Duchovní správa v Hrabyni

Do roku 1758 spadala duchovní správa do Velké Polomi. Od roku 1758 byla sice ustanovena Hrabyňská farnost, ale patřila pod správu Velko-Polomského faráře. Teprve roku 1769 byla v Hrabyni postavena malá přízemní budova fary z kamene a klenutými místnostmi.

K farnosti Hrabyně patří ještě malá osada Josefovice, obec Lhota u Opavy a obec Smolkov.

Kněží ustanovení jako Duchovní správci v Hrabyni

1758 – 1768 P. František Řehoř

1768 – 1779 P. Josef Vašek – rodák z Klimkovic, kaplan

1779 – 1792 P. Antonín Kříž – rodák z Janovic, kaplan

1792 – 1806 P. Jiří Kočí – rodák ze Smolkova, kaplan

1806 – 1808 P. Ignác Libosvár – rodák z Kelče, kaplan

1808 – 1819 P. Ignác Opavský – rodák z Hrabyně, kaplan

1819 – 1863 P. Kašpar Tomáš Továrek – rodák z Jevíčka, byl prvním Hrabyňským farářem

1863 – 1907 P. Jan Böhm – rodák ze Studénky, za jeho působení byl přestavěn celý kostel (konsekrován 1887), ale budova čekala na jeho nástupce. V roce 1892 mu bylo obcí Hrabyně uděleno čestné občanství.

1908 – 1922 P. Josef Moravec – rodák ze Zábřehu na Moravě, málo známá postava, ale byl to on, který si dal tu práci a ze sepsaných paměti Felixe Jaschkeho zaznamenal do pamětní knihy Hrabyňské farnosti počátky života hrabat Mitrovských a též důvod stavby nového kamenného kostela, který dnes už nestojí jelikož jej nahradil nový „novogotický“ kostel z roku 1887.

1922 – 1923 P. Ignác Khun, administrátor

1923 – 1936 P. Felix Gerich – rodák z Opavy

1937 – 1946 P. František Šmíd – rodák z Veselí na Moravě

1946 – 1948 P. Petr Čambala – administrátor

1948 – 1964 P. kajetán František Hořák – rodák z Bylnice

1964 – 1965 P. Miroslav Juřen – administrátor v Háji ve Slezsku, dosavadní správce v Hrabyni. Po tři měsíce dojížděl do Hrabyně za jeho působení Hlučínský kaplan Oldřich Zich

1965 – 1985 P. Karel Krajíček – rodák z Jevíčka

1985 – 1988 P. Miroslav Dibelka, rodák z Kunčiček u Frýdku-Místku

1988 – 1990 P. Rudolf Kopecký

1990 – 2014 P. Edmund Kempný, rodák z Řepiště

tablo novokněží-Rudolf Kopecký