6.

Neposkvrněné srdce Panny Marie 15.30

Sv. Klára

 

 

Neděle

10.6.

 

 

10. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Jana a Libuši Radkovy, rodiče a sourozence
9.00

Mokré Lazce

Za Bronislava Kašpárka, manželku, syna Jaromíra a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Vojtěcha a Vlastu Havrlantovy a sourozence

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Plesejte Bohu, který nám pomáhá.“

 • Informace k pouti 9.6.: Kdo se přihlásil na pouť na Horu Matky Boží do Králík, autobus odjíždí v 7.00 hodin ráno z Hrabyně ze zastávky u kostela, cca v 7.10 hodin zastávka v Mokrých Lazcích Obecní dům a cca 7.20 zastávka ve Štítině naproti obecního úřadu.
 • V úterý 5. června od 15.30 hodin budeme uklízet tento kostel, prosíme tak dobrovolníky o pomoc. Děkujeme.
 • Ve čtvrtek 7. června v 18.00 hodin bude na faře v Hrabyni hodina náboženství pro dospělé.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 27.května – 3. června 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

27.5.

 

 

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

7.30

Hrabyně

Na poděkování P. Marii a sv. Josefu s prosbou o Boží požehnání
9.00

Mokré Lazce

Za Vladimíra a Antonii Šindlářové, za vnuka Michala, zetě Petra a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Karla Ruska, rodiče s obou stran a rodinu Porubovu
Pondělí

28.5.

Sv. Emil
Úterý

29.5.

Sv. Maximin biskup 17.00

Mokré Lazce

Za rodinu Bělákovou, pana Goldu a Rusňáka
Středa

30.5.

Sv. Zdislava 7.00

MokréLaze

Za živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek

31.5.

 

Slavnost těla krve Páně

15.00 Sv. Klára
18.00

Mokré Lazce

Za obnovení víry v rodinách
 

Pátek

1.6.

 

Sv. Justin mučedník

16.00 Adorace
17.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života a živou rodinu
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

2.6.

 

Sv. Marcelin a Petr

Mariánská sobota

15.00 Zpověď v Mokrých Lazcích pro děti před 1. sv. přijímáním
18.00

Hrabyně 

Prosba o Boží požehnání za dar zdraví a živou rodinu
 

 

Neděle

3.6.

 

 

9.neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Václava Kleina, manželku a živou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování

1.sv. Přijímání

10.30

Hrabyně

Za Jana Kupku, syna, švagrovou a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Plesejte Bohu, který nám pomáhá.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 20. – 27. května 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

20.5.

 

Slavnost

seslání Ducha Svatého

sbírka na diecézní charitu

 

7.30

Hrabyně

Za † Leoše Obrusníka a syna
9.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Procházku, Květoslavu Binarovou, rodiče, duše v očistci, Marii Stonavsku a za živou rodinu Procházkovou, Stonišovou a Binarovou
10.30

Hrabyně

Za † Oldřicha Vavrečku a manželku
15.30 Májová pobožnost
Pondělí

21.5.

Sv. Kryštof Magallanes a druhové
Úterý

22.5.

Sv. Rita z Cascie 17.00

Mokré Lazce

Za Svatavu Šindelářovou, manžela a syna Stanislava
Středa

23.5.

Sv. Jan Křtitel de Rossi 7.00

MokréLaze

Za farníky
Čtvrtek

24.5.

Sv. Vincenc z Lerinu 7.00

Štítina

Za Antonína Světlíka, manželku, syna a za Vladislava Kaniu a manželku

 

 

Pátek

25.5.

 

Sv. Beda Ctihodný

17.00

Mokré Lazce

Za Ferdinanda Holoubka,  dvě manželky a živou rodinu
18.15

Hrabyně

Poděkování P. Marii za dar zdraví a vyslyšení prosby
Sobota

26.5.

Sv. Filip Neri 17.00

Lhota

 

 

Neděle

27.5.

 

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

7.30

Hrabyně

Na poděkování P. Marii a sv. Josefu s prosbou o Boží požehnání
9.00

Mokré Lazce

Za Vladimíra a Antonii Šindlářové, za vnuka Michala a zetě Petra a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Karla Ruska, rodiče s obou stran a rodinu Porubovu
15.00 Májová pobožnost

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin si zřídil na nebi trůn“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 13. – 20. května 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

13.5.

 

 

7. neděle velikonoční

Den matek

7.30

Hrabyně

Za Františka Bialka, manželku, rodiče a sourozence
9.00 Mokré Lazce Za Miroslavu Švaidlerovou, manžela a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Na jistý úmysl

 

14.00 Májová pobožnost
Pondělí

14.5.

Sv. Matěj apoštol
Úterý

15.5.

Sv. Žofie mučednice 17.00

Mokré Lazce

Za Marii Gracovou, manžela a rodiče z obou stran
Středa

16.5.

Sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník 7.00

MokréLaze

Za Aloise Malohlavu a manželku
18.00

Lhota

Pouť do Lhoty
Čtvrtek

17.5.

Sv. PaschalBaylon 7.00

Štítina

Za Antonína Harazima, manželku a za živé a zemřelé rodiny
 

Pátek

18.5.

 

Sv. Jan I.

17.00

Mokré Lazce

Za Miroslava Kostřicu, rodiče, tchána a za živou a zemřelou rodinu
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

19.5.

Sv. Petr Celestýn 17.00

Lhota

 

 

Neděle

20.5.

 

Slavnost

seslání Ducha Svatého

sbírka na diecézní charitu

7.30

Hrabyně

Za † Leoše Obrusníka a syna
9.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Procházku, Květoslavu Binarovou, rodiče, duše v očistci, Marii Stonavskou a za živou rodinu Procházkovou, Stonišovou a Binarovou
10.30

Hrabyně

Za † Oldřicha Vavrečku a manželku
14.00 Májová pobožnost

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin si zřídil na nebi trůn“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 1. – 13. května 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

6.5.

 

 

6 neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Annu Novákovou, manžela, dceru a zetě
9.00 Mokré Lazce
10.30

Hrabyně

ORELSKÁ POUŤ
14.00

Hrabyně

Májová pobožnost
Pondělí

7.5.

Sv. Benedikt II.
Úterý

8.5.

Panny Marie

prostřednice milostí

7.30

Hrabyně

Za živou a † rodinu Klapuchovu
9.00

Mokré Lazce

Středa

9.5.

Sv. Pachomius 7.00

Mokré Laze

Za farníky
Čtvrtek

10.5.

Slavnost

Nanebevstoupení Páně

7.00

Štítina

17.00

Mokré Lazce

 

Pátek

11.5.

 

Sv. Ignác z Láconi

17.00

Mokré Lazce

18.15

Hrabyně

Za živou a † rodinu
Sobota

12.5.

Sv. Pankrác  
 

 

Neděle

13.5.

 

7 neděle velikonoční

Den matek

7.30

Hrabyně

Za Františka Bialka, manželku, rodiče a sourozence
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Na jistý úmysl
14.00

Hrabyně

Májová pobožnost

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 29. Dubna – 1. května 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

29.4.

 

 

 

5. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za † Karla Balnera a švagry
9.00 Mokré Lazce Za Jiřího Adamčíka a obojí rodiče
10.30

Hrabyně

Za † Zdenku Bartákovou, manžela, živou a † rodinu
Pondělí

30.4.

Sv. Zikmund mučedník
Úterý

1.5.

Sv. Josef dělník  

18.15

Mokré Lazce

Za Emílii Augustínovou, manžela a dceru Marii
Středa

2.5.

Sv. Atanáš

biskup a učitel církve

7.00

Mokré Laze

Za duše v očistci
Čtvrtek

3.5.

Svátek Sv. Filipa a Jakuba

Apoštolů

7.00

Štítina

Za rodinu Šimečkovou a Vašicovou
 

Pátek

4.5.

 

Sv. Florián mučedník

17.00

Mokré Lazce

Za Josefa a Annu Frankovy a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

5.5.

Sv. Gothard

Sobotní památka P. Marie

9.00

Štítina 

za hasiče ze Štítiny
18.00

Hrabyně

Za † Jenovefu Deptovou, manžela a Boží požehnání pro živou zemřelou rodinu
 

 

Neděle

6.5.

 

 

6. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Annu Novákovou, manžela, dceru a zetě
9.00

Mokré Lazce

Za Bedřicha Paveru, 2 manželky, sourozence, rodiče a děti
10.30

Hrabyně

ORELSKÁ POUŤ

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.“

 • Připomínáme dětem, které se připravují k přijetí Svátosti Oltářní, že v sobotu 5.května bude probíhat na faře v Hrabyni celodenní soustředění se Svatou zpovědí.
 • V sobotu 9. června farnost Mokré Lazce pořádá pouť na horu Matky Boží do Králík, zájemci o tuto pouť ať se hlásí v sakristii kostela. Cena této pouti 200,- Kč bez oběda, který zajistíme dle zájmu. Při přihlašování nahlaste, jestli máte zájem o oběd.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 22. – 29. dubna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

22.4.

 

 

 

4. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Františka Horuta, manželku a rodiče s obou stran
9.00 Mokré Lazce Za Ladislava Nowaka a duše v očistci
10.30

Hrabyně

Za Jiřího Engelmana, rodinu Engelmanovou a Hrubou
Pondělí

23.4.

Sv. Vojtěch
Úterý

24.4.

Sv. Jiří  

17.00

Mokré Lazce

Za Václava Havrlanta u příležitosti nedožitých 90 let
Středa

25.4.

Sv. Marek evangelista 7.00

Mokré Laze

Za Adélu Bubovou, manžela, syna a vnučku
Čtvrtek

26.4.

Sv. Kletus 7.00

Štítina

Za Janu Jakoubkovou, manžela, rodiče, sestry a švagra
 

 

Pátek

27.7.

 

 

Sv. Zita

17.00

Mokré Lazce

Za Svatopluka Palkovského, Miroslava Ulricha, rodiče z obou stran a celou živou a zemřelou rodinu
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

28.4.

Sv. Ludvík Maria Grignion
 

 

Neděle

29.4.

 

 

5. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za † Karla Balnera a švagry
9.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Adamčíka a rodiče
10.30

Hrabyně

Za † Zdenku Bartákovou, manžela, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.“

 • Připomínáme dětem, které se připravují k přijetí Svátosti Oltářní, že v sobotu 5.května mají na faře v Hrabyni celodenní soustředění se Svatou zpovědí.
 • V sobotu 9. června farnost Mokré Lazce pořádá pouť na horu Matky Boží do Králík, zájemci o tuto pouť, ať se hlásí v sakristii kostela u pí. Mlýnkové. Cena této pouti 200,- č bez oběda, který zajistíme dle zájmu. Při přihlašování nahlaste, jestli máte zájem o oběd.
 1. týden

Přehledbohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 15. – 22. dubna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

15.4.

 

 

3. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Jarmilu Pchálkovou manžela, zetě, rodiče s obou stran a duše v očistci
9.00Mokré Lazce Za živou a zemřelou rodinu Kinnertovou s prosbou o ochranu Panny Marie
10.30

Hrabyně

Na poděkování za 60 let života, živou a † rodinu
Pondělí

16.4.

Sv. Bernadetta Soubirousová
Úterý

17.4.

Sv. Inocenc biskup  

17.00

Mokré Lazce

Za Antonína Halfala, rodiče a syna
Středa

18.4.

Sv. Krescens biskup mučedník 7.00

MokréLaze

Za Jaroslava Droppu a manželku
Čtvrtek

19.4.

Sv. Ema 7.00

Štítina

Za Bohuslava Martiníka, bratra a rodiče z obou stran
Pátek

20.7.

 

sv. Anežka

z Montepulciana panna

17.00

Mokré Lazce

Za rodinu Kravčíkovou a Laifertovou
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

21.4.

Sv. Anselm biskup a

 učitel církve

 

 

Neděle

22.4.

 

 

4. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za františka Horuta, manželku a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Za Ladislava Nowaka a duše v očistci
10.30

Hrabyně

Za Jiřího Engelmana, rodinu Engelmanovou a Hrubou

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!“

 

 • V sobotu 9. června farnost Mokré Lazce pořádá pouť na horu Matky Boží do Králík, zájemci o tuto pouť ať se hlásí v sakristii kostela u pí. Mlýnkové. Cena této pouti 200,- Kč bez oběda, který zajistíme dle zájmu.
 • Čtvrtek 19.4. v 18.00 hodin fara Hrabyně, hodina náboženství o exhortaci papeže Františka AMORIS LAETITIA
 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 8. – 15. dubna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

8.4.

 

 

2. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Josefa Hendrycha a celou rodinu
9.00 Mokré Lazce Za Bohumila Juhaňáka, syna Jiřího a rodinu Juhaňákovou  a Benianovou
10.30

Hrabyně

Za † manžele Rusínské a tři zetě
Pondělí

9.4.

sv. Marie Kleofášova
Úterý

10.4.

Sv. Michael de Sanctis  

17.00

Mokré Lazce

Za Víta Halšku a rodiče z obou stran
Středa

11.4.

Sv. Stanislav biskup mučedník 7.00

Mokré Laze

Za Antonína Malohlavu, manželku a vnučku Pavlínu
 

Čtvrtek

12.4.

 

 

Sv. Julius papež

7.00

Štítina

Připomínka 50 let od smrti P. Josefa Vašici rodáka ze Štítiny
15.00

Štítina

Pohřební mše svatá za p. Miroslava Jakoubka
Pátek

13.7.

 

Sv. Martin I. Papež mučedník

17.00

Mokré Lazce

Za Marii a Karla Falharovy a syna Zdeňka
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

14.4.

Sv. Lambert biskup
 

 

Neděle

15.4.

 

                            

3. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Jarmilu Pchálkovou, manžela, zetě, rodiče s obou stran a duše v očistci
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 1. – 8. dubna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

1.4.

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod Velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Smolkovské ženy a jejich rodiny
9.00 Mokré Lazce Za živé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † Bedřicha Bartonce, živou a † rodinu
Pondělí

2.4.

 

Velikonoční oktáv

7.30

Hrabyně

Za † Marii Ondrákovou
9.00

Mokré Lazce

Za lásku v rodinách s prosbou o vedení Duchem svatým
Úterý

3.4.

Velikonoční oktáv  

17.00

Mokré Lazce

Za obnovení víry v rodinách a trpělivost v nesnázích
Středa

4.4.

Velikonoční oktáv 7.00

Mokré Laze

Prosba za dar víry pro živou rodinu a za zemřelé rodiče a manžela
Čtvrtek

5.4.

 

Velikonoční oktáv

 

7.00

Štítina

Za Antonii Šindlářovou, manžela, rodiče z obou stran a za živé a zemřelé rodiny
15.00

Mokré Lazce

Pohřební Mše svatá za Vojtěcha Friedla
Pátek

6.7.

 

Velikonoční oktáv

 

 

 

15.00 Mokré Lazce Pohřební mše svatá za Anežku Pustkovou, roz. Morávkovou
17.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou rodinu
18.15

Hrabyně

Za farníky

 

Sobota

7.4.

Velikonoční oktáv

Sobotní památka P. Marie

17.00 ADORACE
18.00

Hrabyně

Za Adélu Kocurovu
 

 

Neděle

8.4.

 

 

2. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

za Josefa Hendrycha a celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Bohumila Juhaňáka,syna Jiřího a rodinu Juhaňákovou  a Benianovou
10.30

Hrabyně

Za † manžele Rusínské a tři zetě

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 25. Března – 1. dubna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

25.3.

 

 

 

Květná neděle

7.30

Hrabyně

Za Miroslava a Marii Hoffmanovy a živou rodinu
9.00 Mokré Lazce Za nenarozené děti
10.30

Hrabyně

Za † Štěpánku Horutovou a manžela
Pondělí

26.3.

Sv. Kastulus  
Úterý

27.3.

Sv. Rupert, biskup  

17.00

Mokré Lazce

Na jistý úmysl a za živou rodinu
Středa

28.3.

 

Sv. Rogát

7.00

Mokré Laze

Na úmysl dárce
15.00

Mokré Lazce

Zádušní mše svatá za p. Zdeňka Sedláčka
Čtvrtek

29.3.

Zelený čtvrtek

Připomenutí ustanovení Mše svaté

17.00

Mokré Lazce

Za Marii a Eustacha Engliše, dcery, zetě a vnuky
18.15

Hrabyně

Za † Jindřicha Ruska
Pátek

30.3.

 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

Den přísného postu

15.00

Mokré Lazce

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
15.00

Hrabyně

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
Sobota

31.3.

Bílá sobota

Vigilie Vzkříšení

19.00

Hrabyně

Za P. Edmunda Kempného
 

 

Neděle

1.4.

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod Velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Smolkovské ženy a jejich rodiny
9.00

Mokré Lazce

Za živé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † Bedřicha Bartonce, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Bože můj, Bože můj proč jsi mě opustil“.

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 18. – 25. března 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

18.3.

 

 

 

 5. neděle postní

 

 

7.30

Hrabyně

Za živou a † rodinu Durajovu
9.00 Mokré Lazce Za Annu Holešovou, 2 manžely, rodiče a sourozence
10.30

Hrabyně

Za † Ludvíka Veverku, manželku, syna a rodiče
15.00 Pobožnost křížové cesty
Pondělí

19.3.

Sv. Josef  
Úterý

20.3.

Sv. Archip, kněz a mučedník  

17.00

Mokré Lazce

Za Jaroslava Beňka a rodiče z obou stran
Středa

21.3.

Bl. Serapion, poustevník 7.00

Mokré Laze

Za Josefa Franka, 2 manželky a syna
Čtvrtek

22.3.

Sv. Epafrodit, biskup 7.00

Štítina

Na poděkování Panu Bohu za přijatá dobrodiní, vyprošení nových a za zemřelé rodiče
Pátek

23.3.

Sv. Turibius z Mongroveja 17.00

Mokré Lazce

Na poděkování Panu Bohu za dar života, zdraví a víry
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

24.3.

Sv. Kateřina Švédská
 

 

Neděle

25.3.

 

 

Květná neděle

7.30

Hrabyně

Za Miroslava a Marii Hoffmanovy a živou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za nenarozené děti
10.30

Hrabyně

Za † Štěpánku Horutovou a manžela
15.00 Pobožnost křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Stvoř mi čisté srdce, Bože!“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 11. – 18. března 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

11.3.

 

 

 

 4. neděle postní

 

 

7.30

Hrabyně

Za † Jaromíra Engelmana, rodiče a neteř Lenku
9.00 Mokré Lazce Na poděkování za dar života, zdaví a víry s prosbou o Boží požehnání
10.30

Hrabyně

Za † Marii Trojkovou a manžela
15.00 Pobožnost křížové cesty
Pondělí

12.3.

Sv. Kvirin  
Úterý

13.3.

Sv. Patricie

Výroční den zvolení papeže Františka

17.00

Mokré Lazce

Za farníky
Středa

14.3.

Sv. Matylda 7.00

Mokré Laze

Prosba o dar víry pro živou rodinu a za zemřelé rodiče, manžela a

2 švagrové

Čtvrtek

15.3.

Sv. Longin, mučedník 7.00

Štítina

 Poděkování za 70 let života Panu Bohu, Panně Marii a celému nebi s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let a za živou a zemřelou rodinu

 

Pátek

16.3.

Sv. Heribert, arcibiskup 17.00

Mokré Lazce

Za obrácení hříšníků
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

17.3.

Sv. Patrik, biskup
 

 

Neděle

18.3.

 

 

 

5. neděle postní

 

7.30

Hrabyně

Za živou a † rodinu Durajovu
9.00

Mokré Lazce

Za Annu Holešovou, 2 manžely, rodiče a sourozence
10.30

Hrabyně

Za † Ludvíka Veverku, manželku, syna a rodiče
15.00 Pobožnost křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Vyslyš nás, Pane a, vysvoboď nás!“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 4. – 11. března 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

4.3.

 

 

 

 3. neděle postní

 

 

7.30

Hrabyně

Za † Mudr. Ilonu Kümpelovu
9.00 Mokré Lazce Za Miladu Mošovou
10.30

Hrabyně

Za † Alberta Špakovského, 2 manželky a děti
15.00 Pobožnost křížové cesty
Pondělí

5.3.

Sv. Teofil, biskup  
Úterý

6.3.

Bl. Friedrich 17.00

Mokré Lazce

Za dar zdraví a víry pro nemocnou osobu
Středa

7.3.

Sv. Perpetua a Felicita, mučednice 7.00

Mokré Laze

Za Rudolfa Holeše, manželku a syna
Čtvrtek

8.3.

Sv. Jan z Boha, řeholník
Pátek

9.3.

 

Sv. Františka římská, řeholnice

17.00

Mokré Lazce

Za Vladislava Lacka, zetě a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

10.3.

Sv. Jan Ogilvie,

kněz a mučedník

11.00

Mokré Lazce

Na poděkování za 60 let života
 

 

Neděle

11.3.

 

 

 

4. neděle postní

 

7.30

Hrabyně

Za † Jaromíra Engelmana, rodiče a neteř Lenku
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života, zdraví a víry s prosbou o Boží požehnání
10.30

Hrabyně

Za † Marii Trojkovou a manžela
15.00 Pobožnost křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Pane, ty máš slova věčného života.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 25. února – 4. března 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

25.2.

 

 

 2 neděle postní

 

Sbírka na „Haléř Sv. Petra“

 

7.30

Hrabyně

Za † rodiny Hajdučkovy, Vašíčkovy a sestru, s prosbou o Boží požehnání
9.00 Mokré Lazce  Za Jiřího Kříbka, bratry, rodiče a nemocnou osobu
10.30

Hrabyně

Za † Marka Klapucha, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
Pondělí

26.2.

Sv. Alexandr  
Úterý

27.2.

Sv. Gabriel od Bolestné P. Marie 17.00

Mokré Lazce

 Na úmysl dárce
Středa

28.2.

Sv. Roman 7.00

Mokré Laze

 Za nemocné osoby
Čtvrtek

1.3.

Sv. Suitbert 7.00

Štítina

Pátek

2.3.

Sv. Simplicius 17.00

Mokré Lazce

 Za  Vlastimilu Sýkorovou, dceru a rodiče
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

3.3.

Sv. Kunhuta
 

 

Neděle

4.3.

 

 

3 neděle postní

 

7.30

Hrabyně

Za † Mudr. Ilonu Kümpelovu
9.00

Mokré Lazce

 Na poděkování za dar života,zdraví a víry s prosbou o Boží požehnání
10.30

Hrabyně

Za † Alberta Špakovského, 2 manželky a děti

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.“

 

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 18. – 25. února 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

18.2.

 

 

 

1 neděle postní

 

7.30

Hrabyně

Za † Bety Šindlerovu, Mudr. Ilonu Kümnelovu a Hanu Vrbáčkovu
9.00 Mokré Lazce Za Růženu Kašpárkovou, manžela a rodiče
10.30

Hrabyně

Za živé a † rodiny Pchálkovy a Rimlovy
15.00

Hrabyně

Pobožnost křížové cesty
Pondělí

19.2.

Bl. Goldšalk  
Úterý

20.2.

Sv. Nikefor
Středa

21.2.

Sv. Petr Damiani
Čtvrtek

22.2.

Stolec Sv. Petra
Pátek

23.2.

Sv. Polykarp

 

Sobota

24.2.

Sv. Modest Pobožnost křížové cesty
 

 

Neděle

25.2.

 

 

2 neděle postní

 

Sbírka na „Haléř Sv. Petra“

 

7.30

Hrabyně

Za † rodiny Hajdučkovy, Vašíčkovy a sestru, s prosbou o Boží požehnání
9.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Kříbka, bratry, rodiče a nemocnou osobu
10.30

Hrabyně

Za † Marka Klapucha, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
15.00

Hrabyně

Pobožnost křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.“

 

 • V tomto týdnu Mše Sv. ve všední den nebudou.
 • K vyřízení pohřbu nebo přijetí svátosti nemocných se obraťte na duchovního správce P. Romana Dlouhého v Háji ve Slezsku tel. 732 486 140

 

 

 

 

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 11. – 18. února 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

11.2.

 

 

Panny Marie Lurdské

6. neděle v mezidobí

Světový den nemocných

7.30

Hrabyně

Za Jarolíma Vavrečku, manželku, živou a † rodinu
9.00 Mokré Lazce Za Antonína Holeše, manželku, rodiče a švagra
10.30

Hrabyně

Za Leopolda Grygara, manželku, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Pondělí

12.2.

Sv. Benedikt Aniánský  
Úterý

13.2.

Sv. Kateřina Ricciová 17.00

Mokré Lazce

Za Emílii Žídkovou, manžela a syna Radomíra
Středa

14.2.

POPELEČNÍ STŘEDA

Začátek doby postní

(den přísného postu)

17.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Krále, manželku a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Na jistý úmysl
Čtvrtek

15.2.

Bl. 14 františkánských mučedníků  7.00

Štítina

Za Františka Lacka, manželku a za živou a zemřelou rodinu
 

Pátek

16.2.

 

Sv. Juliána

17.00

Mokré Lazce

 Za Jaromíra Kostřicu, rodiče a

2 sestry

18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

17.2.

Sv. Alexius a druhové
 

 

Neděle

18.2.

 

 

1. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za † Bety Šindlerovu, Mudr. Ilonu Kümnelovu a Hanu Vrbáčkovu
9.00

Mokré Lazce

Za Růženu Kašpárkovou, manžela a rodiče
10.30

Hrabyně

Za živé a † rodiny Pchálkovy a Rimlovy

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.“

 

 • V úterý 13. února v 18.00 hodin na faře v Mokrých Lazcích bude probíhat setkání rodičů dětí, které se připravují k přijetí 1. svatého přijímání.
 • Ve čtvrtek 15.února v 18.00 hodin na faře v Hrabyni je setkání nad Biblí

 

 

 

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 4. – 11. února 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

4.2.

 

 

 

5. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za živé a † farníky
9.00 Mokré Lazce Za zemřelé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † Roberta Fitzka, syna s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Pondělí

5.2.

Sv. Agáta  
Úterý

6.2.

Sv. Pavel Miki a druhové 17.00

Mokré Lazce

Za nemocnou osobu
Středa

7.2.

Sv. Richard 7.00

Mokré Lazce

 

Za farníky
Čtvrtek

8.2.

Sv. Josefina Bakhita  7.00

Štítina

K prvnímu výročí úmrtí za Martina Slavotínka, za Jana Slavotínka  a za živou a zemřelou rod. Slavotínkovou a Holešovou

 

 

Pátek

9.2.

 

Sv. Apollonie

17.00

Mokré Lazce

 Za Václava Bortla a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Sobota

10.2.

Sv. Scholastika
 

 

Neděle

11.2.

 

Panny Marie Lurdské

6. neděle v mezidobí

Světový den nemocných

7.30

Hrabyně

Za Jarolíma Vavrečku, manželku, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Antonína Holeše, manželku, rodiče a švagra
10.30

Hrabyně

Za Leopolda Grygara, manželku, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.“

 

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 28. ledna – 4. února 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

28.1.

 

 

4. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za štamgasty a jejich rodiny ze Smolkova
9.00 Mokré Lazce Za Gertrudu Kašpárkovou, manžela, syny a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Marii Trubeckou
Pondělí

29.1.

Sv. Sulpicius  
Úterý

30.1.

Sv. Martina 17.00

Mokré Lazce

Za živou rodinu
Středa

31.1.

Sv. Jan Bosco 7.00

Mokré Lazce

 

Za farníky
Čtvrtek

1.2.

Sv. Reginald  7.00

Štítina

Za Vlastu Škvarlovou, manžela a za živé a zemřelé rodiny
 

 

Pátek

2.2.

 

 

Svátek Uvedení Páně do chrámu

(Hromnice)

16.00 Adorace, možnost Sv. zpovědi
17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu a Jaromíra Halfarovy a rodinu
18.15

Hrabyně

Za † Bedřicha Pchálka, manželku, zetě, živou a † rodinu a duše v očistci
Sobota

3.2.

Sv. Blažej

Mariánská sobota

17.00 Adorace, možnost Sv. zpovědi
18.00

Hrabyně

Na jistý úmysl
 

 

Neděle

4.2.

 

 

5. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za živé a † farníky
9.00

Mokré Lazce

Za zemřelé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † Fitzka, syna s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 21. – 28. ledna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

21.1.

 

 

3. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Milana Vavrečku, rodiče a bratra, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00 Mokré Lazce Za Annu a Emila Malurkovy, za duše v očistci a živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za Annu Bělonkovou, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Pondělí

22.1.

Sv. Vincenc jáhen a mučedník  
Úterý

23.1.

Sv. Ildefons 17.00

Mokré Lazce

Za živou osobu
Středa

24.1.

Sv. František Saleský biskup 7.00

Mokré Lazce

 

Za Ludmilu Kuncovou, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek

25.1.

Svátek obrácení Sv. Pavla

Konec týdne modliteb za jednotu křesťanů

 

7.30

 

Hrabyně

Za živou a † rodinu Tchorzovou
 

Pátek

26.1.

 

Sv. Timotej a Titus biskupové

17.00

Mokré Lazce

Za Pavlu Kurtišovou, manžela a obojí rodiče
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

27.1.

Sv. Anděla Mericiová panna
 

 

Neděle

28.1.

 

 

4. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

9.00

Mokré Lazce

Za Gertrudu Kašpárkovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Marii Trubeckou

Odpověď žalmu dnešní neděle je: Ukaž mi své cesty, Hospodine!“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 14. – 21.ledna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

14.1.

 

 

 

2 neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Cyrila Zimu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00 Mokré Lazce  Na poděkování Panu Bohu za přijatá dobrodiní a za živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za ing. Vladislava Dedka a duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Pondělí

15.1.

Sv. Pavel poustevník  
Úterý

16.1.

Sv. Marcel I. papež 17.00

Mokré Lazce

 Za živou rodinu
Středa

17.1.

Sv. Antonín veliký opat 7.00

Mokré Lazce

 

 Za rodinu Galusovou a Křížkovou
 

Čtvrtek

18.1.

Panna Maria matka jednoty křesťanů

Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

 

7.30

Hrabyně  

Za rodiny novokřtěnců
 

Pátek

19.1.

 

Sv. Márius a Marta

17.00

Mokré Lazce

 Za Marii Hochgesandtovou, manžela, 2 dcery, syna snachu a 2 zetě
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

20.1.

Sv. Fabián a Šebestián
 

 

Neděle

21.1.

 

 

 

3 neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Milana Vavrečku, rodiče a bratra, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

 Za † Milana Vavrečku, rodiče a bratra, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
10.30

Hrabyně

Za Annu Bělonkovou, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůlí.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 7. – 14. ledna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

7.1.

 

 

Svátek Křtu Páně

7.30

Hrabyně

Za † Janu Skřontovou
9.00 Mokré Lazce Na poděkování Panu Bohu za 83 let života
10.30

Hrabyně

Za † Květu Engelmanovou, manžela, syny, dceru a vnučku
Pondělí

8.1.

Sv. Severin  
Úterý

9.1.

Sv. Julian 17.00

Mokré Lazce

Za živé a zemřelé spolupracovníky
Středa

10.1.

Sv. Agathon (Dobromil) 7.00

Mokré Lazce

 

Na poděkování Panu Bohu za dar života, zdraví a víry
Čtvrtek

11.1.

Ct. Marie Elekta  

 

 

Pátek

12.1.

 

Sv. Probus (Pravoslav)

 

17.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar zdraví, Boží požehnání u příležitosti

70. narozenin

18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

13.1.

Sv. Hilarius z Poitiers
 

 

Neděle

14.1.

 

 

 

2. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Cyrila Zimu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování Panu Bohu za přijatá dobrodiní, vyprošení nových a za živou rodinu
 

10.30

Hrabyně

Za Ing. Vladislava Dedka a duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“

 

 • Ve středu 10.1. v 19.00 v Mokrých Lazcích biblická hodina, v Hrabyni ve čtvrtek v 18.00 hodin
 1. týden 2018

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 31.prosince 2017– 1.ledna 2018

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

31.12.

 

Svátek

Sv. Rodiny Nazaretské

Ježíše, Marie a Josefa

 

7.30

Hrabyně

Za živé a † rodiny Kocurové, Stanislavové a Žolnérčíkové
9.00 Mokré Lazce Za Jarmilu Paverovou, manžela, rodiče, sourozence a děti
10.30

Hrabyně

Za † Jaroslavu Holušovu, bratra, švagrovou a syna
 

Pondělí

1.1.

 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

8.00

Hrabyně

Za † Roberta Fitzka
9.15

Mokré Lazce

Za živé a zemřelé farníky z Mokrých Lazců
10.30

 

Hrabyně Sv. Klára
Úterý

2.1.

Sv. Bazil Veliký a

Řehoř Naziánský

17.00

Mokré Lazce

Za obnovení víry v rodinách
Středa

3.1.

Nejsvětější jméno Ježíš 7.00

Mokré Lazce

 

Za Marii Seidlerovou a rodiče z obou stran
Čtvrtek

4.1.

Bl. Anděla z Foligna 7.00

štítina

Za Břetislava Kupču, Marii Plachou, Annu Hahnovou a bratry
 

Pátek

5.1.

 

Sv. Telesfor

papež a mučedník

17.00

Mokré Lazce

Za Jana Kašpárka a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
 

Sobota

6.1.

 

Slavnost Zjevení Páně

Tři Králové

 8.00

Mokré Lazce

Za živé a zemřelé zpěváky a varhaníky naší farnosti a jejich rodiny
18.00

Hrabyně

Poděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o zdraví pro celou živou rodinu
 

 

Neděle

7.1.

 

 

Svátek Křtu Páně

7.30

Hrabyně

Za † Janu Skřontovou
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování Panu Bohu za

83 let života

10.30

Hrabyně

Za † Květu Engelmanovou, manžela, syny, dceru a vnučku

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 24. – 31.prosince 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

24.12.

 

 

 

4 neděle adventní

7.30

Hrabyně

Za † Augustina a Emilii Šindelkovy a duše v očistci
9.00 Mokré Lazce
 

20.30

Hrabyně

Vigilie z Narození Páně

Za Olgu Vaňkovou, 2 manžely a rodiče s obou stran

22.00

Mokré Lazce

Vigilie z Narození Páně
 

Pondělí

25.12.

 

 

SLAVNOST

NAROZENÍ PÁNĚ

7.30

Hrabyně

Za živé a † rodiny kurečkovy, Eichlerovy a Řehulkovy
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Za † Vratislava Bartáka a manželku
 

Úterý

26.12.

 

 

Sv. Štěpán

7.30

Hrabyně

Za živé † rodiny Schveidlerovy a Žídkovy
9.00

Mokré Lazce

11.00 Budišovice
Středa

27.12.

Sv. Jan Evangelista

Žehnání vína

17.00

Mokré Lazce

 

Čtvrtek

28.12.

Sv. Mláďátek betlémských mučedníků 7.00

štítina

 

Pátek

29.12.

 

Sv. Tomáš Becket

17.00

Mokré Lazce

18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

30.12.

Sv. Evžen
 

 

Neděle

31.12.

 

 

Svátek

Sv. Rodiny Nazaretské

Ježíše, Marie a Josefa

 

7.30

Hrabyně

Za živé a † rodiny Kocurové, Stanislavové a Žolnérčíkové
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Za † Jaroslavu Holušovu, bratra, švagrovou a syna

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.“