poutě v Hrabyni a ostatních kostelech

Pravidelné Bohoslužby

 • pátek 18.15 hodin
 • neděle 7.30 a 10.30 hodin 

Poutě v Hrabyni v roce 2017

 • 7. května – 10.30 hodin Orelská pouť
 • 14. května – 10.30 hodin Trampská pouť
 • 21. května – 10.30 hodin poutníci z Ludgeřovic
 • 11. června – 10.30 hodin – 130 let posvěcení nového kostela a 640 let Hrabyně
 • 12. a 13. srpna HLAVNÍ POUŤ NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
 • 15. srpna – Mše Svaté – 7.30 a 18.15 hodin
 • 2. září – 10.00 hodin Mše Svatá s udílením Svátosti Biřmování
 •                18.00 hodin Pouť Děkanátu Hlučín
 • 8. září – Slavnost Narození Panny Maria – Mše Svaté 7.00 a 18.15 hodin
 • 10. září – neděle 7.30 a 10.30 hodin
 • 22.října – 10.30 hodin SVATOHUBERTSKÁ

Každou první sobotu v měsíci

 • 17.00 – 18.00 příležitost ke Svátosti Smíření
 • Mše Svatá v 18.00 hodin

Kaple zasvěcená Sv. Vítu v Budišovicích

 • pouť 15. června

Kaple Svatého Jana Nepomuckého ve Lhotě

 • pouť 16. května
 • v sobotu večer s nedělní platností (nepravidelně)

Kaple Svaté Kláry v rehabilitačním ústavu

 • pouť 11.srpna

Pravidelné Mše Svaté u Sv. Kláry:

 • úterý 15.30 hodin
 • sobota 15.30 hodin

 

Farní kostel Narození Svatého Jana Křtitele v Mokrých Lazcích

 • pouť 24. června Narození Svatého Jana Křtitele

Pravidelné Bohoslužby v Mokrých Lazcích:

 • úterý   17.00 hodin
 • středa   7.00 hodin
 • pátek   17.00 hodin
 • neděle   9.00 hodin

 

Filiální kostel Svaté Marie Magdalény ve Štítině

 • pouť 22. července

Pravidelné Bohoslužby ve Štítině:

 • čtvrtek 7.00 hodin