Pravidelné Bohoslužby

 • pátek 18.15 hodin
 • neděle 10.00 hodin 

Poutě v Hrabyni v roce 2018

 • 15. srpna HLAVNÍ POUŤ NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
 • 8. září – Slavnost Narození Panny Maria

Každou první sobotu v měsíci

 • 17.00 – 18.00 ADORACE a příležitost ke Svátosti Smíření
 • Mše Svatá v 18.00hodin

Kaple zasvěcená Sv. Vítu v Budišovicích

 • pouť 15. června

Kaple Svatého Jana Nepomuckého ve Lhotě

 • pouť 16. května

Pravidelné Bohoslužby:

 • každou třetí sobotu v měsíci nedělní platností – v 17.00 hodin

Kaple Svaté Kláry

v rehabilitačním ústavu

 • pouť 11.srpna

Pravidelné Bohoslužby ve Sv. Kláře:

 • úterý 15.30 hodin
 • sobota 15.30 hodin

Farní kostel Narození Svatého Jana Křtitele v Mokrých Lazcích

 • pouť 24. června Narození Svatého Jana Křtitele

Pravidelné Bohoslužby v Mokrých Lazcích:

 • úterý   17.00 hodin
 • středa   7.00 hodin
 • pátek   17.00 hodin
 • neděle   8.30 hodin

Filiální kostel Svaté Marie Magdalény ve Štítině

 • pouť 22. července

Pravidelné Bohoslužby ve Štítině:

 • čtvrtek 7.00 hodin