poutě v Hrabyni a ostatních kostelech

Pravidelné Bohoslužby

 • pátek 18.15 hodin
 • neděle 7.30 a 10.30 hodin 

Poutě v Hrabyni v roce 2019

 • čtvrtek 15. srpna – Mše Svaté – 7.30 a 18.00 hodin za poutníky z Hlučína
 • pátek 16.srpna – 18.15 hodin
 • sobota 17. srpna – 7.30, 10.00 Řád Panny Marie Jeruzalémské. 15.30 hodin za Hrabyňskou Charitu a v 18.00 hodin poutníci z Bohuslavic
 • neděle 18. srpna – 6.00, 7.30, 9.00 a 10.30 hodin, ve 14.00 hodin Svátostné požehnání, v 17.00 hodin za poutníky z Hati a Dolního Benešova
 • Slavnost Narození Panny Marie – Mše Svaté 7.30 a 10.30 hodin

Každou první sobotu v měsíci

 • 17.00 – 18.00 příležitost ke Svátosti Smíření
 • Mše Svatá v 18.00 hodin

Kaple zasvěcená Sv. Vítu v Budišovicích

 • pouť 15. června

Kaple Svatého Jana Nepomuckého ve Lhotě

 • pouť 16. května

Pravidelné Bohoslužby:

 • každou třetí sobotu v měsíci nedělní platností – v 17.00 hodin

Kaple Svaté Kláry

v rehabilitačním ústavu

 • pouť 11.srpna

Pravidelné Bohoslužby ve Sv. Kláře:

 • úterý 15.30 hodin
 • sobota 15.30 hodin

Farní kostel Narození Svatého Jana Křtitele v Mokrých Lazcích

 • pouť 24. června Narození Svatého Jana Křtitele

Pravidelné Bohoslužby v Mokrých Lazcích:

 • úterý   17.00 hodin
 • středa   7.00 hodin
 • pátek   17.00 hodin
 • neděle   9.00 hodin

Filiální kostel Svaté Marie Magdalény ve Štítině

 • pouť 22. července

Pravidelné Bohoslužby ve Štítině:

 • čtvrtek 7.00 hodin