Památka zesnulých

Už od pradávna věřili lidé, že po pozemské smrti život nekončí. Proto  spolu s církví chodí 2. listopadu na hroby svých drahých zemřelých, aby nejen zavzpomínali, ale taky se modlili za spásu jejich duše.

K plnomocným odpustkům za spásu duše zemřelého nepotřebujeme peníze, ty už zemřelému nepomůžou. Jsou důležité tři „jednoduché“ úkony

  1. Přijmout Svatou zpověď a nezůstávat v hříchu
  2. Přijmot Svaté příjímání
  3. Na posvěceném místě v kostele nebo posvěceném hřbitově se pomodlit modlitbu na úmysl papeže – Otčenáš, Zdrávas, Pod ochranu tvou, nebo jakoukoli jinou
  4. A nezopomeňte Krédo – Vyznání víry

Modlitba je-li vyslovena upřímně a s čistým srdcem je víc než jakákoli sebelepší výzdoba.

Napsat komentář