Ohlášky

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 10. – 17.prosince 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

10.12.

 

 

2. neděle adventní

7.30

Hrabyně

Za Františka Horuta, manželku, synovce a rodiče s obou stran
9.00 Mokré Lazce Za Marii Seidlerovou, manžela a rodiče
10.30

Hrabyně

Za † Josefa Ilíka a rodiče s obou stran
Pondělí

11.12.

Sv. Damas I. papež    
Úterý

12.12.

Panna Maria Guadalupská 17.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní a  do dalších let dar zdraví a Boží požehnání
Středa

13.12.

Sv. Lucie 7.00

Mokré Lazce

 

Za Ladislava Malohlavu a rodiče
Čtvrtek

14.12.

Sv. Jan od Kříže 7.00

štítina

Za Lucii Harazimovou, manžela a živé a zemřelé rodiny
 

Pátek

15.12.

Sv. Valerián 17.00

Mokré Lazce

Za René Ramoše a rodinu
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

16.12.

Sv. Adelhaida  
 

Neděle

17.12.

 

 

3. neděle adventní

 

7.30

Hrabyně

Za † Jiřího Bančíka a rodinu Bančíkovu a Janošovu
9.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Juhaňáka, otce Bohumila, rodinu Juhaňákovou a Benianovou
10.30

Hrabyně

Za † rodinu Borunskou

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Pane, ukaž nám své milosrdenství!“.

 

 • Ve čtvrtek 14.12. v 18.00 hodin bude na faře v Hrabyni Biblická hodina.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 3. – 10.prosince 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

3.12.

 

 

1. neděle adventní

7.30

Hrabyně

Za † Edmunda Kempného
9.00 Mokré Lazce Za Marii a Josefa Kratochvílovy, dceru a živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Miroslava Nováka
Pondělí

4.12.

Sv. Jan Damašský

Kněz a učitel církve

 
Úterý

5.12.

Sv. Sába poustevník 17.00

Mokré Lazce

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a vyprošení nových
Středa

6.12.

Sv. Mikuláš biskup 7.00

Mokré Lazce

 

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti 70.narozenin
Čtvrtek

7.12.

Sv. Ambrož

biskup a učitel církve

7.00

štítina

Za živé a zemřelé spolužáky u příležitosti 70 let
 

Pátek

8.12.

 

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17.00

Mokré Lazce

Za Vladislava Lacka, zetě a živé a zemřelé rodiny
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

9.12.

Sv. Jan Didak
 

Neděle

10.12.

 

 

2. neděle adventní

 

7.30

Hrabyně

Za Františka Horuta, manželku, synovce a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Za Marii Seidlerovou, manžela a rodiče
10.30

Hrabyně

Za † Josefa Ilíka a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spasení.“

 

 • V sobotu 9. prosince jste zváni na 3. pěší pouť z Kravař k Panně Marii, můžete se připojit k poutníkům v Mokrých Lazcích, kde mají zastávku u p.Mlýnkové
 • Po Mši Svaté je možnost Sv. zpovědi asi od 15.00 do 17.00 hodin; zpovídat bude P. Mgr. Jan Zelenka, kaplan z Kravař.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 26. Listopadu – 3. prosince 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

26.11.

 

 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

7.30

Hrabyně

Za † Terezii Vavrečkovou, manžela, živou a † rodinu
9.00 Mokré Lazce Za Miroslava Kostřicu, rodiče a tchána
10.30

Hrabyně

Za † Věru Bluchovou, manžela, syna, snachu, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
Pondělí

27.11.

Sv. Virgil  
Úterý

28.11.

Sv. Mansuet 17.00

Mokré Lazce

Za Zdeňku a Jaroslava Popkovy
Středa

29.11.

Sv. Saturnin 7.00

Mokré Lazce

 

Na úmysl dárce
Čtvrtek

30.11.

Svátek Sv. Ondřeje

apoštola

7.00

štítina

Za Karla Kaštovského u příležitosti nedožitých 100 let a manželku
 

Pátek

1.12.

 

Sv. Edmund Kampián

17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu Nestrojovou, manžela a dceru Zdeňku
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

2.12.

Mariánská sobota

Sv. Bibiána

 

17.00 Adorace
18.00 Za Olgu Vaňkovou, 2 manžely a rodiče s obou stran
 

Neděle

3.12.

 

 

1. neděle adventní

 

7.30

Hrabyně

Za † Edmunda Kempného
9.00

Mokré Lazce

Za Marii a Josefa Kratochvílovy, dceru a živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Miroslava Nováka

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

 

 • Příští 1. neděli adventní budeme žehnat adventní věnce.
 • Sbírka z minulé neděle na katolické biblické dílo vynesla při Mši Svaté v Hrabyni 3240,- Kč, v Mokrých Lazcích 4709,- Kč, za vaše dary vám upřímné „Pánbůh zaplať“.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 19. – 26. listopadu 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

19.11.

 

 

33. neděle v mezidobí

Sbírka na Bibli

 

7.30

Hrabyně

Za † Jaromíra Engelmana a neteř Lenku
9.00 Mokré Lazce Za Marii a Ludvíka Kubínovy a zetě Jiřího
10.30

Hrabyně

Za † Jaroslava Vavrečku a manželku
Pondělí

20.11.

Sv. Kryšpín  
Úterý

21.11.

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 17.00

Mokré Lazce

Za Františka Mecu, manželku a rodiče
Středa

22.11.

Sv. Cecilie 7.00

Mokré Lazce

 

Za duše v očistci
Čtvrtek

23.11.

Sv. Klement 7.00

štítina

Za Petra Rostka, bratra, za živé a zemřelé rodiny  Rostkovy, Skřečkovy a Bulákovy

 

 

Pátek

24.11.

 

Sv. Ondřej Dung-lac a druhové

17.00

Mokré Lazce

Za Drahomíru Bitnerovou a manžela
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

25.11.

Sv. Kateřina Alexandrijská
 

 

Neděle

26.11.

 

 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

7.30

Hrabyně

Za † Terezii Vavrečkovou, manžela, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Miroslava Kostřicu, rodiče a tchána
  10.30

Hrabyně

Za † Věru Bluchovou, manžela, syna, snachu, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 12. – 19. listopadu 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

12.11.

 

 

32. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za Ing Jiřího Kupku s prosbou o dar víry pro celou rodinu
9.00 Mokré Lazce Za Růženu Kostřicovou, manžela syna a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Hildu Ruskovou, manžela a syna
Pondělí

13.11.

Sv. Anežka česká  
Úterý

14.11.

Sv. Mikuláš Tavelič 17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu a Josefa Gracovy
Středa

15.11.

Sv. Albert Veliký 7.00

Mokré Lazce

 

Na jistý úmysl
Čtvrtek

16.11.

Sv. Markéta skotská 7.00

štítina

Za Růženu Havrlantovou u příležitosti nedožitých 87 let,

manžela, rodiče a sourozence z obou stran

 

 

Pátek

17.11.

Sv. Alžběta uherská 17.00

Mokré Lazce

Za živou a zemřelou rodinu Kremrovou, Víchovou a Luskovou
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

18.11.

Svátek posvěcení římských bazilik Sv. Petra a Pavla 11.00

Mokré Lazce

Zádušní Mše Svatá
 

 

Neděle

19.11.

 

 

33. neděle v mezidobí

Sbírka na Bibli

7.30

Hrabyně

Za † Jaromíra Engelmana
9.00

Mokré Lazce

Za Marii a Ludvíka Kubínovy a zetě Jiřího
10.30

Hrabyně

Za † Jaroslava Vavrečku a manželku

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 5. – 12. listopadu 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

5.11.

 

 

31. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Poděkování za 70. let života
9.00 Mokré Lazce Za Marii Holešovou, manžela, rodiče, sestry, syna, snachu a zetě
10.30

Hrabyně

Za Annu, Štefana a Milana Kozákovy
Pondělí

6.11.

Sv. Leonard  
Úterý

7.11.

Sv. Wilibrord, biskup 17.00

Mokré Lazce

Za Polachovou Antonii, manžela, 2 syny a rodiče z obou stran
Středa

8.11.

Sv. Gottfried, biskup 7.00

Mokré Lazce

 

Za odpuštění a duše v očistci
Čtvrtek

9.11.

Svátek posvěcení

Lateránské baziliky

7.00

Štítina

Poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní v uplynulých 55. letech

společného života a vyprošení nových

 

 

Pátek

10.11.

 

Sv. Lev Veliký,

papež a učitel církve

17.00

Mokré Lazce

Za Anežku a Bohumíra Ryglovy
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

11.11.

sv. Martin, biskup
 

 

Neděle

12.11.

 

 

32. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Ing Jiřího Kupku s prosbou o dar víry pro celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Růženu Kostřicovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Hildu Ruskovou, manžela a syna

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji.“

 

 • Hodina náboženství pro dospělé v Mokrých Lazcích středa v 19.00 hodin; a v Hrabyni ve čtvrtek v 18.00 hodin
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 29.října – 5.listopadu 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

29.10.

 

 

30. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Na jistý úmysl
9.00 Mokré Lazce Za Jaromíra Lacka, manželku Štěpánku a rodiny z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Josefa Kačenu, manželku a děti
Pondělí

30.10.

Sv. Marcel  
Úterý

31.10.

Sv. Wolfgang, biskup 17.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Kříbka, rodiče a sourozence
 

 

Středa

1.11.

 

 

 

Slavnost všech svatých

7.00

Štítina

Za zemřelou rodinu Havlíčkovou, Hudečkovou a za živou rodinu
17.00

Mokré Lazce

Za Milana Dluhoše, rodiče a živou

rodinu

18.15

Hrabyně

Za Ing. Vladislava Dedka s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu
Čtvrtek

2.11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 17.00

Mokré Lazce

Za duše farníků, na které rodiny v modlitbách nepamatují
 

Pátek

3.11.

 

Sv. Martin de Porres

17.00

Mokré Lazce

Za Jaroslava Kostřicu, manželku, syna a živou rodinu
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
 

Sobota

4.11.

 

Sv. Karel Boromejský

Mariánská sobota

17.00

 

Adorace s možností Svátostí smíření
18.00 Za † Roberta Fitzka, Vratislava Bartáka s prosbou o dar víry za živé rodiny
 

 

Neděle

5.11.

 

 

31. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Poděkování za 70 let života
9.00

Mokré Lazce

Za Marii Holešovou, manžela, rodiče, sestry, syna, snachu a zetě
10.30

Hrabyně

Za Annu, Štefana a Milana Kozákovy

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Miluji tě, Hospodine, má sílo!“

 

 • Při sbírce z minulé misijní neděle bylo vybráno v Hrabyni 4051,- kč a v Mokrých Lazcích 8331,- kč, za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať. Sbírky byly odeslány na papežské misijní dílo.
 • Kdo si ještě nevyzvedl DVD s fotkami za Svátosti biřmování, jsou stále k dispozici, když je nikdo nebude chtít, můžou si je zájemci zakoupit.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 22. – 29. října 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

22.10.

 

 

29. neděle v mezidobí

Misijní neděle

Sbírka na misie

7.30

Hrabyně

Za Emilii Pchálkovou, manžela, dceru a vnuka
9.00 Mokré Lazce Za Annu a Jaroslava Ulrichovy a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

SVATOHUBERTSKÁ

MŠE SVATÁ

Pondělí

23.10.

Sv. Jan Kapistránský  
Úterý

24.10.

Sv. Antonín Maria Klaret

biskup

17.00

Mokré Lazce

Na úmysl dárce
Středa

25.10.

Sv. Kryšpín mučedník 7.00

Mokré Lazce

 Za Antonii Martiníkovou, syna a manžely Tögelovy
Čtvrtek

26.10.

Sv. Rustik biskup 7.00

Štítina

Za Antonína Světlíka, manželku, syna a za Vladislava Kaniu a manželku
 

Pátek

27.10.

 

Sv. Frumencius biskup

17.00

Mokré Lazce

Za živou a zemřelou rodinu
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

28.10.

Svátek Šimona a Judy

apoštolů

17.00

Lhota

 

 

Neděle

29.10.

 

 

30. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Na jistý úmysl
9.00

Mokré Lazce

Za Jaromíra Lacka, manželku Štěpánku a rodiny z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Josefa Kačenu, manželku a děti

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Vzdejte Hospodinu slávu a moc!“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 15. –  22. října 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

15.10.

 

 

28. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
9.00 Mokré Lazce Za Petra  Rostka, rodinu Šindlářovou a Lackovou
10.30

Hrabyně

Za † prarodiče Palatinosovy, Kurucovy a Smondekovy
Pondělí

16.10.

Sv. Hedvika  
Úterý

17.10.

Sv. Ignác z Antiochie 17.00

Mokré Lazce

Za  Tomáše Ruského a živou rodinu
Středa

18.10.

Svátek Sv. Lukáše 7.00

Mokré Lazce

 Za Jana Augustina, manželku a dceru Marii
Čtvrtek

19.10.

Sv. Pavel od Kříže 7.00

Štítina

 Za Břetislava Kupču, Annu Hahnovou, bratry, za živou rodinu a za zesnulou Annu Malurkovou
 

Pátek

20.10.

 

Sv. Vitalis

17.00

Mokré Lazce

Za Vlastimilu a Františka Volné a syna
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

21.10.

Bl. Karel Rakouský 17.00

Lhota

 

 

Neděle

22.10.

 

 

29. neděle v mezidobí

Sbírka na misie

7.30

Hrabyně

Za Emilii Pchálkovou, manžela, dceru a vnuka
9.00

Mokré Lazce

Za Annu a Jaroslava Ulrichovy a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

SVATOHUBERTSKÁ

MŠE SVATÁ

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 8. – 15. října 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

8.10.

 

 

27. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Jarmilu Bialkovou, manžela, bratra a rodiče
9.00 Mokré Lazce Za Marii Martiníkovou, manžela a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Annu a Františka Jordánovy a rodiče s obou stran
Pondělí

9.10.

Sv. Dionýsius a druhové  
Úterý

10.10.

Sv. Paulin 17.00

Mokré Lazce

Za Bedřicha Peterka, manželku a za živé a zemřelé rodiny
Středa

11.10.

Sv. Jan XXIII. papež 7.00

Mokré Lazce

 Za odpuštění a duše v očistci
Čtvrtek

12.10.

Sv. Radim biskup 7.00

Štítina

Za  Adolfa Otýpku, dvě manželky, syna,zetě, vnuka, rodiče a sourozence z obou stran
 

 

Pátek

13.10.

 

 

Sv. Romulus

17.00

Mokré Lazce

Za Jana Binara, manželku, syna, dceru, za Jiřího Procházku, Květoslavu Binarovou, Marii Stonavskou a za živou rodinu Procházkovou a Stonišovou
18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

14.10.

Sv. Kalist I. papež
 

 

Neděle

15.10.

 

 

28. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Na poděkování za dar života, s prosbou o Boží požehnání
9.00

Mokré Lazce

Za Petra Rostka, rodinu Šindlářovou a Lackovou
10.30

Hrabyně

Za † prarodiče Palatinusovy, Kurucovy a Smondekovy

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Dům Izraele je vinicí Páně.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 1. – 8. října 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

1.10.

 

 

26. neděle v mezidobí

Svatá Terezie od dítěte Ježíše

7.30

Hrabyně

Za † Čeňka Blažeje a manželku
9.00 Mokré Lazce Za Antonína Holeše, manželku a rodiče
10.30

Hrabyně

Za Boženu Vavrečkovou, manžela a rodiče Krayzlovy
Pondělí

2.10.

Památka

svatých andělů strážných

 
Úterý

3.10.

Sv. Diviš Areopagita 17.00

Mokré Lazce

U příležitosti zlaté svatby na poděkování za dar víry, zdraví, Božího požehnání a ochrany Panny Marie
Středa

4.10.

Sv. František z Assisi 7.00

Mokré Lazce

 Za manžely Tkačovy, rodiče z obou stran a Ludmilu Kuncovou
Čtvrtek

5.10.

Sv. Faustýna Kowalská 7.00

Štítina

Za Karla Kostku a rodinu Kostkovou a Kociánovou
 

Pátek

6.10.

 

Sv. Bruno

16.00

17.00

Mokré Lazce

Adorace

Za Drahomíru a Františka Slavíkovy, vnuka Tomáše, syna Lubomíra a obojí rodiče

18.15

Hrabyně

Za živé a † farníky
Sobota

7.10.

Památka

Panny Marie Růžencové

17.00 Adorace
18.00

Hrabyně

Na poděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o požehnání pro celou rodinu
 

 

Neděle

8.10.

 

 

27. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Jarmilu Bialkovou, manžela, bratra a rodiče
9.00

Mokré Lazce

Za Marii Martiníkovou, manžela a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Annu a Františka Jordánovy a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 24. září – 1. října 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

24.9

 

 

25. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Josefa a Adolfu Benovy
9.00 Mokré Lazce Na poděkování za dar  manželství a rodiny, za zdraví a víru
10.30

Hrabyně

Za † Zbyňka Heřmánka
Pondělí

25.9.

Sv. Kleofáš  
Úterý

26.9.

Sv. Kosma a Damián 17.00

Mokré Lazce

Za Pavla Komára, rodiče a sestru
Středa

27.9.

Sv. Vincenc z Paula 7.00

Mokré Lazce

 Za Františka Rusnáka
Čtvrtek

28.9.

Sv. Václav 17.00

Mokré Lazce

Za Břetislava Mlýnka, rodiče, sourozence a živou rodinu
 

Pátek

29.9.

 

Sv. Michael, Gabriel a Rafael

17.00

Mokré Lazce

Za Blaženu a Jana Petříkovy a rodiče
18.15

Hrabyně

Za živé † farníky
Sobota

30.9.

Sv. Jeroným 17.00

Lhota

 

 

Neděle

1.10.

 

 

26. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Čeňka Blažeje a manželku
9.00

Mokré Lazce

Za Antonína Holeše, manželku a rodiče
10.30

Hrabyně

Za Boženu Vavrečkovou, manžela a rodiče Krayzlovy

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají.“

 

 • v sakristii je možnost zakoupení stolních katolických kalendářů – Radost z víry za 52,-Kč a Mariánská poutní místa za 62,-Kč; CM kalendáře ke čtení za 76,-kč.
 • Náboženství se učí v Mokrých Lazcích v úterý od 13.15 hodin,
 • ve Štítině mladší děti od 13.00 hodin, starší děti od 13.45 hodin a
 • v Hrabyni od 13.00 hodin
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 17. – 24. září 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

17.9

 

 

24. neděle v mezidobí

 

Sbírka na církevní školy

7.30

Hrabyně

Za † Maxmiliána Trojka a manželku
9.00 Mokré Lazce Za Drahomíra Kašpárka, rodiče a bratry
10.30

Hrabyně

Za † Jindřicha Černého a rodinu
Pondělí

18.9.

Sv. Josef Kupertinský  
Úterý

19.9.

 

Sv. Januárius

15.00

Mokré Lazce

Zádušní Mše Svatá za Jarmilu Musilovou
17.00

Mokré Lazce

Za rodinu Veržanovskou a Hrdličkovou
Středa

20.9.

Sv. Ondřej, Pavel a druhové 7.00

Mokré Lazce

 Na poděkování za přijatá dobrodiní a ochranu Panny Marie
Čtvrtek

21.9.

Sv. Matouš

Evangelista

7.00

Štítina 

Za Alžbětu Hrudíkovou, manžela a za živé a zemřelé rodiny
 

Pátek

22.9.

 

Sv. Mořic a druhové

17.00

Mokré Lazce

Za Jindřicha a Marii Fryčovy, dceru Marii a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za živé † farníky
Sobota

23.9.

Sv. Pius z Pietrelcini 17.00

Lhota

 

 

Neděle

24.9.

 

 

25. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Josefa a Adolfu Benovy
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar manželství a rodiny, za zdraví a víru
10.30

Hrabyně

Za † Zbyňka Heřmánka

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodin je milosrdný a milostivy, shovívavý a nadmíru dobrotivý.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 10. – 17. září 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

Neděle

10.9

 

 

 

23. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Annu a Jana Balnerovy, rodiče a sourozence
9.00 Mokré Lazce Za Antonína Čubu a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Jana Kupku, syna, švagrovou a rodiče s obou stran

 

18.00

Hrabyně

Za Kobeřice
Pondělí

11.9.

Sv. Emil z Vercelli  
Úterý

12.9.

Sv. Quido 17.00

Mokré Lazce

Za Josefa a Marii Komárovy, dceru, rodiče a sourozence
Středa

13.9.

Sv. Jan Zlatoústý 7.00

Mokré Lazce

 Za Antonína Volného, manželku a syna
Čtvrtek

14.9.

Povýšení Svatého kříže 7.00

Štítina 

Za Zdeňku Čížovou a rodiče z obou stran
 

Pátek

15.9.

 

Panny Marie Bolestné

7.00

Hrabyně

za živé a † rodiny Pagano – Temburo, Tesolin a Maršounovy
17.00

Mokré Lazce

Za Anežku Halfarovou, manžela a syna
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

16.9.

Sv. Ludmila 17.00

Lhota

 

 

Neděle

17.9.

 

 

 

24. neděle v mezidobí

 

Sbírka na církevní školy

7.30

Hrabyně

Za † Maxmiliána Trojka a manželku
9.00

Mokré Lazce

Za Drahomíra Kašpárka, rodiče a bratry
10.30

Hrabyně

Za Jindřicha Černého a rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte, svá srdce!“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 3. – 10. září 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

3.9

 

 

22. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Františka Nováka, manželku, dceru a zetě
9.00 Mokré Lazce Za Jaromíra a Alenku Kaštovské
10.30

Hrabyně

Za rodiče Riemlovy celou † rodinu a duše v očistci
Pondělí

4.9.

Sv. Rozálie  
Úterý

5.9.

Sv. Terezie z Kalkaty 17.00

Mokré Lazce

Za Bohumila Juhaňáka, syna Jiřího a Rosálii Juhaňákovou
Středa

6.9.

Sv. Magnus 7.00

Mokré Lazce

 Za Zdeňku Pavelkovou, manžela, rodiče a sourozence
Čtvrtek

7.9.

Sv. Melichar Grodecký 7.00

Štítina 

Za Ladislava Martiníka a rodiče z obou stran
15.00

Hrabyně

Zádušní Mše Svatá za Annu Kleinovou
 

Pátek

8.9.

 

Narození Panny Marie

7.30

Hrabyně

Za farníky
17.00

Mokré Lazce

Za rodinu Žídkovou a Sýkorovou
18.15

Hrabyně

Za poutníky z Olbramic a Lubojatu
Sobota

9.9.

Sv. Petr Klaver V 10.00 hodin Slavnostní Mše Svatá při příležitosti 750 let Ostravy

Hlavní celebrant biskup – F.V.Lobkovicz

 

 

Neděle

10.9.

 

 

Narození Panny Marie

 

23. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Annu a Jana Balnerovy. Rodiče a sourozence
9.00

Mokré Lazce

Za Antonína Čubu a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Jana Kupku, syna, švagrovou a rodiče s obou stran
18.00

Hrabyně

Za poutníky z Kobeřic

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!“

 

 • Rodiče, nezapomeňte přihlásit své děti do výuky náboženství. Vyučovat se bude jako každý rok na školách v úterý Mokrých Lazcích, ve středu ve Štítině a ve čtvrtek v Hrabyni. Přihlášky jsou na těchto stránkách!!!
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 27. srpna – 3. září 2017

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

27.8.

 

 

21. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Karolinu Bemovou, manžela a dceru Ludmilu
9.00 Mokré Lazce Na poděkování za úrodu
10.30

Hrabyně

Za Annu a Františka Grodovy
Pondělí

28.8.

Sv. Augustin  
Úterý

29.8.

Umučení Sv. Jana Křtitele 17.00

Mokré Lazce

Za Marii Šoltisovou, bratra Jossefa a rodiče
Středa

30.8.

Sv. Fiakr 7.00

Mokré Lazce

Za všechny, kterým se nedaří zvítězit nad svými závislostmi
Čtvrtek

31.8.

Sv. Rajmund Nonnatus 7.00

Štítina 

 

S prosbou k Panně Marii za celou živou rodinu, za Boží požehnání a dar zdraví
Pátek

1.9.

Sv. Jiljí 17.00

Mokré Lazce

Za Evženii Blahutovou a manžela
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

2.9.

 

Sv. Justus

 

10.00

Hrabyně

Mše Svatá s přijetím Svátosti biřmování

Hlavní celebrant

biskup František V. Lobkowicz

18.00

Hrabyně

Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání děkanátu Hlučín
 

 

Neděle

3.9.

 

 

22. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Františka Nováka, manželku, dceru a zetě
9.00

Mokré Lazce

Za Jaromíra a Alenku Kaštovské
10.30

Hrabyně

Za rodiče Riemlovy celou † rodinu a duše v očistci

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!“

 

 • Blíží se konec prázdnin a připomínáme rodičům, aby nezapomněli přihlásit své děti do výuky náboženství. Vyučovat se bude jako každý rok na školách v Mokrých Lazcích, Štítině a Hrabyni.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 20. – 27.srpna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

Neděle

20.8.

 

 

20. neděle v mezidobí

7.30 Za Štěpánku Horutovou, manžela a rodiče s obou stran
9.00 Za Josefa Adamčíka, manželku a 2 syny
10.30 Za Michala a Annu Chvostačovy, bratra Jana a zetě Mikuláše
Pondělí

21.8.

Sv. Pius X. Papež  
Úterý

22.8.

Panna Marie Královna 17.00

Mokré Lazce

Za Emílii Augustinovou, manžela a dceru Marii
Středa

23.8.

Sv. Růžena z Limy 7.00

Mokré Lazce

Za příznivé počasí, dostatek vláhy pro zemědělství a zdroje pitné vody
Čtvrtek

24.8.

Sv. Bartoloměj apoštol 7.00

Štítina

Za Vladimíra Šindláře, manželku, zetě, vnuka a rodinu Šindlářovou a Lackovou

 

Pátek

25.8.

Sv. Benedikt a druhové 17.00

Mokré Lazce

Za Jiřinu Bendovou, manžela a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

26.8.

Ct. Martin Středa 17.00 Lhota
 

 

Neděle

27.8.

 

 

21. neděle v mezidobí

 

7.30 Za Karolinu Bemovou, manžela a dceru Ludmilu
9.00 Na poděkování za úrodu
10.30 Za † Annu a Františka Grodovy

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!

 

 • Blíží se konec prázdnin a připomínáme rodičům, aby nezapomněli přihlásit své děti do výuky náboženství. Vyučovat se bude jako každý rok na školách v Mokrých Lazcích, Štítině a Hrabyni
 • Příští sobotu 26. 8. v 18.00 hodin večer bude generální nácvik pro ty, kdo se přihlásili, že přijmou Svátost Biřmování. Účast nutná pro biřmovance i kmotry.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 13. – 20. srpna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

 

 

Neděle

13.8.

 

 

 

 

 

 Pouť k Milostné Panně Marii

6.00 Za živé a † rodiny Juchelkovy, Kaštovské a Foltýnovy
7.30 Za Editu Židkovou a živou a † rodinu
9.00 Za P. Edmunda Kempného a všechny duchovné správce v Hrabyni
10.30
14.00 SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
18.00 Za poutníky z Dolního Benešova
Pondělí

14.8.

Sv. Maxmilián Kolbe  
Úterý

15.8.

Slavnost Nanebevzetí

Panny Marie

7.30 Za Stanislava Stoniše, živou a † rodinu
18.00 Za poutníky z Hlučína

Na poděkování

Středa

16.8.

Sv. Štěpán uherský 7.00

Mokré Lazce

Čtvrtek

17.8.

Sv. Myron 7.00

Štítina 

 

Pátek

18.8.

Sv. Helena 17.00

Mokré Lazce

Na poděkování P. Marii za 80 let života
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

19.8.

Sv. Jan Eudes 17.00 Lhota
 

 

Neděle

20.8.

 

 

20 neděle v mezidobí

 

7.30
9.00 Za Jaromíra a Alenku Kaštovské
10.30

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Po své pravici máš královnu, ozdobenou ofirským zlatem“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 6. – 13. srpna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

6.8.

 

 

Svátek proměnění Páně

7.30

Hrabyně

za† Stanislava Hoffmana a rodiče s obou stran
9.00 Mokré Lazce Za Zdeňka Kořistku a rodiče s obou stran
10.30

Hrabyně

Za Karla Štefka, manželku a rodiče s obou stran
Pondělí

7.8.

Sv. Kajetán  
Úterý

8.8.

Sv. Dominik 17.00

Mokré Lazce

Za živou a † rodinu Smrkovskou
Středa

9.8.

Sv. Terezie Benedikta od Kříže 7.00

Mokré Lazce

 Za Marii Ondráčkovou, 2 manželky, rodiče a duše v očistci
Čtvrtek

10.8.

Sv. Vavřinec 7.00

Štítina 

 

Pátek

11.8.

Sv. Klára 17.00

Mokré Lazce

Za Marii Kaštovskou, manželku a rodiče s obou stran
18.15

Hrabyně

Za farníky
 

Sobota

12.8.

 

 

Sobotní památka Panny Marie

7.30
10.00 Řád Panny Marie Jeruzalémské
15.30 Za pracovníky charity
17.00

Mokré Lazce

Za Antonii a Václava Havlíčkovy a syna
18.00 Za poutníky z Bohuslavic a Hati
 

 

 

 

Neděle

13.8.

 

 

 

 

 

Pouť k Milostné Panně Marii

 

6.00 Za živé a † rodiny Juchelkovy, Kaštovské a Foltýnovy
7.30 Za Editu Žídkovou, živou a † rodinu
9.00 Za P. Edmunda Kempného a všechny Duchovní správce v Hrabyni
10.30
14.00 SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
18.00 Za Poutníky z Dolního Benešova

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.“

 • Poutním kazatelem bude P. Miroslav Dibelka SDB, před 30 lety zde působící
 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 30. července – 6. srpna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

30.7.

 

 

17 neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Václava Adamce, manželku, živou a † rodinu
9.00 Mokré Lazce Za Marii Hendrichovu a manžela
10.30

Hrabyně

Za Lydii Bartoncovou, manžela a syny
Pondělí

31.7.

Sv. Ignác z Loyoly  
Úterý

1.8.

Sv. Alfons Maria z Liguori  
Středa

2.8.

Sv. Eusebius
Čtvrtek

3.8.

Sv. Eufronius
Pátek

4.8.

Sv. Jan Maria Vianney
Sobota

5.8.

Posvěcení římské baziliky

Panny Marie

 

 

Neděle

6.8.

 

 

Svátek Proměnění Páně

 

7.30

Hrabyně

Za † Stanislava Hoffmana a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Za Zdeňka Kořistku a rodiče s obou stran
10.30

Hrabyně

Za Karla Štefka, manželku a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!“

 

 

 • Tento týden ve všední dny Mše Svaté nebudou
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 23. – 30. Července 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

23.7.

 

 

16. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Oldřicha Kňuru, manželky, syna, vnuka a zetě
9.00 Mokré Lazce Za Josefa Adamce, manželku a děti
10.30

Štítina

Za dar víry pro Štítinské farníky

 

Pondělí

24.7.

Sv. Šarbel 7.00

Štítina

Za živé a zemřelé mládence ze Štítiny
Úterý

25.7.

Sv. Jakub starší 17.00

Mokré Lazce

Za manžely Paverovi a živou rodinu
Středa

26.7.

Sv. Jáchym a Anna 7.00

Mokré Lazce

 Za ochranu dětí o prázdninách
Čtvrtek

27.7.

Sv. Gorazd a druhové 7.00

Štítina 

 

 Za Františka Světlíka, manželku,rodiče a sourozence z obou stran, zetě a za Víta Halšku
Pátek

28.7.

Sv. Viktor I. 17.00

Mokré Lazce

Za Věru Droppovou a za živou a zemřelou rodinu Droppovou a Pustkovou
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

29.7.

Sv. Marta 11.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar života a všeho, čeho se nám dostalo u příležitosti životního jubilea
 

 

Neděle

30.7.

 

 

17. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za Václava Adamce, manželku, živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Marii Heindrichovou a manžela
10.30

Hrabyně

Za Lydii Bartoncovou, manžela a syny

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Tys, Pane, dobrý a shovívavý.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 16. – 23. července 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

16.7.

 

 

15. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Poděkování za 50 let společného života
9.00 Mokré Lazce Za Antonína Martiníka, manželku, sourozence a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Ignáce Kupku, manželku, syna a vnuka
Pondělí

17.7.

Bl. Česlav a Sv. Hyacint  
Úterý

18.7.

Sv. Emilán, mučedník

 

17.00

Mokré Lazce

Na poděkování za 65 let manželství
Středa

19.7.

Sv. Makrina 7.00

Mokré Lazce

 Za šťastnou hodinu smrti
Čtvrtek

20.7.

Sv. Apolinář 7.00

Štítina 

 

Za Marií Holešovou, rodiče, sestru a švagra
Pátek

21.7.

Sv. Vavřinec z Brindisi 17.00

Mokré Lazce

Na jistý úmysl
18.15

Hrabyně

Za farníky
 

Sobota

22.7.

 

 

Sv. Marie Magdalény

 

9.00

Štítina

Pouť ke Sv. Maří Magdaléně

Hlavní celebrant

biskup František V. Lobkowicz

Za lidi, kteří jsou ochotní zpěvem a modlitbou doprovodit zesnulé z tohoto světa

 

 

Neděle

23.7.

 

 

16. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Oldřicha Kňuru, manželku, syna, vnuka a zetě
9.00

Mokré Lazce

Za Josefa Adamce, manželku a děti
10.30

Štítina

Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života

 

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.“

 • Pozvánka pro mladé: za necelý měsíc začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 9. – 16. července 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

9.7.

 

 

14. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Antona a Josefa Duraje a prarodiče
9.00 Mokré Lazce Na poděkování Panu bohu za přijatá dobrodiní, dar víry a za živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Jindřicha a Marii s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
Pondělí

10.7.

Sv. Amálie  
Úterý

11.7.

Sv. Benedikt 17.00

Mokré Lazce

Za Valérii Malohlavovou, manžela a syna
Středa

12.7.

Sv. Jan Qualbert 7.00

Mokré Lazce

Za Annu Fuchsovou, rodiče a sestry
15.00 Pohřební Mše svatá p. Drahomíry Žídkové, roz. Kramné z Mokrých Lazců
Čtvrtek

13.7.

Sv. Jindřich 7.00

Štítina 

Za Jana Bortla a rodiče
15.00 Pohřební Mše svatá p. Aurelie Benové ve Lhotě
Pátek

14.7.

Bl. Hroznata 17.00

Mokré Lazce

Za Josefa a Annu Frankovy a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

15.7.

Sv. Bonaventura 17.00

Lhota

 

 

Neděle

16.7.

 

 

15. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Na poděkování za 50 let společného života
9.00

Mokré Lazce

Za Antonína Martiníka, manželku, sourozence a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za † Ignáce Kupku, manželku, syna a vnuka

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.“

 

 • Pozvánka pro mladé: za necelý měsíc začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

Ve středu v 19.00 hod. setkání ekonomické rady na faře v Mokrých Lazcích

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 2. – 9. července 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

2.7.

 

 

13. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Marka Klapucha s prosbou Boží požehnání pro živé a † rodiny
9.00 Mokré Lazce Za Františka Kinnerta a živou a zemřelou rodinu
10.30

Hrabyně

Za Vlastu Sobkovou, manžela a Boženu Vavrečkovou
Pondělí

3.7.

Sv. Tomáš  
Úterý

4.7.

Sv. Prokop 17.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Juhaňáka, otce Bohumila a rodinu Juhaňákovou a Benianovou
Středa

5.7.

Sv. Cyril a Metoděj

Den slovanských věrozvěstů

18.00

Mokré Lazce

 Za prohloubení víry biřmovanců
Čtvrtek

6.7.

Sv. Marie Goretti 7.00

Štítina 

 

Za Vlastu Bortlovou, manžela a rodiče
15.00

Budišovice

Pohřeb Vlastimila Dudka
Pátek

7.7.

Sv. Wilibald 17.00

Mokré Lazce

Za Jana Šindeláře, manželku a vnuka Radomíra
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

8.7.

Sv. Kilián 17.00

Lhota

 

 

Neděle

9.7.

 

 

14. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za Antona a Josefa Duraje a prarodiče
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování Panu Bohu za přijatá dobrodiní, dar víry a za živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za † Jindřicha a Marii s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.“

 

 • Ve středu 5.července jste zváni na celonárodní pouť na Velehrad

 

 • Pozvánka pro mladé: za necelý měsíc začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

 

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 25. června – 2. července 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

25.6.

 

 

12. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Jana Hona, rodiče a sestru
9.00 Mokré Lazce Za živé a zemřelé občany a rodáky z Mokrých Lazců
10.30

Hrabyně

za † Karla Engelmana, manželku, syna Jiřího a dceru Annu
Pondělí

26.6.

Sv. Jan a Pavel  
Úterý

27.6.

Sv. Cyril Alexandrijský 17.00

Mokré Lazce

Za Jana Víchu, rodiče a sourozence
Středa

28.6.

Sv. Irenej 7.00

Mokré Lazce

 Za duše v očistci
Čtvrtek

29.6.

Slavnost Petra a Pavla apoštolů 17.00

Mokré Lazce

 

Za nemocnou osobu
Pátek

30.6.

Sv. Prvomučedníci římští 17.00

Mokré Lazce

Za Antonína Klose, dceru Dagmar, manžela, Otýlii a Medarda Kostřicovy
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

1.7.

Sv. Theobald

 

Mariánská sobota

 11.00 Svatba: Miroslav Žídek a Jaroslava Maucy
17.00 Adorace
18.00 Za Helenu Novákovou, manžela, děti a vnučku
 

 

Neděle

2.7.

 

 

13. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za Marka Klapucha s prosbou Boží požehnání pro živé a † rodiny
9.00

Mokré Lazce

Za Františka Kinnerta a živou a zemřelou rodinu
10.30

Hrabyně

Za Vlastu Sobkovou, manžela a Boženu Vavrečkovou

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!“

 • V sobotu 1.7. bude závěrečné setkání biřmovanců a kmotrů u P. Marie v Hrabyni, společnou Mši Svatou, možností Svaté zpovědi a následným posezením na farním dvoře.
 • Pozvánka pro mladé: za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz
 • Pozvánka pro děti školního věku na začátku prázdnin: 1. Července setkání s otcem biskupem na Prašivé
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 18. – 25. června 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

18.6.

 

 

11. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Jana a Libuši Radkovy, rodiče a sourozence
9.00 Mokré Lazce Za Vladimíra Kudělu a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Miroslava Neyverta, sestru a švagra
10.30 Pouť ke Sv. Vítu v Budišovicích
Pondělí

19.6.

Sv. Jan Nepomuk Neumann  
Úterý

20.6.

Sv. Silverius 17.00

Mokré Lazce

Za obrácení hříšníků
Středa

21.6.

Sv. Alois Gonzaga 7.00

Mokré Lazce

 Za Aloise Malohlavu, manželku a syna
Čtvrtek

22.6.

Sv. Jan Fisher a Tomáš More 7.00

Štítina

 

Za Aloise Tichého sourozence a rodiče z obou stran
Pátek

23.6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 7.30

Hrabyně

Za farníky
17.00

Mokré Lazce

Za Marii Popkovou, manžela, syna snachu a rodiče
Sobota

24.6.

Slavnost narození Jana Křtitele
 

 

Neděle

25.6.

 

 

12. neděle v mezidobí

Slavnost Narození Jana Křtitele

7.30

Hrabyně

Za Jana Hona, rodiče a sestru
9.00

Mokré Lazce

Za živé a zemřelé občany a rodáky z Mokrých Lazců
10.30

Hrabyně

Za † Karla Engelmana, manželku, syna Jiřího a dceru Annu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.“

 

 • Pozvánka pro mladé: za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

Pozvánka pro děti školního věku na začátku prázdnin: 1. Července setkání s otcem biskupem na Prašivé

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 11. – 18. června 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

11.6.

 

 

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

7.30

Hrabyně

Za † Jarmilu Polákovou, Evu Vlachovou, Laďku Králíkovou a Evu Kudělovou
9.00 Mokré Lazce Na poděkování za 70.let života a 50.let společného života Marie a Miloslava Kubínových
10.30

Hrabyně

Za občany Hrabyně
Pondělí

12.6.

Sv. Jan z Fakunda  
Úterý

13.6.

Sv. Antonín z Padovy 17.00

Mokré Lazce

Za Antonína Volného, manželku, syna a rodinu
Středa

14.6.

Sv. Anastáz

Vigilie Slavnosti

7.00

Mokré Lazce

 Za spolupracovníky a jejich rodiny
Čtvrtek

15.6.

 

Slavnost Těla a krve Páně

7.00

Mokré Lazce

Za děti, které poprvé přistoupily ke sv.přijímání, za jejich rodiče s prosbou o prohloubení víry
15.30

Sv. Klára

Pátek

16.6.

Sv. Benon 17.00

Mokré Lazce

Za Vojtěcha a Marii Paverovy rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

17.6.

Sv. Řehoř Barbarigo 17.00

Lhota

 

 

Neděle

18.6.

 

 

11. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Jana a Libuši Radkovy, rodiče a sourozence
9.00

Mokré Lazce

Za Vladimíra Kudělu a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Miroslava Neyverta, sestru a švagra
10.30 Pouť ke Sv. Vítu v Budišovicích

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Chvályhodný a svrchovaně velebený na věky“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 4. – 11. června 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

4.6.

 

 

Slavnost

seslání Ducha Svatého

 

7.30

Hrabyně

Za Rudolfa Dudka a dvě manželky
9.00 Mokré Lazce za děti a rodiče 1 sv. příjímání
10.30

Hrabyně

Za Oldřicha Vavrečku, manželku a živou rodinu
Pondělí

5.6.

Sv. Bonifác  
Úterý

6.6.

Sv. Norbert 17.00

Mokré Lazce

Za Václava Běláka, bratra a rodiče
Středa

7.6.

Sv. Robert 7.00

Mokré Lazce

 Za rodinu Augustinovou a Seidlerovou
Čtvrtek

8.6.

Sv. Medard 7.00

Štítina

Za Pavla Heřmánka, syna, rodiče z obou stran a za Mons. Maxmiliána Pospíšila
Pátek

9.6.

Sv. Efrém syrský

noc kostelů

17.00

Mokré Lazce

Za Antonii a Vladimíra Šindlářovy, vnuka Michala, zetě Petra, rodinu Šindlářovou a Lackovou
18.15

Hrabyně

Za farníky
 

Sobota

10.6.

 

Sv. Maxim

11.00

Hrabyně

Svatební obřad Aleše Malurka a Jany Ulrichové
17.00

Lhota

 

 

Neděle

11.6.

 

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

7.30

Hrabyně

Za † Jarmilu Polákovou, Evu Vlachovou, Laďku Králíkovou a Evu Kudělovou
9.00

Mokré Lazce

Na poděkování za 70 let života a 50 let společného života Marie a Miloslava Kubínových
10.30

Hrabyně

Za občany Hrabyně

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Sešli svého Ducha, Pane a obnov tvář země“

 • Dnes v 16.00 hodin odpoledne jste zváni na farní dvůr na „Svatodušní vaječinu“.
 • Příští neděli 11.6. v 10.30 hodin začíná slavnostní Mší Svatou den obce Hrabyně a 130 let od posvěcení nového kostela 12. 6. 1887.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 28. května – 4. června 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

28.5.

 

 

 

7. neděle velikonoční

 

7.30

Hrabyně

Za † Karla Heisika, rodiče s obou stran a Alfonse Kubinu, a rodiče s obou stran
9.00 Mokré Lazce Za Bronislava Kašpárka, manželku,syna Jaromíra a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Marii a Justina Smondekovy, bratra Gustava, Josefa a sestru Angelu
Pondělí

29.5.

Sv. Maximin  
Úterý

30.5.

Sv. Zdislava 17.00

Mokré Lazce

Za zemřelé spolupracovníky
Středa

31.5.

Svátek navštívení P. Marie 7.00

Mokré Lazce

 Na poděkování za dar zdraví a víry
Čtvrtek

1.6.

Sv. Justin 7.00

Štítina

Za  Andělu Langrovou, manžela a dva syny
Pátek

2.6.

Sv. Marcelin 17.00

Mokré Lazce

Za Mojmíra Kostřicu, rodiče z obou stran a bratry
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

3.6.

 

Mariánská sobota

15.00  V Mokrých Lazcích Zpověď pro děti a rodiče před 1. Sv. přij.
17.00 Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
18.00

Hrabyně

Na poděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o zdraví
 

 

Neděle

4.6.

 

Slavnost

seslání Ducha Svatého

 

Svatodušní sbírka na diecézní charitu

 

7.30

Hrabyně

Za Rudolfa Dudka a dvě manželky
9.00

Mokré Lazce

Za Josefa Krhuta a sourozence z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Oldřicha Vavrečku, manželku a živou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!“

 

 • Dnes v 15.00 hodin odpoledne jste zváni na svěcení pomocného biskupa naší Ostravsko-opavské diecéze Mons. Martina Davida.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 21. – 28. května 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

21.5.

 

 

6. neděle velikonoční

Sbírka na TV NOE

7.30

Hrabyně

Za Annu Novákovou, manžela, dceru a zetě
9.00 Mokré Lazce Za Jiřího Procházku, Květoslavu Binarovou, Marii Stonavskou, za živou rodinu Procházkovou, Stonišovou a za duše v očistci
10.30

Hrabyně

Za poutníky z Ludgeřovic
Pondělí

22.5.

Sv. Rita s Cascie  
Úterý

23.5.

Sv. Jan Křtitel de Rossi 17.00

Mokré Lazce

Za Marii Gracovou, manžela a rodiče z obou stran
Středa

24.5.

Sv. Vincenc z Lerinu 7.00

Mokré Lazce

 Za farníky
Čtvrtek

25.5.

Slavnost

Nanebevstoupení Páně

17.00

Mokré Lazce

Za Ferdinanda Holoubka,

2 manželky a za živou rodinu

18.15

Hrabyně

Na poděkování P. Marii a Sv. Josefu, s prosbou o pomoc Sv. Ducha a dar zdraví
Pátek

26.5.

 

Sv. Filip Neri

17.00

Mokré Lazce

Za Bedřicha Paveru, 2 manželky, rodiče, sourozence a děti
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

27.5.

Sv. Augustin z Canterbury 17.00

Lhota

 

 

Neděle

28.5.

 

 

7. neděle velikonoční

 

7.30

Hrabyně

Za † Karla Heisika, rodiče s obou stran a Alfonse Kubinu, a rodiče s obou stran
9.00

Mokré Lazce

Za Bronislava Kašpárka a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Marii a Justina Smondekovy, bratra Gustava, Josefa a sestru Angelu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Jásejte Bohu, všechny země!“

 

V sobotu 27. Května v 18.00 hodin setkání biřmovanců na faře v Mokrých Lazcích

 1. týden

Přehled bohoslužeb 14. – 21. května 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

14.5.

 

 

5. neděle velikonoční

 

7.30

Hrabyně

Za Františka Bialka, manželku, rodiče a sourozence
9.00 Mokré Lazce Za živou a zemřelou rodinu Žídkovou, Kašpárkovou a Gízovou
10.30

Hrabyně

Pouť trempů
Pondělí

15.5.

Sv. Izidor  
Úterý

16.5.

 

Svátek Sv. Jana Nepomuckého

17.00

Mokré Lazce

Za Antonína Halfara a rodiče
18.00

Lhota

Pouť ve Lhotě
Středa

17.5.

Sv. Paschal Baylon 7.00

Mokré Lazce

Za † Valérii Malohlavovou
15.00

Lhota

Pohřeb Václava Halfara za Lhoty
Čtvrtek

18.5.

Sv. Jan I. papež 7.00

Štítina

 

Za Martina Slavotínka, otce a za živou a † rodinu  Slavotínkovou a Holešovou
Pátek

19.5.

Sv. Petr Celestýn 17.00

Mokré Lazce

Za Josefa Pultara a rodiče
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

20.5.

Sv. Klement Maria Hofbauer 17.00

Lhota

 

 

Neděle

21.5.

 

 

6. neděle velikonoční

Sbírka na TV NOE

7.30

Hrabyně

Za Annu Novákovou, manžela, dceru a zetě
9.00

Mokré Lazce

Za Jiřího Procházku, Květoslavu Binarovou, Marii Stonavskou, za živou rodinu Procházkovou, Stonišovou a za duše v očistci
10.30

Hrabyně

Za poutníky z Ludgeřovic

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 7. – 14. května 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

7.5.

 

 

4. neděle velikonoční

 

7.30

Hrabyně

Za Antonii Trojkovou a manžela a Marii Dybovou a manžela
9.00 Mokré Lazce Za živou a zemřelou rodinu  s prosbou o vedení Duchem Svatým
10.30

Hrabyně

Orelská pouť

 

 
Pondělí

8.5.

Panny Marie prostřednice všech milostí

 

 
Úterý

9.5.

Sv. Hermus 17.00

Mokré Lazce

Za Marii a Karla Falharovy
Středa

10.5.

Sv. Job 7.00

Mokré Lazce

 Za zemřelého Aloise Malohlavu
Čtvrtek

11.5.

Sv. Ignác z Laconi 7.00

Štítina

 

Za Antonína Harazima, manželku a za živé a zemřelé rodiny
Pátek

12.5.

Sv. Pankrác 17.00

Mokré Lazce

Za dar víry, lásku a pokoj v rodinách
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

13.5.

Sv. Ondřej Hubert Fournet
 

 

Neděle

14.5.

 

 

5. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Františka Bialka, manželku, rodiče a sourozence
9.00

Mokré Lazce

Za živou a zemřelou rodinu Žídkovou, Kašpárkovou a Gízovou
10.30

Hrabyně

Pouť trempů

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

 

 • Program pouti na Sv. Kopeček: Autobus vyjíždí ráno v 7.00 hodin z Hrabyně, 7.10 Mokré Lazce obecní dům a 7.20 Štítina nádraží

Kolem 9.00 hodin přijedeme na Sv. Kopeček v 9.30 hodin je Mše Svatá, po Mši Sv. možnost navštívit svaté schody ve 12.00 odjezd ze Sv. Kopečku. Ve 13.00 oběd ve Svatováclavské restauraci v Olomouci, v 15.00 možnost prohlídky Arcibiskupského paláce. Od 16.00 individuální program v Olomouci a v 18.00 hodin odjezd od katedrály domů. Kdo nechce oběd, ať se nahlásí v sakristii.

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 30.dubna – 1.května 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

30.4.

 

 

3. neděle velikonoční

 

7.30

Hrabyně

Za Karla Balnera, rodiče, švagrovou a švagra
9.00 Mokré Lazce Za Bohuslava Martiníka, bratra  a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Jiřího Engelmana a rodinu Engelmanovou a Hrubou
Pondělí

1.5.

Sv. Josef dělník

 

7.30

 

Za padlé občany z Hrabyně z I. a II. Světové války
Úterý

2.5.

 

Sv. Atanáš

 

 

17.00

Mokré Lazce

17.30  Mokré Lazce

Za Jiřího Adamčíka a rodiče z obou stran

Pobožnost k P. Marii Fatimského apoštolátu

Středa

3.5.

Svátek Sv. Filipa a Jakuba apoštolů 7.00

Mokré Lazce

 Za farníky

19.00 Biblická  hodina

Čtvrtek

4.5.

Sv. Florián 7.00

Štítina

 

Za Vladimíra Kodouska a rodiče z obou stran
Pátek

5.5.

Sv. Gothard 17.00

Mokré Lazce

Za Svatopluka Palkovského, Miroslava Ulricha a rodiče z obou stran
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

6.5.

Sv. Jan Sarkander

 

Mariánská sobota

 

9.00

Štítina

Za hasiče ze Štítiny
17.00

18.00

Hrabyně

Pobožnost k P. Marii Fatimského apoštolátu

Za Jana Kupku, syna, švagrovou a rodiče s obou stran

 

 

Neděle

7.5.

 

 

4. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Antonii Trojkovou a manžela a Marii Dybovou a manžela
9.00

Mokré Lazce

Za živou a zemřelou rodinu s prosbou o vedení Duchem Svatým
10.30

Hrabyně

Orelská pouť

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Ukaž mi, Pane, cestu k životu.“

Farnost Mokré Lazce vás zve v sobotu 13.května na pouť na Svatý Kopeček a do Olomouce. Zájemci se zapíší a zaplatí cenu 200,- kč v sakristii

 1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 23. – 30. dubna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

23.4.

 

 

2. neděle velikonoční

Neděle Božího Milosrdenství

 

Sv. Vojtěch

 

7.30

Hrabyně

Za † rodiče Rusínské a tři zetě
9.00 Mokré Lazce Za živou rodinu
10.30

Hrabyně

Za Františka Horuta, manželku a rodiče s obou stran
Pondělí

24.4.

Sv. Jiří  
Úterý

25.4.

Svátek Sv. Marka

Evangelisty

17.00

Mokré Lazce

Za Marii Mlýnkovou, manžela a děti
Středa

26.4.

Sv. Richarius 7.00

Mokré Lazce

 Za farníky
 

Čtvrtek

27.4.

Sv. Zita 7.00

Mokré Lazce

 

Za živé a zemřelé rodiny a za dar víry v rodině
Pátek

28.4.

Sv. Ludvík Maria Grignon 17.00

Mokré Lazce

Za Josefa Franka, 2 manželky a syna
Sobota

29.4.

Sv. Kateřina Sienská

Patronka Evropy

7.30

Hrabyně

Za farníky
 

 

Neděle

30.4.

 

 

3. neděle velikonoční

7.30

Hrabyně

Za Karla Balnera, rodiče, švagrovou a švagra
9.00

Mokré Lazce

Za Bohuslava Martiníka, bratra a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Jiřího Engelmana, rodinu Engelmanovou a Hrubou

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.“

 

 • Farnost Mokré Lazce vás zve v sobotu 13.května na pouť na Svatý Kopeček a do Olomouce. Zájemci se zapíší a zaplatí cenu 200,- Kč v sakristii.
 • V sobotu 29. dubna v 18.00 hodin opět setkání biřmovanců na faře v Hrabyni.
 • V sobotu dopoledne od 8.30 – 16.00 hodin probíhá soustředění se Svatou zpovědí pro děti, které se připravují k přijetí 1. Svatého přijímání.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 16. – 23. dubna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

16.4.

 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Neděle Vzkříšení  

7.30

Hrabyně

Za ženy ze Smolkova
9.00 Mokré Lazce  Za živé a zemřelé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † P. Edmunda Kempného
Pondělí

17.4.

Pondělí v oktávu Velikonočním

Sv. Inocenc

7.30

Hrabyně

Za † Bohuslava Žídka
9.00

Mokré Lazce

 Za Hermana Mechtlera, živou zemřelou rodinu
Úterý

18.4.

Úterý v oktávu Velikonočním

Bl. Sabina

17.00

Mokré Lazce

 Za rodinu Bělákovou, pana Goldu a pana Rusňáka
Středa

19.4.

Středa v oktávu Velikonočním

Sv. Lev IX. Papež

7.00

Mokré Lazce

 za farníky
 

Čtvrtek

20.4.

Čtvrtek v oktávu Velikonočním

Sv. Anicet

7.00

Mokré Lazce

 

 Za Janu Jakoubkovou, rodiče, sestru a švagra
Pátek

21.4.

Pátek v oktávu Velikonočním

Sv. Anselm

17.00

Mokré Lazce

 Za rodinu Kravčíkovou a Laifertovou
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

22.4.

Sobota v oktávu Velikonočním

Sv. Leonid

 

 

Neděle

23.4.

 

2 neděle velikonoční

Neděle božího Milosrdenství

 

Sv. Vojtěch

 

7.30

Hrabyně

Za † rodiče Rusínské a tři zetě
9.00

Mokré Lazce

 Za Jiřího Adamčíka a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Františka Horuta, manželku a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!“

 

 • Farnost Mokré Lazce vás zve v sobotu 13.května na pouť na Svatý Kopeček a do Olomouce. Zájemci se zapíší a zaplatí cenu 200,- kč v sakristii.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 9. – 16. dubna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

9.4.

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

7.30

Hrabyně

Za Jarmilu Pchálkovou, manžela, zetě a celou † rodinu
9.00 Mokré Lazce Za Bohumila Juhaňáka, syna Jiřího a Rozálii Juhaňákovou
10.30

Hrabyně

Za Jenovéfu Deptovou a rodiče
15.00 Pobožnost křížové cesty
Pondělí

10.4.

Sv. Michael de Sanctis  
Úterý

11.4.

Sv. Stanislav

biskup a mučedník

17.00

Mokré Lazce

Za duše v očistci
Středa

12.4.

Sv. Julius papež 7.00

Mokré Lazce

 Za farníky
 

Čtvrtek

13.4.

 

Zelený čtvrtek

 

Ustanovení Mše Svaté

17.00

Mokré Lazce

Za Jaromíru a Fridolína Onderkovy, Marii a Josefa Tvarůžkovy, Evu a Vojtěcha Malurkovy a za duše v očistci
18.15

Hrabyně

Za † Františka Stoupence, živou a † rodinu
Pátek

14.4.

 

Velkopáteční obřady

15.00

Mokré Lazce

Velkopáteční obřady
15.00

Hrabyně

Velkopáteční obřady
Sobota

15.4.

Vigilie Vzkříšení

Bílá sobota

19.00

Hrabyně

Za spolužáky z ročníku 1947 z Frýdku-Místku
 

 

Neděle

16.4.

 

Vzkříšení

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  

7.30

Hrabyně

Za ženy ze Smolkova
9.00

Mokré Lazce

Za živé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † P. Edmunda Kempného

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

 

 • Farnost Mokré Lazce vás zve v sobotu 13.května na pouť na Svatý Kopeček a do Olomouce. Zájemci se zapíší a zaplatí cenu 200,- Kč v sakristii u pí. Mlýnkové.
 • Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi při adoraci u Božího hrobu
 • Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně je sbírka na kněžský seminář
 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 2. – 9. dubna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

2.4.

 

 

5. neděle postní

 

 

7.30

Hrabyně

Za Marii a Miloslava Hofmanovy, Václava Kleina a živou rodinu
9.00 Mokré Lazce Za Ladislava Nowaka a duše v očistci
10.30

Hrabyně

Za † Zdeňku Bartákovu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
15.00 Pobožnost křížové cesty
Pondělí

3.4.

Sv. Nikita  
Úterý

4.4.

Sv. Izidor 17.00

Mokré Lazce

Za Boleslavu Kláskovou
Středa

5.4.

Sv. Vincenc Fererský 7.00

Mokré Lazce

Za farníky
Čtvrtek

6.4.

Bl. Notger

 

Mše Svatá výjimečně v Mokrých Lazcích

7.00

Mokré Lazce

Za Antonii Martiníkovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
Pátek

7.4.

Sv. Jan Křtitel de la Salle 17.00

Mokré Lazce

Za Antonii Malohlavovou, manžela, rodiče z obou stran a vnučku Pavlínu
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

8.4.

Sv. Dionýsius  
 

 

 

Neděle

9.4.

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

7.30

Hrabyně

ZA Jarmilu Pchálkovou, manžela, zetě a celou † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Bohumila Juhaňáka, syna Jiřího a Rozálii Juhaňákovou
10.30

Hrabyně

Za Jenovefu Deptovou a rodiče
15.00 Pobožnost křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle: „U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 26. března – 2. dubna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

26.3.

 

 

 

4. neděle postní

 

 

7.30

Hrabyně

Za Josefa Hendrycha a celou rodinu
9.00 Mokré Lazce Za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
10.30

Hrabyně

Za Štěpánku Horutovou, manžela, rodiče a synovce Jiřího
15.00 Pobožnost křížové cesty
Pondělí

27.3.

Sv. Rupert  
Úterý

28.3.

Sv. Rogát 17.00

Mokré Lazce

Za Petra Kaštovského, manželku, rodinu Mecovou a Davidovou
Středa

29.3.

Sv. Ludolf 7.00

Mokré Lazce

 Za nemocnou osobu
Čtvrtek

30.3.

Sv. Jan Klimak 7.00

Štítina

Za Antonii Šindlářovou, manžela, zetě, vnuka a rodiče z obou stran
Pátek

31.3.

Sv. Balbína 17.00

Mokré Lazce

Za Annu Holešovou, 2 manžely, sourozence a rodiče
18.15

Hrabyně

Za farníky
 

Sobota

1.4.

Sv. Hugo

 

Mariánská sobota

17.00 ADORACE
18.00 Na poděkování P. Marii za 85 let života s prosbou o zdraví a požehnání pro celou rodinu
 

 

 

Neděle

2.4.

 

 

 

5. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za Marii a Miloslava Hofmanovy, Václava Kleina a živou rodinu
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Za † Zdeňku Bartákovu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
15.00 Pobožnost křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 19. – 26. března 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

19.3.

 

 

3. neděle postní

 

Sv. Josef snoubenec Panny Marie

 

Sbírka na potřeby diecéze

7.30

Hrabyně

Za živou rodinu

 

9.00 Mokré Lazce Za farníky
10.30

Hrabyně

Na poděkování za dar života a živou rodinu
15.00 Pobožnost křížové cesty
Pondělí

20.3.

Sv. Archip  
Úterý

21.3.

Sv. Serapion poustevník 17.00

Mokré Lazce

Za Antonína Kremra, manželku a rodiče
Středa

22.3.

Sv. Epafrodit biskup 7.00

Mokré Lazce

 Za Josefa Beňka a rodiče
Čtvrtek

23.3.

Sv. Turibius z Mongroveja 7.00

Štítina

Za rodiče Josefa a Ludmilu Pavelkovou a syna Vojtěcha
Pátek

24.3.

Sv. Kateřina Švédská 17.00

Mokré Lazce

Za Vladislava Lacka, zetě, živé a zemřelé rodiny
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

25.3.

Slavnost Zvěstování Páně  
 

 

 

Neděle

26.3.

 

 

4. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za Josefa Hendrycha a celou rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
10.30

Hrabyně

Za Štěpánku Horutovou, manžela, rodiče a synovce Jiřího
15.00 Pobožnost křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!“

 

 • V sobotu 25. března jste zváni na křížovou cestu společně s těmi, kteří se rozhodli přijmout Svátost Biřmování, sraz je v 16.0 hodin v kostele Sv. Jana Křtitele v Mokrých Lazcích
 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 12. – 19.března 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

12.3.

 

 

2. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za živou a † rodinu
9.00 Mokré Lazce Za Vlastimilu Bartuskovou a manžela Richarda
10.30

Hrabyně

Za Ivu a Leopolda Grygarovy a rodiče s obou stran
14.00 Pobožnost křížové cesty Mokrých Lazcích
Pondělí

13.3.

Sv. Patricie mučednice  
Úterý

14.3.

Sv. Matylda 17.00

Mokré Lazce

Za živou osobu a poděkování za dar života
Středa

15.3.

Sv. Longin mučedník 7.00

Mokré Lazce

 Za Rudolfa Holeše, manželku a syna
Čtvrtek

16.3.

Sv. Heribert 7.00

Štítina

Za živou a zemřelou rodinu
Pátek

17.3.

Sv. Patrik biskup 17.00

Mokré Lazce

Na poděkování za přijatá dobrodiní, za dar víry a zdraví
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

18.3.

Sv. Cyril Jeruzalémský  
 

 

Neděle

19.3.

 

 

3. neděle postní

 

Sbírka na potřeby diecéze

7.30

Hrabyně

Za živou rodinu

 

9.00

Mokré Lazce

Za farníky
10.30

Hrabyně

Na poděkování za dar života a živou rodinu
15.00 Pobožnost křížové cesty v Hrabyni

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Ať spočine na nás, Hospodine; tvé milosrdenství.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 5. – 12. března 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

5.3.

 

 

1. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za † Maxmiliána Trojka a manželku
9.00 Mokré Lazce Za Václava Bortla a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Bedřicha Bartonce, živou a † rodinu
15.00 Hrabyně Pobožnost křížové cesty
Pondělí

6.3.

Bl. Friedrich  
Úterý

7.3.

Sv. Perpetua a Felicita 17.00

Mokré Lazce

Za živou a zemřelou rodinu
Středa

8.3.

Sv. Jan z Boha 7.00

Mokré Lazce

 Za farníky

 

19.00 Biblická hodina Mokré Lazce
Čtvrtek

9.3.

Sv. Františka Římská 7.00

Štítina

Za Jiřinu Kubínovou manžela a rodiče z obou stran a rodinu Otýpkovou
18.00 Hodina náboženství Hrabyně
Pátek

10.3.

Sv. Jan z Ogilvie 17.00

Mokré Lazce

Na poděkování za dar zdraví
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

11.3.

Sv. Eulogius z Kordoby  
 

 

Neděle

12.3.

 

 

2. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za živou a † rodinu
9.00

Mokré Lazce

Za Vlastimilu Bartuskovou a manžela Richarda
10.30

Hrabyně

Za Ivu a Leopolda Grygarovy a rodiče s obou stran
14.00  Pobožnost křížové cesty v Mokrých Lazcích

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.“

 

 • Římskokatolická farnost Hrabyně vás zve příští neděli 12.3 v 17.00 hodin na postní koncert skupiny Oboroh.
 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 26. února – 5. března 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

26.2.

 

 

8. neděle v mezidobí

 

7.30

Hrabyně

Za † Bedřicha Vavrečku, manželku, syna a dar zdraví pro celou rodinu
9.00 Mokré Lazce Za Rudolfa Kašpárka, manželku a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Na poděkování za 50 let života a živé a † rodiny Kňurovy, Peřichovy a Bělešovy
Pondělí

27.2.

Sv. Gabriel

od Bolestné Panny Marie

 
Úterý

28.2.

Sv. Roman opat 17.00

Mokré Lazce

Za zemřelou rodinu
Středa

1.3.

Popeleční středa

Začátek postní doby

(Den přísného postu)

17.00

Mokré Lazce

 Za Jana Binara, Jiřího Procházku a za dar víry pro živou rodinu
18.15

Hrabyně

Za † Karla Ruska, rodiče a

rodinu Porubovu

Čtvrtek

2.3.

Sv. Simplicius 7.00

Štítina

Za Vlastimilu Sýkorovou, dceru a rodiče
Pátek

3.3.

 

Sv. Kunhuta

16.00

Mokré Lazce

Adorace s možnosti Sv. smíření
17.00

Mokré Lazce

Za Čestmíra a Marii Žídkovy a za rodinu Gabzdylovou
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

4.3.

Sv. Kazimír 17.00 Adorace možnost Sv. smíření
18.00 Na jistý úmysl
 

 

Neděle

5.3.

 

 

1. neděle postní

7.30

Hrabyně

Za † Maxmiliána Trojka a manželku
9.00

Mokré Lazce

Za Václava Bortla a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Za Bedřicha Bartonce, živou a † rodinu
14.00 Pobožnost křížové cesty v mokrých Lazcích
15.00 V Hrabyni

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Jen v Bohu odpočívej, má duše.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 12. – 19. února 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

19.2.

 

 

7 neděle v mezidobí

Sbírka „stolec Sv. Petra“

7.30

Hrabyně

Za Annu Smolkovou a manžela
9.00 Mokré Lazce
10.30

Hrabyně

Na jistý úmysl
Pondělí

20.2.

Sv. Eucherius  
Úterý

21.2.

Sv. Petr Damiani,

biskup a učitel církve

17.00

Mokré Lazce

Středa

22.2.

Svátek stolce Sv. Petra 7.00

Mokré Lazce

Čtvrtek

23.2.

Sv. Polykarp,

biskup a mučedník

7.00

Štítina

Pátek

24.2.

Sv. Modest, biskup 17.00

Mokré Lazce

18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

25.2.

Sv. Valburga

Abatyše OSB

 

 

 

 

Neděle

26.2.

 

 

8 neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Na poděkování za 50 let života a živé a † rodiny Kňurovy, Peřichovy a Bělešovy

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodin je milosrdný a milostivý.“

 

 • V sobotu 25.února bude opět setkání biřmovanců, na faře v Hrabyni v 18.00 hodin
 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 12. – 19. února 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

12.2.

 

 

6. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za návštěvníky ze Smolkova a rodiny
9.00 Mokré Lazce Za Annu Malurkovou u příležitosti nedožitých 100.narozenin
10.30

Hrabyně

Za † Štěpánku Javorkovou a manžela
Pondělí

13.2.

Bl. Jordán saský  
Úterý

14.2.

Sv. Valentin,

kněz a mučedník

17.00

Mokré Lazce

Za Františka Morávka, manželku a syna
Středa

15.2.

Sv. Jiřina, řeholnice 7.00

Mokré Lazce

 Za farníky
Čtvrtek

16.2.

Sv. Juliána,

panna a mučednice

7.00

Štítina

Na poděkování za dar zdraví a za živou rodinu
Pátek

17.2.

 

Sv. Alexius

17.00

Mokré Lazce

Za Jaromíra Kostřicu a rodiče
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

18.2.

Sv. Simeon,

biskup a mučedník

 

 

 

 

 

Neděle

19.2.

 

 

7. neděle v mezidobí

Sbírka „stolec“ Sv. Petra

7.30

Hrabyně

Za Annu Smolkovou a manžela
9.00

Mokré Lazce

Za Adélu Bubovou, manžela a rodiče z obou stran
10.30

Hrabyně

Na jistý úmysl

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 5. – 12. února 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

5.2.

 

 

5. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † Jarolíma a Antonii Vavrečkovy, dva syny, dceru a vnuka
9.00 Mokré Lazce Za zemřelé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † Květu Engelmanovou, manžela, syna, dceru vnučku a Lenku
Pondělí

6.2.

Sv. Pavel Miki a druhové  
Úterý

7.2.

Sv. Richard  
Středa

8.2.

Sv. Jeroným Emiliani  
Čtvrtek

9.2.

Sv. Apolonie
Pátek

10.2.

Sv. Scholastika  
Sobota

11.2.

Panna Maria Lurdská

S udělováním Svátosti nemocných

 7.30

Hrabyně

 

Za živou a † rodinu
 

 

Neděle

12.2.

 

 

6. neděle v mezidobí

      

 

7.30

Hrabyně

Za rodiny ze Smolkova
9.00

Mokré Lazce

Za Annu Malurkovou, u příležitosti nedožitých

100. narozenin

10.30

Hrabyně

Za † Štěpánku Javorkovou a manžela

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Spravedlivý září v temnotách jako světlo.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 29. ledna – 5. února 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

29.1.

 

 

4. neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za † rodiče, dva syny, švagrové a rodinu Borunskou
9.00 Mokré Lazce Za Gertrudu Kašpárkovou, manžela a syny
10.30

Hrabyně

Za † Jindřicha a Marii Trubecké a Boží ochranu pro celou rodinu
Pondělí

30.1.

Sv. Martina,

panna a mučednice

   
Úterý

31.1.

Sv. Jan Bosko, kněz 15.00

17.00

Mokré Lazce

pohřeb ve Štítině pana Jaroslava Kříbka

Za uzdravení duše i těla nemocné osoby a poděkování za 70 let života

Středa

1.2.

Sv. Reginald 7.00

Mokré Lazce

 Za farníky
 

Čtvrtek

2.2.

 

Svátek

Uvedení Páně do chrámu

7.00

Štítina

Za Františka Kostřicu, manželku, rodiče a bratry
17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu a Jaromíra Halfarovy a rodiče
18.15

Hrabyně

Za † Bedřicha Pchálka, manželku, zetě a celou rodinu
Pátek

3.2.

Sv. Blažej,

Biskup a mučedník

Svatoblažejské požehnání

17.00

Mokré Lazce

Za Ludmilu Kuncovou
18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

4.2.

Sv. Ondřej Corsini, biskup

Mariánská sobota

17.00 Adorace
18.00
 

 

Neděle

5.2.

 

 

5. neděle v mezidobí

      

 

7.30

Hrabyně

Za † Jarolíma a Antonii Vavrečkovy, dva syny a vnuka
9.00

Mokré Lazce

Za zemřelé ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.30

Hrabyně

Za † Květu Engelmanovou, manžela, syna, dceru a vnučku Lenku

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 22. – 29. ledna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

22.1.

 

3 neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za členy živého růžence
9.00 Mokré Lazce
10.30

Hrabyně

Za † Roberta Fitzka, Bedřicha Halfara, živou a † rodinu
Pondělí

23.1.

Sv. Ildelfons    
Úterý

24.1.

Sv. František Saleský 17.00

Mokré Lazce

Středa

25.1.

Svátek Obrácení apoštola Pavla

Konec modliteb za jednotu křesťanů

7.00

Mokré Lazce

Čtvrtek

26.1.

Sv. Timotej a Titus  
Pátek

27.1.

 

Sv. Anděla Mericiové

17.00

Mokré Lazce

18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

28.1.

Sv. Tomáš Akvinský  

 

 

 

 

Neděle

29.1.

 

 

4 neděle v mezidobí

      

 

7.30

Hrabyně

Za † rodiče, dva syny, švagrové a rodinu Borunskou
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Za † Jindřicha a Marii Trubecké a Boží ochranu pro celou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodin je mé světlo a má spása.“

 

 • Sobota 28.1. v 18.00 hodin je setkání biřmovanců na faře v Mokrých Lazcích
 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 15. – 22. ledna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

15.1.

 

2 neděle v mezidobí

7.30

Hrabyně

Za Cyrila Zimu
9.00 Mokré Lazce
10.30

Hrabyně

Za † ing. Vladislava Dedka s prosbou k P. Marii o dar víry a zdraví pro celou rodinu
Pondělí

16.1.

Sv. Marcel I. papež    
Úterý

17.1.

Sv. Antonín opat 17.00

Mokré Lazce

Středa

18.1.

Panny Marie Matky jednoty křesťanů

Začátek týdne modliteb za jednotu křesťanů

7.00

Mokré Lazce

Čtvrtek

19.1.

Sv. Márius a Marta  
Pátek

20.1.

 

Sv. Fabián a Šebestián

17.00

Mokré Lazce

18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

21.1.

Sv. Anežka římská  

 

 

 

 

Neděle

22.1.

 

 

3 neděle v mezidobí

      

 

7.30

Hrabyně

Za členy živého růžence
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Za † Roberta Fitzka, Bedřicha Halfara, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.“

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 8. – 15. ledna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

8.1.

 

 

Svátek Křtu Páně

7.30

Hrabyně

Za Františka Pchálka, manželku, dceru, 2 zetě a vnuka
9.00 Mokré Lazce
10.30

Hrabyně

Za † Rostislava
Pondělí

9.1.

Sv. Julián    
Úterý

10.1.

Sv. Agathon (Dobromil) papež 17.00

Mokré Lazce

Středa

11.1.

Ct. Marie Elekta řeholnice 7.00

Mokré Lazce

Čtvrtek

12.1.

Sv. Probus (Pravoslav) mučedník  
Pátek

13.1.

Sv. Hilarius biskup a učitel církve 17.00

Mokré Lazce

18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

14.1.

Sv. Sáva srbský  

 

 

 

 

Neděle

15.1.

2017

 

 

2 neděle v mezidobí

      

 

7.30

Hrabyně

Za Cyrila Zimu
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Za † ing. Vladislava Dedka s prosbou k P. Marii o dar víry a zdraví pro celou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.“

 

Hodina náboženství pro dospělé

 1. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce v týdnu 1. – 8. ledna 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Mešní úmysly
 

 

Neděle

1.1.

 

 

Slavnost Matky Boží Panny Marie

7.30

Hrabyně

Za živou a † rodinu
9.00 Mokré Lazce
10.30

Hrabyně

Za živou a † rodinu Kadulovou, Krayzlovou, Moravovou a Královou
Pondělí

2.1.

Sv. Basil Veliký a

Řehoř Naziánský

   
Úterý

3.1.

 

Nejsvětější Jméno Ježíš

11.00

Mokré Lazce

Pohřeb: pana Jiřího Stanovského
17.00

Mokré Lazce

Středa

4.1.

Bl. Anděla z Foligna 7.00

Mokré Lazce

Čtvrtek

5.1.

Sv. Telesfor papež mučedník 7.00

Štítina

Pátek

6.1.

 

Slavnost Zjevení Páně

Tři králové

17.00

Mokré Lazce

18.15

Hrabyně

Za farníky
Sobota

7.1.

 

Sv. Rajmund z Peňafortu

17.00 Adorace a možnost Sv. smíření
18.00 Poděkování P. Marii a Sv. Josefu za dar zdraví a dary Ducha Sv. pro celou rodinu
 

Neděle

8.1.

2017

 

 

Svátek Křtu Páně

Konec doby vánoční

      

 

7.30

Hrabyně

Za Františka Pchálka, manželku, dceru, 2 zetě a vnuka
9.00

Mokré Lazce

10.30

Hrabyně

Za † Rostislava

Odpověď žalmu dnešní neděle: „Bože, buď milostiv a žehnej nám!“