aktuality

 

24. června Slavnost Narození Jana Křtitele v Mokrých Lazcích

 úterý 8. května

Panny Marie prostřednice milostí

Mše svatá v Hrabyni 7.30 hodin

 

sobota 5. května od 8.00 hodin bude

probíhat soustředění se zpovědí

Svatá zpověď neubližuje, ale otevírá cestu k sobě.

 

 

neděle 6. května 10.30 hodin Orelská pouť

 

 

8.května Panny Marie prostřednice milostí

Mše sv. v Hrabyni 7.30 hodin

 

 

Květnou nedělí začíná svatý týden, na Zelený čtvrtek si společně připomeneme proč nám Ježíš zanechal svůj odkaz Mši Svatou, přejdeme do Velkého pátku, kdy byl kolem třetí hodiny odpoledne umučen na kříži Pán Ježíš (je to jediný den v roce, kdy Římskokatolická církev neslaví Mši Svatou), proto od večera zeleného čtvrtku do soboty po západu slunce církev žije v tichosti a medituje (spoluprožívá) o utrpení Ježíše Krista na kříži a v hrobě.

MŠE SVATÉ:

ZELENÝ ČTVRTEK:

MOKRÉ LAZCE – 17.00 HODIN

HRABYNĚ 18.15 HODIN – PO MŠI SVATÉ NA FAŘE   ŽDOVSKÁ SEDEROVÁ VEČEŘE

VELKÝ PÁTEK: DEN KDY SE NESLAVÍ NIKDE MŠE SVATÉ, ALE POUZE OBŘADY

MOKRÉ LAZCE – 15.00 HODIN (JÁHEN JIŘÍ KLOS)

HRABYNĚ  15.00 HODIN

VIGILIE VZKŘÍŠENÍ (BÍLÁ SOBOTA) HRABYNĚ V 19.00 HODIN

NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ – TOTO JE DEN, KTERÝ PŘIPRAVIL PÁN, JÁSEJME A RADUJME SE Z NĚHO.

HRABYNĚ 7.30 A 10.30 HODIN

MOKRÉ LAZCE 9.00 HODIN

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOC:

HRABYNĚ 7.30 HODIN

MOKRÉ LAZCE 9.00 HODIN

I v postu prosíme pannu Marii o pomoc a ochranu

člověče nezapomínej na Matku Boží,

světit Mariánské soboty

Popeleční středa

Není to škaredá středa, jsem rád, že ji máme. Někdo si může říct, už zase popelec – postní doba. Pro mě to je nejkrásnější doba z celého liturgického období. Je škoda, že jsme opustili krásné tradiční názvy, které byly spojeny ze životem každého člověka. Po vánocích přišel masopust. Naši předkové jedli samé dobré a zdravé věci zelí s kopzolemi (brambory) a druhý den kopzole se zelím, maso bylo někdy v neděli a po vánocích je taková očista prospěšná. Vrchol masopustu bylo úterý před popeleční středou, pochovávání basy, pekly se koblihy tzv. „končiny“, které se slavily do půlnoci. Po půlnoci věděli, že nastal čas, aby člověk začal myslet na svou „dušičku“, protože věděl, že člověk nežije jenom s radosti, ale i s pokáním. Pamatuj člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš. 

výsledky Třikrálové sbírky 2018

Hrabyně – Budišovice – Smolkov – Lhota – Mokré Lazce – Štítina

2. února

svátek Uvedení Páně do chrámu nebo také se tento svátek nazývá Očišťování Panny Marie

Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval „světlem k osvícení pohanů“. Tento svátek je doprovázen žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v „temných chvílích života“, např. i při bouřce…

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa;
kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě,
ale bude mít světlo života.
To světlo svítí v temnotě,
ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5)

Mše svaté v Mokrých Lazcích 17.00 hodin

                     v Hrabyni 18.15 hodin

Matka, která sjednocuje

18. – 25. ledna se modlíme za jednotu

 

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI

MŠE SVATÁ V 18.00 HODIN

Panna byla počatí bez zátěže prvního hříchu

Jak k tomu vlastně došlo? Musíme to zkoumat? V době této post-vědeckotechnické době, kdy už jsme mnoho věcí zapomněli, zkusme se vrátit na úplný začátek. Bůh stvořil člověka (Adama) a ženu, nikoli jako přítěž, ale pomocnici. Ti dva byli byli jako jeden. Kde se stala chyba? To by zajímalo i mne. Člověk žil od počátku v dobrém vztahu s Bohem, ale kdo porušil ten dobrý vztah byl to Hospodin nebo člověk? Zkoumat Neposkvrněné početí ženy Marie v této době, kdy žijeme už v podstatě jen z umělého oplodnění, protože ženy přestaly být ženami-matkami a muži už nejsou těmi otci, kteří mají odpovědnost za svou ženu a rodinu. Muži, najděte své ztracené otcovství, o které jste přišli když jste přestali používat rozum a ženy, vraťte se ke své úloze matky-vychovatelky. Najděte své ztracené mateřství, pokud nechcete, aby se z člověka stal živočich-zvíře.

 

Sobota 9.prosince 3 adventní pěší pouť

z Kravař k Panně Marii

 

neděle 22.října u Panny Marie v Hrabyni

Tradiční Svatohubertská slavnost

Mši Svatou budou doprovázet trubači

z Dolního Benešova

celebrovat bude novokněz P. Michal slanina

MYSLIVECKÉ DESATERO

 I.

Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží a jak jsi v nich vychován a poučen byl!

II.

Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň !

III.

Upravuj stavy zvěřě. Dravou zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná jest !

IV.

Pamatuj, že příroda není střelnice. Střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš !

V.

Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď schovívavý! Buď však opatrný !

VI.

Neber na lehkou váhu svou mysliveckou čest! Tu vždy a všude chraň a braň !

VII.

Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona je nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků !

VIII.

Zachovávej naše dobré české myslivecké zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i povinnost !

IX.

Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem !

X.

Vždy za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď ti nadále náš patron sv. Hubert ochráncem !

 

sobota 7. října

17.00 Adorace v 18.00 hodin Mše Svatá

Památka Panny Marie Růžencové

Potřebuje člověk ve svém životě Růženec?

Proč se vlastně modlíme růženec a slavíme růžencové pobožnosti?

 

 

8. září Narozeniny Panny Marie

Pozvání na pouť za obnovu rodin

pravidelné Mše Svaté v Hrabyni v neděli

7.30 a 10.30 hodin

 

 

již 520 let chodí lidé (poutníci) aby si vyprosili zdraví a pomoc

u Milostného obrazu Panny Marie,

který dostal sedlák Hruška z Plesné u Ostravy

V roce 1497 zde byl poprvé vysvěcen kostel ke cti Panny Marie

Mše Svaté: sobota 12.srpna 7.30, 10.00, 15.30 a 18.00 hodin

                       neděle 13.srpna 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00 hodin                                                          ve 14.00 hodin je Svátostné Požehnání

                       úterý 15.srpna Slavnost Nanebevzetí P. Marie

milostný obraz Panny Marie

7.30 a 18.00 hodin

 

 

22.července Svátek Svaté Maří Magdalény ve Štítině

v sobotu  22.6. v 9.00 hodin bude slavit Pontifikální Mši Svatou biskup Mons. Františkem Václavem Lobkowicz

 

 

Hlavní pouť k Milostné Panně Marii v Hrabyni

 12., 13. a 15. srpna

 

5. července Slavnost Svatých Konstantina a Metoděje na VELEHRADĚ

Mše Svatá začíná v 10.30 hodin

Svátek apoštolů sloupu církve Šimon, který přijal nové jméno Petrus latinsky znamená skála, která je postavena na základním kameni, kterým je Christos – Mesiáš a

Paulus pravověrný žid, který našel v čem spočívá víra k Bohu. Pavel byl malý jménem, malý postavou, ale velkým duchem.


Mše Svatá ve čtvrtek v 17.00 hodin v Mokrých Lazcích

Kdo jí mé Tě,o a pije mou má život věčný, a Já ho vzkřísím v poslední den (soudu)

mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj, nebojme se stravovat Ježíšovým tělem

 

18. června v 10.30 hodin

pouť ke Sv. Vítu,

nemusíte jezdit do Prahy,

stačí, když přijdete do Budišovic

dnes 9. června mají v muzeích otevřeno, pokud chceš poznat proč lidé do kostela přijď se podívat a uvidíš

Hrabyně Panny Marie 19.00 – 21.30 hodin

Mokré Lazce Jan Křtitel – 18.00 – 21.00 hodin

Štítina Maří Magdaléna – 18.00 – 21.00 hodin

 

Lidé z Galileje (a okolních obcí), proč tak stojíte a hledíte k nebi, ten který byl vzat do nebe zase přijde.

a pošle vám pomocníka.

pomocník dorazil, spolu se všemi s celou

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ

 

doporučené knihy ve farní knihovně:

V erbu lvice: napsala Alena Vrbová – život pozdního středověku, jak se mladá šlechtična musela provdat za Havla z Lemberku, vychovala v tvrdých podmínkách děti a ještě se zvládala starat o nuzáky pro, které nechala zbudovat špitál ve svém kraji na severu čech,Už vjíždíme do nitra severního pralesa, do končin, kde den co den zápasí širočiny s všežravým porostem, tvrdě se zakusují do staletých kmenů, houštiny plné divoké zvěře..………………..  v této době žila Sv. Zdislava

Papež František: Prosím o přátelský dialog, zamyšlení současného papeže o setkání mladých v Riu.

Hostina Beránkova: Scott Hahn, evangelický teolog, který našel cestu k pravé víře přes Kristovu Nejsvětější oběť Mši svatou), ukazuje oč se sami katolíci okrádají.

Šarlatový a černý: J. P. Gallagher – papež Pius XII. a židovská otázka za II: světové války, muži SS se pomalu vraceli z prohledaných pokojů, jeden po druhém přicházeli do kuchyně vrtíce hlavami a poté odešli poměrně tiše ….

Otec malomocných a Molokai: Peter Žaloudek – život kněze Damiána de Veuster,  o tom, jak měli pátera Petra na Kaluapapě rádi, svědčí ……………..

Příležitost ke Svátosti Smíření (zpovědi) , můžete přijmout u Pany Marie Hrabyňské každou první sobotu v měsíci od 17.00 do 18.00 hodin a v neděli ráno od 7.00 do 7.25 

V Mokrých Lazcích půl hodiny před každou Mší Svatou

s vyjímkou neděle

 

 • Skutky milosrdenství
 • Skutky tělesného milosrdenství: dát najíst hladovému a napojit žíznivého; odívat toho, kdo nemá co na sebe; přijímat cizince, pomáhat nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé.
 • Skutky duchovního milosrdenství: radit pochybujícím, vyučovat nevědomé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi, modlit se k Bohu za živé i mrtvé.

  SETKÁNÍ NAD BIBLÍ „HOVORY O VÍŘE“ každých 14 dní mimo prázdniny

 • v Mokrých Lazcích ve středu od 19.00 hodin

 • v Hrabyni ve čtvrtek od 18.00 hodin

  Modlitby matek každou středu od 18.00 hodin

 

Proč slavit Mariánské soboty právě v Hrabyni?

Dne 10.12. 1925 se v klášteře Pontevedro zjevila Panna Maria sestře Lucii, která ji viděla ve Fatimě,  a řekla jí: „Hleď milá dcero, jak je mé srdce obklíčeno trním: nevděční lidé je neustále probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila a oznam všem lidem, že budu při smrti na blízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse, těm, kdo po pět po sobe jsoucích prvních sobot v měsíci vykonají svatou zpověď, svaté přijímaní, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a přitom budou rozjímat o tajemstvích svatého růžence.“   Nebylo to však něco úplně nového, protože už sv. papež Pius X. poskytl plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a papež Benedikt XV. to potvrdil v roce 1920. Je to splnění jednoho přání Panny Marie ve fatimských zjeveních. Z dalších zjevení vyplynulo, že stačí jít ke svaté zpovědi v tom týdnu a že rozjímání může být mezi desátky a nebo nahrazeno dalším růžencem. Také bylo sděleno, že je možné se modlit po devět prvních sobot, jako v případě úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu na první pátky. Je potřeba připomenout, že jde o první sobotu  v měsíci bez ohledu na to, kdy je první pátek.

Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti po sobě jdoucích měsíců ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina:

 

 1. Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
 2. Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
 3. Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
 4. V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
 5. Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
 6. Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
 7. Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
 8. Chudým se dostane příbytku a chleba.
 9. Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovaťBoha, bližního i nepřítele.
 10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.
 11. Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
 12. Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí zvláště pro děti.)
 13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
 14. Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
 15. Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
 16. Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
 17. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
 18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
 19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
 20. Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla. .
 21. Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
 22. Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
 23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
 24. Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
 25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
 26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
 27. Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
 28. Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.
 29. Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží.
 30. Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich – to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
 31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
 32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
 33. Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.

K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny, a to její „velké zaslíbení“: „Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!“ (z přílohy k oběžníku pražského arcibiskupství ACE XI/ 2689 z r.1986)

Těšíme se na setkání u Milostné Panny Marie Hrabyňské