čelní strana
oprava v roce 2006

Historický vývoj Štítiny a kaple Svaté Maří Magdalény

Dříve nazývaná Štětina, Štítná (podle katalogu z r. 1885) lat. Stetinium, něm. Stettin. Arcikněžská knihovna opavská uvádí v roce 1800 55 domů a veřejnou zámeckou kapli Sv. Maří Magdalény, podle Zakalových pamětí opavských ji vystavěl Mikuláš Jindřich Tvorkovský a Mikuláš Hynek Tvorkovský nechal kapli v roce 1621 opravit. Podle katalogu z roku 1895 žilo ve Štítině 505 katolíků a 6 židů. Podle Praskova školního kalendáře zde učil  v roce 1857 podučitel Jan Střela. Katalog z roku 1948 popisuje dvojtřídku, kapli Sv. Maří Magdaleny, obecní hřbitov, 840 katolíků a 15 nekatolíků. Údajně zde existoval hrad „Štítina“ a osada pod ním se nazývala Troubky.

Mokré Lazce spolu se Štítinou patřily od počátku k faře Kravařské. Když se Kravaře dostaly do rukou protestantů, byla za Mikuláše Hynka Tvorkovského zřízena katolická duchovní správa.

V roce 1945 byly provedeny nejnutnější poválečné opravy, částečná výměna krovu, atd. Povodně v roce 1997 taky vykonaly své, byla zatopena krypta kaple. Z důvodu velké vlhkosti byla nutná oprava. V roce 2004 byl zpracován projekt realizace velkých oprav, které započaly v říjnu 2006 a dokončeny byly před svátkem Marie Magdalény v červenci 2007.