pohled na Mokré Lazce
pohled z nové cesty
interiér kostela po II. svět. válce
oltář Svatého Jana Křtitele
výměna kostelních lavic v roce 2000
současný pohled na faru V Mokrých Lazcích
současný pohled na kostel
Kněz Alois Zbožínek působící v Mokrých Lazcích, pochovaný u kostela na starém hřbitově

Z pohřbu P. Josefa Tichého, nejdéle působící kněz v Mokrých Lazcích

P. Josef Tichý
Pohřeb P. Josefa Tichého

V roce 1998 byla v Mokrých Lazcích udělována Svátost biřmování (Svátost křesťanské dospělosti), kterou uděloval sídelní biskup František Václav Lobkowicz

Biskup František Václav Lobkowicz
P. Edmund Kempný