Duchovní správa v Mokrých Lazcích

Kaple, které zbudoval Mikuláš Hynek Tvorkovský svobodný pán z Kravař, duchovní zprávu zajišťoval řád Dominikánů od roku 1616 – 1626 Jan Skiderius a Dominik Chamský OP
 • Roku 1630 pán z Kravař Mikuláš Hynek Tvorkovský zbudoval kapli zděnou, kterou měli opavští Dominikáni v držení s právem dosazovat kněze
 • 1719 byly osady přidány ke Kravařskému panství, ale přes neustále spory byla Štítina a Mokré Lazce přidány ke Komárovu, jakožto filiální farnosti.
 • 1784 – 1816 – Filip Robert Huttula – první lokální kaplan z řádu CIC
 • 1817 – 1818 – Josef Strahler rodák ze Skrochovic
 • 1818 – 1838 – Eustach Lazecký rodák za Steblovic – byla stržena dřevěná zvonice a přitom došlo k rozšíření kostela (proto jsou v druhé půli barokní okna)
 • 1839 – 1862 – Jan Havrlant rodák z Pusté Polomi
 • 1862 – 1875 – Antonín Barteska
Rok 1784 byl pro Mokré Lazce zlomový z příkazu císaře Josefa II., se staly lokálním kaplanstvím a obdržely prvního kaplana Filipa Roberta Hutullu – lokálka se stálou duchovní správou

Zřízení samostatné duchovní správy 29. ledna 1874

 • 1874 – Antonín Barteska – První farář Mokrolazecký, zemřel ve Štítině jako důchodce
 • 1876 – 1876 – Thomas Dadák – kooperátor (administrátor)
 • 1876 – 1886 – Jan Pavlík – nechal opravit gotický oltář a zakoupil gotickou monstranci
 • 1886 – 1898 – Judr. Antonín Gruda – rodák ze starých Mokrých Lazců, buditel a politicky činný, poslanec zemského parlamentu, spoluzakladatel českého gymnasia v Opavě
 • 1898 – 1903 – Jan Hlačík
 • 1904 – 1946 – Alois Zbožínek, Děkan Hradecký
 • 1946 – 1981 – Josef Tichý
 • 1981 – 1985 – Karel Vlček Sj

Administrátoři od Panny Marie z Hrabyně

 • 1985 – 1988 – Miroslav Dibelka SDB
 • 1988 – 1989 – Rudolf Kopecký
 • 1990 – 2014 – Edmund Kempný