Historie kostela Mokré Lazce

 

 

Z pohřbu P. Josefa Tichého, nejdéle působící kněz v Mokrých Lazcích

V roce 1998 byla v Mokrých Lazcích udělována Svátost biřmování (Svátost křesťanské dospělosti), kterou uděloval sídelní biskup František Václav Lobkowicz