ale, co znamená slovo mír, je to pokoj? Pokoj od Boha, ten pokoj, který si uchováváme v srdci, ale jak jej dosáhnout. Maria k tomu vždy dodala modlitbou a ještě růžence. může se modlit růženec člověk, který neví co znamená modlitba. Je velký rozdíl mezi pokoj, o který usiluje člověk a pokoj, který nám nabízí sám Pán. Maria nás neučí tomu lidskému pokoji, ale pokoji v srdci a toho nelze dosáhnou, ten si musí vybudovat každý sám.

MÍR, MÍR, MÍR, těmito krásnými slovy zvěstovala spravedlnost Panny Maria