Zásvětná modlitba

Nejsvětější Panno a Matko Boží, Maria, já bídný hříšník, ač nejsem nikterak hoden,  abych Tobě sloužil, přece pohnut Tvou podivuhodnou láskou a roznícen touhou sloužit Tobě, volím si dnes Tebe před svým andělem strážným a veškerým dvorem nebeským za svou Paní, přímluvkyni a Matku, a pevně si umiňuji, Tobě vždycky sloužit a ze všech sil toho dbát, aby Ti všichni věrně sloužili. Proto, Matko nejdobrotivější, prosím Tě a zapřísahám pro Krev Ježíše Krista za mě prolitou, abys mě přijala mezi své chráněnce a za stálého služebníka svého. Pomáhej mi v každém díle a vypros mi, ať vždycky tak mluvím, jednám a smýšlím, abych nikdy neurazil ani očí Tvých, ani oči nejsvětějšího Syna Tvého. Rozpomeň se na mě a neopouštěj mě v hodinu smrti. Amen.

Každou první sobotu v měsíci, můžete přijet a obnovit zasvěcení se Panně Marii (2.3., 6.4, 4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *