22. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 26. května – 2. června

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 26.5.  Slavnost Nejsvětější Trojice8.30 Mokré LazcePoděkování za dar víry a života
10.00 HrabyněZa † Oldřicha Vavrečku, manželku a živou rodinu
Pondělí 27.5.Sv. Augustin z Canterbery  
Úterý 28.5.Sv. Emil Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † P. Josefa Červenku
 Středa 29.5.Sv. Maximin7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 30.5.  Slavnost Těla a krve Páně7.30 Mokré LazceNa jistý úmysl
15.30 Sv. KláraZa živou a † rodinu Hluchníkovu
Pátek 31.5.  Svátek Navštívení Panny Marie17.00 Mokré LazceZa † rodiče Marii a Jindřicha Fričovy
18.15 HrabyněZa † Marii Konečnou, 2 manžely a děti
Sobota 1.6. Mariánská sobota Sv. Justin17.00Adorace
18.00Za † Karla Ruska, 2 bratry a rodiče
  Neděle 2.6.  9. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa † Tomáše Pavlíka
10.00 HrabyněZa † Annu Novákovou, manžela, dceru, syna a zetě

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek“.

21. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 19. – 26. května

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 19.5.Slavnost Seslání Ducha Svatého8.30 Mokré LazceZa † Pavla Holoubka a rodiče
10.00 HrabyněZa † Annu Kleinovou, manžela, živou a † rodinu
Pondělí 20.5.Sv. Klement Maria Hofbauer  
Úterý 21.5.Sv. Ondřej Bobola Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Drahomíru a Františka Slavíkovy, syna a 2 vnuky
 Středa 22.5.Sv. Rita z Cascie7.00 Mokré LazceZa † Bedřicha Paveru a živou a † rodinu
Čtvrtek 23.5.Sv. Jan Křtitel de Rossi7.00 ŠtítinaZa † Libuši Viláškovou a rodiče
Pátek 24.5.  Sv. Vincenc Lerinský17.00 Mokré LazceZa † Marii Gracovou, manžela, rodiče z obou stran a sourozence
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 25.5. Sobotní památka P. Marie  
  Neděle 26.5.  Slavnost Nejsvětější Trojice8.30  Mokré LazceNa poděkování za dar víry a života
10.00 HrabyněZa † Oldřicha Vavrečku, manželku a živou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvář země!“

20. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 12. – 19. května

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 12.5.  7. Neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Jiřího Procházku a za živou rodinu Procházkovou, Stonišovou a Binarovou
10.00 HrabyněZa † Františka Bialka, manželku a rodiče s obou stran
Pondělí 13.5.Panna Maria fatimská  
Úterý 14.5.Sv. Matěj apoštol Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Radima Štěpána Horkého OPraem
 Středa 15.5.Sv. Žofie7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 16.5.  Sv. Jan z Nepomuku7.00 ŠtítinaNa jistý úmysl
18.00Pouť ke Sv. Janu z Nepomuku ve Lhotě
Pátek 17.5.  Sv. PaschalBaylon17.00 Mokré LazceZa † Valérii Malohlavovou, manžela a syna
18.15 HrabyněZa živou a † rodinu Krupovou, Redrovou a Duše v očistci
Sobota 18.5. Sobotní památka P. Marie17.00 Lhota 
  Neděle 19.5.Slavnost Seslání Ducha Svatého8.30  Mokré LazceZa † Pavla Holoubka a rodiče
10.00 HrabyněZa † Annu Kleinovou, manžela, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin si zřídil na nebi trůn.“

19. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 5. – 12. května

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 5.5.  6. Neděle velikonoční8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života
10.00 HrabyněOrelská pouť Za † Jana Kupku, syna a rodiče
Pondělí 6.5.Sv. Jan Sarkander  
Úterý 7.5.Sv. Benedikt II. Dětská Mše Svatá17.00 Mokré Lazce 
 Středa 8.5.Svátek Panny Marie prostřednice všech milostí8.00 Mokré LazceZa dar víry v rodinách
12.00 HrabyněPoutníci z Opavy-Kylešovic a Kyjovic
Čtvrtek 9.5.Nanebevstoupení Páně7.00 ŠtítinaZa † Antonína Harazima, manželku a živé a † rodiny
Pátek 10.5.  Sv. Jan z Avily17.00 Mokré LazceZa † Miroslava Kostřicu, rodiče, tchána a živé a † rodiny
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 11.5. Sobotní Památka Panny Marie10.00Mše Sv. v kapli na pomezí Velké Polomi a Hrabyně
  Neděle 12.5.  7. Neděle velikonoční8.30  Mokré LazceZa † Jiřího Procházku a živou rodinu Procházkovou, Stonišovou a Binarovou
10.00 HrabyněZa † Františka Bialka, manželku a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.“

18. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 28. dubna – 5. května

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 28.4.  5 Neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Jaromíra Halfara a bratra
10.00 HrabyněZa živou a † rodinu Fitzkovu, Halfarovu a Bartákovu
Pondělí 29.4.Sv. Kateřina Sienská  
Úterý 30.4.Sv. Zikmund Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Petra Kaštovského a živé a zemřelé rodiny
 Středa 1.5.  Sv. Josef dělník7.30 HrabyněZa živou a † rodinu Mohylovu a Foltýnkovu
9.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 2.5.Sv. Atanáš7.00 ŠtítinaNa jistý úmysl
Pátek 3.5.Sv. Filip a Jakub Apoštolé17.00 Mokré LazceZa † Josefa Pultara a rodiče
18.15 HrabyněZa † Otylii Halfarovou a manžela
  Sobota 4.5. Sv. Florián9.00 Štítina Poděkování Štítinských hasičů
Mariánská sobota17.00Adorace
18.00 HrabyněZa † Jaromíra Foltýna, manželku, živou a † rodinu
  Neděle 5.5.  6 Neděle velikonoční8.30  Mokré LazceNa poděkování za dar života
10.00 HrabyněOrelská pouť Za † Jana Kupku, syna a rodiče

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.“

17. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 21.  – 28. dubna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 21.4.  4. Neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Adélu bubovou, manžela, dceru syna a vnučku
10.00 HrabyněPoděkování za 60 let života a 35 let života společného
Pondělí 22.4.Sv. Leonid  
Úterý 23.4.Svátek Sv. Vojtěcha Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Josefa a Annu Frankovy
 Středa 24.4.Sv. Jiří7.00 Mokré LazceNa poděkování za dar života
Čtvrtek 25.4.Svátek Sv. Marka Evangelisty7.00 Štítina Za † Antonína Světlíka, manželku, syna a Vladislava Kaniu a manželku
Pátek 26.4.  Sv. Richarius17.00 Mokré LazceZa † Petra Kaštovského, manželku, syna a rodinu Mecovou, Kaštovskou a Davidovou
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 27.4. Sv. Zita 
  Neděle 28.4.  5. Neděle velikonoční8.30  Mokré LazceZa † Jaromíra Halfara a bratra
10.00 HrabyněZa živou a † rodinu Fitzkovu, Halfarovu a Bartákovu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním

16. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 14. – 21. dubna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 14.4.  3. Neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Bohumila Juhaňáka, manželku, syny, Rozálii a duše v očistci
10.00 HrabyněZa † rodiče Rusínské, 4zetě a dceru
Pondělí 15.4.Sv. Anastázie  
Úterý 16.4.Sv. Bernadeta Soubirousová Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa rodinu Malurkovou, Onderkovou, Tvarůžkovou a Havrlantovou
 Středa 17.4.Sv. Inocenc7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 18.4.Sv. Krescenc7.00 ŠtítinaZa † Františka Světlíka 
Pátek 19.4.  Sv. Ema17.00 Mokré LazceZa † Marii Falharovou, manžela, syna a zetě
18.15 HrabyněZa † Jenovefu Deptovou a manžela
Sobota 20.4. Sv. Hugo 
  Neděle 21.4.  4. Neděle velikonoční8.30  Mokré LazceZa † Adélu Bubovou, manžela, dceru, syna a vnučku
10.00 HrabyněPoděkování za 60 let života a 35 let života společného

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!“

15. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 7. – 14. dubna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 7.4.  Neděle Božího milosrdenství  8.30 Mokré LazceZa † Ladislava Nowáka a duše v očistci
10.00 HrabyněZa † Jarmilu Pchálkovou, manžela, rodiče s obou stran a duše v očistci
Pondělí 8.4.Sv. Dionýsius  
Úterý 9.4.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa dar víry a života pro rodinu
 Středa 10.4.Sv. Michael de Santis7.00 Mokré LazceZa † Brigitu Martiníkovou, manžela a živou rodinu
Čtvrtek 11.4.Sv. Stanislav7.00 ŠtítinaZa Bohuslava Martiníka, dva syny, bratra, rodiče z obou stran a živou a † rodinu
Pátek 12.4.  Sv. Julius I.17.00 Mokré LazceZa † Jiřího Heindricha a rodiče
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 13.4. Sv. Martin I.  
  Neděle 14.4.  3 Neděle velikonoční8.30  Mokré LazceZa † Bohumila Juhaňáka, manželku, syny, Rozálii a duše v očistci
10.00 HrabyněZa † rodiče Rusínské, 3 zetě, dceru

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.“

14. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 31. března – 7. dubna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 31.3.  Neděle Vzkříšení  8.30 Mokré LazceZa živé ženy ze Štítiny a jejich rodiny
10.00 HrabyněZa ženy ze Smolkova a jejich rodiny
Pondělí 1.4.  Velikonoční oktáv7.30 HrabyněZa † Vlastu Křížkovou, manžela a rodiče s obou stran
9.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
Úterý 2.4.Velikonoční oktáv Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Jaroslava Droppu a manželku
 Středa 3.4.Velikonoční oktáv7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 4.4.Velikonoční oktáv7.00 ŠtítinaZa † Antonii Šindlářovou, manžela, vnuka, zetě a rodiče z obou stran
Pátek 5.4.  Velikonoční oktáv17.00 Mokré LazceZa † Antonii Malohlavovou, manžela, zetě, vnučku,živé a † rodiny
18.15 HrabyněZa † Jaroslava Matuszinkého a rodiče s obou stran
Sobota 6.4. Mariánská sobota17.00 HrabyněAdorace
18.00Za † Karin Multanovou
  Neděle 7.4.  Neděle Božího milosrdenství  8.30  Mokré LazceZa † Ladislava Nowaka a duše v očistci
10.00 HrabyněZa † Jarmilu Pchálkovou, manžela, rodiče s obou stran a duše v očistci

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Toto je den, který učinil Hospodin,  jásejme a radujme se z něho!“

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 24. – 31. března

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 24.3.    Neděle Květná8.30 Mokré LazceNa úmysl dárce
10.00 HrabyněZa † Štěpánku Horutovou, manžela a rodiče
15.00Křížová cesta
Pondělí 25.3.Sv. Dismas  
Úterý 26.3.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa živé a † rodinu Raidovu a Koderovu
 Středa 27.3.Sv. Rupert7.00 Mokré Lazce 
Čtvrtek 28.3.Zelený čtvrtek Ustanovení Mše Svaté17.00 Mokré LazceZa † Miroslavu Kuřetovou, manžela, rodiče a sestru
18.15 Hrabyně Za † Miroslava Najverta, manželku, rodiče, sestru a švagry
Pátek 29.3.Velkopáteční obřady Jediný den v roce, kdy se neslaví Mše Svatá V 15.00 v Mokrých Lazcích
 V 15.00 v Hrabyni
Sobota 30.3. Ticho Bílé soboty19.00 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
  Neděle 31.3.  Neděle Vzkříšení  8.30  Mokré LazceZa živé ženy ze Štítiny a jejich rodiny
10.00 HrabyněZa ženy ze Smolkova a jejich rodiny

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.“

12. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 17. – 24. března

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 17.3.    5. neděle postní  8.30 Mokré LazceZa † Miladu Mošovou a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Marii Zlotou, 2 manžely a živou rodinu
14.00Křížová cesta s požehnáním kapličky v ML
Pondělí 18.3.Sv. Cyril Jeruzalémský  
Úterý 19.3.Svátek Sv. Josefa Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Josefa Otýpku, manželku, syna a Jiřinu Kubínovou a manžela
 Středa 20.3.Sv. Archip7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 21.3.Sv. Serapion  7.00 ŠtítinaZa † Štěpána Žurka, rodiče z obou stran bratra, a živou rodinu
Pátek 22.3.  Sv. Epafrodit17.00 Mokré lazceZa † Vladislava Lacka, zetě a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněZa † Ludmilu Ryglovou, manžela a zetě
Sobota 23.3. Sv. Turibius z Mongroveja  
  Neděle 24.3.    Neděle Květná8.30  Mokré LazceNa jistý úmysl
10.00 HrabyněZa † Štěpánku Horutovou, manžela a rodiče
15.00Křížová cesta

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Stvoř mi čisté srdce, Bože.“

11. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 10. – 17. března

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 10.3.    4. neděle postní  8.30 Mokré LazceZa živou rodinu Smrkovskou
10.00 HrabyněZa † Jaromíra Engelmanna, rodiče, sourozence a neteř
15.00Křížová cesta v Hrabyni
Pondělí 11.3.Sv. Eulogius z Kordoby  
Úterý 12.3.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Danu Titzovou, bratra, rodiče s obou stran a Libuši Hlubkovou
 Středa 13.3.Sv. Patricie7.00 Mokré LazceZa † Miroslava Žáčka
Čtvrtek 14.3.Sv. Matylda7.00 ŠtítinaZa živé a † rodiny Kubínovy a Pavelkovy
Pátek 15.3.  Sv. Ludvíka17.00 Mokré lazceZa † Anežku Pustkovou, rodiče, bratra a vnuka
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 16.3. Sv. Heribert  
  Neděle 17.3.    5. neděle postní8.30  Mokré LazceZa † Miladu Mošovou a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Marii Zlotou, 2 manžely a živou rodinu
14.00Požehnání kaple Sv. Jana z Nepomuku na křižovatce v M L

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!

10. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 3. – 10. března

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 3.3.    3 neděle postní  8.30 Mokré LazceZa živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Marii Hoffmanovu, manžela, živou a † rodinu
15.00Křížová cesta
Pondělí 4.3.Sv. Kazimír  
Úterý 5.3.Sv. Teofil Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Antonína Kremra, manželku, rodiče a sourozence
 Středa 6.3.Sv. Koleta7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 7.3.Sv. Perpetua a Felicita7.00 ŠtítinaPoděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Pátek 8.3.  Sv. Jan z Boha17.00 Mokré lazceZa rodinu Nestrojovu a Klosovu
18.15 HrabyněZa † Marii Trojkovou a manžela
Sobota 9.3. Sv. Františka římská  
  Neděle 10.3.  4 neděle postní8.30  Mokré LazceZa živou rodinu Smrkovskou
10.00 HrabyněZa † Jaromíra Engelmanna, rodiče, sourozence a neteř
15.00Křížová cesta

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Pane, Ty máš slova věčného života.“

9. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 25. února – 3. března

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 25.2.    2. neděle postní  8.30 Mokré LazceZa † Zdeňku a Antonína Bendovy
10.00 HrabyněZa † Rudolfa Sýkoru, manželku a zetě
15.00Křížová cesta
Pondělí 26.2.Sv. Alexandr  
Úterý 27.2.Sv. Gabriel od Bolestné P. Marie Dětská Mše Sv.17.00 Mokré Lazce 
 Středa 28.2.Sv. Roman7.00 Mokré LazceZa odpuštění a lásku v rodinách
Čtvrtek 29.2.Sv. Kasián7.00 ŠtítinaZa živé a zemřelé rodiny
Pátek 1.3.  Sv. Albín17.00 Mokré lazceZa nemocnou osobu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 2.3.   Mariánská sobota17.00ADORACE  
18.00Poděkování Sv. Josefu a P. Marii s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
  Neděle 3.3.  3. neděle postní8.30  Mokré LazceZa živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Marii Hoffmanovu, manžela, živou a † rodinu
15.00Křížová cesta

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Bud kráčet před Hospodinem v zemi živých.“

8. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 18. – 25. února

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 18.2.  1. neděle postní  8.30 Mokré LazceZa Jaromíra Kostřicu a Marii Seidlerovou
10.00 HrabyněZa živou a † rodinu a nemocnou osobu
15.00Křížová cesta
Pondělí 19.2.Bl. Goldšalk  
Úterý 20.2.Sv. Nikefor  
 Středa 21.2.Sv. Petr Damiani  
Čtvrtek 22.2.Svátek stolec Sv. Petra  
Pátek 23.2.Sv. Polykarp  
  
Sobota 24.2. Sv. Matěj apoštol  
  Neděle 25.2.  2. neděle postní  8.30  Mokré LazceZa Zdeňku a Antonína Bendovy
10.00 HrabyněZa † Rudolfa Sýkoru, manželku a zetě
15.00Křížová cesta

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Všechno Tvé jednání, Hospodine, je Láska a věrnost pro ty, kdo plní Tvou smlouvu.“

 • Tento týden ve všední dny Mše Svaté nebudou.

7. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 11. – 18. února

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 11.2.  6. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Emilii Žídkovou, manžela a syna Radomíra
10.00 HrabyněZa † Jarolíma Vavrečku, manželku, syny a dceru
Pondělí 12.2.Sv. Benedikt Aniánský  
Úterý 13.2.Sv. Kateřina Ricciová Dětská Mše Svatá17.00 Mokré Lazce 
 Středa 14.2.Popeleční středa začátek postní doby Den přísného postu17.00 Mokré LazceNa úmysl dárce
18.15 HrabyněZa † Františku Redrovou, 2 manžely a zetě
Čtvrtek 15.2.Bl. Pražští františkánští mučedníci7.00 ŠtítinaZa † Vlastimilu Sýkorovou, dceru a rodiče
Pátek 16.2.  Sv. Juliána17.00 Mokré Lazce  Za † Jaromíra Kostřicu a rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 17.2. Sv. Alexius a druhové  
Neděle 18.2.  1. neděle postní  8.30  Mokré LazceZa † Jaromíra Kostřicu a Marii Seidlerovou
10.00 HrabyněZa živou a † rodinu a nemocnou osobu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.“

6. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 4. – 11. února

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 4.2.  5 neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † ženy ze Štítiny a jejich rodiny
10.00 HrabyněZa † Bedřicha Pchálka, manželku a duše v očistci
Pondělí 5.2.Sv. Agáta  
Úterý 6.2.Sv. Pavel Miki a druhové Dětská Mše Sv.17.00 Mokré Lazce 
 Středa 7.2.Sv. Richard7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 8.2.Sv. Josefína Batkhita7.00 ŠtítinaZa † Jana Slavotínka, syna, živou a † rodinu Slavotínkovou a Holešovou
15.00 HrabyněZádušní Mše Sv. za Karla Kadulu
Pátek 9.2.  Sv. Apolonie17.00 Mokré Lazce  Za † Vlastu Bartuskovou a manžela
18.15 HrabyněZa † Jana Křížka, rodiče a bratra
Sobota 10.2. Sv. Scholastika  
Neděle 11.2.  6. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa † Emilii Žídkovou, manžela a syna Radomíra
10.00 HrabyněZa † Jarolíma Vavrečku, manželku, syny a dceru

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.“

5. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 28. ledna – 4. února

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 28.1.  4. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Ludmilu Kuncovou a bratra
10.00 HrabyněZa živou a † rodinu Bartoncovou
Pondělí 29.1.Sv. Sulpicius  
Úterý 30.1.Ct. Mary Wardová Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Ludmilu Halfarovou a manžela
 Středa 31.1.Sv. Jan Bosco7.00 Mokré LazceZa víru v rodinách
Čtvrtek 1.2.Sv. Reginald7.00 ŠtítinaZa † Bohuslavu Adamčíkovou manžela, dva syny a živé a † rodiny
Pátek 2.2.Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice)17.00 Mokré Lazce  Za † Čestmíra Žídka a manželku
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 3.2. Mariánská sobota Sv. Blažej17.00Adorace
18.00Za živou a † rodinu
Neděle 4.2.  5. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa †ženy ze Štítiny a jejich rodiny
10.00 HrabyněZa † Bedřicha Pchálka, manželku a duše v očistci

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

4. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 21. – 28. ledna 2024

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 21.1.  3. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Roberta Fitzka, syna, rodiče s obou stran a duše v očistci
Pondělí 22.1.Sv. Vincenc    
Úterý 23.1.Sv. Ildefons Dětská Mše Svatá17.00 Mokré Lazce 
 Středa 24.1.Sv. František Saleský7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 25.1.Obrácení Sv. Pavla7.00 ŠtítinaNa úmysl dárce
Pátek 26.1.  Sv. Timotej a Titus17.00 Mokré Lazce  Na jistý úmysl
18.15 HrabyněZa † Bedřicha Vavrečku, syna a vnuka
Sobota 27.1. Sv. Anděla Mericiová  
Neděle 28.1.  4. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa † Ludmilu Kuncovou a bratra
10.00 HrabyněZa živou a † rodinu Bartoncovu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je milosrdný a milostivý.“

3. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 14. – 21. ledna 2024

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 14.1.  2 neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa †Annu Holešovou, 2 manžely, sestry, bratra a rodiče z obou stran
10.00 HrabyněZa † Květu Engelmannovou, manžela, syny a vnučku
Pondělí 15.1.Sv. Pravoslav  
Úterý 16.1.Sv. Marcel Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa povolání
 Středa 17.1.Sv. Antonín Veliký7.00 Mokré LazceZa pokoj a porozumění v rodinách
Čtvrtek 18.1.Panna Maria Matka jednoty7.00 ŠtítinaNa jistý úmysl
Pátek 19.1.  Sv. Márius a Marta17.00 Mokré Lazce  Za † Zdeňka Falhara a živou rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 20.1. Sv. Fabián a Šebestián  
Neděle 21.1.  3 neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceNa poděkování za dar života a za živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Roberta Fitzka, syna, rodiče s obou stran a duše v očistci

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.“

2. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 7. – 14. ledna 2024

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 7.1.  Křest Páně Konec vánoční doby8.30 Mokré LazceZa † Petra Martiníka
10.00 HrabyněZa † Adélu Kotzurovou a živou rodinu
Pondělí 8.1.Sv. Severin  
Úterý 9.1.Sv. Marcelin Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Jiřího Lučného a rodiče
 Středa 10.1.Sv. Agathon7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 11.1.Ct. Marie Elekta 
Pátek 12.1.  Sv. Elered17.00 Mokré Lazce  Za dar zdraví pro celou rodinu
18.15 HrabyněZa † Cyrila Zimu, manželku a syna
Sobota 13.1. Sv. Hilarius z Portiers  
Neděle 14.1.  2. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa † Annu Holešovou, 2 manžely, sestry, bratra a rodiče z obou stran
10.00 HrabyněZa † Květu Engelmannovou, manžela, syny a vnučku

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.“

1. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 31. prosince – 1. ledna 2024

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 31.12.  Svátek Svaté rodiny8.30 Mokré LazceZa † P. Josefa Tichého a kněze, kteří  působili v této farnosti
10.00 HrabyněZa Víru, Naději a Lásku
Pondělí 1.1.  Matky Boží Panny Marie 00.00 HrabyněZa nemocnou osobu
10.00 Mokré LazceZa živé ženy a jejich rodiny z Mokrých Lazců
Úterý 2.1.Sv. Bazil Veliký a Řehoř Naziánský  
 Středa 3.1.Nejsvětější jméno Ježíš17.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
Čtvrtek 4.1.Sv. Anděla z Foligna7.00 ŠtítinaZa † Antonína Holeše a všechny dobrodince této kaple
Pátek 5.1.  Sv. Jan Nepomuk Neuman16.00ADORACE
17.00 Mokré Lazce  Za dar zdraví a víry pro celou rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
  Sobota 6.1.   Zjevení Páně Tři králové10.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu, Kosrřicovu, Vaškovu a Augustinovu
17.00ADORACE
18.00 HrabyněPoděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Neděle 7.1.Křest Páně Konec vánoční doby  8.30  Mokré LazceZa † Petra Martiníka
10.00 HrabyněZa † Adélu Kotzurovou a živou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.“

52. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 24. – 31. prosince

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 24.12.  4. neděle adventní8.30 Mokré LazceZa † Vojtěcha Rubeše a sestru
10.00 HrabyněZa † Františka Illíka, bratra, švagra a rodiče
Pondělí 25.12.  Boží Hod vánoční8.30 Mokré LazceZa † Aloise Holeše, manželku, rodiče a za živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Annu Grodovou a manžela
  Úterý 26.12.    Sv. Štěpán7.30 HrabyněZa živou a † rodinu Krislovu a Odstrčilovu
9.00 Mokré LazceZa mír, pokoj a víru ve světě
11.00 BudišoviceNa jistý úmysl
 Středa 27.12.Sv. Jan Evangelista  
Čtvrtek 28.12.Sv. Mláďátka betlémská  
Pátek 29.12.  Sv. Tomáš Becket17.00 Mokré Lazce  Za dar zdraví a víry pro mladé rodiny
18.15 HrabyněZa † Marii Bergrovu, manžela, syna a zetě
Sobota 30.12. Bl. Evženie Ravasco
Neděle 31.12.  Svátek Svaté rodiny8.30  Mokré LazceZa † P. Josefa Tichého a kněze, kteří  působili v této farnosti
10.00 HrabyněZa Víru, Naději a Lásku

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.“

51. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 17. – 24. prosince

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 17.12.  3. neděle adventní8.30 Mokré LazceZa † P. Edmunda Kempného
10.00 HrabyněZa † Josefa Illíka, bratra a rodiče s obou stran
Pondělí 18.12.Sv. Malachiáš 
Úterý 19.12.Bl. Urban Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Antonína Kremra a manželku
 Středa 20.12.Sv. Zefyrin7.00 Mokré LazceZa † Jarmilu Paverovou  a živou a † rodinu
Čtvrtek 21.12.Sv. Petr Kanisius7.00 ŠtítinaZa živé a † rodin Kubínovu a Pavelkovu s prosbou o ochranu  Panny Marie  
Pátek 22.12.  Sv. Františka Xaverie17.00 Mokré Lazce  Za † Miroslava Kostřicu, rodiče, tchána a živou a † rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 23.12. Sv. Jan Kentský
Neděle 24.12.  4. neděle adventní8.30  Mokré LazceZa † Vojtěcha Rubeše a sestru
10.00 HrabyněZa † Františka Illíka, bratra, švagra a rodiče

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Duch můj plesá v Bohu mém.“

50. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 10. – 17. prosince

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 10.12.  2. neděle adventní8.30 Mokré LazceZa † Marii a Josefa Kratochvílovy, dceru a živou rodinu
10.00 HrabyněZa živou rodinu s prosbou o Boží požehnání
Pondělí 11.12.Sv. Damas 
Úterý 12.12.Panny Marie Guadalupské Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † René Ranoše a rodinu
 Středa 13.12.Sv. Lucie7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 14.12.Sv. Jan od Kříže7.00 ŠtítinaZa † Lucii Harazimovou, manžela,  živé a † rodiny
Pátek 15.12.  Sv. Valerián17.00 Mokré Lazce  Za † Vladislava Lacka, zetě, živou a †  rodinu
18.15 HrabyněZa † P. Edmunda Kempného
Sobota 16.12. Sv. Adéla
Neděle 17.12.3. neděle adventní Gaudete – Radostná8.30  Mokré LazceZa † P. Edmunda Kempného
10.00 HrabyněZa † Josefa Illíka a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Pane, ukaž nám své milosrdenství!“

49. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 3. – 10. prosince

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 3.12.  1. neděle adventní8.30 Mokré LazceZa †Bohumila Juhaňáka, manželku, dva syny a duše v očistci
10.00 HrabyněZa † ing. Jiřího Kupku a dar víry pro celou rodinu
Pondělí 4.12.Sv. Barbora 
Úterý 5.12.Sv. Sába Jeruzalémský Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceNa poděkování Panu Bohu za přijatá dobrodiní a vyprošení nových
 Středa 6.12.Sv. Mikuláš7.00 Mokré LazceZa † Marii Seidlerovou, manžela a rodiče z obou stran
Čtvrtek 7.12.Sv. Ambrož7.00 ŠtítinaZa † Miroslava  Malohlavu, rodiče a švagrovou Vlastu  
Pátek 8.12.Svátek Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu17.00 Mokré Lazce  Za manžely Duškovy, zetě a živou a † rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 9.12. Sv. Jan Didak14.00Pouť mladých Hlučínského děkanátu a Kravař
Neděle 10.12.  2. neděle adventní8.30  Mokré LazceZa † Marii a Josefa Kratochvílovy, dceru a živou rodinu
10.00 HrabyněZa živou rodinu s prosbou o Boží požehnání

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

 • Ve čtvrtek 7. prosince od 14.00 hodin budeme uklízet kostel v Hrabyni, kdo má sílu a chce pomoci je zván. Za vaši pomoc upřímné Pán Bůh zaplať.

48. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 26. listopadu – 3. prosince

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 26.11.  Neděle Krista Krále Konec církevního roku8.30 Mokré LazceZa † Františka Světlíka u příležitosti 1.výročí úmrtí
10.00 HrabyněZa † Ivu Grygarovou, manžela, živou a † rodinu
Pondělí 27.11.Sv. Virgil 
Úterý 28.11.Sv. Mansuet Dětská Mše svatá17.00 Mokré LazceZa rodinu Popkovou
 Středa 29.11.Sv. Saturnin7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 30.11.Sv. Ondřej7.00 ŠtítinaZa živé rodiny s prosbou o ochranu Panny Marie
  Pátek 1.12.  Sv. Edmund Kampián16.00ADORACE
17.00 Mokré Lazce  Za † Vladislava Malohlavu a rodiče
18.15 HrabyněZa † Zdeňka Bartáka a rodiče
Sobota 2.12. Mariánská sobota17.00ADORACE
18.00Za † P. Michala Jadavana
Neděle 3.12.  1. neděle adventní8.30  Mokré LazceZa † Jiřího a Bohumila Juhaňákovy, otce a duše v očistci
10.00 HrabyněZa † ing. Jiřího Kupku a dar víry pro celo rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

47. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 19. – 26. listopadu

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 19.11.  33. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Františka Žídka, manželku a sestru Marii
10.00 HrabyněZa † Adolfa Benu a manželku
Pondělí 20.11.Sv. Felix z Valois 
Úterý 21.11.Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Slavomila Malohlavu a rodinu
 Středa 22.11.Sv. Cecilie7.00 Mokré LazceZa živé i † zpěváky a hudebníky kostelního sboru a jejich rodiny
Čtvrtek 23.11.Sv. Klement I.7.00 ŠtítinaZa † Věru Kaštovskou k nedožitým 100. narozeninám, manžela, zetě, vnuka a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
  Pátek 24.11.Sv. Ondřej Dung-Lac a druhové17.00 Mokré Lazce Za † Růženu Kostřicovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 25.11. Sv. Kateřina Alexandrijská  
Neděle 26.11.  Neděle Krista Krále Konec církevního roku8.30  Mokré LazceZa † Františka Světlíka u příležitosti 1.výročí úmrtí
10.00 HrabyněZa † Ivu Grygarovou, manžela, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!

46. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 12. – 19. listopadu

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 12.11.  32. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa dar života a celou živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Jaromíra Engelmanna, rodiče a neteř
Pondělí 13.11.Sv. Anežka Česká 
Úterý 14.11.Sv. Mikuláš Tavelič Mše Svatá pro děti17.00 Mokré LazceZa † Karin Horákovou, živou a † rodinu Faksovou a Uvírovou
 Středa 15.11.Sv. Albert Veliký7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 16.11.Sv. Markéta Skotská7.00 ŠtítinaZa Alžbětu Hrudíkovou, manžela, živé a zemřelé rodiny
  Pátek 17.11.  Sv. Alžběta Uherská7.30 HrabyněZa † Prof. Ladislava Tichého
17.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
Sobota 18.11. Posvěcení římských bazilik Petra a Pavla  
Neděle 19.11.  33. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa † Františka Žídka, manželku a sestru Marii
10.00 HrabyněZa † Adolfa Benu a manželku

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!“

45. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 5. – 12. listopadu

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 5.11.  31. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Marii Holešovou, manžela, rodiče a živou a zemřelou rodinu
10.00 HrabyněZa † Annu Kozákovou, manžela a vnuka
Pondělí 6.11.Sv. Leonard 
Úterý 7.11.Sv. Wilibrord Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
 Středa 8.11.Sv. Gottfried7.00 Mokré LazceZa odpuštění a lásku v rodinách
Čtvrtek 9.11.Památka Posvěcení Lateránské baziliky7.00 ŠtítinaZa živou a † rodinu Večerkovou a Smolkovou
  Pátek 10.11.  Sv. Lev Veliký17.00 Mokré LazceZa † rodiny Kostřicove, Vaškove a Augustinove
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 11.11. Sv. Martin  
Neděle 12.11.  32. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa dar života a celou živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Jaromíra Engelmanna, rodiče a neteř

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!“

44. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 29. října – 5. listopadu

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 29.10.  30. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Marii a Čestmíra Žídkovy a rodiče z obou stran
10.00 HrabyněZa † Emilii Pchálkovou, manžela, dceru a vnuka
Pondělí 30.10.Sv. Marcel 
Úterý 31.10.Sv. Wolfgang Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu
 Středa 1.11.  Slavnost všech svatých17.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
18.15 HrabyněZa † Jiřího Bančíka, rodinu Bančíkovu a Janošovu
Čtvrtek 2.11.Památka věrných zemřelých7.00 ŠtítinaZa rodinu Tichou a Štuksovou
  Pátek 3.11.  Sv. Martin de Porres17.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu Vlčinskou, Kašpárkovou, Gabzdylovou a Papežovou
18.15 HrabyněZa † Petra Tomečka
Sobota 4.11. Sv. Karel Boromejský Mariánská sobota17.00ADORACE
18.00Za živou a † rodinu Halfarovu, Vavrečkovu, Fitzkovu, Bartákovu a Divínovu
Neděle 5.11.  31. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa † Marii Holešovou, manžela, rodiče a za živou a zemřelou rodinu
10.00 HrabyněZa † Annu Kozákovou, manžela a vnuka

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Miluji tě, Hospodine, má sílo!“

43. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 22. – 29. října

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 22.10.  29. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Jana Binara, manželku,2 syny, dceru, Jiřího Procházku a za dar zdraví pro živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Šarlotu Foltýnovou, manžela, živou a † rodinu
Pondělí 23.10.Sv. Jan Kapistránský 
Úterý 24.10.Sv. Antonín Maria Klaret Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Jarmilu Musilovou a rodinu Ulmanovou
 Středa 25.10.Sv. Kryšpín7.00 Mokré LazceZa † Brigitu Martiníkovou, manžela a živou rodinu
Čtvrtek 26.10.Sv. Rustik7.00 ŠtítinaZa živou a †rodinu Havlíčkovou, Hudečkovou a Opařilovou  
  Pátek 27.10.  Sv. Evarist17.00 Mokré LazceZa † Pavla Hajíčka a rodiče
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 28.10. Sv. Šimon a Juda17.00 Lhota 
Neděle 29.10.  30. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa † Marii a Čestmíra Žídkovy a rodiče z obou stran
10.00 HrabyněZa † Emilii Pchálkovou, manžela, dceru a vnuka

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Vzdejte Hospodinu slávu a moc!

42. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 15. – 22. října

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 15.10.  28. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Petra Rostka, bratra a rodiče z obou stran
10.00 HrabyněZa † Jarmilu Bialkovou, manžela a rodiče s obou stran
Pondělí 16.10.Sv. Hedvika  
Úterý 17.10.Sv. Ignác z Antiochie Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Marii a Vojtěcha Paverovy
 Středa 18.10.Sv. Lukáš Evangelista7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 19.10.sv. Pavel od Kříže7.00 ŠtítinaZa rodinu Vašicovou a Šimečkovou
  Pátek 20.10.  Sv. Vitalis17.00 Mokré LazcePoděkování za život a celou rodinu
18.15 HrabyněZa † Marii Bergrovou a rodiče s obou stran
Sobota 21.10. Bl. Karel rakouský10.45Poděkování za spolužáky
  Neděle 22.10.  29. neděle v mezidobí Misijní neděle8.30  Mokré LazceZa †Jana Binara, manželku, 2 syny, dceru, Jiřího Procházku a dar víry pro živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Šarlotu Foltýnovou, manžela, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je můj Pastýř nic nepostrádám“.

41. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 8.- 15. října

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 8.10.  27. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života a manželství
10.00 HrabyněPoděkování P. Marii a Sv. Josefu a Požehnání celé rodině
Pondělí 9.10.Sv. Jan Leonard 
Úterý 10.10.Sv. Paolin Dětská Mše Sv.17.00 Mokré LazcePoděkování za svazek manželský
 Středa 11.10.Sv. Jan XXIII.7.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu Pavelkovou a Kříbkovou
Čtvrtek 12.10.Sv. Radim7.00 ŠtítinaZa † Hedviku Kostřicovou, manžela, živé rodiny a duše v očistci
  Pátek 13.10.  Sv. Romulus17.00 Mokré LazceZa † Vlastimilu Volnou, manžela 2 syny a snachu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 14.10. Sv. Kalist 
Neděle 15.10.  28. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa † Petra Rostka, bratra a rodiče z obou stran
10.00 HrabyněZa † Jarmilu Bialkovou, manžela a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Dům Izraele je vinicí Páně.“

40. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 1. – 8. října

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 1.10.  26. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Antonína Holeše, manželku, rodiče z obou stran a sestru
10.00 HrabyněZa † Boženu Vavrečkovou, manžela, zetě a rodiče Krayzlovy
Pondělí 2.10.Sv. Andělé Strážní 
Úterý 3.10.Sv. Diviš Aeropagita Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa nemocnou osobu
 Středa 4.10.Sv. František z Assisi7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 5.10.Sv. Faustýna Kowalská7.00 ŠtítinaZa † Karla Kostku a rodinu Kostkovou a Kociánovou
  Pátek 6.10.    Sv. Bruno16.00Adorace, možnost Sv.zpovědi
17.00 Mokré Lazce Za † Ludmilu Kaštovskou, manžela, syna, rodiče a rodinu Mecovou, Kaštovskou a Davidovou
18.15 HrabyněZa obrácení spravedlivých
Sobota 7.10. Panna Maria Růžencová 1. sobota v měsíci17.00Adorace
18.00Za živou † rodinu
Neděle 8.10.  27. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazcePoděkování za 45 let života a manželství
10.00 HrabyněPoděkování P. Marii a Sv. Josefu a Požehnání celé rodině

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.

39. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 24. září – 1. října

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 24.9.  25. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Marii Krhutovou, manžela, Alenu Večeřovou a živé rodiny
10.00 HrabyněZa † Bedřicha Halfara, manželku, zetě a rodiče s obou stran
Pondělí 25.9.Sv. Kleofáš 
Úterý 26.9.Sv. Kosma a Damián17.00 Mokré LazceZa rodinu Malurkovou, Onderkovou, Tvarůžkovou a Havrlantovou
 Středa 27.9.Sv. Vincenc z Pauly7.00 Mokré LazceZa † Valerii Malohlavovou, rodiče a bratry
Čtvrtek 28.9.Sv. VáclavPouť ke Sv. Václavu ve Velké Polomi, Mše Sv. 9.30 hod
Pátek 29.9.Svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela17.00 Mokré LazceZa † Drahomíru a Františka Slavíkovy, vnuky, syna a obojí rodiče
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností a duše v očistci
Sobota 30.9. Sv. Jeroným 
Neděle 1.10.  26. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa †Antonína Holeše, manželku, rodiče a živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Boženu Vavrečkovou, manžela, zetě a rodiče Krayzlovy

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.“

 • Výuka náboženství bude jako každý rok v Mokrých Lazcích dvě skupiny: 1.+2. třídu ve 12.15 hodin,

3. a 4. třídu ve 13.00 hodin, ve Štítině skupina jedna ve 13.15 hodin

38. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 17. – 24. září

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 17.9.  24. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa †Drahomíra Kašpárka, rodiče z obou stran a bratry
10.00 HrabyněZa † Miroslavu Peřichovou, manžela, syna, rodiče a bratra
Pondělí 18.9.Sv. Josef Kupertinský 
Úterý 19.9.Sv. Januárius Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa rodinu Bronislava Kašpárka
 Středa 20.9.Sv. Ondřej a druhové7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností a duše v očistci
Čtvrtek 21.9.Sv. Matouš 
Pátek 22.9.  Sv. Mořic a druhové17.00 Mokré LazceZa † Tomáše Ruského a Zdeňku Sýkorovou
18.15 HrabyněZa † Alberta Špakovského, dvě manželky, děti a rodiče s obou stran
Sobota 23.9. Sv. Pius z Pietralcini  
Neděle 24.9.  25. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa † Marii Krhutovou, manžela, Alenu Večeřovou a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Bedřicha Halfara, manželku, zetě a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je milosrdný a milostivý.“

37. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 10. – 17. září

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 10.9.  23. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Bohumila Juhaňáka, 2 syny a za živou a † rodinu Juhaňákovu a Benianovu
10.00 HrabyněZa † rodiče Rimlovy a duše v očistci
Pondělí 11.9.Sv. Emilián z Vercelli 
Úterý 12.9.Jméno P. Marie Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Ladislava Dvorského, živou a † rodinu
 Středa 13.9.Sv. Jan Zlatoústý7.00 Mokré LazceZa † Ladislava Martiníka, manželku a rodiče
Čtvrtek 14.9.Povýšení Sv. Kříže7.00 ŠtítinaZa † Bedřicha Peterka, manželku, živé a † rodiny
  Pátek 15.9.  Panna Maria Bolestná17.00 Mokré LazceZa † Annu a Františka Kašné a 2 syny
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností a duše v očistci
Sobota 16.9. Sv. Ludmila12.00Poutníci z Ostravy Poruby
17.00 Lhota  
Neděle 17.9.  24. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa † Drahomíra Kašpárka, rodiče z obou stran a bratry
10.00 HrabyněZa † Miroslavu Peřichovou, manžela, syna, rodiče a bratra

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!“

36. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 3. – 10. září

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 3.9.  22. neděle v mezidobí8.30Za † Annu Holešovou, 2 manžely, rodiče a živé a † rodiny
10.00Za † Františka Nováka, manželku a děti
Pondělí 4.9.Sv. Rozálie 
Úterý 5.9.Sv. Tereza z Kalkaty Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa †Bronislava Kravčíka a rodiče
 Středa 6.9.Sv. Magnus7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 7.9.Sv. Melichar Grodecký7.00 ŠtítinaNa úmysl dárce
  Pátek 8.9.Svátek Narození Panny Marie7.30 HrabyněPoděkování P. Marii Hrabyňské, pomoc a ochranu životního jubilea
18.15 HrabyněZa † Jana Hona
Sobota 9.9. Sv. Petr Klaver18.00 Hrabyně Za † Marii Trojkovou a manžela
Neděle 10.9.  23. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa † Bohumila Juhaňáka, syny a za živou a † rodinu Juhaňákovou a Benianovou
10.00 HrabyněZa † rodiče Rimlovy a duše v očistci

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!

35. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 27. srpna – 3. září

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 27.8.  21 neděle v mezidobí8.30Poděkování úrodu a dar života
10.00Za † Štěpánku Horutovou, manžela a rodiče
Pondělí 28.8.Sv. Augustin  
Úterý 29.8.Umučení Sv. Jana Křtitele17.00 Mokré LazceZa živou a † Augustinovou
 Středa 30.8.Sv. Fiakr  
Čtvrtek 31.8.Sv. Rajmund  
  Pátek 1.9.  Sv. Jiljí    
  
  Sobota 2.9.   Mariánská sobota17.00ADORACE
18.00 Hrabyně Za živé a † členky živého růžence z Chlebičova a jejich rodiny
Neděle 3.9.  22 neděle v mezidobí8.30  Mokré Lazce
10.00 HrabyněZa † Františka Nováka, manželku a děti

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!“

 • Rodiče, pokud chcete, nezapomeňte svoje ratolesti přihlásit katolického náboženství.

34. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 20. – 27. srpna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 20.8.  20. neděle v mezidobí8.30Za † Milana Dluhoše, rodiče z obou stran a živou rodinu
10.00Za nemocnou osobu s prosbou o Boží požehnání
Pondělí 21.8.Sv. Pius X. papež 
Úterý 22.8.Památka Panny Marie královny17.00 Mokré LazceNa úmysl dárce
Středa 23.8.Sv. Růžena z Limy7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 24.8.Sv. Bartoloměj7.00 ŠtítinaZa živou a † rodinu
  Pátek 25.8.  Sv. Benedikt a druhové17.00 Mokré LazceZa † Jaromíra Kostřicu, 2 sestry, a rodiče
18.15 HrabyněZa † Radomíra Kreisla a rodiče z obou stran
 Sobota 26.8. Ct. Martin Středa 
Neděle 27.8.  21. neděle v mezidobí8.30  Mokré LazcePoděkování za dar života a úrodu
10.00 HrabyněZa † Štěpánku Horutovou, manžela a rodiče

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!“

 • Rodiče, pokud chcete, nezapomeňte svoje ratolesti přihlásit do katolického náboženství.
 • Ve čtvrtek 24.8. v 18.00 hodin bude ve farní budově v Mokrých Lazcích schůzka ekonomické rady.
 • Kdo má zájem o stolní katolický kalendář, hlaste se u kostelníka v sakristii. Cena je
 • 79,- Kč.

33. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 13. – 20. srpna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
        Neděle 13.8.      Slavnost Nanebevzetí Panny Marie6.00Za rodinu Juchelkovou, Kaštovskou, Foltýnovou
7.30Za † Václava Bančíka, živou a † rodinu
  9.00Poutníci z Velké Polomi. Dolní Lhoty, Mokrých Lazců, Štítiny, Pusté Polomi a Březové
10.30Poutníci ze Svinova
14.00SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
17.00Poutníci z Dolního Benešova a Hati
Pondělí 14.8.Sv. Maxmilián Kolbe  
Úterý 15.8.Slavnost Nanebevzetí Panny Marie7.30Za Evu a Petru
18.00  Za † Ludvíka Veverku, manželku, syna a rodiče s obou stran a poutníky z Hlučína
Středa 16.8.Sv. Roch7.00 Mokré. LazcePoděkování za dar zdraví a víry
 Čtvrtek 17.8.Sv. Myron7.00 Štítina   Za † Hedviku Popkovou, manžela, rodiče a zetě
  Pátek 18.8.  Sv. Helena17.00 Mokré LazceZa † Josefa Komára, manželku, 2 dcery a zetě
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
 Sobota 19.8. Sv. Jan Eudes17.00 Lhota 
Neděle 20.8.20 neděle v mezidobí8.30  Mokré LazceZa † Annu Holešovou, 2 manžely, rodiče, živé a † rodiny
10.00 HrabyněZa nemocnou osobu s prosbou o Boží požehnání

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.“

32. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 6. – 13. srpna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 6.8.  18 neděle v mezidobí  8.30Za † Antonína Čubu, manželku a rodiče z obou stran
10.00 HrabyněZa † prarodiče Kurucovy, Smondekovy a Palatinusovy
Pondělí 7.8.Sv. Kajetán  
Úterý 8.8.Sv. Dominik17.00 Mokré LazceZa † Marii Ondráčkovou, 2 manžely a rodiče
Středa 9.8.Sv. Terezie Benedikta od Kříže7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 10.8.Sv. Vavřinec7.00 Štítina   
  Pátek 11.8.  Sv. Klára17.00 Mokré LazceZa † Josefa Adamce, manželku, živou a † rodinu
18.15 HrabyněZa † Helenu Teplíkovou, syna a rodiče s obou stran
     Sobota 12.8.     Sv. Jana Františka de Chantal7.30Za † Jenovéfu Deptovou a manžela
10.00Řád P. Marie Jeruzalémské
15.30Za Charitu Hrabyně
18.00Poutníci z Bohuslavic
        Neděle 13.8.      Slavnost Nanebevzetí Panny Marie6.00Za rodinu Juchelkovou, Kaštovskou, Foltýnovou
7.30 Za † Václava Bančíka, živou a † rodinu
9.00Poutníci z Mokrých Lazců, Štítiny, Velké Polomi. Dolní Lhoty, Pusté Polomi a Březové
10.30  Poutníci ze Svinova
14.00SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
17.00Poutníci z Dolního Benešova a Hati

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.“

31. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 30. července – 6. srpna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 30.7.  17. neděle v mezidobí  8.30Za Věru Droppovou  a za rodinu Pustkovou  a Droppovou
10.00 HrabyněZa † Marii a Augustina Smondekovy, 3 bratry a sestru
Pondělí 31.7.Sv. Ignác z Loyoly 
Úterý 1.8.Sv. Alfons z Liguori17.00 Mokré LazceZa † Ludmilu Kremrovou, manžela a sourozence
Středa 2.8.Sv. Eusebius7.00 Mokré. LazceZa † Emílii Augustinovou, manžela a dceru
Čtvrtek 3.8.Sv. Lydie7.00 ŠtítinaZa † Vladimíra Šindláře, manželku, vnuka, zetě a rodiče z obou stran
  Pátek 4.8.  Sv. Jan Maria Vianney17.00 Mokré LazceZa † Drahomíru Žídkovou, manžela, sourozence, švagra a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 5.8.  Mariánská sobota17.00Adorace
18.00Za živou a † rodinu Bartoncovou
  Neděle 6.8.  18. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa † Antonína Čubu, manželku a rodiče z obou stran
10.00 HrabyněZa † prarodiče Kurucovy, Smondekovy a Palatinusovy

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!“

30. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 23. – 30. července

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 23.7.  16. neděle v mezidobí  8.30 ŠtítinaPouť ke Sv. Maří Magdaléně ve Štítině
10.00 HrabyněZa † Ignáce Kupku, manželku, syna a vnuka
Pondělí 24.7.Sv. Šarbel Makhluf7.00 ŠtítinaZa mládence ze Štítiny
Úterý 25.7.Sv. Jakub apoštol17.00 Mokré LazceZa †Růženu Halfarovou
Středa 26.7.Sv. Jáchym a Anna7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky z obou farností
  Čtvrtek 27.7.Sv. Gorazd a druhové7.00 ŠtítinaZa † rodinu Otýpkovou a Machů
  Pátek 28.7.  Sv. Nazarius a Celsus17.00 Mokré lAzceZa † Bedřicha Peterka, manželku a za živé a † rodiny
18.15 HrabyněZa † Františka Svobodu a 2 manželky
Sobota 29.7.Sv. Marta 
  Neděle 30.7.  17. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa † Věru Droppovou a rodinu Pustkovou a Droppovou
10.00 HrabyněZa † Marii a Augustina Smondekovy, 3 bratry a sestru

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!“

29. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 16. – 23. července

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 16.7.  15. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života
10.00 HrabyněZa † Jindřicha Trubeckého, živou a † rodinu
Pondělí 17.7.Bl. Česlav a Sv. Hyacint 
Úterý 18.7.Sv. Emilián17.00 Mokré LazceZa † Prokopa Kostřicu, manželku a živou rodinu
Středa 19.7.Sv. Makrina7.00 Mokré. LazceZa živou a † rodinu Žídkovou a Malohlavovou
Čtvrtek 20.7.Sv. Apolinář7.00 ŠtítinaZa † Josefa Holeše, sestry a duše v očistci
  Pátek 21.7.  Sv. Vavřinec z Brindisi  
  
Sobota 22.7.Sv. Marie Magdaléna 
  Neděle 23.7.  16. neděle v mezidobí  8.30Pouť ke Sv. Maří Magdaléně ve Štítině
10.00 HrabyněZa † Ignáce Kupku, manželku, syna a vnuka

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.“

28. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 9. –16. července

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 9.7.  14. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa Břetislava Mlýnka a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Františka Bjalka, manželku, rodiče a sourozence
Pondělí 10.7.Sv. Amálie 
Úterý 11.7.Sv. Benedikt z Nursie17.00 Mokré LazceZa Jana Víchu, rodiče a sourozence
Středa 12.7.Sv. Jan Qualbert7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 13.7.Sv. Jindřich7.00 ŠtítinaNa úmysl dárce
  Pátek 14.7.  Bl. Hroznata17.00 Mokré LazceZa Jana Kaštovského, rodiče a živou rodinu
18.15 HrabyněZa † Jana Rygla, manželku a sourozence
Sobota 15.7.Sv. Bonaventura17.00 Lhota 
  Neděle 16.7.  15. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života
10.00 HrabyněZa † Jindřicha Trubeckého, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.“

27. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 2. – 9. července

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 2.7.  13. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa Bohumila Juhaňáka, syny, Rozálii a duše v očistci
10.00 HrabyněPoděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o dary Ducha Sv. pro celou rodinu
Pondělí 3.7.Sv. Tomáš 
Úterý 4.7.Sv. Prokop 
Středa 5.7.  Sv. Cyril a Metoděj8.30 Mokré. LazceZa † Petra Martiníka
10.00 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 6.7.Sv. Marie Gorettiová  
Pátek 7.7.Sv. Wilibald  
Sobota 8.7.Sv. Kilián  
  Neděle 9.7.  14. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa Břetislava Mlýnka a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Františka Bjalka, manželku, rodiče a sourozence

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.“

 • Z důvodu čerpání dovolené Mše Svaté ve všední dny nebudou. Výjimkou je středa na Slavnost Svatých Cyrila a Metoděje, kdy bude Mše Svatá jako v neděli.

26. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 25. června – 2. července

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 25.6.  Slavnost  Sv. Jana Křtitele  8.30 Mokré LazceZa děti, které poprvé přistupují ke sv. přijímání
10.00 HrabyněZa † Gertrudu Juchelkovou, manžela, syna, živou a † rodinu
Pondělí 26.6.Sv. Jan a Pavel 
Úterý 27.6.Sv. Cyril Alexandrijský17.00 Mokré LazceZa † Růženu Kaštovskou, manžela a Maryčku
Středa 28.6.Sv. Irenej7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 29.6.Svátek Sv. Petra a Pavla7.00 ŠtítinaZa † Pavla Heřmánka, syna, rodiče z obou stran a mons. P. Maxmiliana Pospíšila
  Pátek 30.6.  Sv. Prvomučedníci římští17.00 Mokré LazceZa † Cecílii Kašpárkovou, manžela a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněZa † Marii Konečnou a 2 manžely
Sobota 1.7.  Mariánská sobota17.00Adorace
18.00Za † Karla Engelmanna, manželku, syny a vnučku
  Neděle 2.7.  12. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa † Břetislava Mlýnka a živou rodinu
10.00 HrabyněPoděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o dary Ducha Sv. pro celou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce.“

25. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 18. – 25. června

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 18.6.  11. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Antonii a Vladimíra Šindláře, vnuka, zetě a živé a † rodiny
10.00 HrabyněPoděkování za dar manželství
Pondělí 19.6.Sv. Jan Nepomuk Neuman 
Úterý 20.6.Sv. Silverius17.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu Víchovou a Matouškovou
Středa 21.6.Sv. Alois Gonzaga7.00 Mokré. LazceZa † Valerii Malohlavovou, manžela a syna
Čtvrtek 22.6.Sv. Jan Fisher a Thomas More7.00 ŠtítinaZa živou a † rodinu Světlíkovou a duše v očistci
  Pátek 23.6.  Sv. Josef Cafaso17.00 Mokré LazceNa úmysl dárce
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 24.6.Narození Jana Křtitele
  Neděle 25.6.  Slavnost  Sv. Jana Křtitele (Mokré Lazce)8.30 Mokré LazceZa děti a rodiče
10.00 HrabyněZa † Gertrudu Juchelkovou, manžela, syna, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.“

 • V sobotu 24. června od 15.00 hodin bude v Mokrých Lazcích zpověď dětí, které se připravují k přijetí Svatého přijímání a také jejich rodičů.

24. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 11. – 18. června

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 11.6.  10. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Vladimíra Kudělu, živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Jana Hona, sestru, švagra a rodiče
Pondělí 12.6.Sv. Jan z Fakunda 
Úterý 13.6.Sv. Antonín z Padovy17.00 Mokré LazceZa † Ludmilu a Josefa Gracovy
 Středa 14.6.Sv. Anastáz7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 15.6.  Sv. Vít7.00 ŠtítinaNa jistý úmysl
18.00 BudišoviceNa jistý úmysl
  Pátek 16.6.  Nejsvětější Srdce Ježíšovo17.00 Mokré LazceZa † Ferdinanda Holoubka a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněZa † Jaroslava Matuzsinského a rodiče z obou stran
Sobota 17.6.Sv. Řehoř Barbarigo17.00 Lhota
  Neděle 18.6.    11. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Antonii a Vladimíra Šindláře, vnuka, zetě a živé a † rodiny
10.00 HrabyněPoděkování za dar manželství  
11.15 BudišoviceOdpust v Budišovicích

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“

23. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 4. – 11. června

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 4.6.  Slavnost Nejsvětější Trojice  8.30 Mokré Lazce 
10.00 HrabyněZa † Vladimíra Krupu a rodiče s obou stran
Pondělí 5.6.Sv. Bonifác  
Úterý 6.6.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré Lazce 
Středa 7.6.Sv. Robert7.00 ŠtítinaNa jistý úmysl
Čtvrtek 8.6.Slavnost Těla krve Páně7.00 Mokré. Lazce 
15.30 Sv. KláraNa jistý úmysl
  Pátek 9.6.  Sv. Efrém syrský17.00 Mokré Lazce 
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 10.6.Sv. Maxim  
  Neděle 11.6.  10 neděle v mezidobí8.30 Mokré Lazce 
10.00 HrabyněZa † Jana Hona, sestru, švagra a rodiče

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.“

22. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 28. května – 4. června

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 28.5.  Slavnost seslání Ducha Svatého8.30 Mokré LazceZa Eustacha Engliše, manželku, dcery, zetě a vnuka Stanislava
10.00 HrabyněPoděkování za 90 let života s prosbou o Boží požehnání celé rodině
15.00Májová pobožnost 
Pondělí 29.5.Sv. Maximin 
Úterý 30.5.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
Středa 31.5.Svátek Navštívení Panny Marie7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky s obou farností
18.00 HrabyněZa poutníky z Velké Polomi
Čtvrtek 1.6.Sv. Justin7.00 ŠtítinaNa jistý úmysl
  Pátek 2.6.  Sv. Karel Lwanga a druhové17.00 Mokré LazceZa manžely Paverovy a živou a † rodinu
18.15 HrabyněNa poděkování
Sobota 3.6.Mariánská sobota17.00ADORACE
18.00Za † Karla Ruska, 2 bratry a rodiče s obou stran
  Neděle 4.6.Slavnost Nejsvětější Trojice  8.30 Mokré LazceZa † Annu Čechovou, Vocáskovou a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Vladimíra Krupu a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!“

 • První pátek v měsíci v Mokrých Lazcích od 16.00 hodin Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

21. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 21. – 28. května

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 21.5.  7. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Pavla Holoubka a rodiče
10.00 HrabyněZa † Annu Kleinovou, manžela, živou a † rodinu  
15.00Májová pobožnost 
Pondělí 22.5.Sv. Rita 
Úterý 23.5.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Jindřicha a Marii Fričovy a jejich děti
Středa 24.5.Sv. Vincenc z Lerinu7.00 Mokré. LazceZa † Aloise Malohlavu, manželku a syna
Čtvrtek 25.5.Sv. Beda Ctihodný7.00 Štítina Za živou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie
  Pátek 26.5.  Sv. Filip Neri17.00 Mokré LazceZa † Josefa Pultara a rodiče
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 27.5.Sv. Augustin z Canterbery  
  Neděle 28.5.    Slavnost seslání Ducha Sv.8.30 Mokré LazceZa Eustacha Engliše, manželku, dcery, zetě a vnuka Stanislava
10.00 HrabyněPoděkování za 90 let života s prosbou o Boží požehnání celé rodině
15.00Májová pobožnost

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!“

 • V sobotu 27. 5. od 9.00 do 16.00 hodin bude probíhat na faře v Hrabyni soustředění se Sv. zpovědí, dětí které se připravují k Svatému příjímání.

20. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 14. – 21. května

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 14.5.    6 neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Jiřího Procházku, a rodiče s obou stran
10.00 HrabyněZa † Otilii Halfarovou, manžela, zetě a rodiče s obou stran
Pondělí 15.5.Sv. Žofie 
Úterý 16.5.Sv. Jan Nepomucký18.00 Lhota 
Středa 17.5.Sv. Paschal Baylon7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 18.5.Sv. Jan I.7.00 ŠtítinaZa Antonína Harazima, manželku a za živé a † rodiny
  Pátek 19.5.  Sv. Petr Celestýn17.00 Mokré LazceZa Miroslava Kostřicu, rodiče, tchána a za živé a zemřelé rodiny
18.15 HrabyněZa † Annu Novákovou, manžela, dceru, zetě a nemocnou osobu
Sobota 20.5.Sv. Klement Maria Hofbauer  
Neděle 21.5.  7 neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Pavla Holoubka a rodiče
10.00 HrabyněZa † Annu Kleinovou, manžela, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.

 • Asi víte, že některé z vašich dětí půjdou v letošním roce k 1. svatému přijímání, vzadu v kostele jsou modlitby za tyto děti a jejich rodiny, ve kterých vyrůstají. Kdo bude mít zájem, ať se připojí modlitbou za tyto děti a jejich rodiče.
 • Příští sobotu 20.5. bude probíhat v Hrabyni u Panny Marie setkání služebnic a služebníků SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠOVA VELEKNĚŽSKÉHO SRDCE. Pokud se  budete chtít zúčastnit, jste srdečně zváni. Program začíná v 10.00 hodin dopoledne seznámení, v 10.30 hodin bude Adorace Nejsvětější Svátosti, v 11.00 hodin Mše Svatá. Po Mši Svaté se oddělí děti a mládež. Dospělí můžou zůstat v Chrámu nebo za pěkného počasí si udělat procházku a ukončení bude opět v kostele 14.45 hodin.

19. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 7. – 14. května

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 7.5.  ORELSKÁ POUŤ   5. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Adélu Bubovou, dceru, syna a vnučku
10.00 HrabyněZa † Jaroslava Foltýna, manželku, živou a † rodinu
Pondělí 8.5.Panny Marie prostřednice milostí12.00 HrabyněZa poutníky z Opavy Kylešovic
Úterý 9.5.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa děti
Středa 10.5.Sv. Izidor7.00 Mokré. LazceNa jistý úmysl
Čtvrtek 11.5.Sv. Ignác z Laconi7.00 ŠtítinaZa Alenku a Jaromíra Kaštovských
  Pátek 12.5.  Sv. Pankrác17.00 Mokré LazceZa Marii Gracovou, manžela, rodiče a sourozence
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 13.5.Panna Maria fatimská 17.00 Pouť ke Sv. Janu z Nepomuku ve Lhotě
Neděle 14.5.  6. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa Jiřího Procházku, Květoslavu Binarovou, rodiče, duše v očistci a živou rodinu Procházkovou, Stonišovou a Binarovou
10.00 HrabyněZa † Otilii Halfarovou, manžela, zetě a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.“

 • Májová pobožnost bude v Hrabyňském kostele každou neděli v 15.00 hodin.

18. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 30. dubna – 7. května

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 30.4.  4. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceNa poděkování za 20 let společného života
10.00 HrabyněZa † Marii Zlotou, 2 manžely a rodiče
Pondělí 1.5.Sv. Josef dělník18.15 HrabyněZa † Jana Přecechtěla
Úterý 2.5.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa děti
Středa 3.5.Sv. Filip a Jakub7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 4.5.Sv. Florián7.00 ŠtítinaNa jistý úmysl
  Pátek 5.5.  Sv. Gothard17.00 Mokré LazceZa † Bedřicha Paveru, 2 manželky a živou a † rodinu
18.15 HrabyněZa † Oldřicha Vavrečku, manželku, zetě a dar zdraví pro celou rodinu
  Sobota 6.5.  Mariánská sobota Sv. Jan Sarkander9.00 ŠtítinaZa živé a † štítinské hasiče  
17.00ADORACE Možnost Sv. zpovědi
18.00Za † Jana Kupku, syna a rodiče
Neděle 7.5.ORELSKÁ POUŤ   5. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Adélu Bubovou, dceru, syna a vnučku
10.00 HrabyněZa † Jaroslava Foltýna, manželku, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

 • Ve čtvrtek 4. května od 15.00 hodin se bude uklízet hrabyňský kostel. Kdo má chuť a sílu je srdečně zván. Za vaši pomoc upřímné Pán Bůh zaplať.

17. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 23. – 30. dubna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 23.4.  3. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Ladislava Nowaka a duše v očistci
10.00 HrabyněZa † Stanislava Stoniše a manželku
Pondělí 24.4.Sv. Jiří  
Úterý 25.4.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
Středa 26.4.Sv. Richarius7.00 Mokré. LazceZa † Petra Kaštovského, manželku a živou a † rodinu
Čtvrtek 27.4.Sv. Zita7.00 ŠtítinaZa † Antonína Světlíka, manželku, syna a za Vladislava Kaniu a manželku
Pátek 28.4.  Sv. Ludvík Maria Grignion17.00 Mokré LazceZa † Antonii Malohlavovou, manžela, vnučku, zetě, rodiče a živé rodiny
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 29.4.Sv. Kateřina Sienská  
Neděle 30.4.  4. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceNa poděkování za 20 let společného života
10.00 HrabyněZa † Marii Zlotou, 2 manžely a rodiče

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Ukaž mi, Pane, cestu k životu.“

16. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 16. – 23. dubna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 16.4.  Neděle Božího milosrdenství8.30 Mokré LazceZa † Tomáše Pavlíka
10.00 HrabyněZa † Adéla Kotzurovou, živou a † rodinu
Pondělí 17.4.Sv. Inocenc  
Úterý 18.4.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Annu a Josefa Frankovy
Středa 19.4.Sv. Ema7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 20.4.Sv. Hugo7.00 ŠtítinaZa † Františka Světlíka u příležitosti nedožitých 78 let
Pátek 21.4.Sv. Anselm17.00 Mokré LazceZa † Marii a Karla Falharovy, syna a zetě
18.15 HrabyněNa jistý úmysl
Sobota 22.4.Sv. Leonid11.00 HrabyněSvatební obřad Radima Dostála a Marie Kupkové
Neděle 23.4.  3. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Ladislava Nowaka a duše v očistci
10.00 HrabyněZa † Stanislava Stoniše a manželku

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.“

15. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 9. – 16. dubna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 9.4.Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  8.30 Mokré LazceZa živé ženy ze Štítiny a jejich rodiny
10.00 HrabyněZa ženy ze Smolkova a jejich rodiny
Pondělí 10.4.  Velikonoční oktáv7.30 HrabyněZa † Jarmilu Pchálkovou, manžela a rodiče s obou stran
9.00 Mokré LazceZa dar víry v rodinách
Úterý 11.4.Velikonoční oktáv17.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu Kremrovou a Luskovou
Středa 12.4.Velikonoční oktáv7.00 Mokré. LazceNa poděkování za život
Čtvrtek 13.4.Velikonoční oktáv7.00 ŠtítinaZa † Bohuslava Martiníka, dva syny, bratra, rodiče a za živou a † rodinu
Pátek 14.4.  Velikonoční oktáv17.00 Mokré LazceZa † Vlastu Holoubkovou, manžela, syna a sourozence
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 15.4.Velikonoční oktáv10.00 HrabyněPoděkování za 80 let života
Neděle 16.4.  Neděle Božího milosrdenství8.30 Mokré LazceZa † Tomáše Pavlíka
10.00 HrabyněZa † Adéla Kotzurovou, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Aleluja, Aleluja, Aleluja.“

14. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 2. – 9. dubna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 2.4.  Květná neděle pašijová8.30 Mokré LazceZa Bohumila Juhaňáka, manželku, syny, živou a † rodinu Juhaňákovou a Benianovou
10.00 HrabyněZa † Josefa Holeše, sestry a živou rodinu
Pondělí 3.4.Sv. Nikita  
Úterý 4.4.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa †Jaroslava Droppu a manželku
Středa 5.4.Sv. Vincenc Ferrerský7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 6.4.  Zelený čtvrtek17.00 Mokré LazceZa † Miroslavu Kuřetovou
18.15 HrabyněZa † rodiče Rusínské, 3 zetě a dceru
Pátek 7.4.  Velkopáteční obřady15.00 Mokré Lazce 
15.00 Hrabyně 
Sobota 8.4.Vigilie Vzkříšení (Bílá sobota)19.00 HrabyněZa † Jaroslava Matuzsynského, živou a † rodinu
Neděle 9.4.Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  8.30 Mokré LazceZa živé ženy ze Štítiny a jejich rodiny
10.00 HrabyněZa ženy ze Smolkova a jejich rodiny

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

 • Křížovou cestu se modlíme před Mši svatou a v neděli v 15.00 hodin odpoledne.

13. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 26. března – 2. dubna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 26.3.  5. neděle postní8.30 Mokré LazceZa nenarozené děti
10.00 HrabyněZa † Marii Hofmanovou, manžela, živou a † rodinu
Pondělí 27.3.Sv. Rupert  
Úterý 28.3.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Anežku Pustkovou, rodiče, bratra a vnuka
Středa 29.3.Sv. Ludolf7.00 Mokré. LazceProsba o dar víry a za dar zdraví
Čtvrtek 30.3.Sv. Jan Klimak7.00 ŠtítinaNa úmysl dárce
Pátek 31.3.  Sv. Balbína17.00 Mokré LazceZa † Jiřího Heinricha, rodiče a živou rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 1.4.  Mariánská sobota17.00 18.00ADORACE Za † Štěpánku Horutovou,
Hrabyně manžela a rodiče
  Neděle 2.4.  Květná neděle pašijová8.30 Mokré LazceZa † Bohumila Juhaňáka, manželku, 2 syny a za živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Josefa Holeše, sestry a živou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.“

 • Křížovou cestu se modlíme před Mši svatou a v neděli v 15.00 hodin odpoledne.

12. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 19. – 26. března

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 19.3.  4. neděle postní8.30 Mokré LazceZa Marii a Josefa Šoltisovy
10.00 HrabyněPoděkování P. Mari a Sv. Josefu s prosbou o Boží požehnání
Pondělí 20.3.Sv. Archip  
Úterý 21.3.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa živou rodinu s prosbou o dar víry v rodině
Středa 22.3.Sv. Epafrodit7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 23.3.Sv. Turibius z Mongroveja7.00 ŠtítinaNa jistý úmysl
Pátek 24.3.  Sv. Kateřina Švédská17.00 Mokré LazceZa † Vladislava Lacka, zetě a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněZa † Mudr, Karla Redra a dvě manželky
Sobota 25.3.Slavnost Zvěstování Páně8.00 HrabyněZa † Vratislava Bartáka, Manželku a syna
  Neděle 26.3.  5. neděle postní8.30 Mokré LazceZa nenarozené děti
10.00 HrabyněZa † Marii Hofmanovou, manžela, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

 • Křížovou cestu se modlíme před Mši svatou a v Hrabyni v neděli v 15.00 hodin odpoledne.

11. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 12. – 19. března

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 12.3.  3. neděle postní8.30 Mokré LazceZa † Miladu Mošovou
10.00 HrabyněZa † Jaromíra Engelmanna, rodiče, sourozence a neteř
Pondělí 13.3.Sv. Patricie  
Úterý 14.3.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Danuši Tietzovou
Středa 15.3.Sv. Longin7.00 Mokré. LazceZa živou a † rodinu Spivokovou a Bělákovou
Čtvrtek 16.3.  Sv. Heribert7.00 ŠtítinaZa † Františku Kupčovou, manžela a rodinu Hahnovou, Malurkovou, Plachou a duše v očistci
Pátek 17.3.  Sv. Patrik17.00 Mokré LazceZa rodinu Kociánovou a Rubešovou
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 18.3.Sv. Cyril Jeruzalémský  
  Neděle 19.3.  4. neděle postní8.30 Mokré LazceZa † Marii a Josefa Šoltisovy
10.00 HrabyněPoděkování P. Mari a Sv. Josefu s prosbou o Boží požehnání

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“

10. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 5. – 12. března

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 5.3.  3. neděle postní8.30 Mokré LazcePoděkování za dar života a víry
10.00 HrabyněZa † Bedřicha Bartonce, živou a † rodinu
Pondělí 6.3.Bl. Friedrich  
Úterý 7.3.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
Středa 8.3.Sv. Jan Z Boha7.00 Mokré. LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 9.3.Sv. Františka Římská7.00 ŠtítinaZa živé a † rodiny Pavelkovy a Kubínovy
Pátek 10.3.  Sv. Jan Ogilvie17.00 Mokré LazceZa † Jaromíra Halfara a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněZa † Ludmilu Ryglovou a manžela
Sobota 11.3.Sv. Eulogius z Kordoby  
  Neděle 12.3.   4. neděle postní8.30 Mokré LazceZa † Miladu Mošovou
10.00 HrabyněZa † Jaromíra Engelmanna, rodiče, sourozence a neteř

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.“

9. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 26. února – 5. března

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 26.2.  1. neděle postní8.30 Mokré LazcePoděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
10.00 HrabyněZa † Valerii Sentivanovu, manžela, rodiče a bratra
Pondělí 27.2.Sv. Gabriel od Bolestné P. Marie  
Úterý 28.2.Sv. Roman17.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
Středa 1.3.Sv. Suitbert7.00 Mokré. LazceNa jistý úmysl
Čtvrtek 2.3.Sv. Albín7.00 ŠtítinaZa Vlastimilu Sýkorovou, dceru a rodiče
Pátek 3.3.  Sv. Anděla od Kříže17.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 4.3.Mariánská sobota17.00ADORACE
18.00 HrabyněZa † Marii Trojkovou a manžela
  Neděle 5.3.   2. neděle postní8.30 Mokré LazcePoděkování za dar života a víry
10.00 HrabyněZa † Bedřicha Bartonce, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili proti Tobě.“

8. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 19. – 26. února

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 19.2.  7. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Annu a Emila Malurkovy a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Miroslava Najverta, manželku, rodiče, sestru a švagra
Pondělí 20.2.Bl. Hyacinta Marto  
Úterý 21.2.Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Středa 22.2.Popeleční středa Den přísného postu17.00 Mokré. LazceZa † Milana Hanšuta
18.15 HrabyněZa † Františku Redrovou, 2 manžely a zetě
Čtvrtek 23.2.Sv. Polykarp7.00 ŠtítinaZa † Štěpána Žurka, bratra, rodiče z obou stran a živou rodinu
Pátek 24.2.Sv. Modest17.00 Mokré LazceZa † Rudolfa Kobzu, manželku a rodiče
18.15 HrabyněZa † Cyrila Zimu, manželku a syna
Sobota 25.2.Sv. Valburga15.00 Mokré LazceDuchovní obnova
  Neděle 26.2.  1. neděle postní8.30 Mokré LazcePoděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
10.00 HrabyněZa † Valerii Sentivanovu, manžela, rodiče a bratra

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je milosrdný a milostivý.“

V sobotu 25. února od 15.00 hodin bude v Mokrých Lazcích postní duchovní obnova, jako příprava na Velikonoce, kterou povede P. Jiří Filipec, kaplan z Velké Polomi. Všichni jste srdečně zváni.

7. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 12. – 19. února

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 12.2.  6. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Emílii Žídkovou, manžela a syna Radomíra
10.00 HrabyněZa † Jarolíma Vavrečku, manželku, dva syny a dceru
Pondělí 13.2.Sv. Kateřina Ricciová  
Úterý 14.2.Sv. Valentin  
Středa 15.2.Sv. Jiřina  
Čtvrtek 16.2.Sv. Juliána  
Pátek 17.2.Sv. Alexius a druhové  
  
Sobota 18.2.Bl. Bratr Angeliko  
  Neděle 19.2.  7. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Annu a Emila Malurkovy a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Miroslava Najverta, manželku, rodiče, sestru a švagra

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.“

 • V tomto týdne Mše Svaté ve všední dny nebudou. K vyřízení pohřbu kontaktujte Duchovní správu ve Velké Polomi – P. Zdenek Vavro tel. 604758637
 • V sobotu 25. února od 15.00 hodin bude v Mokrých Lazcích postní duchovní obnova, jako příprava na Velikonoce, kterou povede P. Jiří Filipec kaplan z Velké Polomi. Všichni jste srdečně zváni.

6. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 5. – 12. února

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 5.2.  5 neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † ženy a jejich rodiny ze Štítiny
10.00 HrabyněZa † Bedřicha Pchálka, manželku, rodiče s obou stran a duše v očistci
Pondělí 6.2.Sv. Pavel Miki a druhové  
Úterý 7.2.Dětská Mše Sv.17.00 Mokré LazceZa † Štefana Hudíka
Středa 8.2.Sv. Josefina Bakhita7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 9.2.Sv, Apolonie7.00 ŠtítinaZa Jana  Slavotínka, syna, za živou a † rodinu Slavotínkovou a Holešovou
Pátek 10.2.  Sv. Scholastika17.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu
18.15 HrabyněZa † Vladimíra Krupu a rodiče s obou stran
Sobota 11.2.Panna Maria Lurdská8.00 HrabyněNa jistý úmysl
  Neděle 12.2.  6. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Emílii Žídkovou, manžela a syna Radomíra
10.00 HrabyněZa † Jarolíma Vavrečku, manželku, dva syny a dceru

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Spravedlivý září v temnotách jako světlo.“

5. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 29. ledna – 5. února

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 29.1.  4. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života a za živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Marii Trubeckou, živou a † rodinu
Pondělí 30.1.Sv. Martina  
Úterý 31.1.Sv. Jan Bosko Dětská Mše Sv.17.00 Mokré LazceZa † Radka Filipa a rodiče z obou stran
Středa 1.2.Sv. Reginald7.00 Mokré LazceZa † Aloise Opálku, manželku a rodiče z obou stran
Čtvrtek 2.2.Uvedení Páně do chrámu7.00 ŠtítinaZa † Bohuslavu Adamčíkovou,  manžela, 2 syny a živou rodinu
Pátek 3.2.  Sv. Blažej17.00 Mokré LazceZa † Ludmilu Halfarovou a manžela
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 4.2.Mariánská sobota17.00 ADORACE
18.00Za nemocnou osobu
  Neděle 5.2.  5. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † ženy ze Štítiny a jejich rodiny
10.00 HrabyněZa † Bedřicha Pchálka, manželku, rodiče s obou stran a duše v očistci

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“

4. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 22. – 29. ledna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 22.1.  3. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Zdeňku Bendovou
10.00 HrabyněZa † Roberta Fitzka, syna a uzdravení rodových kořenů
Pondělí 23.1.Sv. Idelfons  
Úterý 24.1.Sv. František Saleský17.00 Mokré LazceZa děti
Středa 25.1.Obrácení Sv. Pavla7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 26.1.Sv. Timotej a Titus7.00 ŠtítinaNa jistý úmysl
Pátek 27.1.  Sv. Anděla Mericiová17.00 Mokré LazceZa pokoj a mír v rodinách a na celém světě
18.15 HrabyněZa † Jana Křížka, bratra a rodiče s obou stran
Sobota 28.1.Sv. Tomáš Akvinský 
  Neděle 29.1.  4. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Marii Trubeckou, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je mé světlo a má spása.“

3. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 15. – 22. ledna 2023

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 15.1.  2. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Zdeňka Falhara a rodiče
10.00 HrabyněZa † Květu Engelmannovou, manžela, syna a vnučku
Pondělí 16.1.Sv. Marcel I.  
Úterý 17.1.Sv. Antonín Veliký Dětská Mše Sv.17.00 Mokré LazceZa † Antonii Černínovou
Středa 18.1.Památka P. Marie Matky jednoty7.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
Čtvrtek 19.1.Sv. Márius a Marta7.00 ŠtítinaNa jistý úmysl
Pátek 20.1.  Sv. Fabián a Šebestián17.00 Mokré LazceZa živé a † spolupracovníky
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 21.1.Sv. Anežka Římská 
  Neděle 22.1.  3. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Zdeňku Bendovou
10.00 HrabyněZa † Roberta Fitzka, syna a uzdravení rodových kořenů

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.“

2. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 8. – 15. ledna 2023

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 8.1.  Neděle Křtu Páně Konec vánoční doby8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života a živou rodinu
10.00 HrabyněPoděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
Pondělí 9.1.Sv. Marcelin  
Úterý 10.1.Sv. Dobromil Dětská mše Svatá17.00 Mokré LazceZa děti
Středa 11.1.Ct. Marie Elekta7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 12.1.Sv. Elred7.00 ŠtítinaZa † Františka Lacka, manželku, živé a † rodiny a duše v očistci  
Pátek 13.1.Sv. Hilarius z Portiers17.00 Mokré LazceZa † Karla Halfara a rodiče
18.15 HrabyněZa † Vladimíra Krupu a rodiče s obou stran
Sobota 14.1.Sv. Sáva srbský  
  Neděle 15.1.  2 neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Zdeňka Falhara a rodiče
10.00 HrabyněZa † Květu Engelmannovou, manžela, syna a vnučku

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.“

1. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazcev týdnu 1. – 8. ledna 2023

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 1.1.Neděle Matky Boží Panny Marie8.30 Mokré LazceZa živé ženy a jejich rodiny z Mokrých Lazců
10.00 HrabyněPoděkování za dar života
Pondělí 2.1.Sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský  
Úterý 3.1.Sv. Jenovéfa Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa † Jiřího Lučného a živou a † rodinu
Středa 4.1.Sv. Alžběta Anna Seton7.00 Mokré LazceZa † Ludmilu Kuncovou, rodiče a sourozence
Čtvrtek 5.1.Sv. Eduard  7.00 ŠtítinaZa živou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie, dar víry a zdraví
Pátek 6.1.ZJEVENÍ PÁNĚ Tři Králové17.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 7.1.Mariánská sobota17.00ADORACE
18.00 Hrabyně
  Neděle 8.1.  Neděle Křtu Páně Konec vánoční doby8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života a živou rodinu
10.00 HrabyněPoděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Bože, buď milostiv a žehnej nám!“

52. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 25. prosince – 1. ledna 2023

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 25.12.Neděle Narození Páně Hod Boží vánoční8.30 Mokré LazceZa Aloise Holeše, manželku, rodiče, bratry a za živou a zemřelou rodinu
10.00 HrabyněZa † Annu Grodovou a manžela
  Pondělí 26.12.  Sv. Štěpán8.30 Mokré LazceZa Miroslava Kostřicu, rodiče, tchána a živé a zemřelé rodiny
10.00 Hrabyně 
11.00 Budišovice 
Úterý 27.12.Sv. Jan Evangelista17.00 Mokré LazceZa †     Jaroslavu Kociánovou, manžela a živou rodinu
  Středa 28.12.  Sv. Betlémských dětí Mučedníků7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
14.00Zádušní Mše Sv. Františky Juhaňákové
Čtvrtek 29.12.Sv. Tomáš Becket7.00 ŠtítinaNa jistý úmysl
Pátek 30.12.Sv. Evžen17.00 Mokré LazceZa † Jarmilu Paverovou a živou a zemřelou rodinu
18.15 HrabyněPoděkování P. Marii s prosbou o Boží ochranu
Sobota 31.12.Sv. Silvestr7.30 HrabyněNa jistý úmysl
17.00 Mokré LazceZa † P. Josefa Tichého a kněze, kteří  působili v této farnosti
  Neděle 1.1.Neděle Matky Boží Panny Marie8.30 Mokré LazceZa živé ženy a jejich rodiny z Mokrých Lazců
10.00 HrabyněPoděkování za dar života

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.“

51. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 18. – 25. prosince

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 18.12.  4. neděle adventní  8.30 Mokré LazceZa Pavla Hajíčka a rodiče
10.00 HrabyněZa † Františka Horuta, manželku a rodiče
Pondělí 19.12.Bl. Urban  
Úterý 20.12.Sv. Dominik17.00 Mokré LazceZa † Antonína Kremra a manželku
Středa 21.12.Sv. Petr Kanisius7.00 Mokré LazceZa dar víry pro živou rodinu
Čtvrtek 22.12.Sv. Františka Cabrini7.00 ŠtítinaNa jistý úmysl
Pátek 23.12.Sv. Jan Kentský  
 Sobota 24.12.  Vigilie Narození Páně20.30 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
22.00 Mokré LazceZa † Vojtěcha Rubeše a sestru
  Neděle 25.12.  Neděle Narození Páně Hod Boží vánoční8.30 Mokré LazceZa Aloise Holeše, manželku, rodiče, bratry, živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Annu Grodovou a manžela

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Ať vejde Hospodin, on je král slávy!“

50. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 11. – 18. prosince

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 11.12.  3. neděle adventní  8.30 Mokré LazceZa † P. Edmunda Kempného
10.00 HrabyněZa † Josefa Illíka a rodiče s obou stran
Pondělí 12.12.Památka P. Marie Guadalupské  
Úterý 13.12.Sv. Lucie Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † René Ranoše a rodinu
Středa 14.12.Sv. Jan od Kříže7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 15.12.Sv. Valerián7.00 ŠtítinaZa † Lucii Harazimovou, manžela, za živé a † rodiny
Pátek 16.12.  Sv. Adelhaida17.00 Mokré LazceZa † Vladislava Lacka, zetě, živou a † rodinu
18.15 Hrabyně  Za živou rodinu do ochrany P. Marie
Sobota 17.12.Sv. Lazar 
  Neděle 18.12.  4. neděle adventní  8.30 Mokré LazceZa † Pavla Hajíčka a rodiče
10.00 HrabyněZa † Františka Horuta, manželku a rodiče

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „, Pane, přijď a zachraň nás!“

V pondělí 12.12. v 8.30 bude v kostele v Mokrých Lazcích proveden předvánoční úklid. Děkujeme všem, kdo mají čas a chuť pomoci.

49. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 4. – 11. prosince

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 4.12.  2. neděle adventní  8.30 Mokré LazceZa † Jiřího Juhaňáka, otce, bratra a za duše v očistci
10.00 HrabyněZa živou rodinu s prosbou o Boží požehnání
Pondělí 5.12.Sv. Sába  
Úterý 6.12.Sv. Mikuláš Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa rodinu Grafovou, Kostřicovou a Klosovou
Středa 7.12.Sv. Ambrož7.00 Mokré LazceZa † Marii Seidlerovou a rodiče
Čtvrtek 8.12.Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu7.00 ŠtítinaZa živou rodinu
18.00 HrabyněZa dar mateřství
Pátek 9.12.  Sv. Valerie17.00 Mokré LazceNa poděkování Panu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
18.15 Hrabyně  Za živé a † farníky z obou farností
Sobota 10.12.Sv. Julie a Eulálie 
  Neděle 11.12.  3. neděle adventní  8.30 Mokré LazceZa † P. Edmunda Kempného
10.00 HrabyněZa † Josefa Illíka a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.“

48. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 27. listopadu – 4. prosince

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 27.11.  1. neděle adventní  8.30 Mokré LazceZa † Marii a Josefa Kratochvílovy, dceru a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Lydii Bartoncovou a manžela
Pondělí 28.11.Sv. Mansuet  
Úterý 29.11.Sv. Saturnin Mše Sv. pro děti11.00 ŠtítinaZádušní Mše Sv. Za Bohuslavu  Adamčíkovou
17.00 Mokré Lazce Za † Ladislava Malohlavu a rodiče
Středa 30.11.Sv. Ondřej apoštol7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 1.12.Sv. Edmund Kampián7.00 ŠtítinaZa dobrodince kaple a nemocnou osobu
  Pátek 2.12.  Sv. Bibiána17.00 Mokré LazceZa manžele Duškovy a živou a † rodinu
18.15 Hrabyně  Za živou a † rodinu Bartákovu
Sobota 3.12.  Mariánská sobota17.00Možnost Svaté zpovědi před vánočními svátky
18.00Za † P. Edmunda Kempného
  Neděle 4.12.  2. neděle adventní  8.30 Mokré LazceZa † Jiřího Juhaňáka, otce, bratra a za duše v očistci
10.00 HrabyněZa živou rodinu s prosbou o Boží požehnání

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.“

47. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 20. – 27. listopadu

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 20.11.Slavnost Ježíše Krista Krále  8.30 Mokré LazceZa † Františka Žídka, manželku a živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Štefana Kozáka, manželku a vnuka
Pondělí 21.11.Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě  
Úterý 22.11.Sv. Cecílie Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa Zdeňku a Jaroslava Popkovy a † rodinu
Středa 23.11.Sv. Klement I.7.00 Mokré LazceNa úmysl dárce
Čtvrtek 24.11.Sv. Ondřej Dung-Lac a druhové7.00 ŠtítinaZa živou a † rodinu Večerkovou a Smolkovou
  Pátek 25.11.  Sv. Kateřina17.00 Mokré LazceZa Růženu Kostřicovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
18.15 Hrabyně  Za živé a † farníky z obou farností
Sobota 26.11.Sv. Jan Berchman Sj 
  Neděle 27.11.  1. neděle adventní  8.30 Mokré LazceZa † Marii a Josefa Kratochvílovy, dceru a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Lydii Bartoncovou a manžela

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.“

46. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 13. – 20. listopadu

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 13.11.  33. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Boženu Hrubou a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † ing. Jiřího Kupku a dar víry
Pondělí 14.11.Sv. Mikuláš Tavelič  
Úterý 15.11.Sv. Albert Veliký Rytmická Mše Sv.17.00 Mokré LazceZa † Jaroslava Droppu a manželku
Středa 16.11.Sv. Markéta Skotská7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 17.11.Sv. Alžběta Uherská7.00 ŠtítinaZa † Jiřího Adamčíka, otce, bratra a živou rodinu
  Pátek 18.11.  Památka posvěcení římských bazilik Sv. Petra a Pavla17.00 Mokré LazceZa † Vojtěcha a Marii Paverovy
18.15 Hrabyně  Za † Jaromíra Engelmana, rodiče, sourozence a neteř
Sobota 19.11.Sv. Mechtilda 
  Neděle 20.11.  Ježíše Krista Krále  8.30 Mokré LazceZa † Františka Žídka, manželku a živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Štefana Kozáka, manželku a vnuka

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.“

45. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 6. – 13. listopadu

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 6.11.  32. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Marii Holešovou, manžela, rodiče a živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Šarlotu Foltýnovu, manžela a živou rodinu
Pondělí 7.11.Sv. Wilibrord  
Úterý 8.11.Sv. Gottfried Rytmická Mše Sv.17.00 Mokré LazceZa děti
Středa 9.11.Památka posvěcení Lateránské baziliky7.00 Mokré LazceZa † Antonína Volného, manželku a živou rodinu
Čtvrtek 10.11.Sv. Lev Veliký7.00 Štítina Za živou a † rodinu
  Pátek 11.11.  Sv. Martin Tourský17.00 Mokré Lazce Za † Zdeňku Frankovou
18.15 Hrabyně  Za živé a † farníky z obou farností
Sobota 12.11.Sv. Josafat  
  Neděle 13.11.  33. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa † Boženu Hrubou, manžela a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † ing. Jiřího Kupku a dar víry

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.“

44. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 30. října – 6. listopadu

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 30.10.  31. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Břetislava Mlýnka a živou rodinu
10.00 HrabyněPoděkování za 40 let manželství a rodiče z obou stran
Pondělí 31.10.Sv. Wolfgang  
Úterý 1.11.Mše Sv. pro děti Slavnost Všech svatých17.00 Mokré LazceZa děti
18.15 Hrabyně Za † Jiřího Bančíka, živou a † rodinu Bančíkovu a Janošovu
Středa 2.11.Památka všech věrných zemřelých17.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 3.11.Sv. Martin de Porres7.00 ŠtítinaZa rodinu Tichou a Štuksovou
  Pátek 4.11.  Sv. Karel Boromejský17.00 Mokré LazceZa Drahomíru Bittnerovou, manžela a rodiče z obou stran
18.15 Hrabyně  Za † Karla Ruska, dva bratry, rodiče a rodinu Porubovu
Sobota 5.11.  Mariánská sobota17.00ADORACE
18.00Za † Alberta Špakovského, dvě manželky a rodiče z obou stran
  Neděle 6.11.  32. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa Marii Holešovou, manžela, rodiče a živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Šarlotu Foltýnovu, manžela a živou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.“

43. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 23. – 30. října

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 23.10.  30. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Jana Binara, manželku, 2 syny, dceru, Jiřího Procházku a za dar víry pro živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Miroslavu Peřichovou, manžela, syna, bratra a rodiče
Pondělí 24.10.Sv. Antonín Maria Klaret  
Úterý 25.10.Sv. Kryšpín Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Zdeňku Klosovou a živé rodiny
Středa 26.10.Sv. Rustik7.00 Mokré LazceZa † Brigitu Martiníkovou, manžela a živou rodinu
Čtvrtek 27.10.Sv. Frumencius7.00 ŠtítinaNa poděkování za 80 let života a za živou a † rodinu
  Pátek 28.10.  Sv. Šimon a Juda14.00 ŠtítinaDušičková pobožnost na hřbitově ve Štítině
17.00 Mokré LazceZa Jindřicha a Marii Fričovy a jejich děti
18.15 BudišoviceZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 29.10.Bl. Restituta Kafková17.00 Lhota 
  Neděle 30.10.  31. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa † Břetislava Mlýnka a živou rodinu
10.00 HrabyněPoděkování za 40 let manželství

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.“

42. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazcev týdnu 16. – 23. října

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 16.10.  29. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Petra Rostka, rodiče, bratra a živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Václava Blažeje a rodiče
Pondělí 17.10.Sv. Ignác z Antiochie  
Úterý 18.10.Sv. Lukáš Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Bronislava Kašpárka, manželku, dceru a syna
Středa 19.10.Sv. Pavel od Kříže7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 20.10.Sv. Irena7.00 ŠtítinaZa rodinu Vašicovou a Šimečkovou
Pátek 21.10.  Bl. Karel rakouský17.00 Mokré LazceNa úmysl dárce
18.15 HrabyněZa † Ludvíka Veverku, manželku, syna a rodiče z obou stran
Sobota 22.10.Sv. Jan Pavel II.  
  Neděle 23.10.  30. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa Jana Binara, manželku, dva syny, dceru, Jiřího Procházku a za dar víry pro živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Miroslavu Peřichovou, manžela, syna, bratra a rodiče

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.“

41. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazcev týdnu 9. – 16. října

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 9.10.  28. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar zdraví a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Jarmilu Bialkovou, manžela, bratra a rodiče
Pondělí 10.10.Sv. Paulin  
Úterý 11.10.Sv. Jan XXIII. Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceNa poděkování za dar zdraví, víry a živé rodiny
Středa 12.10.Sv. Radim7.00 Mokré LazceZa odpuštění a lásku v rodinách
Čtvrtek 13.10.Sv. Eduard7.00 ŠtítinaZa † Hedviku Kostřicovou, manžela a živé rodiny
Pátek 14.10.  Sv. Kalist17.00 Mokré LazceZa † Františka a Vlastimilu Volné, 2 syny a snachu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 15.10.Sv. Terezie od Ježíše  
  Neděle 16.10.  29. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa Petra Rostka, rodiče, bratra a živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Václava Blažeje a rodiče

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.“

40. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 2. – 9. října

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 2.10.  27. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Drahomíra Kašpárka, rodiče z obou stran a bratry
10.00 HrabyněPoděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o přímluvu
Pondělí 3.10.Sv. Maxmilián  
Úterý 4.10.Sv. František z Assisi Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa děti a mládež z Mokrých Lazců
Středa 5.10.Sv. Palmác7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 6.10.Sv. Bruno7.00 ŠtítinaZa Karla Kostku a rodinu Kostkovou a Kocianovou
Pátek 7.10.Panna Maria růžencová17.00 Mokré LazceZa Tomáše Ruského a živou rodinu
18.15 HrabyněZa živou † rodinu Stanislavovu, Kotzurovu a Žolnerčíkovu
Sobota 8.10.Sv. Simeon  
  Neděle 9.10.  28. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar zdraví a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Jarmilu Bialkovou, manžela, bratra a rodiče

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!“

 • V sobotu 8. října od 10.00 hodin bude u Panny Marie v Hrabyni probíhat setkání Služebnic a služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce. Společnou Mši Svatou, Adoraci a duchovními rozhovory. Všichni jste srdečně zváni.

39. týden

Přehled bohoslužeb v poutním kostele v Hrabyni

a farnosti Mokré Lazce v týdnu 25. září – 1. října

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 25.9.  26. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazcePoděkování za dar manželství
10.00 HrabyněZa † Marii Trojkovou a manžela
Pondělí 26.9.Sv. Kosma a Damián  
Úterý 27.9.Sv. Vincenc z Paula Mše Sv.pro děti17.00 Mokré LazceZa děti
Středa 28.9.  Sv. Václav8.00 Mokré LazcePoděkování za dar zdraví a celou rodinu
10.00 Hrabyně Poděkování za 10 společného života s prosbou Boží požehnání
Čtvrtek 29.9.Sv. Archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela7.00 ŠtítinaZa Alžbětu Hrudíkovou, manžela a za živé a † rodiny z obou stran  
Pátek 30.9.  Sv. Jeroným17.00 Mokré LazceZa Drahomíru a Františka Slavíkovy, vnuky, syna a obojí rodiče
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 1.10.Sv. Terezie od Dítěte Mariánská sobota17.00ADORACE
18.00Za živou a † rodinu Kotzurovu, Stanislavovu a Žolnerčíkovu
  Neděle 2.10.  27. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa Drahomíra Kašpárka, rodiče z obou stran a bratry
10.00 HrabyněPoděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o přímluvu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Duše má, chval Hospodina!“

38. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 18. – 25. září

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 18.9.  25. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Marii Krhutovou, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu
10.00 Hrabyněza† Josefu a Adolfa Benovy
Pondělí 19.9.Sv. Januárius  
Úterý 20.9.Sv. Ondřej Kim Taegon Pavel Chong Hasang a druhové17.00 Mokré LazceZa živou a  rodinu
Středa 21.9.Sv. Matouš7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 22.9.Sv. Mořic a druhové7.00 ŠtítinaZa † Drahomíra Číže, manželku a rodiče z obou stran
Pátek 23.9.Sv. Pius z Pietrelciny17.00 Mokré LazceZa Josefa a Marii Komárovy, 2 dcery a zetě
18.15 HrabyněZa † Bedřicha Halfara, manželku a rodiče s obou stran
Sobota 24.9.Sv. Gerard  
  Neděle 25.9.  26. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar manželství
10.00 HrabyněZa † Marii Trojkovou a manžela

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.“

 • Umí vaše děti zpívat? Chtějí se zapojit do křesťanského kolektivu? Ať přijdou a uvidí, jak je krásné chválit Boha svým hlasem – zpěvem. Více vám vysvětlí Veronika Holoubková. Kontaktujte jí v kostele nebo telefonem je 604 494 422.

37. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 11. – 18. září

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 11.9.  24. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Bohumila Juhaňáka, syny a za živou a † rodinu Juhaňákovou a Benianovou
10.00 HrabyněZa † rodiče Rimlovy a duše v očistci
Pondělí 12.9.Jména P. Marie  
Úterý 13.9.Sv. Jan Zlatoústý  
Středa 14.9.Povýšení Sv. Kříže  
Čtvrtek 15.9.Panna Maria Bolestná  
Pátek 16.9.Sv. Ludmila  
  
Sobota 17.9.Sv. Robert Belarmin17.00 Lhota 
  Neděle 18.9.  25. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa † Marii Krhutovou, manžela, rodiče,sourozence a živou rodinu
10.00 Hrabyněza † Josefu a Adolfa Benovy

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Vstanu a půjdu k svému otci.“

 • V tomto týdnu Mše Svaté ve všední nebudou z důvodu čerpání dovolené.
 • Umí vaše děti zpívat? Chtějí se zapojit do křesťanského kolektivu? Ať přijdou a uvidí, jak je krásné chválit Boha svým hlasem – zpěvem. Více vám vysvětlí Veronika Holoubková. Kontaktujte jí v kostele nebo telefonem je 604 494 422.

36. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 4. – 11. září

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 4.9.  23. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Milana Dluhoše a rodiče
10.00 HrabyněZa † Františka Nováka, manželku, nemocnou osobu a duše v očistci
Pondělí 5.9.Sv. Viktorin  
Úterý 6.9.Sv. Magnus Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Ladislava Martiníka, manželku a rodiče z obou stran
Středa 7.9.Sv. Melichar Grodecký7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 8.9.  Narození Panny Marie7.30Za členky živého růžence a jejich rodiny z Chlebičova
18.00Za poutníky z Olbramic, Bravantic a Zbyslavic
Pátek 9.9.  Sv. Petr Klaver17.00 Mokré LazceZa † Jarmilu Musilovou a duše v očistci
18.15 HrabyněZa živou rodinu
Sobota 10.9.Bl. Karel Spinola18.00Za poutníky z Velkých Hoštic a Chlebičova a Kobeřic
  Neděle 11.9.  24. neděle v mezidobí  8.30Za † Bohumila Juhaňáka, syny a za živou a zemřelou rodinu Juhaňákovou a Benianovou
10.00Za † rodiče Rimlovy a duše v očistci

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!

35. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 28. Srpna – 4. září

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 28.8.  22. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceNa poděkování za úrodu
10.00 HrabyněZa † Boženu Vavrečkovou, manžela, zetě, živou a † rodinu
Pondělí 29.8.Umučení Sv. Jana Křtitele  
Úterý 30.8.Sv. Felix17.00 Mokré LazceZa Annu a Františka Kašné a 2 syny
Středa 31.8.Sv. Rajmund7.00 Mokré LazceNa úmysl dárce
Čtvrtek 1.9.Sv. Jiljí7.00 ŠtítinaZa Andělu Langrovou, manžela a syny
Pátek 2.9.  Sv. Justus17.00 Mokré LazceZa Ladislava Dvorského a živou rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky z obou farností
Sobota 3.9.Sv. Řehoř Veliký 18.00 17.00ADORACE Za † Jana Kupku, syna, švagrovou a rodiče
  Neděle 4.9.  23. neděle v mezidobí  8.30Za Milana Dluhoše a rodiče
10.00Za † Františka Nováka, manželku, nemocnou osobu a duše v očistci

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.“

 • Rodiče nezapomeňte svoje děti přihlásit také na výuku náboženství. Přihlášky najdete na stránkách www.farnost hrabyne.cz a osobně odevzdejte pí. Katechetce Barboře Holoubkové nebo v sakristii kostela. Děkuji.
 • Kdo si nestihl koupit katolický kalendář na pouti v Hrabyni, může tak učinit v sakristii kostela. Stolní kalendář stojí 65,- Kč a nástěnný 58,- Kč.

34. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 21. – 28. srpna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 21.8.  21. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Zdeňka Adamčíka, otce, bratra a za živou rodinu
10.00 Hrabyně Za † Karla Štefka, manželku a rodiče s obou stran
Pondělí 22.8.Panna Maria Královna Památka  
Úterý 23.8.Sv. Růžena z Limy17.00 Mokré LazceZa † Květuši a Jana Švagrovy, Františka Bambouska, Prokopa Lojína a celou † rodinu
Středa 24.8.Sv. Bartoloměj7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky z obou farností
Čtvrtek 25.8.Sv. Josef Kalasanský7.00 ŠtítinaZa Vladimíra Šindláře a za živé a † rodiny Šindlářové a Rostkové
Pátek 26.8.  Ct. Martin Středa17.00 Mokré LazceZa † Ludmilu Kaštovskou, manžela, syna, rodiče z obou stran a rodinu Mecovou, Kaškovskou a Davidovou
18.15 HrabyněZa † Františka Gelnara a rodiče s obou stran
Sobota 27.8.Sv. Monika 
  Neděle 28.8.  22. neděle v mezidobí  8.30Na poděkování za úrodu
10.00Za † Boženu Vavrečkovou, manžela, zetě, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“

 • Rodiče nezapomeňte svoje děti přihlásit také do náboženství. Přihlášky najdete na stránkách www.farnost hrabyne.cz nebo osobně odevzdejte pí. Katechetce Barboře Holoubkové nebo v sakristii kostela. Děkuji.
 • Kdo si nestihl koupit katolický kalendář na pouti v Hrabyni, může tak učinit v sakristii kostela. Stolní kalendář stojí 65,- Kč a nástěnný 58,- Kč.

33. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 14. – 21. srpna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
      Neděle 14.8.      Za slavnosti  Nanebevzetí Panny Marie6.00Za rodinu Foltýnovu, Kaštovskou a Juchelkovu
7.30Za † Vratislava Bartáka, manželku a syna
9.00Za poutníky z Mokrých Lazců, Březové a Velké Polomi
10.30Poděkování P. Marii za dar zdraví a poutníky ze Svinova
14.00SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
17.00Za poutníky z Dolního Benešova a Hati
Pondělí 15.8.Slavnost  Nanebevzetí Panny Marie  7.30Za živou a † rodinu Vavrečkovu
18.00Za poutníky z Hlučína
Úterý 16.8.Sv. Štěpán uherský17.00 Mokré LazceZa rodiny Onderkovou, Malurkovou a Tvarůžkovou
Středa 17.8.Sv. Myron7.00 Mokré LazceZa † Jana Kaštovského a rodiče z obou stran
Čtvrtek 18.8.Sv. Helena7.00 ŠtítinaZa † Hedviku Popkovou, manžela, rodiče a zetě
Pátek 19.8.  Sv. Jan Eudes17.00 Mokré LazceZa † Annu a Josefa Frankovy
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 20.8.Sv. Bernard17.00 Lhota 
  Neděle 21.8.  21. neděle v mezidobí  8.30Za † Zdeňka Adamčíka, otce, bratra a živou rodinu
10.00Za † Karla Štefka, manželku a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.“

32. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 7. – 14. srpna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 7.8.19. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Emílii Augustýnovou, manžela, Marii a dceru
10.00 HrabyněZa † Prarodiče Smondekovy, Palatinusovy a Kurucovy
Pondělí 8.8.Sv. Dominik  
Úterý 9.8.Sv. Terezie Benedikta od Kříže17.00 Mokré LazceZa † Valerii Malohlavovou, manžela a syna
Středa 10.8.Sv. Vavřinec7.00 Mokré LazceZa živé a † farníkys obou farností
Čtvrtek 11.8.Sv. Klára7.00 ŠtítinaZa živou a † rodinu Otýpkovou a Machů
Pátek 12.8.  Sv. Poncián a Hipolit17.00 Mokré LazceZa † Josefa Adamce a celou živou a † rodinu
18.15 Hrabyně 
  Sobota 13.8.  Slavnost  Nanebevzetí Panny Marie Sv. Maxmilián Kolbe7.30Za živou rodinu
10.00Řád P. Marie Jeruzalémské
15.30Za Charitu Hrabyně
18.00Za poutníky z Bohuslavic  
      Neděle 14.8.      Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 6.00Za rodinu Foltýnovu, Kaštovskou a Juchelkovu
7.30 
9.00Za poutníky z Mokrých Lazců, Březové a Velké Polomi
10.30
14.00SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
17.00Za poutníky z Dolního Benešova a Hati

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.“

31. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 31. července – 7. srpna

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 31.7  18. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Antonína Čubu, manželku a rodiče z obou stran
10.00 HrabyněZa † Bedřicha Bartonce, s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Pondělí 1.8Sv. Alfons z Liguory  
Úterý 2.8.Sv. Eusebius  
Středa 3.8.Sv. Lydie  
Čtvrtek 4.8.Sv. Jan Maria Vianney  
Pátek 5.8.Posvěcení římské baziliky  
  
Sobota 6.8.Mariánská sobota17.00 18.00ADORACE Za † Štěpánku Horutovou, manžela a rodiče
  Neděle 7.8.  19. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Emílii Augustýnovou, manžela a syna
10.00 HrabyněZa † Prarodiče Smondekovy, Palatinusovy a Kurucovy

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.“

 • Z důvodu čerpání dovolené Mše Svaté ve všední dny nebudou.
 • V pondělí 1.srpna od 16.00 hodin se bude uklízet kostel před hlavní pouti Nanebevzetí Panny Marie. Za vaši pomoc upřímné „Pán Bůh zaplať“

30. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 24. – 31. července

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 24.717. neděle v mezidobí8.30 ŠtítinaZa † Aloise Tichého, sourozence a rodiče s obou stran
10.00 HrabyněZa † Věru Šmídovou, manžela a zetě
Pondělí 25.7.Sv. Jakub Starší7.00 ŠtítinaZa křesťanskou mládež Štítinské obce
Úterý 26.7.Sv. Jáchym a Anna17.00 Mokré LazceZa Růženu Halfarovou
Středa 27.7.Sv. Gorazd a druhové7.00 Mokré Lazce Za živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 28.7.Sv. Nazarius a Celsus 
Pátek 29.7.  Sv. Marta, Marie a Lazar17.00 Mokré Lazce Za Bedřicha Peterka, manželku a za živé a zemřelé rodiny
18.15 HrabyněNa jistý úmysl
Sobota 30.7.Sv. Petr Chryzolog 
  Neděle 31.7.  18. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Antonína Čubu, manželku a rodiče z obou stran
10.00 HrabyněZa † Bedřicha Bartonce, s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.“

29. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 17. – 24. července

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 17.716. neděle v mezidobí8.30 Mokré lazceZa zemř . Bronislava Kašpárka, manželku, syna, dceru a rodiče s obou stran
10.00 HrabyněZa † Jaroslava Matuszynského
Pondělí 18.7.Sv. Emilián  
Úterý 19.7.Sv. Makrina17.00 Mokré LazceZa † Matěje Pustku a rodinu Pustkovou a Březovskou
Středa 20.7.Sv. Eliáš7.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu Žídkovou a Malohlavovou
Čtvrtek 21.7.Sv. Vavřinec z Brindisi7.00 ŠtítinaZa † Josefa Holeše, sestry a duše v očistci
Pátek 22.7.  Sv. Marie Magdaléna17.00 Mokré LazceZa † Jaroslava Vaška, Štěpánku a celou rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 23.7.Sv. Brigita17.00 Mokré LazceZa † Věru Droppovoua živou a † rodinu Droppovou a Pustkovou
  Neděle 24.7.  17. neděle v mezidobí8.30 ŠtítinaPouť ke Sv. Maří Magdaléně Za farníky
10.00 HrabyněZa † Věru Šmídovou, manžela a zetě

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?“

 • Ve čtvrtek 28.července 2022 uskutečníme malou pouť po stopách Sv. Anežky české. Jeli bychom vlakem „Opavan“ v 5.50 hodin a navštívíme klášter křižovníků s červenou hvězdou a špitál založený Sv. Anežkou českou. Zájemci ať se nahlásí v sakristii nejpozději do úterý 26. července.

28. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 10. – 17. července

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 10.715. neděle v mezidobí8.30 Mokré lazceZa † Bohumila Juhaňáka, dva syny, Rosálii a duše v očistci
10.00 HrabyněZa Aloise Juchelku, manželku a syna
Pondělí 11.7.Sv. Benedikt  
Úterý 12.7.Sv. Jan Qualbert17.00 Mokré LazceNa úmysl dárce
Středa 13.7.Sv. Jindřich7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 14.7.Bl. Hroznata7.00 ŠtítinaZa † Vlastu Škvarlovou, manžela a za živé a † rodinu
Pátek 15.7.  Sv. Bonaventura17.00 Mokré LazceZa † Marii Ondráčkovou, 2 manžely a rodiče
18.15 HrabyněZa † Otilii Halfarovou, manžela a rodiče s obou stran
Sobota 16.7.Panna Maria Karmelská17.00 Lhota  
  Neděle 17.7.  16. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Bronislava Kašpárka, manželku, syna, dceru a rodiče z obou stran
10.00 HrabyněZa † Jaroslava Matuszynského

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejete v srdci.“

27. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 3. – 10. července

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 3.714. neděle v mezidobí8.30 Mokré lazceZa † Ferdinanda Holoubka, manželku a syna
10.00 HrabyněNa poděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o uzdravení
Pondělí 4.7.Sv. Prokop  
Úterý 5.7.  Sv. Cyril a Metoděj7.30 HrabyněNa jistý úmysl
17.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
Středa 6.7.Sv. Marie Goretti7.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu Kříbkovou a Pavelkovou
Čtvrtek 7.7.Sv. Wilibald7.00 ŠtítinaZa živou a † rodinu Světlíkovou
Pátek 8.7.  Sv. Kilián17.00 Mokré LazceZa † Drahomíru Žídkovou, manžela, sourozence, švagra a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 9.7.Sv. Veronika Guilianiová 
  Neděle 10.7.  15. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Bohumila Juhaňáka, 2 syny, Rosálii a duše v očistci
10.00 HrabyněZa Aloise Juchelku, manželku a syna

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Jásejte Bohu, všechny země!“

26. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 26. června – 3. července

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 26.6.Slavnost Narození Jana Křtitele8.30 Mokré lazceZa děti, které poprvé přistupují ke sv. přijímání a jejich rodiny
13. neděle v mezidobí10.00 HrabyněZa † Jana Hona, rodiče sestru a švagra
Pondělí 27.6.Sv. Cyril alexandrijský  
Úterý 28.6.Vigilie Slavnosti Petra a Pavla Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Tomáše Dorazila a rodiče
Středa 29.6.Slavnost Petra a Pavla7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 30.6.Sv. Prvomučedníci Římští7.00 ŠtítinaZa † Pavla Heřmánka, syna, rodiče z obou stran a Mons. Maxmiliána Pospíšila
Pátek 1.7.  Sv. Theobald17.00 Mokré LazceZa † Jiřího Heinricha a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněNa poděkování P. Marii a Sv. Josefu
Sobota 2.7.Mariánská sobota17.00ADORACE
18.00 HrabyněZa † Ignáce Kupku, manželku a syna
  Neděle 3.7.  14. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Ferdinanda Holoubka a manželku
10.00 HrabyněNa poděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o uzdravení

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.“

 • Milí rodiče, děti, rodiny, blíží se začátek prázdnin, a proto bych vás rád pozval na setkání, kterým prázdniny v naší diecézi začínáme. Je to Setkání dětí a rodin v pátek 1. července na Prašivé. Program, který má letos téma „Společně na cestě“, zahájíme v 10.00 hodin v areálu Kamenité, kde prožijeme mši svatou a po ní se vydáme na Prašivou. Tam bude pro vás kolem kostela připravena řada zajímavých stanovišť. Do batůžku si můžete vzít navíc jeden obyčejný brambor. Na jednom stanovišti s jeho pomocí uděláte radost lidem z Domova svaté Alžběty v Jablunkově. Tímto Setkáním dětí a rodin zakončíme v naší diecézi Rok rodiny vyhlášený papežem Františkem. Těším se na setkání s vámi na Prašivé! +biskup Martin

25. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 19. – 26. června

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 19.6.  12. neděle v mezidobí8.30 Mokré lazceZa Vladimíra Kudělu a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Julianu Štěpánovou, manžela, syna a † rodinu
Pondělí 20.6.Sv. Silverius  
Úterý 21.6.Sv. Alois Gozaga Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † rodinu Kašpárkovou, Vlčinskou a Papežovou
Středa 22.6.Sv. Jan Fisher a Tomáš More  7.00 Mokré LazceZa † Antonii Martiníkovou, manžela, syna a živou rodinu
Čtvrtek 23.6.Nejsvětější Srdce Ježíšovo7.00 ŠtítinaZa † Františku Kupčovou, manžela, a za živou a † rodinu Hahnovu, Malurkovu a Plachou
Pátek 24.6.Slavnost Narození Jana Křtitele17.00 Mokré LazceZa Cecílii Kašpárkovou, manžela a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 25.6.Neposkvrněné srdce Panny Marie15.00Zpověď dětí v Mokrých Lazcích, které se připravily k 1.svatému přijímání
  Neděle 26.6.Slavnost Narození Jana Křtitele8.30 Mokré LazceZa děti, které poprvé přistupují ke sv.přijímání a jejich rodiny
13. neděle v mezidobí10.00 HrabyněZa † Jana Hona, rodiče sestru a švagra

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Ty jsi, Hospodine mým dědičným podílem:“

24. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 12. – 19. června

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 12.6.  Nejsvětější Trojice7.30 HrabyněPoděkování za živou rodinu, s prosbou o Boží požehnání
9.00 Mokré lazceZa † Libuši Kostřicovou
10.30Pouť ke Sv. Vítu v Budišovicích
Pondělí 13.6.Sv. Antonín z Padovy  
Úterý 14.6.Sv. Anastáz Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Ludmilu a Josefa Gracovy
Středa 15.6.  Sv. Vít7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
18.00 Budišovice Za † Zdeňka Moravce
Čtvrtek 16.6.  Slavnost Těla a krve Páně7.00 Mokré LazceZa pokoj a mír mezi národy
15.30 Sv. KláraZa † Karla Engelmana, manželku, syna, dceru a vnučku
Pátek 17.6.  Sv. Řehoř Barbarigo17.00 Mokré LazceZa † Jana Víchu, rodiče a sourozence
18.15 HrabyněZa † Františka Svobodu, 2 manželky a děti
Sobota 18.6.Sv. Marina 
  Neděle 19.6.12. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa † Vladimíra Kudělu a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Julianu Štěpánovou, manžela, syna a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodine Pane náš jak podivuhodné je tvoje jméno po celé zemi.“

23. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 5. – 12. června

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 5.6.Hod Boží Svatodušní Konec doby Velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Annu Vocáskovou
10.00 HrabyněZa † Jana Rygla, manželku a sourozence
Pondělí 6.6.Sv. Norbert  
Úterý 7.6.Sv. Robert Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Václava Běláka, rodiče a bratra
Středa 8.6.Sv. Medard7.00 Mokré LazceZa živé a † rodiny
Čtvrtek 9.6.Ježíš Kristus nejvyšší a věčný kněz7.00 ŠtítinaNa přímluvu Panny Marie za dar zdraví a živou rodinu
Pátek 10.6.  Sv. Maxim17.00 Mokré LazceZa manžely Paverovy a celou rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 11.6.Sv. Barnabáš 
  Neděle 12.6.  Nejsvětější Trojice7.30 HrabyněPoděkování za živou rodinu, s prosbou o Boží požehnání
9.00 Mokré LazceZa Libuši Kostřicovou
10.30Pouť ke Sv. Vítu v Budišovicích

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!“

22. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 29. května – 5. června

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 29.5.    7. neděle velikonoční  8.30 Mokré LazceZa † Antonii a Vladimíra Šindláře, vnuka, zetě a živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Annu Novákovou, manžela, dceru a zetě
15.00Májová pobožnost
Pondělí 30.5.Sv. Zdislava 
Úterý 31.5.Svátek navštívení P. Marie Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † osobu
18.15 HrabyněZa poutníky z Velké Polomi
Středa 1.6.Sv. Justin7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 2.6.Sv. Marcelin a Petr7.00 ŠtítinaNa poděkování za přijatá dobrodiní a vyprošení nových do dalších let
Pátek 3.6.  Sv. Karel Lwanga a druhové17.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu Víchovou a Matouškovou
18.15 HrabyněZa † Jana Kupku, syna a rodiče
Sobota 4.6.Mariánská sobota17.00ADORACE
18.00Na poděkování P. M. a Sv. Josefu s prosbou o přímluvu
  Neděle 5.6.Hod Boží Svatodušní Konec doby Velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Annu Vocáskovou
10.00 HrabyněZa † Jana Rygla, manželku a sourozence

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.“

21. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 22. – 29. května

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 22.5.    6. neděle velikonoční  8.30 Mokré LazceZa † Pavla Holoubka a živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Annu Kleinovou, manžela, živou a † rodinu
15.00Májová pobožnost
Pondělí 23.5.Sv. Jan Křtitel de Rossi 
Úterý 24.5.Sv. Vincenc Lerinský Mše Sv. pro děti15.00Zádušní Mše sv. za Jiřího Engstlera
17.00 Mokré LazceZa † Danuši Titzovou
Středa 25.5.Sv. Marie Magdaléna de Pazzi7.00 Mokré LazceNa poděkování za dar zdraví a víry
Čtvrtek 26.5.Svátek Nanebevstoupení Páně17.00 Mokré LazceZa † Bedřicha Paveru a celou živou a † rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Pátek 27.5.Sv. Augustin z Canterbury7.00 ŠtítinaZa † Jiřího Adamčíka, dva syny a za živou rodinu  
Sobota 28.5.Sv. Emil  
  Neděle 29.5.  7. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Antonii a Vladimíra Šindláře, vnuka, zetě a živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Annu Novákovou, manžela, dceru a zetě
15.00Májová pobožnost

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!“

20. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 15. – 22. května

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 15.5.    5. neděle velikonoční  8.30 Mokré LazceZa † Antonína Holeše, manželku a živé a † rodiny
10.00 HrabyněZa † Františka Bialka, manželku, rodiče a sourozence
15.00Májová pobožnost
Pondělí 16.5.Sv. Jan Nepomucký18.00 LhotaPouť ke Sv. Janu z Nepomuku ve Lhotě
Úterý 17.5.Sv. PaschalBaylon Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa Emílii a Jindřicha Červenkovy a rodinu Jany a Jindřicha mladšího
Středa 18.5.Sv. Jan I.7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 19.5.Sv. Petr Celestýn 7.00 ŠtítinaZa Alenu Kaštovskou a manžela
  Pátek 20.5.  Sv. Klement Maria Hofbauer17.00 Mokré LazceZa † Miroslava Kostřicu, rodiče, tchána a za živé a † rodiny
18.15 HrabyněZa † Bedřicha Halfara, manželku, živou a † rodinu
Sobota 21.5.Sv. Kryštof Magallanes17.00 Lhota 
  Neděle 22.5.  6. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Pavla Holoubka a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Annu Kleinovou, manžela, živou a † rodinu
15.00Májová pobožnost

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.“

19. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 8. – 15. května

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 8.5.  4. neděle velikonoční Panna Maria prostřednice milostí8.30 Mokré LazceZa Jiřího Procházku, Květoslavu Binarovou, rodiče, duše v očistci a za živou rodinu Procházkovou, Stonišovou a Binarovou
10.00 HrabyněZa † Josefa Hendrycha, živou a † rodinu
15.00Májová pobožnost
Pondělí 9.5.Sv. Hermus  
Úterý 10.5.Sv. Izidor Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa Čestmíra a Marii Žídkovy a rodiče z obou stran
Středa 11.5.Sv. Ignác z Laconi7.00 Mokré LazceZa † Růženu Kaštovskou, manžela a Maryčku
Čtvrtek 12.5.Sv. Pankrác 7.00 ŠtítinaZa † Antonína Harazima, manželku, živou a † rodinu
  Pátek 13.5.  Panna Maria Fatimská17.00 Mokré LazceZa † Josefa Pultara
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 14.5.Sv. Matěj  
  Neděle 15.5.  5. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Antonína Holeše, manželku a živé a † rodiny
10.00 HrabyněZa † Františka Bialka, manželku, rodiče a sourozence
15.00Májová pobožnost

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.“

18. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 1. – 8. května

Den Liturgická oslavaHodina Mešní úmysly
  Neděle 1.5.  3. neděle velikonoční 8.30 Mokré LazceZa Ladislava Nowaka a duše v očistci
10.00 HrabyněOrelská pouť
Pondělí 2.5.Sv. Atanáš  
Úterý 3.5.Sv. Filip a Jakub Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Zdeňku Frankovou
  Středa 4.5.Sv. Florián7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
15.00 Hrabyně Pohřební obřad za Zdeňka Moravce
Čtvrtek 5.5.sv. Gothard 7.00 ŠtítinaZa Jiřího Bortla a rodiče
  Pátek 6.5.  Sv. Jan Sarkander17.00 Mokré LazceZa Marii Gracovou, manžela, rodiče a sourozence
18.15 HrabyněZa † Štěpánku Horutovou, manžela a rodiče
    Sobota 7.5.    Panna Maria prostřednice milostí9.00 ŠtítinaZa živé a zemřelé hasiče ze Štítiny
12.00 HrabyněZa poutníky z Opavy Kylešovic
17.00ADORACE
18.00 HrabyněZa † Karla Ruska a rodiče
  Neděle 8.5.4. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa †Jiřího Procházku, Květoslavu Binarovou, rodiče, duše v očistci a za živou rodinu Procházkovou, Stonišovou a Binarovou
Panna Maria prostřednice milostí10.00 HrabyněZa † Josefa Hendrycha, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.“

17. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 24. dubna – 1. května

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 24.4.2. neděle velikonoční Božího Milosrdenství8.30 Mokré LazceZa † Bohumila Juhaňáka,syny a živou  a † rodinu Juhaňákovu a Benianovu
10.00 HrabyněZa živou a † rodinu Bartákovou
Pondělí 25.4.Sv. Marek  
Úterý 26.4.Sv. Richarius Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu Kostřicovou, Volnou a Kaštovskou
Středa 27.4.Sv. Zita7.00 Mokré LazceZa manžely Tőgelovy, dceru a živou rodinu
Čtvrtek 28.4.Sv. Ludvík Maria Grignion z Monforrtu 7.00 ŠtítinaZa živé a † rodiny
  Pátek 29.4.  Sv. Kateřina Sienská17.00 Mokré LazceZa † Jaromíra Halfara a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 30.4.Sv. Zikmund
  Neděle 1.5.  3. neděle velikonoční8.30 Mokré LazceZa † Ladislava Nowaka a duše v očistci
10.00 HrabyněOrelská pouť

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.“

16. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 17. – 24. dubna

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 17.4.  Zmrtvýchvstání Páně8.30 Mokré LazceZa živé ženy ze Štítiny a jejich rodiny
10.00 HrabyněZa ženy ze Smolkova a jejich rodiny
Pondělí 18.4.  Velikonoční oktáv7.30 HrabyněPoděkování Bohu za 50 let společného života
9.00 Mokré LazceZa rodinu Otýpkovou a Jiřinu Kubínovou a manžela
Úterý 19.4.Velikonoční oktáv15.00Zádušní Mše Sv. za Vlastu Holoubkovou
17.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu Kremrovou a Luskovou
Středa 20.4.Velikonoční oktáv7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
15.00Zádušní Mše Sv. za Josefa Holeše
Čtvrtek 21.4.Velikonoční oktáv 7.00 ŠtítinaZa † Bohuslava Martiníka, syna, bratra, rodiče z obou stran a za živou a † rodinu
  Pátek 22.4.  Velikonoční oktáv17.00 Mokré LazceZa † Bronislava Kravčíka a rodiče
18.15 HrabyněZa † Jaroslava Matuzsinského
Sobota 23.4.Velikonoční oktáv
  Neděle 24.4.2. neděle velikonoční Božího Milosrdenství8.30 Mokré LazceZa Bohumila Juhaňáka, 2 syny, živou a † rodinu Juhaňákovou a Benianovou
10.00 HrabyněZa živou a † rodinu Bartákovou

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!“

15. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 10. – 17. dubna

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 10.4.  Květná neděle8.30 Mokré LazceZa † Tomáše Pavlíka a nemocnou osobu
10.00 Hrabyně 15.00Za † Josefu Durajovou, manžela, syna s prosbou o Boží požehnání   Pobožnost Křížové cesty
Pondělí 11.4.Sv. Stanislav 
Úterý 12.4.Sv. Julius 
Středa 13.4.Sv. Martin I.7.00 Mokré LazceZa † Antonína Malohlavu, rodiče a vnučku Pavlínu
Čtvrtek 14.4.Zelený čtvrtek Památka ustanovení Mše Svaté 17.00 Mokré LazceZa † Marii a Karla Falharovy, syna a zetě
18.15 Hrabyně  Za živé a † farníky s obou farností
  Pátek 15.4.VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY Den přísného postu15.00 Mokré LazceVELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
15.00 HrabyněVELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
Sobota 16.4.Vigilie Bílé soboty19.00 HrabyněZa † Jaromíra Foltýna, manželku, s prosbou o Boží požehnání
  Neděle 17.4.Zmrtvýchvstání Páně 8.30 Mokré LazceZa živé ženy ze Štítiny a jejich rodiny
10.00 HrabyněZa ženy ze Smolkova a jejich rodiny

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

14. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 3. – 10. dubna

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 3.4.  5. neděle postní8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života a víry
10.00 Hrabyně 15.00Za † JenovefuDeptovou a manžela   Pobožnost Křížové cesty
Pondělí 4.4.Sv. Izidor 
Úterý 5.4.Sv. Vincenc Ferrerský Mše. Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Vojtěcha a Marii Paverovy
Středa 6.4.Sv. Notger7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 7.4.Sv. Jan Křtitel de la Salle 7.00 ŠtítinaZa † Antonína Světlíka, manželku, syna a za Vladislava Kaňu a manželku
  Pátek 8.4.  Sv. Albert17.00 Mokré LazceNa úmysl dárce
18.15 HrabyněZa † Jarmilu Pchálkovou, manžela, rodiče s obou stran a Duše v očistci
Sobota 9.4.Sv. Marie Kleofášová 
  Neděle 10.4.  Květná neděle8.30 Mokré LazceZa † Tomáše Pavlíka
10.00 Hrabyně 15.00Za † Josefu Durajovou, manžela, syna s prosbou o Boží požehnání Pobožnost Křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.“

13. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 27. března – 3. dubna

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 27.3.  4. neděle postní8.30 Mokré Lazce Za Josefa a Marii Krhutovy, sourozence z obou stran a za živou rodinu
10.00 Hrabyně 15.00Za † Marii Hofmanovou, manžela, živou a † rodinu Pobožnost Křížové cesty
Pondělí 28.3.Sv. Rogát 
Úterý 29.3.Sv. Ludolf Dětská Mše Sv.17.00 Mokré LazceZa Jaroslava Droppu a manželku
Středa 30.3.Sv. Jan Klimak7.00 Mokré LazceZa † rodinu Spivokovou a Bělákovou
Čtvrtek 31.3.Bl. Balbína 7.00 ŠtítinaZa Antonii Šindlářovou, manžela, zetě, vnuka a rodiče z obou stran
  Pátek 1.4.  Sv. Makarius17.00 Mokré LazceZa Petra Kaštovského, manželku a za živou a zemřelou rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 2.4.Mariánská sobota17.00 18.00Možnost Svaté zpovědi Za † rodiče Rusínské, 3 zetě a dceru
  Neděle 3.4.  5. neděle postní8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života a víry
10.00 Hrabyně 15.00Za † Jenovefu Deptovou a manžela   Pobožnost Křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.“

12. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 20. – 27. března

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 20.3.  3. neděle postní8.30 Mokré LazceZa Marii a Josefa Šoltisovy a Jana Vlachého
10.00 Hrabyně 15.00Za † Jaromíra Engelmanna, rodiče, sourozence a neteř Pobožnost Křížové cesty
Pondělí 21.3.Bl. Serapion 
Úterý 22.3.Sv. Epafrodit Dětská Mše Sv.17.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu
Středa 23.3.Sv. Turibius z Mongroveja7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 24.3.Sv. Kateřina švédská 7.00 Štítina Za živou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie a za duše v očistci
  Pátek 25.3.  Slavnost Zvěstování Páně17.00 Mokré LazceZa Annu Holešovou, 2 manžely, rodiče, 2 sestry, bratra a 3 švagry
18.15 HrabyněZa † Josefa Poloka, živou a † rodinu Černou
Sobota 26.3.Sv. Haštal 
  Neděle 27.3.  4. neděle postní8.30 Mokré LazceZa Josefa Krhuta, rodiče, sourozence z obou stran a za živou rodinu
10.00 Hrabyně 15.00Za † Marii Hofmanovou, manžela, živou a † rodinu Pobožnost Křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je milosrdný a milostivý.“

11. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 13. – 20. března

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 13.3.  1 neděle postní8.30 Mokré Lazce 
10.00 Hrabyně 15.00Za † Marii Trojkovou a manžela   Pobožnost Křížové cesty
Pondělí 14.3.Sv. Matylda  
Úterý 15.3.Dětská Mše Sv. Sv. Longin17.00 Mokré Lazce za děti a mládež
Středa 16.3.Sv. Heribert7.00 Mokré Lazce 
Čtvrtek 17.3.Sv. Patrik 7.00 Štítina 
  Pátek 18.3.  Sv. Cyril Jeruzalémský17.00 Mokré Lazce 
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 19.3.Sv. Josef snoubenec  P. Marie8.00 Hrabyně Za štamgasty ze Smolkova a jejich rodiny
  Neděle 20.3.  2 neděle postní8.30 Mokré Lazce
10.00 Hrabyně 15.00Za † Jaromíra Engelmanna, rodiče, sourozence a neteř   Pobožnost Křížové cesty

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je mé světlo a má spása.“

10. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 6. – 13. března

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 6.3.1. neděle postní8.30 Mokré LazceZa † Annu Holešovou, manžely a živou a † rodinu
10.00 Hrabyně 15.00Za † Marii a Justina Smondekovy, sestru a tři bratry Pobožnost křížové cesty v Hrabyni
Pondělí 7.3.Sv. Perpetua a Felicita 
Úterý 8.3.Sv. Jan z Boha Dětská Mše Svatá17.00 Mokré LazceZa živou osobu
Středa 9.3.Sv. Františka Římská7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 10.3.Sv. Jan z Ogilvie 7.00 ŠtítinaZa Václava Havrlanta, manželku, sourozence a rodiče z obou stran
  Pátek 11.3.  Sv. Eulogius z Córdoby17.00 Mokré LazcePoděkování za přijatá dobrodiní a vyprošení nových do dalších let
18.15 HrabyněZa † Olgu Macharovou
Sobota 12.3.Sv. Kvirin  
  Neděle 13.3.2. neděle postní8.30 Mokré LazceZa živé a † varhaníky, hudebníky a zpěváky této farnosti a jejich rodiny
10.00 Hrabyně 15.00Za † Marii Trojkovou a manžela  
Pobožnost křížové cesty v Hrabyni

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Buď se mnou, Pane, v mé tísni.“

9. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 27. února – 6. března

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 27.2.  8. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Gertrudu Kašpárkovou, manžela a syny
10.00 Hrabyně Poděkování za 81 let života a celou rodinu
Pondělí 28.2.sv. Roman 
Úterý 1.3.Sv. Suibert17.00 Mokré LazceZa děti a mládež
  Středa 2.3.  Popeleční středa Půst za mír17.00 Mokré LazceZa dar víry v rodinách
18.15 Hrabyně Poděkování za životní jubileum s prosbou o Boží požehnání
Čtvrtek 3.3.Sv. Kunhuta 7.00 ŠtítinaZa † Mons.Františka Václava Lobkowicze
  Pátek 4.3.  Sv. Kazimír17.00 Mokré LazceNa poděkování za život a za celou rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 4.3.Mariánská sobota17.00ADORACE
18.00Poděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o Boží požehnání celé rodině
  Neděle 6.3.1. neděle postní8.30 Mokré LazceZa Annu Holešovou, manžely a živé a † rodiny
10.00 Hrabyně Za † Marii a Justina Smondekovy, sestru a tři bratry

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Dobré je chválit Hospodina.“

8. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 20. – 27. února

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 20.2.7. neděle v mezidobí Sbírka „Haléř Sv. Petra“8.30 Mokré LazceZa Václava Bortla a rodiče z obou stran
10.00 Hrabyně Za † Miroslava Najverta, manželku, rodiče, sestru a švagra
Pondělí 21.2.Sv. Petr Damiani 
Úterý 22.2.Stolec Sv. Petra Dětská Mše svatá17.00 Mokré LazceZa děti a mládež
Středa 23.2.Sv. Polykarp7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 24.2.Sv. Modest 7.00 ŠtítinaZa nemocnou osobu
  Pátek 25.2.  Sv. Valburga17.00 Mokré LazceZa Adélu Bubovou, syna, dceru a vnučku
18.15 HrabyněZa † Mudr. Karla Redra, 2 manželky, živou a † rodinu
Sobota 26.2.Sv. Alexandr
  Neděle 27.2.8. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Gertrudu Kašpárkovou, manžela a syny
10.00 Hrabyně Poděkování za 81 let života a celou  rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Hospodin je milosrdný a milostivý.“

7. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 13. – 20. února

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 13.2.6. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Annu a Emila Malurkovy
10.00 Hrabyně Za † Antonii Vavrečkovou, manžela, dva syny a dceru
Pondělí 14.2.Sv. Valentin 
Úterý 15.2.Sv. Klaudia la Colombiere Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa Marii Rybkovou, manžela a rodiče
Středa 16.2.Sv. Juliána7.00 Mokré LazceZa † dědečka a živou rodinu
Čtvrtek 17.2.Sv. Alexius a druhové 7.00 ŠtítinaZa Vlastimilu Sýkorovou, dceru a rodiče  
  Pátek 18.2.Sv. Simeon17.00 Mokré LazceZa Emílii Žídkovou, manžela a syna Radomíra
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 19.2.Sv. Goldšalk
  Neděle 20.2.7. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Václava Bortla a rodiče z obou stran
10.00 Hrabyně Za † Miroslava Najverta, manželku, rodiče, sestru a švagra

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.“

6. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 6. – 13. února

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 6.2.5. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † ženy ze Štítiny a jejich rodiny
10.00 Hrabyně Za † Bedřicha Pchálka, manželku, rodiče s obou stran a Duše v očistci
Pondělí 7.2.Sv. Richard 
Úterý 8.2.Sv. Jeroným Emiliani Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Antonína Holeše, manželku, rodiče z obou stran, sestru, švagra a synovce
Středa 9.2.Sv. Apolonie7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 10.2.Sv. Scholastika 7.00 ŠtítinaZa † Štěpána Žůrka, bratra, rodiče z obou stran a živou rodinu
  Pátek 11.2.  Panna Maria Lurdská  17.00 Mokré LazceZa nemocnou osobu
18.15 HrabyněZa † Rudolfa Sýkoru, manželku, rodiče a děti
Sobota 12.2.Sv. Benedikt Aniánský
  Neděle 13.2.6. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Annu a Emila Malurkovy
10.00 Hrabyně Za † Antonii Vavrečkovou, manžela, dva syny a dceru

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.“

5. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 30. ledna – 6. února

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 30.1.4. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa nemocnou osobu
10.00 Hrabyně Za † Jindřicha Trubeckého, manželku a rodiče
Pondělí 31.1.Sv. Jan Bosko 
Úterý 1.2.Sv. Gelasius Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Ludmilu Halfarovou a manžela
Středa 2.2.Svátek uvedení Páně do chrámu7.00 Mokré LazceZa dar víry pro rodiny
Čtvrtek 3.2.Sv. Blažej 7.00 ŠtítinaZa Jana Slavotínka, syna a za živou a † rodinu Slavotínkovou a Holešovou
  Pátek 4.2.Sv. Ondřej Corsini17.00 Mokré LazceNa úmysl dárce
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 5.2.Mariánská sobota17.00 18.00ADORACE Za † Františku Redrovou, rodiče, dva manžely a zetě
  Neděle 6.2.5. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † ženy ze Štítiny a jejich rodiny
10.00 Hrabyně Za † Bedřicha Pchálka, manželku, rodiče s obou stran a Duše v očistci

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti.“

4. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 23. – 30. ledna

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 23.1.3. neděle v mezidobí Neděle Božího Slova  Sbírka na Bibli8.30 Mokré LazceZa Miladu Mošovou a rodiče
10.00 Hrabyně Za † Roberta Fitzka, syna, živou a † rodinu
Pondělí 24.1.Sv. František Saleský 
Úterý 25.1.Obrácení sv. Pavla Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa děti a mládež
Středa 26.1.Sv. Timotej a Titus7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 27.1.Sv. Anděle Mericiová7.00 ŠtítinaZa † Františku Kupčovou a manžela, za rodinu Hahnovou,  Malurkovou a Plachou
  Pátek 28.1.  Sv. Tomáš Akvinský17.00 Mokré LazceZa Pavlu Kurtišovou, manžela, dceru a 2 syny
18.15 HrabyněZa † Vladimíra Krupu a rodiče s obou stran
Sobota 29.1.Sv. Valerius 
  Neděle 30.1.4. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa nemocnou osobu
10.00 Hrabyně Za † Jindřicha Trubeckého, manželku a rodiče

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.“

3. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 16. – 23. ledna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 16.1.2. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Zdeňka Falhara
10.00 Hrabyně Za † Cyrila Zimu, manželku a syna
Pondělí 17.1.Sv. Antonín Veliký 
Úterý 18.1.Panny Marie Matky jednoty Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa nemocnou osobu
Středa 19.1.Bl. Ignác a druhové7.00 Mokré LazceZa rodinu Galusovou a Křížkovou
Čtvrtek 20.1.Sv. Fabián a Šebestián 
  Pátek 21.1.  Sv. Anežka římská17.00 Mokré LazceZa Marii Englišovou, manžela, dcery a zetě
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 22.1.Sv. Vincenc 
  Neděle 23.1.3. neděle v mezidobí Neděle Božího Slova  Sbírka na Bibli8.30 Mokré LazceZa Miladu Mošovou a rodiče
10.00 Hrabyně Za † Roberta Fitzka, syna, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.“

 • Ve čtvrtek 20. Ledna v 18.00 hodin bude v Hrabyni na faře biblická hodina pro dospělé

2. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 9. – 16. ledna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 9.1.Křest Páně Konec Vánoční doby8.30 Mokré LazcePoděkování za dar života a za živou a † rodinu
10.00 Hrabyně Za † Jana Bílovského a rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Pondělí 10.1.Sv. Dobromil 
Úterý 11.1.Ct. Marie Elekta Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Karla Halfara
Středa 12.1.Sv. Pravoslav7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 13.1.Sv. Hilarius z Poitiers 
  Pátek 14.1.  Sv. Sáva Srbský17.00 Mokré LazceZa † Jiřího Lučného, rodiče a živou rodinu
18.15 HrabyněZa † Vladimíra Krupu, rodiče s obou stran, s prosbou o Boží požehnání
Sobota 15.1.Sv. Pavel poustevník 
  Neděle 16.1.2. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Zdeňka Falhara
10.00 Hrabyně Za † Cyrila Zimu, manželku a syna

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Veleb, duše má, Hospodina!“

1. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 2. – 9. ledna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 2.1.  2. neděle po Narození Páně8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života a živou rodinu
10.00 Hrabyně Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Pondělí 3.1.Sv. Jenovéfa 
Úterý 4.1.Bl. Anděla z Foligna Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Věroslava Seidlera, bratra a rodiče
Středa 5.1.Sv. Telesfor7.00 Mokré LazceZa † Ludmilu Kuncovou a živou rodinu
  Čtvrtek 6.1.  Slavnost Zjevení Páně Tří Králové17.00 Mokré LazceZa členy živého růžence
18.15 Hrabyně Za † Jana Křížka, bratra, rodiče z obou stran
  Pátek 7.1.  Sv. Rajmund z Penafortu17.00 Mokré LazceZa Marii Hochgesandtovou, manžela, 2 dcery, 2 syny, 2 zetě a snachu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 8.1.Sv. Severin 
  Neděle 9.1.Křest Páně Konec Vánoční doby8.30 Mokré LazceZa živou a † rodinu
10.00 Hrabyně Za † Jana Bílovského a rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“

52. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 26. prosince – 2. ledna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 26.12.  Svátek Sv. Rodiny8.30 Mokré LazceZa † Jarmilu Paverovou a za živou a † rodinu
10.00 Hrabyně Za † Jindřicha Trubeckého a manželku
Pondělí 27.12.Sv. Jan apoštol 
Úterý 28.12.Sv. Betlémských mučedníků17.00 Mokré LazceZa duše v očistci
Středa 29.12.Sv. Tomáš Becket7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 30.12.Sv. Evžen7.00 Štítina 
  Pátek 31.12.    Sv. Silvestr I.  7.30 HrabyněZa † Květu Engelmannovou, manžely, syny, dceru a vnučku
17.00 Mokré LazceZa P. Josefa Tichého a kněze, kteří působili v této farnosti
 24.00 Hrabyně Za † Irenu Horníkovu a manžela
Sobota 1.1. 2022Slavnost Matky Boží Panny Marie10.00 Mokré LazceZa živé ženy a jejich rodiny z Mokrých Lazců
15.30 Sv. Klára
  Neděle 2.1.  2. neděle po Narození Páně8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar života a živou rodinu
10.00 Hrabyně Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc pro celourodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.“

51. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 19. – 26. prosince

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 19.12.  4. neděle adventní8.30 Mokré LazceZa P. Edmunda Kempného
10.00 Hrabyně Za † Františka Horuta, manželku, synovce a rodiče s obou stran
Pondělí 20.12.Sv. Dominik 
Úterý 21.12.Sv. Petr Kanisius17.00 Mokré LazceZa dárce a dobrodince kostela 
Středa 22.12.Sv. Františka Xaverie7.00 Mokré LazceZa rodinu Vlčinskou, Papežovou a Gabzdylovou
Čtvrtek 23.12.Sv. Jan Kentský7.00 ŠtítinaZa dárce a dobrodince kaple
  Pátek 24.12.  Štědrý den Vigilie Narození Páně20.30 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
22.00
Mokré Lazce
za Vojtěcha Rubeše a sestru
Sobota 25.12.  Slavnost Narození Páně8.30 Mokré LazceZa  † Aloise Holeše, manželku, rodiče  a  za živou a † rodinu
10.00 HrabyněZa † Annu Grodovou, manžela a živou rodinu
  Neděle 26.12.  Svátek Sv. Rodiny8.30 Mokré LazceZa † Jarmilu Paverovou  a živou a † rodinu
10.00 Hrabyně Za † Jindřicha Trubeckého a manželku

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.“

50. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 12. – 19. prosince

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 12.12.  3. neděle adventní8.30 Mokré LazceZa † Marii a Josefa Kratochvílovy, dceru a živou rodinu
10.00 Hrabyně Za prarodiče Kurucovy, Smondekovy a Palatinusovy
Pondělí 13.12.Sv. Lucie 
Úterý 14.12.Sv. Jan od Kříže17.00 Mokré LazceZa † Antonína Kremra a manželku
Středa 15.12.Sv. Valerián7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 16.12.Sv. Adelhaida7.00 ŠtítinaZa živou a † rodinu Večerkovou a Smolkovou
  Pátek 17.12.  Sv. Jan z Mathy17.00 Mokré LazceZa † Miroslava Kostřicu, rodiče, tchána a za živé a †  rodiny
18.15 HrabyněZa štamgasty ze Smolkova
Sobota 18.12.Sv. Malachiáš  
  Neděle 19.12.  4. neděle adventní8.30 Mokré LazceZa P. Edmunda Kempného
10.00 Hrabyně Za † Františka Horuta, manželku, synovce a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.“

49. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 5. – 12. prosince

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 5.12.  2. neděle adventní8.30 Mokré LazceZa Marii Seidlerovou, manžela a rodiče z obou stran
10.00 Hrabyně Za † Josefa Illíka, živou a † rodinu Kláskovu a Illíkovu
Pondělí 6.12.Sv. Mikuláš 
Úterý 7.12.Sv. Ambrož17.00 Mokré LazceNa poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
Středa 8.12.Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu7.00 Mokré LazceZa René Ranoše
18.15 HrabyněZa † Marii Šolcovou a manžela
Čtvrtek 9.12.Sv. Jan Didak7.00 ŠtítinaZa † Lucii Harazimovou, manžela a živé a † rodiny
  Pátek 10.12.  Sv. Eulálie17.00 Mokré LazceZa † Ladislava Lacka, zetě a živou a † rodiny
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 11.12.Sv. Damas14.00 Hrabyně  Adventní pouť mládeže
  Neděle 12.12.  3. neděle adventní8.30 Mokré LazceZa Marii a Josefa Kratochvílovy, dceru a živou rodinu
10.00 Hrabyně Za prarodiče Kurucovy, Smondekovy a Palatinusovy

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.“

 • Vzadu v kostele je možné zakoupit katolické stolní kalendáře krása gotických kostelů za 60,- Kč a nástěnné kalendáře za 55,- Kč

48. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 28. listopadu – 5. prosince

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 28.11.  1. neděle adventní8.30 Mokré LazceZa † Jiřího Juhaňáka, otce, bratra a duše v očistci
10.00 Hrabyně Za † Václava Bančíka a rodinu Bančíkovu a Janošovu
Pondělí 29.11.Sv. Saturnin 
Úterý 30.11.Sv. Ondřej apoštol17.00 Mokré LazceZa † Vladislava Malohlavu
Středa 1.12.Sv. Edmund Kampián7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 2.12.Sv. Bibiána7.00 ŠtítinaZa †  Jiřího Adamčíka
  Pátek 3.12.  Sv. František Xaverský17.00 Mokré LazceZa manžely Duškovy a za živou a † rodinu
18.15 HrabyněZa rodinu Bartákovu, Fitzkovu, Halfarovu a Divínovu
Sobota 4.12.Mariánská sobota Sv. Barbora17.00ADORACE
18.00 Hrabyně  Za živou rodinu
  Neděle 5.12.  2. neděle adventní8.30 Mokré LazceZa † Marii Seidlerovou, manžela a rodiče z obou stran
10.00 Hrabyně Za † Josefa Illíka, živou a † rodinu Kláskovu a Illíkovu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „K Tobě pozvedám svou duši, Hospodine“.

 • Vzadu v kostele je možné zakoupit katolické stolní kalendáře krása gotických kostelů za 60,- Kč a nástěnné kalendáře za 55,- Kč

47. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 21. – 28. listopadu

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 21.11.Slavnost Ježíše Krista Krále8.30 Mokré LazceZa Františka Žídka, manželku a živou a zemřelou rodinu
10.00 Hrabyně Za † Jozefu Durajovou, manžela, živou a † rodinu
Pondělí 22.11.Sv. Cecilie 
Úterý 23.11.Sv. Kolumbána17.00 Mokré LazceZa Zdeňku a Jaroslava Popkovy a zemřelou rodinu
Středa 24.11.Sv. Ondřej a druhové7.00 Mokré LazceZa porozumění a lásku v rodinách
Čtvrtek 25.11.Sv. Kateřina Alexandrijská7.00 ŠtítinaNa poděkování za přijatá dobrodiní a vyprošení nových
  Pátek 26.11.  Sv. Silvestr Gozzolini17.00 Mokré LazceZa Růženu Kostřicovou, manžela syna a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 27.11.Sv. Virgil8.00 HrabyněZa † Marii Šolcovou a manžela 
  Neděle 28.11.  1. neděle adventní8.30 Mokré LazceZa Jiřího Juhaňáka, otce, bratra a duše v očistci
10.00 Hrabyně Za † Václava Bančíka a rodinu Bančíkovu a Janošovu

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Hospodin kraluje, oděl se velebností.“

 • Vzadu v kostele je možné zakoupit katolické stolní kalendáře krása gotických kostelů za 60,- kč a nástěnné kalendáře za 55,- kč

46. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 14. – 21. listopadu

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 14.11.  33. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Annu a Jaroslava Ulrichovy, syna a rodiče z obou stran
10.00 Hrabyně Za † Vratislava Bartáka. Manželku a syna
Pondělí 15.11.Sv. Albert Veliký 
Úterý 16.11.Sv. Markéta Skotská Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa Marii a Čestmíra Žídkovy a rodiče z obou stran
Středa 17.11.Sv. Alžběta Uherská7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 18.11.Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla7.00 Štítina Za rodinu Tichou a Štuksovou
  Pátek 19.11.  Sv. Mechtilda17.00 Mokré LazceZa † Jaromíra a Štěpánku Lackovy, rodiče z obou stran a Otce Venhuda
18.15 HrabyněZa † Jaromíra Engelmanna, rodiče, sourozence a neteř
Sobota 20.11.Sv. Felix z Valois
  Neděle 21.11.Slavnost Ježíše Krista Krále8.30 Mokré LazceZa Františka Žídka, manželku a živou a † rodinu
10.00 Hrabyně Za † Jozefu Durajovou, manžela, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.“

 • Vzadu v kostele je možné zakoupit katolické stolní kalendáře krása gotických kostelů za 60,- Kč a nástěnné kalendáře za 55,- Kč

45. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 7. – 14. listopadu

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 7.11.  32. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Marii Holešovou, manžela, rodiče a živou a zemřelou rodinu  
10.00 Hrabyně Za † Jaromíra Foltýna, manželku a živou rodinu
14.30 Dušičková pobožnost ve Štítině
Pondělí 8.11.Sv. Gottfried 
Úterý 9.11.Posvěcení Lateránské baziliky Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa Ludmilu a Josefa Gracovy
Středa 10.11.Sv. Lev Veliký7.00 Mokré LazceZa odpuštění a smíření v rodinách
Čtvrtek 11.11.Sv. Martin7.00 ŠtítinaZa živou a † rodinu Poláškovou
  Pátek 12.11.  Sv. Josafat17.00 Mokré LazceNa poděkování za život a celou rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 13.11.Sv. Anežka Česká8.00 HrabyněZa † Jana Beneše
  Neděle 14.11.  33. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Annu a Jaroslava Ulrichovy, syna a rodiče z obou stran
10.00 Hrabyně Za † Vratislava Bartáka. Manželku a syna

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Duše má, chval Hospodina!“

 • V sakristii je možné zakoupit katolické stolní kalendáře krása gotických kostelů za 60,-Kč a nástěnné kalendáře za 55,- Kč

44. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 31. října – 7. listopadu

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 31.10.  31. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Milana Dluhoše a na poděkování za dar života
10.00 Hrabyně Za † Štěpána Kozáka, manželku a vnuka
Pondělí 1.11.Svátek všech svatých18.15 HrabyněZa † Emila Kubicu, syna a vnuka
Úterý 2.11.Památka zesnulých17.00 Mokré LazceZa † farníky a dobrodince kostela
Středa 3.11.Sv. Martin de Porres7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 4.11.Sv. Karel Boromejský7.00 ŠtítinaZa Růženu Havrlantovou, manžela, sourozence a rodiče z obou stran  
  Pátek 5.11.    Sv. Zachariáš a Alžběta16.00možnost Sv. zpovědi v Mokrých Lazcích
17.00 Mokré LazceZa Drahomíru Bittnerovou, manžela a rodiče z obou stran
18.15 HrabyněZa rodinu Pastrňákovu a Filipovu
Sobota 6.11.  Mariánská sobota17.00Možnost Sv. zpovědi v Hrabyni
18.00 HrabyněZa † Jiřího Kupku s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
  Neděle 7.11.  32. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa Marii Holešovou, manžela, rodiče a za živou a zemřelou rodinu
10.00 Hrabyně Za † Jaromíra Foltýna, manželku a živou rodinu
14.30Dušičková pobožnost ve Štítině

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Miluji tě, Hospodine, má sílo!“

 Vzadu v kostele je možné zakoupit katolické stolní kalendáře krása gotických kostelů za 60,- Kč a nástěnné kalendáře za 55,- Kč

 • Minulou neděli byla sbírka na katolické Misie, vybrali jsme v Hrabyni  8 290,- Kč a v Mokrých Lazcích 5 900,- Kč. Za vaše štědré dary vám upřímné „Pán Bůh zaplať“

43. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 24. – 31. října

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 24.10.  Misijní neděle Sbírka na Katolické Misie8.30 Mokré LazceZa † Jana Binara, manželku, 2 syny, dceru, Jiřího Procházku a za dar víry pro živou rodinu
10.00 Hrabyně Za † Jarmilu Bialkovou, manžela, s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
Pondělí 25.10.Sv. Kryšpín 
Úterý 26.10.Sv. Rustik17.00 Mokré LazceZa † Zdeňku Klosovou, rodiče a živou rodinu
Středa 27.10.Sv. Frumencius7.00 Mokré LazceZa duše v očistci
Čtvrtek 28.10.Sv. Šimon a Juda7.00 ŠtítinaZa rodinu Vašicovou a Šimečkovou
  Pátek 29.10.  Bl. Restituta Kafková17.00 Mokré LazceZa † Růženu Halfarovou
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 30.10.Sv. Marcel17.00 Lhota 
  Neděle 31.10.  31. neděle v mezidobí  8.30 Mokré LazceZa † Milana Dluhoše  a  na poděkování za dar života
10.00 Hrabyně Za † Štěpána Kozáka, manželku a vnuka

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.“

 • V  sakristii je možné zakoupit katolické stolní kalendáře za 60,- Kč a nástěnné kalendáře za 55,-Kč

42. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 17. – 24. října

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 17.10.  29. neděle v mezidobí Sbírka na katolické misie8.30 Mokré LazceZa Petra Rostka, rodiče, bratra a za živé a † rodiny Rostkove
10.00 Hrabyně Za † Oldřicha Vavrečku, manželku a rodinu Krayzlovou
Pondělí 18.10.Sv. Lukáš 
Úterý 19.10.Sv. Pavel od Kříže17.00 Mokré LazceZa † Vojtěcha a Marii Paverovy
Středa 20.10.Sv. Irena7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 21.10.Bl. Karel Rakouský7.00 ŠtítinaZa živou a zemřelou rodinu Havlíčkovou a Hudečkovou
  Pátek 22.10.  Sv. Jan Pavel II.17.00 Mokré LazceZa † Františka Volného, manželku, syna a snachu
18.15 HrabyněZa † Emilii Pchálkovou, manžela, dceru a vnuka
Sobota 23.10.Sv. Jan Kapistránský 
  Neděle 24.10.  30. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Jana Binara, manželku,  2 syny, dceru, Jiřího Procházku a za dar víry pro živou rodinu
10.00 Hrabyně Za † Jarmilu Bialkovou, manžela, s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.“

 • Vzadu v kostele je možné zakoupit katolické stolní kalendáře Krása gotických kostelů za 60,- Kč a nástěnné kalendáře za 55,- Kč
 • Ve středu 20. října v 19.00 hodin v Mokrých Lazcích bude opět biblická hodina pro dospělé.

41. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 10. – 17. října

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 10.10.  28. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar zdraví, víry a za živou rodinu
10.00 Hrabyně Za † Michala a Annu Chvostačovy, bratra a manžela
Pondělí 11.10.Sv. Jan XXIII. 
Úterý 12.10.Sv. Radim Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa † Jiřího Heindricha a rodiče
Středa 13.10.Sv. Romulus7.00 Mokré LazceZa † Františka Rusnáka
Čtvrtek 14.10.Sv. Kalist I.7.00 ŠtítinaZa † Karla Kostku a rodinu Kostkovou a Kociánovou  
  Pátek 15.10.  Sv. Terezie od Ježíše17.00 Mokré LazceZa † Zdeňku Frankovou
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 16.10.Sv. Hedvika17.00 Lhota 
  Neděle 17.10.  29. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Petra Rostka, rodiče, bratra a za živé a † rodinu Rostkovou
10.00 Hrabyně Za † Oldřicha Vavrečku, manželku a rodinu Krayzlovou

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.“

 • Vzadu v kostele je možné zakoupit katolické stolní kalendáře Krása gotických kostelů za 60,- Kč a nástěnné kalendáře za 55,-Kč

40. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 3. – 10. října

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
    Neděle 3.10.  27. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa manžele Tőgelovy, dceru a živou rodinu
10.00 Hrabyně Za † Miroslava Najverta, manželku, sestru, švagra a rodiče
Pondělí 4.10.Sv. František z Assisi 
Úterý 5.10.Sv. Faustýna Kowalská Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
Středa 6.10.Sv. Bruno7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 7.10.Panna Maria Růžencová7.00 Štítina 
  Pátek 8.10.  Sv. Pelagius17.00 Mokré LazceZa Jindřicha a Marii Fričovy a jejich děti
18.15 HrabyněZa † Oldřicha Kňuru, manželku, syna a zetě
Sobota9..10.Sv. Jan Leonardi  
  Neděle 10.10.  28. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceNa poděkování za dar zdraví, víry a za živou rodinu
10.00 Hrabyně Za † Michala a Annu Chvostačovy, bratra a manžela

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.“

 • V kostele je možné zakoupit katolické stolní kalendáře Krása gotických kostelů
 • za 60,- Kč a nástěnné kalendáře za 55,- Kč

39. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 26. září – 3. října 2021

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
    Neděle 26.9.  26. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Břetislava Mlýnka a živou rodinu
10.00 Hrabyně Za † Jiřího Bančíka, živou a † rodinu, Bančíkovu a Janošovu
Pondělí 27.9.Sv. Vincenc z Paula 
Úterý 28.9.Sv. Václav  
Středa 29.9.Sv. Michael, Gabriel a Rafael archandělé7.00 Mokré LazceZa živé a † spolužáky a spolupracovníky
Čtvrtek 30.9.Sv. Jeroným7.00 ŠtítinaZa živou a † rodinu Otýpkovou a Machů
  Pátek 1.10.  Sv. Terezie od Ježíše17.00 Mokré LazceZa † Drahomíru a Františka Slavíkovy, vnuky, syna a rodiče s obou stran
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 2.10.Mariánská sobota  17.00ADORACE
18.00Za † Roberta Fitzka, živou a † rodinu
  Neděle 3.10.  27. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa manžely Tőgelovy, dceru a živou rodinu
10.00 Hrabyně Za † Miroslava Najverta, manželku, sestru, švagra a rodiče

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.“

 • V kostele je možné zakoupit katolické stolní kalendáře Krása gotických kostelů za
 •  60,- Kč a nástěnné kalendáře za 55,- Kč

38. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 19. – 26. září

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
    Neděle 19.9.  25. neděle v mezidobí  Sbírka na církevní školy8.30 Mokré LazceZa † Drahomíra Kašpárka, rodiče z obou stran a bratry
10.00 Hrabyně Za † Josefu Benovou a manžela
Pondělí 20.9.Sv. Ondřej, Pavel a druhové 
  Úterý 21.9.Sv. Matouš   Mše Sv. pro děti15.00  HrabyněZádušní Mše Sv. za pí. Zděňku Nohelovou
17.00 Mokré LazceZa † Jiřinu Záslockou
Středa 22.9.Sv. Mořic a druhové7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 23.9.Sv. Pius z Pietrelciny7.00 Štítina Za Alžbětu Hrudíkovou, manžela, živé a zemřelé rodiny z obou stran
  Pátek 24.9.  Sv. Gerard17.00 Mokré LazceZa Josefa Adamce a živou a † rodinu
18.15 HrabyněPoděkování P. Marii a Sv. Josefu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Sobota 25.9.Sv. Kleofáš 
  Neděle 26.9.  26. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Břetislava Mlýnka a živou rodinu
10.00 Hrabyně Za † Jiřího Bančíka, živou a † rodinu, Bančíkovu a Janošovu

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Pán mě udržuje naživu.“

 • V kostele je možné zakoupit katolické stolní kalendáře Krása gotických kostelů
 • za 60,- Kč a nástěnné kalendáře za 55,- Kč

37. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 12. – 19. září

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
    Neděle 12.9.  24. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Marii Krhutovou, manžela, rodiče, sourozence a živé rodiny
10.00 Hrabyně Za † rodiče Rimlovy a duše v očistci
Pondělí 13.9.Sv. Jan Zlatoústý 
Úterý 14.9.Povýšení Svatého Kříže Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceNa poděkování za přijatá dobrodiní a vyprošení nových
Středa 15.9.Památka Panny Marie Bolestné7.00 MokréLazceZa † Jaromíra Kostřicu, 2 sestry a rodiče
Čtvrtek 16.9.Sv. Ludmila7.00 ŠtítinaZa † Drahomíra Číže, manželku a rodiče z obou stran  
  Pátek 17.9.  Sv. Robert Belarmin17.00 Mokré LazceZa † Annu Kašnou, manžela a 2 syny
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 18.9.Sv. Josef Kupertinský17.00 Lhota 
  Neděle 19.9.  25. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Drahomíra Kašpárka, bratry a rodiče z obou stran
10.00 Hrabyně Za † Josefu Benovou a manžela

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.“

 • V sakristii kostela je možné zakoupit katolické stolní kalendáře – Krása gotických kostelů za 60,- Kč a nástěnné kalendáře za 55,- Kč

36. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 5. – 12. září

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
    Neděle 5.9.Svátek Narození Panny Marie8.30 Mokré LazceZa † Bohumila Juhaňáka, 2 syny a živou a † rodinu Juhaňákovou a Benianovou
10.00 Hrabyně Za † Marii Trojkovou a manžela
17.00Za rodinu Moravcovu, Drastíkovu a Mrovcovu
Pondělí 6.9.Sv. Magnus 
Úterý 7.9.Sv. Melichar Grodecký Mše Sv. pro děti17.00 Mokré LazceZa členy živého růžence
Středa 8.9.Svátek Narození Panny Marie7.30Za † Františka Hlávku, manželku, živou a † rodinu
18.00Za živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 9.9.Sv. Petr Klaver7.00 ŠtítinaZa Alžbětu Hrudíkovou, manžela, živou a † rodinu z obou stran
  Pátek 10.9.  Bl. Karel Spinola17.00 Mokré LazceZa † Jarmilu Musilovou
18.15 HrabyněZa † Jana Kupku, syna, švagrovou a rodiče s obou stran
Sobota 11.9.Sv. Emil z Vercelli  
  Neděle 12.9.  24. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Marii Krhutovou, manžela, rodiče, sourozence a živé rodiny
10.00 Hrabyně Za † rodiče Rimlovy a duše v očistci

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Radostí zajásám v Pánu.“

 • V sobotu 11.9. v 17.00 hodin bude na faře v Hrabyni poslední sezení biřmovanců. Účast nutná i kmotrů.
 • V sakristii kostela je možné zakoupit katolické stolní kalendáře krása gotických kostelů v české republice za 60,-Kč a nástěnné kalendáře za 55,- kč

35. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 29. srpna – 5. září

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 29.8.Svátek umučení Jana Křtitele 22 neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Zdeňka Adamčíka, otce a za živou rodinu
10.00 Hrabyně Za † Václave Blažeje a rodiče
Pondělí 30.8.Sv. Fiakr 
Úterý 31.8.Sv. Rajmund Nonnatus17.00 Mokré LazceZa † Jiřího Lučného a rodiče
Středa 1.9.Sv. Jiljí Světový den modliteb v péči o stvoření7.00 Mokré LazceZa † Jana Kaštovského a rodiče z obou stran
Čtvrtek 2.9.Sv. Justus7.00 ŠtítinaZa Andělu Langrovou, manžela a syny  
  Pátek 3.9.  Sv. Řehoř Veliký17.00 Mokré LazceZa Ladislava Dvorského a živou rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 4.9.Mariánská sobota17.00ADORACE
18.00 Hrabyně Za† Františka Nováka, manželku a rodiče
  Neděle 5.9.  Svátek Narození Panny Marie8.30 Mokré LazceZa Bohumila Juhaňáka, 2syny a živou a zemřelou rodinu Juhaňákovou a Benianovou
10.00 Hrabyně Za † Marii Trojkovou a manžela
17.00Za rodinu Moravcovu, Drastíkovu a Mrovcovu

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku?“

 • Výuka náboženství bude probíhat jako každý rok v Mokrých Lazcích v úterý, ve Štítině ve středu a v Hrabyni ve čtvrtek. Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout  u paní  katechetky nebo na stránkách www.farnosthrabyne.cz.

34. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 22. – 29. srpna

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
    Neděle 22.8.  21. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceNa poděkování za přijatá dobrodiní a na úmysl dárce
10.00 Hrabyně Za † Stanislava Hofmana, živou a † rodinu
Pondělí 23.8.Sv. Růžena z Limy  
Úterý 24.8.Sv. Bartoloměj  
Středa 25.8.Sv. Ludvík  
Čtvrtek 26.8.Ct. Martin Středa  
  Pátek 27.8.  Sv. Monika  
  
Sobota 28.8.Sv. Augustýn  
    Neděle 29.8.  22. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Zdeňka Adamčíka, otce a za živou rodinu
10.00 Hrabyně  Za † Václava Blažeje a rodiče

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.“

 • V tomto týdnu ve všední dny Mše Svaté nebudou.
 • Výuka náboženství bude probíhat jako každý rok v Mokrých Lazcích v úterý, ve Štítině ve středu a v Hrabyni ve čtvrtek. Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout u pí. katechetky nebo na poutních stránkách www.farnosthrabyne.cz.

33. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 15. – 22. srpna

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
        Neděle 15.8.    Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  6.00Za rodinu Kaštovskou, Juchelkovu a Foltýnovu
7.30 P. Roman DlouhýZa † Jana Hona, rodiče, švagra a sestru
9.00 P. Boris ByčánekZa poutníky z Mokrých Lazců a Březové
10.30 P. Jan Maria Hnátek OTZa Annu Slivkovou, živou a † rodinu a poutníky z Ostravy Svinova
14.00SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
17.00 P. David PowiesnikZa poutníky z Dolního Benešova a Hati
Pondělí 16.8.Sv. Štěpán Uherský  
Úterý 17.8.Sv. Myron17.00 Mokré LazceNa poděkování za živou rodinu s prosbou o dar víry
Středa 18.8.Sv. Helena7.00 Mokré LazceNa úmysl dárce
Čtvrtek 19.8.Sv. Jan Eudes7.00 ŠtítinaZa Vladimíra Šindláře, manželku, vnuka, zetě a živé a zemřelé rodiny  
  Pátek 20.8.  Sv. Bernard17.00 Mokré LazceZa Emílii Augustinovou, manžela a Marii
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 21.8.Sv. Pius X.17.00 Lhota 
    Neděle 22.8.  20. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceNa poděkování za přijatá dobrodiní a na úmysl dárce
10.00 Hrabyně  Za † Stanislava Hofmana, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Po své pravici máš Královnu ozdobenou ofirským zlatem“.

32. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 8. – 15. srpna

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 8.8.  19. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Emílii Augustinovou, manžela a dceru
10.00 HrabyněZa † Annu Žídkovou, manžela, s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
Pondělí 9.8.Sv. Terezie Benedikta od Kříže  
Úterý 10.8.Sv. Vavřinec17.00 Mokré LazceZa Ludmilu Kremrovou, manžela a sourozence
Středa 11.8.Sv. Klára7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 12.8.Sv. Jana Františka de Chantal7.00 ŠtítinaZa  Hedviku Popkovou, manžela, rodiče a zetě
  Pátek 13.8.  Sv. Jan Berchmans17.00 Mokré LazceZa Josefa Franka a manželku
18.15 HrabyněZa živou a † rodinu Klapuchovou
    Sobota 14.8.    Sv. Maxmilián Kolbe7.30Za † Alenu Hubáčkovou
10.00 ŘÁD P. MARIE JERUZALÉMSKÉZa Alenu Tichou na poděkování za 60 let života  
15.30 P. Boris ByčánekZa Charitu Hrabyně
18.00 P. Vojtěch JanštaZa poutníky z Bohuslavic  
      Neděle 15.8.    Nanebevzetí Panny Marie   20. neděle v mezidobí6.00Za rodinu Kaštovskou, Juchelkovu a Foltýnovu
7.30 P. Roman DlouhýZa † Jana Hona, rodiče, švagra a sestru
9.00 P. Boris ByčánekZa poutníky z  Mokrých Lazců a Březové
10.30 P. Jan Maria Hnátek OTZa Annu Slivkovou, živou a † rodinu  
14.00SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
17.00 P. David PowiesnikZa poutníky z Dolního Benešova a Hati  

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.“

31. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 1.  – 8. srpna

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 1.8.  18. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Antonína Čubu, manželku a rodiče z obou stran
10.00 HrabyněPoděkování za dožitých 75 let života, živou rodinu Ruskovu a Porubovu
Pondělí 2.8.Sv. Eusebius  
Úterý 3.8.Sv. Eufronius17.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu
Středa 4.8.Sv. Jan Maria Vianney7.00 Mokré LazcePoděkování za živou rodinu s prosbou o dar víry
Čtvrtek 5.8.Památka Posvěcení Římské baziliky P. Marie7.00 ŠtítinaZa † Vojtěcha Lacka u příležitosti nedožitých 75 let a zemřelou rodinu
  Pátek 6.8.  Svátek Proměnění Páně17.00 Mokré LazceZa †  Zdeňku Galvasovou, živou a † rodiny Galvasovy a Piškovy
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 7.8.  Mariánská sobota17.00 ADORACE
18.00 HrabyněZa † Štěpánku Horutovou, manžela a rodiče s obou stran
  Neděle 8.8.  19. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Emílii Augustinovou, manžela a dceru
10.00 Hrabyně  Za † Annu Žídkovou, manžela, s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Nebeský pokrm dal jim Hospodin.“

 • V úterý 3. Srpna od 15.00 hodin budeme uklízet kostel, každá ochotná pomoc se hodí. Kdo má čas a chuť jste vítání.

30. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 25. července – 1. srpna

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 25.7.Ve Štítině pouť ke Sv. Máří Magdaléně 17 neděle v mezidobí8.30 ŠtítinaZa farníky ze Štítiny
10.00 HrabyněZa † Lidii Bartoncovou, manžela, syny, živou a † rodinu
Pondělí 26.7.Sv. Jáchym a Anna7.00 ŠtítinaZa živé a † mládence ze Štítiny
Úterý 27.7.Sv. Gorazd a druhové17.00 Mokré LazceNa jistý úmysl
Středa 28.7.Sv. Viktor I.  
Čtvrtek 29.7.Sv. Marta7.00 ŠtítinaZa Aloise Tichého,sourozence a rodiče z obou stran
  Pátek 30.7.  Sv. Petr Chryzolog17.00 Mokré LazceZa Bedřicha Peterka, manželku a za živé a † rodiny
18.15 HrabyněZa † Gertrudu Juchelkovou, manžela a syna
Sobota 31.7.Sv. Ignác z Loyoly  
  Neděle 1.8.  18. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Antonína Čubu, manželku a rodiče z obou stran
10.00 Hrabyně  Poděkování za dožitých 75 let života, živou rodinu Ruskovu a Porubovu

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.“

29. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 18. – 25. července

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 18.7.  16 neděle v mezidobí8.30 Mokré Lazce Za rodinu Otahálovou a Mikolajkovou
10.00 HrabyněZa † Martu Poledníkovou, manžela, zetě a pravnuka
Pondělí 19.7.Sv. Makrina 
Úterý 20.7.Sv. Apolinář17.00 Mokré LazceZa † Marii Rybkovou, manžela a rodiče
Středa 21.7.Sv. Vavřinec z Brindisi7.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu Pavelkovou a Kříbkovou
Čtvrtek 22.7.Sv. Marie Magdaléna7.00 ŠtitinaZa † Marii Holešovou, rodiče, sestru a švagra
  Pátek 23.7.  Sv. Brigita17.00 Mokré LazceZa † Jana Šindeláře, manželku a vnuka Radomíra
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
  Sobota 24.7.  Sv. Šarbel11.30 ŠtítinaSvatební obřad Jana Vantucha a Markéty Večerkové
17.00 Mokré Lazce  Za † Věru Droppovou, živou a † rodinu Droppovou a Pustkovou
  Neděle 25.7.Ve Štítině pouť ke Sv. Máří Magdaléně 17 neděle v mezidobí8.30 ŠtítinaZa farníky
10.00 Hrabyně  Za † Lidii Bartoncovou, manžela, syny, živou a † rodinu

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

28. týden

Přehled bohoslužeb farnostÍ Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 11. – 18. července

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 11.7.  15. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Vladimíra Kudělu a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Jenovéfu Deptovou a manžela
Pondělí 12.7.Sv. Jan Qualbert 
Úterý 13.7.Sv. Jindřich  17.00 Mokré LazceZa Valerii Malohlavovou
Středa 14.7.Bl. Hroznata7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 15.7.Sv. Bonaventura7.00 Štitina Za Vlastu Škvarlovou, manžela a za živé a zemřelé rodiny
  Pátek 16.7.  Památka Panny Marie Karmelské17.00 Mokré LazceZa Marii Ondráčkovou,  2 manžely a rodiče
18.15 HrabyněZa † Otilii Halfarovou a manžela
  Sobota 17.7.  Bl. Česlav a Sv. Hyacint11.00 HrabyněSvatební obřad Jana Chyly a Kateřiny Buršové
17.00 Lhota 
  Neděle 18.7.  16. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa rodinu Otáhalovou a Mikolajkovou
10.00 Hrabyně  Za † Martu Poledníkovou, manžela, zetě a pravnuka

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Pane, ukaž nám své milosrdenství!“

 • Ve středu 28. července 2021 pořádáme pouť na Levý Hradec, do nejstaršího kostela v Čechách postavený českým knížetem Bořivojem a Sv. Ludmilou. Jedeme vlakem, který odjíždí 6.19 hodin ze Svinovského nádraží, a 5.46 hodin z Mokrých Lazců. Kdo by se chtěl připojit, zapište se do příští neděle v sakristii kostela, kvůli hromadné jízdenky.

27. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 4. – 11. července

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 4.7.  14. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Bohumila Juhaňáka, dva syny, Rozálii a za duše v očistci
10.00 Hrabyně Za † Marii Trojkovou a manžela
Pondělí 5.7.Sv. Cyril a Metoděj Slovanští věrozvěstové8.00 Mokré LazceZa dar víry a pokoje pro český národ
Úterý 6.7.Sv. Marie Gorettiová17.00 Mokré LazceZa Drahomíru Žídkovou, manžela, švagra, sourozence a rodiče z obou stran
Středa 7.7.Sv. Wilibald7.00 Mokré LazceZa živou a † rodinu Žídkovou a Malohlavovou
Čtvrtek 8.7.Sv. Kilián7.00 ŠtitinaZa živou a † rodinu Světlíkovou
  Pátek 9.7.  Sv. Veronika Giulianová17.00 Mokré LazceZa manžely Paverovi a živou a zemřelou rodinu
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 10.7.Sv. Amálie  
  Neděle 11.7.  15. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Vladimíra Kudělu a živou rodinu
10.00 HrabyněZa † Jenovéfu Deptovou a manžela

Odpověď žalmu dnešní neděle je: „Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.“

26. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 27. června – 4. července

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 27.6.Slavnost Narození Jana Křtitele   13. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa děti, které poprvé přistupují ke Sv. přijímání a jejich rodiny
10.00 HrabyněZa † Justyna a Marii Smondekovy, 3 bratry a sestru
Pondělí 28.6.Sv. Irenej  
Úterý 29.6.Svátek apoštolů Petra a Pavla17.00 Mokré LazceZa † Aloise Malohlavu, manželku a syna
Středa 30.6.Sv. Prvomučedníci římští7.00 Mokré LazceZa živé a † farníky s obou farností
Čtvrtek 1.7.Sv. Theobald7.00 Štitina
  Pátek 2.7.  Sv. Ota17.00 Mokré LazceZa † Zdeňka Sedláčka a za živé a † rodiny Sedláčkovy a Lechovy
18.15 HrabyněZa † Ignáce Kupku, manželku, syna a vnuka
Sobota 3.7.Mariánská sobota Sv. Tomáše apoštol17.00ADORACE
18.00 Hrabyně Za živou rodinu
  Neděle 4.7.  14. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa † Bohumila Juhaňáka, otce, bratra a Rozálii a za duše v očistci
10.00 HrabyněZa † Marii Trojkovou a manžela

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.“

25. týden

Přehled bohoslužeb farnosti Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 20. – 27. června

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 20.6.  12 neděle v mezidobí8.30 Mokré Lazce 
10.00 HrabyněPoděkování za 60 let života rodiče s obou stran
Pondělí 21.6.Sv. Alois Gonzaga  
Úterý 22.6.Sv. Jan Fisher a Thomas More17.00 Mokré Lazce 
Středa 23.6.Sv. Josef Cafasso7.00 Mokré Lazce
Čtvrtek 24.6.Slavnost Narození Jana Křtitele7.00 Štitina 
17.00 Mokré Lazce 
  Pátek 25.6.  Sv. Vilém17.00 Mokré Lazce 
18.15 HrabyněZa živé a † farníky s obou farností
Sobota 26.6.Sv. Jan a Pavel  
  Neděle 27.6.  13 neděle v mezidobí8.30 Mokré Lazce 
10.00 Hrabyně   Za † Justyna a Marii Smondekovy, 3 bratry a sestru

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá navěky.“

 • V sobotu v 10.00 hodin dopoledne v kostele v Mokrých Lazcích bude zpovědní den pro děti, které se připravují k prvnímu sv. přijímání
 • Rovněž v sobotu 26. června v 17.00 hodin bude opět setkání biřmovanců na faře v Hrabyni

24. týden

Přehled bohoslužeb farností Hrabyně a Mokré Lazce

v týdnu 13. – 20. června

DenLiturgická oslavaHodinaMešní úmysly
  Neděle 13.6.  11. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Annu Vocáskovou
10.00 HrabyněZa † Jana Kupku, syna, švagrovou a rodiče s obou stran
10.30 BudišovicePouť ke Sv. Vítu v Budišovicích
Pondělí 14.6.Sv. Anastáz    
Úterý 15.6.Sv. Vít17.00 Mokré LazceZa Marii Šoltisovou, rodiče a sourozence
Středa 16.6.Sv. Benon 
Čtvrtek 17.6.Sv. Avitus 
  Pátek 18.6.  Sv. Řehoř Barbarigo  
  
Sobota 19.6.Sv. Jan Nepomuk Neumann 
  Neděle 20.6.  12. neděle v mezidobí8.30 Mokré LazceZa Ferdinanda Holoubka a syna
10.00 HrabyněPoděkování za 60 let života a rodiče s obou stran

Odpověď žalmu dnešní neděle je:Dobré je chválit Hospodina.“

ohlášky 2024