Z historie

pohled na Mokré Lazce
pohled z nové cesty
interiér kostela po II. svět. válce
oltář Svatého Jana Křtitele
výměna kostelních lavic v roce 2000
současný pohled na faru V Mokrých Lazcích