Ohlášky

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu od 18. -25. srpna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly

Neděle

18.8.

 

 

20. neděle v mezidobí

 

6.00 Za živou a † rodinu Juchelkovu, Foltýnovu a Kaštovskou
7.30 Za P. Josefa Tichého a poutníky z Mokrých Lazců
9.00 Za † Bertu Štefkovou, manžela a rodiče s obou stran a poutníka z Březové, Skřípova a Větřkovic
10.30 Za poutníky ze Svinova
14.00 SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
17.00 Za poutníky z Hati, Dolního Benešova a Zábřehu
Pondělí

19.8.

Sv. Jan Eudes
Úterý

20.8.

Sv. Bernard z Clairvaux 15.30

Sv. Klára

Za † Štěpánku Kupkovou, manžela,

syna, vnuka a duše v očistci

17.00

Mokré Lazce

Za Tomáše Ruského a živou rodinu
Středa

21.8.

Sv. Pius X. 7.00

Mokré Lazce

Za Emilii Augustínovou, manžela a dceru
Čtvrtek

22.8.

Památka

Panny Marie královny

15.30

Sv. Klára

Mariánské litanie, adorace,

svátostné požehnání

7.00

Štítina

Za Vladimíra Šindláře, manželku, vnuka, zetě a živé a zemřelé rodiny

Šindlářové a Lackové

Pátek

23.8.

 

Sv. Růžena z Limy

17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu Kuncovou a rodiče
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

24.8.

Sv. Bartoloměj apoštol 17.00

Lhota

Neděle

25.8.

 

21. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Štěpánku Horutovou, manžela a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za úrodu
10.30

Hrabyně

Za † Lydii Bartoncovou, manžela, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu od 11. – 18. srpna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

11.8.

 

19. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Karolinu Benovou a dceru
9.00

Mokré Lazce

Za Antonína Čubu a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Karla Ruska a rodinu Porubovu
Pondělí

12.8.

Sv. Františka de Chantal
Úterý

13.8.

Sv. Poncián a Hippolyt 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Marii a Josefa Heindrichovy
Středa

14.8.

Sv. Maxmilián Kolbe 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

15.8.

Slavnost

Nanebevzetí Panny Marie

7.30 Na úmysl dárce a jeho rodinu
18.00 Za poutníky z Hlučína
Pátek

16.8.

Sv. Štěpán I.

Uherský král

17.00

Mokré Lazce

Za Marii Popkovou, manžela, syna, snachu a rodiče
18.15

Hrabyně

Za † rodinu Kerlinovu
Sobota

17.8.

Sv. Myron

V Hrabyni za Slavnosti Nanebevzetí

7.30 Poděkování za dar zdraví a živou rodinu
10.00 Řád P. Marie Jeruzalémské
15.30 Za poutníky z charity Hrabyně
18.00 Za poutníky z Bohuslavic
Neděle

18.8.

 

 

20. neděle v mezidobí

V Hrabyni ze Slavnosti Nanebevzetí

6.00 Za živou a †rodinu Juchelkovu, Foltýnovu a Kaštovskou
7.30 Za P. Josefa Tichého
9.00 Za † Bertu Štefkovou, manžela a rodiče s obou stran a poutníky z Březové, Skřípova a Větřkovic
10.30 Za poutníky ze Svinova
14.00 SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
17.00 Za poutníky z Hati, Dolního Benešova a Zábřehu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 4. – 11. srpna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

4.8.

 

18. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Annu Žídkovou, manžela, sourozence a živou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Josefa Adamčíka, manželku a 2 syny
10.30

Hrabyně

Za † Vlastu Sobkovou, manžela a Boženu Vavrečkovou
Pondělí

5.8.

Památka

posvěcení římské baziliky

Úterý

6.8.

Svátek Proměnění Páně 15.30

Sv. Klára

Za † kněze
17.00

Mokré Lazce

Za † Ludmilu Kremrovou, manžela a sourozence
Středa

7.8.

Sv. Sixtus

papež

 

7.00

Mokré Lazce

Za ochranu dětí o prázdninách
Čtvrtek

8.8.

Sv. Dominik 7.00

Štítina

Za Hedviku Popkovou, manžela, rodiče a zetě
15.30

Sv. Klára

Modlitba růžence, adorace a svátostné požehnání
Pátek

9.8.

Svátek Sv. Terezie Benedikty od Kříže

Patronky Evropy

17.00

Mokré Lazce

Za † Zdeňku Galvasovou a manžela
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

10.8.

Sv. Vavřinec 15.30

Sv. Klára

Za dárce charity
Neděle

11.8.

 

19. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Karolinu Benovou a dceru
9.00

Mokré Lazce

Za Antonína Čubu a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Karla Ruska a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 28. července – 4. srpna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

28.7.

 

17. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za Ignáce Kupku, manželku a syna
9.00

Mokré Lazce

Za Věru Droppovou a živou i zesnulou rodinu Droppovou a Pustkovou
10.30

Hrabyně

 Za Arnošta Matyáše Mitrovského, manželku a † dárce fundací
Pondělí

29.7.

Sv. Marta
Úterý

30.7.

Sv. Petr Chryzolog 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Na jistý úmysl
Středa

31.7.

Sv. Ignác z Loyoly 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

1.8.

Sv. Alfons Maria z Liguory 7.00

Štítina

Za rodinu Tichou a Štuksovou
15.30

Sv. Klára

Pátek

2.8.

 

Sv. Eusebius z Vercelli

17.00

Mokré Lazce

Za Bedřicha Peterku, manželku, živé a †  rodiny
18.15

Hrabyně

Za živé a † rodiny a duše v očistci
Sobota

3.8.

Mariánská sobota 17.00 Adorace
18.00

Hrabyně

Na poděkování za 50 let společného života
Neděle

4.8.

 

18. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Annu Žídkovou, manžela, sourozence a živou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Josefa Adamčíka, manželku, 2 syny
10.30

Hrabyně

Za † Vlastu Sobkovou, manžela a Boženu Vavrečkovou

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Když jsem volal Hospodine, vyslyšels mě.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 21. – 28. července 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

21.7.

 

16. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Jana Hona, rodiče a sestru
9.00

Mokré Lazce

Za Ferdinanda Holoubka a syna
9.00

Štítina

Pouť ke Sv. Maří Magdaléně ve Štítině
10.30

Hrabyně

Za † Karla Kadulu a manželku
Pondělí

22.7.

Sv. Marie Magdaléna 7.00

štítina

Za živé a †  mládence ze Štítiny
Úterý

23.7.

Svátek Sv. Brigity

patronky Evropy

15.30

Sv. Klára

Za duše v očistci
17.00

Mokré Lazce

Za Jana Běláka a rodinu Bělákovou
Středa

24.7.

Sv. Kristýna 7.00

Mokré Lazce

Za Emu Fuchsovou, rodiče a sestry
Čtvrtek

25.7.

Svátek Sv. Jakuba

Apoštola

7.00

Štítina

Za živou rodinu a za dar zdraví
15.30

Sv. Klára

Adorace a svátostné požehnání
Pátek

26.7.

 

Památka Sv. Jáchyma a Anny

17.00

Mokré Lazce

Za Jana Šindeláře, manželku a vnuka Radomíra
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

27.7.

Památka Sv. Gorazda 10.00

Hrabyně

Na poděkování za 50 let společného života
Neděle

28.7.

 

17. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Ignáce Kupku, manželku a syna
9.00

Mokré Lazce

Za Věru Droppovou a živou i † rodinu Droppovou a Pustkovou
10.30

Hrabyně

Za Arnošta Matyáše Mitrovského, manželku a † dárce fundací

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 14. – 21. července 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

14.7.

 

15. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Antonii Trojkovou a manžela
9.00

Mokré Lazce

Za rodiče Kubínovy, Pavelkovy, rodinu Nechanickou a živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Oldřicha Kňuru, manželka, syna, vnuka a zetě
Pondělí

15.7.

Sv. Bonaventura
Úterý

16.7.

Panna Maria Karmelská 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Valerii Malohlavovou a manžela
Středa

17.7.

Sv. Hyacint a Bl. Česlav 7.00

Mokré Lazce

Za farníky
15.00

Hrabyně

Pohřební mše svatá pana Jaroslava Matuszynského
Čtvrtek

18.7.

Sv. Emilián 7.00

Štítina

Za živou rodinu a dar zdraví
15.30

Sv. Klára

Adorace a svátostné požehnání
Pátek

19.7.

Sv. Makrina 17.00

Mokré Lazce

Za Antonína Martiníka, manželku a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za † Vladimíra Hrdinu
Sobota

20.7.

Sv. Apolinář 17.00

Lhota

Neděle

21.7.

 

16. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Jana Hona, rodiče a sestru
9.00

Mokré Lazce

Za Ferdinanda Holoubka a syna
9.00

Štítina

Pouť ke Sv. Máří Magdaléně
10.30

Hrabyně

Za † Karla Kadulu a manželku

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hledejte ubožáci Hospodina a pookřejte v srdci.“

 

 • V pátek 19.7. od 8.00 hodin se bude uklízet kostel před hlavní pouti, prosíme o pomoc při úklidu.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 7. – 14. července 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

7.7.

 

14. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Marka Klapucha, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Bohumila Juhaňáka, syny Jiřího a Bohumila a za Rozálii Juhaňákovou
10.30

Hrabyně

Za † Jindřicha Trubeckého, manželku, živou a † rodinu
Pondělí

8.7.

Sv. Kilián
Úterý

9.7.

Sv. Veronika Giulianiová 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Marii Ondráčkovou, dva manžely a rodiče
Středa

10.7.

Sv. Amálie 7.00

Mokré Lazce

Na úmysl dárce
Čtvrtek

11.7.

Svátek Sv. Benedikta

Patrona Evropy

7.00

Štítina

 Za živou a zemřelou rodinu Světlíkovou a Skowronkovou
15.30

Sv. Klára

Modlitba růžence, Adorace a Svátostné požehnání
Pátek

12.7.

Sv. Ludvík a Zélie

Martinovi

17.00

Mokré Lazce

Za manžely Paverovy, živou rodinu a za dar zdraví
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

13.7.

Sv. Markéta 15.30

Sv. Klára

Za Františka a Aloisií Seménkovu,

rodiče a duše v očistci

Neděle

14.7.

 

15. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Antonii Trojkovou a manžela
9.00

Mokré Lazce

Za rodiče Kubínovy, Pavelkovy, za rodinu Nechanickou a za živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Oldřicha Kňuru, manželka, syna, vnuka a zetě

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Jásejte Bohu všechny země.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 30. června – 7. července 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

30.6.

 

13. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Vlastimila Dudka a rodiče
9.00

Mokré Lazce

Za Vladimíra Kudělu a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Miroslava Neuwerta, sestru a švagrovou
Pondělí

1.7.

Sv. Theobald
Úterý

2.7.

Sv. Ota 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Jana Šindeláře, manželku a vnuka Radomíra
Středa

3.7.

Svátek

Sv. Tomáše apoštola

7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

4.7.

Sv. Prokop 7.00

Štítina

Za Marii Leščinskou, manžela, rodiče a za Elišku Střílkovou
15.30

Sv. Klára

Adorace a svátostné požehnání Světci pro dnešní dobu: sv. Cyril a Metoděj, sv. Prokop.
Pátek

5.7.

 

Slavnost

Sv. Cyrila a Metoděje

7.30

Hrabyně

Za † Helenu Novákovou a rodinu
18.00

Mokré Lazce

Za Drahomíru Žídkovou, manžela, švagrovou, sourozence a rodiče z obou stran
Sobota

6.7.

Sv. Marie Goretti

Mariánská sobota

17.00

 

18.00

ADORACE

Na poděkování za 35let společného života

Neděle

7.7.

 

14. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Marka Klapucha, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Bohumila, Jiřího,otce Bohumila a Rozálii Juhaňákovy
10.30

Hrabyně

Za † Jindřicha Trubeckého, manželku, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Ty jsi, Hospodine mým dědičným podílem.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 23. – 30. června 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

23.6.

 

12. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Karla Engelmanna, manželku, syny, dceru a vnučku
9.00

Mokré Lazce

Za živé a zemřelé občany
10.30

Hrabyně

Za † Václava Dudu s prosbou o Boží pomoc
Pondělí

24.6.

Slavnost Narození Jana Křtitele 18.00

Mokré Lazce

Úterý

25.6.

Sv. Vilém 13.00

Hrabyně

Pohřební Mše Sv. p. Longina Hrubého
17.00

Mokré Lazce

Za Jana Víchu, rodiče a sourozence
Středa

26.6.

Sv. Jan a Pavel 7.00

Mokré Lazce

Za Zdeňku Pavelkovou, manžela, rodiče a sourozence
Čtvrtek

27.6.

Sv. Cyril Alexandrijský 7.00

Štítina

Za Aloise Tichého, sourozence a rodiče z obou stran
15.30

Sv. Klára

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, duchovní slovo, svátostné požehnání
Pátek

28.6.

 

Sv. Irenej

17.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar víry, zdraví a života

a za zemřelého Ferdinanda Holoubka

18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

29.6.

Sv. Petr a Pavel 11.00

Hrabyně

Svatební obřad: Vojtěch Buba a Iveta Halfarová
Neděle

30.6.

 

13. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Vlastimila Dudka a rodiče
9.00

Mokré Lazce

Za Vladimíra Kudělu a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Miroslava Neuwerta, sestru a švagrovou

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!“

 

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 16. – 23. června 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

16.6.

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

7.30

Hrabyně

Za † Jana Kupku, syna, švagrovou a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života u příležitosti životního jubilea
11.00 Pouť ke Sv. Vítu v Budišovicích
Pondělí

17.6.

Sv. Avitus
Úterý

18.6.

Sv. Řehoř Barbarigo 15.30

Sv. Klára

Poděkování za dar víry, lásky a naděje,

Boží přítomnost v celé naší rodině

17.00

Mokré Lazce

Za Antonii Otýpkovou, manžela,syna a Jiřinu Kubínovou a manžela
Středa

19.6.

Sv. Jan Nepomuk Neuman 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

20.6.

Slavnost Těla a Krve Páně 7.00

Mokré Lazce

Na úmysl dárce
15.30

Sv. Klára

Za nemocnou osobu
Pátek

21.6.

 

Sv. Alois Gonzaga

17.00

Mokré Lazce

Za Mojmíra Kostřicu a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za zemřelé
Sobota

22.6.

Sv. Jan Fisher a Tomáš More 17.00

Lhota

Neděle

23.6.

Slavnost

Narození Sv.Jana Křtitele

7.30

Hrabyně

Za † Karla Engelmanna, manželku, syny, dceru a vnučku
9.00

Mokré Lazce

Za farníky
10.30

Hrabyně

Za † Václava Dudu s prosbou o Boží pomoc

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodine, Pane náš jak důstojné je tvoje jméno po vší zemi.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 9. – 16. června 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

9.6.

 

Slavnost

seslání Ducha Svatého

7.30

Hrabyně

Za † Jana a Libuši Radkovy, rodiče a sourozence
9.00

Mokré Lazce

Za Vladimíra Šindláře, manželku, vnuka a zetě a živé a zemřelé rodiny Šindlářovy
10.30

Hrabyně

Za † Annu a Michala Chvostačovy, bratra a zetě
Pondělí

10.6.

Památka

Panny Marie Matky církve

Úterý

11.6.

Sv. Barnabáš apoštol 15.30

Sv. Klára

Za živé a † dárce a dobrodince

Charity Hrabyně

17.00

Mokré Lazce

Za Jaroslava Vaška, manželku a dceru
Středa

12.6.

Památka Bl. Marie Antoníny Kratochvílové 7.00

Mokré Lazce

Za živou a zemřelou rodinu Spivokovou a Bělákovou
Čtvrtek

13.6.

Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze

Sv. Antonín z Padovy

7.00

Štítina

Za Břetislava Kupču, Annu Hahnovou a Malurkovou, za živé a zemřelé rodiny
15.30

Sv. Klára

Modlitba růžence
Pátek

14.6.

 

Sv. Anastáz

17.00

Mokré Lazce

Za sousedky a jejich rodiny, na které nikdo nepamatuje a za duše v očistci
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

15.6.

Sv. Vít 18.00 Budišovice
Neděle

16.6.

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

7.30

Hrabyně

Za † Jana Kupku, syna, švagrovou a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života u příležitosti životního jubilea
11.00 Pouť ke Sv. Vítu v Budišovicích

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Sešli svého Ducha, Pane a obnovíš tvář země.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 2. – 9. června 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

2.6.

 

 

7. neděle Velikonoční

7.30

Hrabyně

Za † Leoše Obrusníka a syna
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za 90 let života s prosbou o ochranu Panny Marie
10.30

Hrabyně

Za † Oldřicha Vavrečku a manželku, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Pondělí

3.6.

Sv. Karel Lwanga a druhové
Úterý

4.6.

Sv. František Caracciolo 15.30

Sv. Klára

Za Jana Hurníka, rodiče a duše v očistci
17.00

Mokré Lazce

Za Václava Běláka, rodiče a bratra Jiřího
Středa

5.6.

Sv. Bonifác, biskup mučedník 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

6.6.

Sv. Norbert 7.00

Štítina

Za Jiřího Bortla a rodiče
15.30

Sv. Klára

Novéna k Duchu Svatému, Adorace a Svátostné požehnání
Pátek

7.6.

 

Sv. Robert

17.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Adamčíka a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za † Jaroslava Cholevu, Jaromíra Sudorovského a Ladislava Kulagu
Sobota

8.6.

Sv. Medard 15.00 Zpověď dětí a rodičů před 1. Svatým přijímáním
Neděle

9.6.

Slavnost

seslání Ducha Svatého

7.30

Hrabyně

Za † Jana a Libuši Radkovy, rodiče a sourozence
9.00

Mokré Lazce

Za Vladimíra Šindláře, manželku,vnuka, zetě a živé a zemřelé rodiny Šindlářové
10.30

Hrabyně

Za † Annu a Michala Chvostačovy, bratra a zetě

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.“

 

 • Ve středu 5. června v 19.00 hodin na faře v Hrabyni budevideo-prezentace Jáhna Lukáše Dořičáka „Něco o Americe– Texas, očima Jáhna Lukáše“
 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 26. května – 2. června 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

26.5.

 

 

6. neděle Velikonoční

7.30

Hrabyně

Za † Annu Kleinovu, manžela a živou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Bronislava Kašpárka, syna Jaromíra, manželku a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Arnošta M. Mitrovského, manželku a † dárce
15.00 Májová pobožnost v Hrabyni
Pondělí

27.5.

Sv. Augustin z Canterbery
Úterý

28.5.

Sv. Emil 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za spolupracovníky
Středa

29.5.

Sv. Maximin 7.00

Mokré Lazce

Za Maxe Kostřicu, manželku a děti
Čtvrtek

30.5.

Slavnost

Nanebevstoupení Páně

7.00

Štítina

18.00

Mokré Lazce

Za dar víry
Pátek

31.5.

Svátek

Navštívení Panny Marie

17.00

Mokré Lazce

Za Jindřicha a Marii Fričovy a jejich děti
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

1.6.

Mariánská sobota 17.00

18.00

Hrabyně

ADORACE

Na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Neděle

2.6.

 

7. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za † Leoše Obrusníka a syna
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za 90 let života s prosbou o ochranu Panny Marie
10.30

Hrabyně

Za † Oldřicha Vavrečku a manželku, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Ať Tě Bože velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ.“

 • V sobotu 15.června jste zváni na poutní zájezd na Velehrad, s návštěvou vinného sklepa v Bzenci. Odjezd bude v 6.30 hodin a návrat okolo 20.00 hodin. Cena je 300 korun bez oběda, oběd máme zajištěn na Velehradě, platíme zvlášť.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 19. –26. května 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

19.5.

 

 

5. neděle Velikonoční

7.30

Hrabyně

Za † Annu Novákovou, manžela, dceru a zetě
9.00

Mokré Lazce

Za Bedřicha Paveru, 2 manželky, rodiče, sourozence a děti
10.30

Hrabyně

Za † Bedřicha Halfara, živou a † rodinu
15.00

Hrabyně

Májová pobožnost
Pondělí

20.5.

Sv. Klement Maria Hofbauer
Úterý

21.5.

Sv. Kryštof Magallanes a druhové 15.30

Sv. Klára

Za † Jana Kupku, syna, rodiče z obou stran, švagra a švagrovou
17.00

Mokré Lazce

Za živou a zemřelou rodinu Benovou a Sýkorovou
Středa

22.5.

Sv. Ritta z Cassie 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

23.5.

Sv. Jan Křtitel de Rossi 7.00

Štítina

Na poděkování za přijatá dobrodiní a vyprošení nových
15.30 Májová pobožnost ve svaté Kláře
Pátek

24.5.

 

Sv. Vincenc Lerinský

17.00

Mokré Lazce

Za Marii Gracovou, manžela a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Na jistý úmysl
Sobota

25.5.

Sv. Beda Ctihodný 15.30

Sv. Klára

Za Víta Rajchmana, dceru, rodiče a živou a † rodinu
Neděle

26.5.

 

6. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za † Annu Kleinovou, manžela a živou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Bronislava Kašpárka, syna Jaromíra, manželku a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Arnošta M. Mitrovského, manželku a † dárce
15.00

Hrabyně

Májová pobožnost

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Budu velebit tvé jméno, můj Bože králi“.

 • V sobotu 15.června jste zváni na poutní zájezd na Velehrad, s návštěvou vinného sklepa v Bzenci. Odjezd bude v 6.30 hodin a návrat okolo 20.00 hodin. Cena je 300 korun bez oběda, oběd máme zajištěn na Velehradě, platíme zvlášť.

týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 12. – 19. května 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

12.5.

 

 

4. neděle Velikonoční

7.30

Hrabyně

Za † Františka Bialka, manželku, rodiče a sourozence
9.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Procházku, Květoslavu Binarovou,rodiče, duše v očistci, Marii Stonavskou a za živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Marii a Justyna Smondekovy, sestru a bratra
15.00 Májová pobožnost
Pondělí

13.5.

Památka

Panny Marie Fatimské

Úterý

14.5.

Svátek Sv. Matěje

Apoštola

15.30

Sv. Klára

Za živé a † dárce a dobrodince Charity
17.00

Mokré Lazce

Za Josefa Pultara a rodiče
Středa

15.5.

Sv. Žofie 7.00

Mokré Lazce

Za Aloise Malohlavu, manželku a syna
15.00

Mokré Lazce

Pohřební Mše Sv. pí. Heleny Vlčkové, roz. Gajdačkové
Čtvrtek

16.5.

Svátek

Sv. Jana z Nepomuku

7.00

Štítina

Za Antonína Světlíka, manželku, syna a za Vladislava Kaniu a manželku
18.00

Lhota

Pátek

17.5.

Sv. Paschal

Baylon

17.00

Mokré Lazce

Za Marii Gracovou, manžela a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

18.5.

Sv. Jan I. 18.00

Lhota

Neděle

19.5.

 

 

5. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za † Annu Novákovou, manžela a zetě
9.00

Mokré Lazce

Za Bedřicha Paveru, 2 manželky, rodiče, sourozence a děti
10.30

Hrabyně

15.00 Májová pobožnost

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.“

 • V sobotu 15.června jste zváni na poutní zájezd na Velehrad, s návštěvou vinného sklepa v Bzenci. Odjezd bude v 6.30 hodin a návrat okolo 20.00 hodin. Cena je 300 korun bez oběda, oběd máme zajištěn na Velehradě, platíme zvlášť.
 • Připomínáme, že v sobotu 18.května bude probíhat soustředění se Sv. zpovědí pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání. Začínáme v 8.00 hodin a končíme v 15.30 hodin společným posezením s rodiči.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 5. – 12. května 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

5.5.

 

3. neděle Velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Karla Balnera, rodiče a celou † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Antonína Malohlavu, manželku, rodiče z obou stran a vnučku Pavlínu
10.30

Hrabyně

Pouť orelské župy
Pondělí

6.5.

Sv. Jan Sarkander 15.00

Štítina

Pohřební Mše Sv. pí. Františky Kubisové, roz. Stratilové
Úterý

7.5.

Sv. Benedikt II. 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za živou a zemřelou rodinu Luskovou a Matuškovou
Středa

8.5.

Panny Marie

prostřednice milostí

8.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
12.00

Hrabyně

Za poutníky z Opavy Kylešovic
Čtvrtek

9.5.

Sv. Hermus 7.00

Štítina

Za Antonína Harazima, manželku a za živé a zemřelé rodiny
15.30

Sv. Klára

Májová pobožnost
Pátek

10.5.

 

Sv. Job

17.00

Mokré Lazce

Za Miroslava Kostřicu, rodiče, tchána a za živou a zemřelou rodinu
18.15

Hrabyně

Sobota

11.5.

Sv. Ignác z Laconi
Neděle

12.5.

 

 

4. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za † Františka Bialka, manželku, rodiče a sourozence
9.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Procházku, Květoslavu Binarovou, rodiče, duše v očistci, Marii Stonavskou a za živou rodinu Procházkovou, Stonišovou a
Binarovou
10.30

Hrabyně

Za † Marii a Justyna Smondekovy, sestru a bratra

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil“.

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 28. dubna – 5. Května 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

28.4.

 

2. neděle Velikonoční

Svátek Božího Milosrdenství

7.30

Hrabyně

Za † Zdenku Bartákovu, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Ladislava Nowaka a duše v očistci
10.30

Hrabyně

Za Josefa a Antonína Duraje, živou a † rodinu
Pondělí

29.4.

Sv. Kateřina Sienská patronka Evropy
Úterý

30.4.

Sv. Zikmund 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za živou a † rodinu Kinnertovou s prosbou o vedení Duchem Svatým
Středa

1.5.

 

Sv. Josef dělník

7.30

Hrabyně

Za † Helenu Halámkovou, Jiřinu Horákovou, manžela a Jana Šebestovou a manžela
9.00

Mokré Lazce

Za Růženu Kaštovskou, manžela a dceru
Čtvrtek

2.5.

Sv. Atanáš 7.00

Štítina

Za Bohuslava Martiníka, syna, bratra, rodiče z obou stran, živou a †  rodinu
15.30

Sv. Klára

Májová pobožnost
Pátek

3.5.

Sv. Filip a Jakub

apoštolové

17.00

Mokré Lazce

Za rodinu Vlčinskou a Papežovou s prosbou o dar víry pro živou rodinu
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

4.5.

 

Sobotní památka

Panny Marie

Sv. Florián

9.00

Štítina

Za živé a † hasiče
 

18.00

Hrabyně

Pouť děkanátu Hlučín

16.00 hodin Křížová cesta,

17.00 hodin Adorace

18.00 mše Sv. za obnovu rodin

Neděle

5.5.

 

3. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Karla Balnera, rodiče a celou † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Antonína Malohlavu, manželku, rodiče z obou stran a vnučku Pavlínu
10.30

Hrabyně

Orelská pouť

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 21. – 28. dubna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

21.4.

 

Slavnost

Zmrtvýchvstání Páně

7.30

Hrabyně

Za † Františka Horuta, manželku a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Za živé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

 Za † Arnošta M. Mitrovského, manželku a † dárce
Pondělí

22.4.

 

Velikonoční oktáv

7.30

Hrabyně

Za ženy ze Smolkova a jejich rodiny
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea paní Ludmily Čubové
Úterý

23.4.

Velikonoční oktáv

Sv. Vojtěch

15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za živou a zemřelou rodinu
Středa

24.4.

Velikonoční oktáv

Sv. Jiří

7.00

Mokré Lazce

Za farníky
15.00

Budišovice

Pohřební Mše svatá pí. Anny Vavrošové
Čtvrtek

25.4.

Velikonoční oktáv

Sv. Marek

7.00

Štítina

K Panně Marii s prosbou o dar  zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
15.30

Sv. Klára

Pátek

26.4.

 

Velikonoční oktáv

17.00

Mokré Lazce

Za rodinu Kravčíkovou a Laifertovou
18.15

Hrabyně

 
Sobota

27.4.

Velikonoční oktáv 12.00

Lhota

Svatební obřad:Tomáš Černický a Alena Čubanová
Neděle

28.4.

2. neděle Velikonoční

Svátek Božího Milosrdenství

7.30

Hrabyně

Za † Zdenku Bartákovu, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Ladislava Nowaka a duše v očistci
10.30

Hrabyně

Za Josefa a Antonína Duraje, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 14. – 21. dubna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

14.4.

 

Květná neděle

7.30

Hrabyně

Za Jarmilu Pchálkovou, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci
9.00

Mokré Lazce

Za Bohumila Juhaňáka, syny Bohumila a Jiřího a rodinu Juhaňákovou a Benianovou
10.30

Hrabyně

Za † Jenovéfu Deptovou a manžela
15.00 Pobožnost křížové cesty
Pondělí

15.4.

Sv. Anastázie
Úterý

16.4.

 

Sv. Bernadetta Soubirousová

15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za živou a zemřelou rodinu Kremrovou a Víchovou
Středa

17.4.

Sv. Inocenc 7.00

Mokré Lazce

Za Antonii Martiníkovou, syna snachu a manžely Togelovy
o

Čtvrtek

18.4.

Zelený čtvrtek

Ustanovení Eucharistie

17.00

Mokré Lazce

Za Petra Kaštovského, manželku, rodiče z obou stran, rodinu Mecovou, Kaštovskou a Davidovou
18.15

Hrabyně

Za † Miloše Havrlanda, FrantišuBarvenčíkovu a Vlaďku Králikovu
Pátek

19.4.

 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

15.00

Mokré Lazce

 
15.00

Hrabyně

 
Sobota

20.4.

Vigilie

Zmrtvýchvstání Páně

19.00

Hrabyně

Za živé a † farníky
Neděle

21.4.

Slavnost

Zmrtvýchvstání Páně

7.30

Hrabyně

Za † Františka Horuta, manželku a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Za živé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † Arnošta M. Mitrovského, manželku a † dárce

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil“.

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 7. – 14. dubna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

7.4.

 

5. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za † rodiče Rusínské a tři zetě
9.00

Mokré Lazce

Za Tomáše Pavlíka
10.30

Hrabyně

Za † Jiřího Engelmana, rodinu Engelmanovou a Hrubou
15.00 Pobožnost křížové cesty
Pondělí

8.4.

Sv. Albert
Úterý

9.4.

Sv. Marie Kleofášova 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Josefa Franka a všechny zemřelé v jeho rodině
Středa

10.4.

Sv. Michael de Sanctis 7.00

Mokré Lazce

Za farníky
Čtvrtek

11.4.

Sv. Stanislav 7.00

Štítina

Za Janu Jakoubkovou, manžela, rodiče, sestry a švagra
15.30

Sv. Klára

Pobožnost křížové cesty ve Sv. Kláře
Pátek

12.4.

Sv. Julius 17.00

Mokré Lazce

Za Marii a Karla Falharovy, syna a zetě
18.15

Hrabyně

Za živou a † rodinu Stoupencovu
Sobota

13.4.

Sv. Martin I. papež  
Neděle

14.4.

 

Květná neděle

7.30

Hrabyně

Za Jarmilu Pchálkovou, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci
9.00

Mokré Lazce

Za Bohumila Juhaňáka, syny Bohumila a Jiřího a rodinu Juhaňákovou a Benianovou
10.30

Hrabyně

Za † Jenovéfu Deptovou a manžela
15.00 Pobožnost křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.“

 • Prosíme o pomoc při úklidu kostela před velikonocemi v pátek 12. dubna v 9.00 hodin dopoledne
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 31. března – 7. dubna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

31.3.

 

4. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za † Josefa Hendrycha, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Josefa Krhuta, rodiče, sourozence z obou stran a za živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Arnošta M. Mitrovského, manželku a dárce fundací
15.00 Pobožnost křížové cesty
Pondělí

1.4.

Sv. Makarius
Úterý

2.4.

Sv. František z Pauly 15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Na úmysl dárce za živou rodinu
Středa

3.4.

Sv. Nikita 7.00

Mokré Lazce

Za obrácení hříšníků
Čtvrtek

4.4.

Sv. Izidor  Sevilský

 

7.00

Štítina

Za  Antonii Šindlářovou, manžela,vnuka, zetě a živé a zemřelé rodiny  Šindlářové a Lackové
11.00

Mokré Lazce

Pohřební Mše Svatá paní Jarmily Kříbkové
15.30

Sv. Klára

Pobožnost křížové cesty
Pátek

5.4.

 

Sv. Vincenc Ferrerský

Sv. Zpověď od 15.00 do 17.00 hodin
17.00

Mokré Lazce

Za Jaroslava Beňka, rodiče a živou rodinu
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

6.4.

Mariánská sobota   Sv. Zpověď od 16.00 do 18.00
18.00
Neděle

7.4.

 

5. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za † rodiče Rusínské a tři zetě
9.00

Mokré Lazce

Za Tomáše Pavlíka
10.30

Hrabyně

Za † Jiřího Engelmana, rodinu Engelmanovou a Hrubou
15.00 Pobožnost křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 24. – 31. března 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

24.3.

 

3. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za † Miloslava Hoffmana, manželku a živou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za nenarozené děti a úctu k počatému životu
10.30

Hrabyně

Za † Štěpánku Horutovou, manžela, rodiče a synovce
15.00 Pobožnost křížové cesty
Pondělí

25.3.

Slavnost zvěstování Páně
Úterý

26.3.

 

Sv. Kastulus

 

15.30

Sv. Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Anežku Pustkovou, rodiče, bratra a rodinu Musilovou
Středa

27.3.

Sv. Rupert 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

28.3.

Sv. Rogát 7.00

Štítina

Za živou rodinu s prosbou o dar zdraví
Pátek

29.3.

 

Bl. Ludolf

17.00

Mokré Lazce

Za Josefa a Annu Frankovy
18.15

Hrabyně

Za † Jaroslava Olšanského a manželku
Sobota

30.3.

Sv. Jan Klimak
Neděle

31.3.

 

4. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za † Josefa Hendrycha, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Annu Holešovou, 2 manžely, rodiče a sourozence
10.30

Hrabyně

Za † Arnošta M. Mitrovského, manželku a všechny † dárce fundací
15.00 Pobožnost křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodin je milosrdný a milostivý.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 17. – 24. března 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

17.3.

 

 

2. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za † Jaromíra Engelmanna, rodiče, sourozence a neteř
9.00

Mokré Lazce

Za Miladu Mošovou
10.30

Hrabyně

Na jistý úmysl
15.00

Hrabyně

Pobožnost křížové cesty
Pondělí

18.3.

Sv. Cyril Jeruzalémský
Úterý

19.3.

Sv. Josef
Středa

20.3.

Sv. Archip
Čtvrtek

21.3.

Sv. Serapion
Pátek

22.3.

Sv. Epafrodit 17.00

Mokré Lazce

Za Vladislava Lacka, zetě a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

23.3.

Sv. Turibius z Mongroveja
Neděle

24.3.

 

3. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za † Miloslava Hoffmana, manželku a živou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za nenarozené děti
10.30

Hrabyně

Za † Štěpánku Horutovou, manžela, rodiče a synovce
15.00

Hrabyně

Pobožnost křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodin je mé světlo a má spása.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 3. – 10. března 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

10.3.

 

1. neděle postní

 

7.30

Hrabyně

Za † Marii Trojkovou a manžela
9.00

Mokré Lazce

Za Annu Holešovou, dva manžely, rodiče, sourozence, švagra a synovce
10.30

Hrabyně

Za † Květu Engelmannovou, manžela, syny, dceru a vnučku
15.00

Hrabyně

Pobožnost křížové cesty
Pondělí

11.3.

v. Eulogius z Cordoby
Úterý

12.3.

 

Sv. Kvirin

15.30

Klára

Za dárce a dobrodince Charity Hrabyně
17.00

Mokré Lazce

Za Rudolfa Holeše
Středa

13.3.

Sv. Patricie 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

143.

Sv. Matylda 7.00

Štítina

 Za Antonii Polachovou, manžela, dva syny, rodiče z obou stran a za živou a zemřelou rodinu
Pátek

15.3.

 

Sv. Longin

17.00

Mokré Lazce

Na úmysl dárce
18.15

Hrabyně

Za uzdravení nemocných
Sobota

16.3.

Sv. Heribert
Neděle

17.3.

 

2. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za † Jaromíra Engelmanna, rodiče, sourozence a neteř
9.00

Mokré Lazce

Za Miladu Mošovou
10.30

Hrabyně

Na jistý úmysl
15.00

Hrabyně

Pobožnost křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Buď se mnou Pane v mé tísni.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 3. – 10. března 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

3.3.

 

8. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Annu Bělonkovou, manžela, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Bedřicha Bartonce, živou a † rodinu
Pondělí

4.3.

Sv. Kazimír
Úterý

5.3.

Sv. Teofil 15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Jaroslava Droppu a manželku
Středa

6.3.

Popeleční středa

Den přísného postu

17.00

Mokré Lazce

Za živou rodinu
18.15

Hrabyně

Za nemocnou osobu
Čtvrtek

7.3.

Sv. Perpetua a Felicita 7.00

Štítina

Za Vlastimilu Sýkorovou, dceru a rodiče
Pátek

8.3.

 

Sv. Jan z Boha

17.00

Mokré Lazce

Za Marii a Vojtěcha Paverovy
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

9.3.

Sv. Františka římská
Neděle

10.3.

 

1. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za † Marii Trojkovou a manžela
9.00

Mokré Lazce

Za Annu Holešovou, 2manžely, rodiče sourozence, švagra a synovce
10.30

Hrabyně

Za † Květu Engelmannovou, manžela, syny, dceru a vnučku
15.00

Hrabyně

Křížová cesta

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Dobré je chválit Hospodina.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 24. února – 3. března 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

24.2.

 

7. neděle v mezidobí

Sbírka na „haléř Sv. Petra“

7.30

Hrabyně

Za † Marka Klapucha, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Rudolfa Kašpárka, manželku a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za živou a † rodinu Vavrečkovou a Žídkovou
Pondělí

25.2.

Sv. Valburga
Úterý

26.2.

Sv. Alexandr 15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Na úmysl dárce
Středa

27.2.

Sv. Gabriel

od bolestné Panny Marie

7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

28.2.

Sv. Roman 7.00

Štítina

Za Štěpána Žurka, rodiče, tchána a živou rodinu
Pátek

1.3.

 

Sv. Suibert

17.00

Mokré Lazce

Za Vojtěcha Halfara
18.15

Hrabyně

Za živou a † rodinu Rekovu
Sobota

2.3.

Mariánská sobota 17.00 ADORACE
18.00 Za živou a † rodinu
Neděle

3.3.

 

8. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Annu Bělonkovou, manžela a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Za živou  a zemřelou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Bedřicha Bartonce, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodin je milosrdný a milostivý.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 17. – 24. února 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

17.2.

 

6. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Josefa Zolmanna
9.00

Mokré Lazce

Za Gertrudu Kašpárkovou , manžela a syny
10.30

Hrabyně

Za duše † dárců fundací
Pondělí

18.2.

Sv. Simeon
Úterý

19.2.

Bl. Godšalk 15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu Kuncovou, rodiče a sourozence
Středa

20.2.

Sv. Nikefor 7.00

Mokré Lazce

Na úmysl dárce
Čtvrtek

21.2.

Sv. Petr Damiani 7.00

Štítina

Za  Vlastu Škvarlovou, manžela a za živé a zemřelé rodiny
Pátek

22.2.

 

Svátek stolce Sv. Petra

17.00

Mokré Lazce

Za Marii Šoltýsovou, rodiče a sourozence
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

23.2.

Sv. Polykarp
Neděle

24.2.

 

7. neděle v mezidobí

Sbírka na „haléř Sv. Petra“

7.30

Hrabyně

Za † Marka Klapucha, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Rudolfa Kašpárka, manželku a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za živou a † rodinu Vavrečkovu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina.“

Farní úřad Hrabyně: www.farnosthrabyne.cz, email: rkf.hrabyne@gmail.com

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 10. – 17. února 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

10.2.

 

5. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Cyrila Zimu
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea
10.30

Hrabyně

Za † Ivu a Leopolda Grygarovy, živou a † rodinu
Pondělí

11.2.

Panna Maria Lurdská
Úterý

12.2.

Sv. Benedikt Aniánský 15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Emilii Žídkovou, manžela a syna Radomíra
Středa

13.2.

Sv. Marcinián 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

14.2.

Sv. Valentýn 7.00

Štítina

 Za Jana Slavotínka, syna a za živou a zemřelou rodinu Slavotínkovou a Holešovou
Pátek

15.2.

 

Sv. Jiřina

17.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Krále a manželku
18.15

Hrabyně

Za živou a † rodinu Stoupencovu
Sobota

16.2.

Sv. Juliána
Neděle

17.2.

 

6. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Josefa Zolmanna
9.00

Mokré Lazce

Za Gertrudu Kašpárkovou, manžela a syny
10.30

Hrabyně

Za duše † dárců fundací

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Budu ti hrát Hospodine před anděly“.

 1. týden

Přehled

bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 3. – 10. února 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

3.2.

 

4. neděle v mezidobí

Sv. Blažej

7.30

Hrabyně

Za † Bedřicha Pchálka, manželku, zetě a celou † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za zemřelé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † Jarolíma Vavrečku a manželku
Pondělí

4.2.

Sv. Jana z Valois 15.00

Hrabyně

Pohřební mše svatá pana Jaroslava Laufka
Úterý

5.2.

 

Sv. Agáta

15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Za Václava Bortla a rodiče z obou stran
Středa

6.2.

 

Sv. Pavel Miki a druhové

7.00

Mokré Lazce

Za rodinu Galusovou a Křížkovou
19.00 Biblická hodina,

ve 20.00 hodin sezení ekonomické rady

Čtvrtek

7.2.

Sv. Richard 7.00

Štítina

Na poděkování za přijatá dobrodiní a vyprošení nových a za živou rodinu
Pátek

8.2.

 

Sv. Josefína Bakhita

17.00

Mokré Lazce

Za Antonína Holeše, manželku, rodiče, švagra a synovce
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

9.2.

Sv. Apolonie
Neděle

10.2.

 

5. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Cyrila Zimu
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea
10.30

Hrabyně

Za † Ivu a Leopolda Grygarovy, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Má ústa budou vyprávět o Tvé spravedlnosti.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 27. ledna – 3. února 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

27.1.

 

3. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Milana Vavrečku, rodiče a bratra
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života a víry a za živou a zemřelou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Marii Trubeckou a manžela
Pondělí

28.1.

Sv. Tomáš Akvinský
Úterý

29.1.

 

Sv. Valerius

15.30

Klára

Za † Jaromíra Dlouhého, dceru Magdu a švagra Pavla Dudu
17.00

Mokré Lazce

Za rodinu Kříbkovou
Středa

30.1.

Sv. Martina 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

31.1.

Sv. Jan Bosko
Pátek

1.2.

 

Sv. Jindřich

 

17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu a Jaromíra Halfarovy a rodinu
18.15

Hrabyně

Sobota

2.2.

Svátek

Uvedení Páně do chrámu

17.00

18.00

Hrabyně

ADORACE
Neděle

3.2.

 

4. neděle v mezidobí

Sv. Blažej

7.30

Hrabyně

Za † Bedřicha Pchálka, manželku, zetě a celou † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za zemřelé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † Jarolíma Vavrečku a manželku

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Tvá slova Pane, jsou Duch a jsou život“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 20. – 27. ledna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

20.1.

 

2. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Pavla Rohana, Marii Bolkovou, rodiče a Zdenku Kardašovou
9.00

Mokré Lazce

Za Annu a Emila Malurkovy
10.30

Hrabyně

Za † Roberta Fitzka, živou a † rodinu
Pondělí

21.1.

Sv. Anežka římská
Úterý

22.1.

Sv. Vincenc 15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Na úmysl dárce
Středa

23.1.

Sv. Ildefons 7.00

Mokré Lazce

Za Jaromíra Kostřicu a živou rodinu
Čtvrtek

24.1.

Sv. František Saleský 15.30

Sv. Klára

Modlitba růžence a Mše Svatá
Pátek

25.1.

Svátek

Obrácení apoštola Pavla

17.00

Mokré Lazce

Za zemřelého Romana Martiníka
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

26.1.

Sv. Timotej a Titus 15.30

Sv. Klára

Za † rodiče Bílkovy a Machalovy

a duše v očistci

Neděle

27.1.

 

3. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Milana Vavrečku, rodiče a bratra
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života a víry a za živou a zemřelou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Marii Trubeckou a manžela

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 13. – 20. ledna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

13.1.

 

Svátek Křtu Páně

Konec vánoční doby

7.30

Hrabyně

Za † zetě s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování s prosbou o dar víry, zdraví a za živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Vladislava Dedka s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Pondělí

14.1.

Sv. Sáva Srbský
Úterý

15.1.

Sv. Arnold 15.30

Klára

Za živé a † dárce Charity Hrabyně
17.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou rodinu
Středa

16.1.

Sv. Marcel I. 7.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

17.1.

Sv. Antonín Veliký
Pátek

18.1.

Památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů 17.00

Mokré Lazce

Za Pavlu Kurtišovou, manžela, obojí rodiče a dceru
18.15

Hrabyně

Za † D. P. Michala Jadavana
Sobota

19.1.

Sv. Márius a Marta 15.30

Klára

Za † dceru Aničku
Neděle

20.1.

 

2. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Pavla Rohana, Marii Bolkovou, rodiče a Zdenku Kardašovou
9.00

Mokré Lazce

Za Annu a Emila Malurkovy
10.30

Hrabyně

Za † Roberta Fitzka

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Veleb, duše má Hospodina.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 6. – 13. ledna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

6.1.

 

Slavnost Zjevení Páně

Tři králové

7.30

Hrabyně

Za † Květu Engelmanovou, manžela, syna a vnučku
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Za † Arnošta Matyáše Mitrovského, manželku, syna, pány z Tvorkova a Kravař
Pondělí

7.1.

Sv. Rajmund z Peňafortu
Úterý

8.1.

Sv. Severin 15.30

Klára

17.00

Mokré Lazce

Středa

9.1.

Sv. Hadrián 7.00

Mokré Lazce

Čtvrtek

10.1.

Sv. Pavel poustevník
Pátek

11.1.

Ct. Marie Elekta 17.00

Mokré Lazce

18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

12.1.

Sv. Probus 15.30

Klára

Za † Františka Pchálka, manželku, dceru, dva zetě a vnuka
Neděle

13.1.

 

Svátek Křtu Páně

Konec vánoční doby

7.30

Hrabyně

Za † zetě s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Za † Vladislava Dedka s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 30. prosince 2018 – 6. ledna 2019

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
Neděle

30.12.

 

 

Svátek Svaté rodiny

7.30

Hrabyně

Za štamgasty ze Smolkova a jejich rodiny
9.00

Mokré Lazce

Za P.Josefa Tichého, rodiče, sourozence a živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Stanislava Hoffmana, rodiče s obou stran, živou a † rodinu
Pondělí

31.12.

Sv. Silvestr I. papež 7.30

Hrabyně

Za † Marii Ondrákovou
17.00

Mokré Lazce

Za kněze, kteří působili v této farnosti
Úterý

1.1.

 

Slavnost Matky Boží

Panny Marie

9.00

Mokré Lazce

Za živé ženy a jejich rodiny z Mokrých Lazců
10.30

Hrabyně

Za † Jindřicha Hňupa
15.30

Sv. Klára

Za živou rodinu, dar víry, zdraví a Boží ochranu po celý rok
Středa

2.1.

Sv. Basil veliký a

Řehoř Naziánský

18.00

Mokré Lazce

Za živé a † farníky
Čtvrtek

3.1.

Sv. Jenovéfa 7.00

Štítina

Za Břetislava Kupču, Marii Plachou a Annu Malurkovou s rodinou
Pátek

4.1.

Sv. Anděla z Foligna 17.00

Mokré Lazce

Za Marii Hochgezandtovou, manžela,

2 dcery, syna snachu a 2 zetě

18.15

Hrabyně

Za živou a † rodinu Zedkovou
Sobota

5.1.

Mariánská sobota 17.00

18.00

ADORACE

Poděkování a pomoc Boží pro celou rodinu

Neděle

6.1.

 

Slavnost Zjevení Páně

Tři králové

 

7.30

Hrabyně

Za † Květu Engelmanovou, manžela, syny a vnučku
9.00

Mokré Lazce

Za Zdeňka Falhara
10.30

Hrabyně

Za † Arnošta Matyáše Mitrovského, manželku a syna

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Blaze těm kdo přebývají v tvém domě, Hospodine.“