Každou první sobotu v měsíci, můžete přijet a obnovit zasvěcení se Panně Marii (2.3., 6.4, 4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.)

Každou první sobotu v měsíci, můžete přijet a obnovit zasvěcení se Panně Marii (2.3., 6.4, 4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.)

Zásvětná modlitba Nejsvětější Panno a Matko Boží, Maria, já bídný hříšník, ač nejsem nikterak hoden,  abych Tobě sloužil, přece pohnut Tvou podivuhodnou láskou a roznícen touhou sloužit Tobě, volím si dnes Tebe před svým andělem strážným a veškerým dvorem nebeským

Advent a Vánoce

Advent a Vánoce

Hlavní svátek (Narození Páně čili Boží hod vánoční) připadá na 25. prosince. Předchází mu doba adventní končící Štědrým dnem jako příprava na vlastní svátek, následuje doba vánoční trvající v římskokatolické církvi do neděle po 6. lednu, před druhým vatikánským koncilem do Hromnic 2. února, v jiných západních církvích do svátku Zjevení Páně (6. ledna).